02:36 ICT Thứ sáu, 21/02/2020

Trang nhất » Tin tức » Lịch làm việc

Lịch làm việc tuần 22

Thứ bảy - 25/05/2019 07:22

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

Tuần lễ thứ 22 (từ ngày 27/5/2019 đến ngày 01/6/2019)

THỨ HAI ngày 27/5/2019:

Sáng:

 

 

8h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh chủ trì họp giao ban định kỳ tháng 5 (các đơn vị dự họp chuẩn bị nội dung báo cáo).

- Địa điểm: Phòng họp Sở.

- Thành phần: PGĐ Trần Thế Anh; Trưởng các phòng thuộc Sở; Trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; chuyên viên Đinh Quốc Thy.

Chiều:

 

 

1/ Phó Giám đốc Trần Thế Anh đi cùng lãnh đạo UBND tỉnh dự Hội thảo góp ý dự thảo Đề án tổng thể đầu tư phát triển kinh tế, xã hội vùng dân tộc thiểu số, miền núi và vùng kinh tế, xã hội có điều kiện đặc biệt khó khăn (hết ngày 28/5).

- Địa điểm: Khách sạn Dacruco, số 30 Nguyễn Chí Thanh, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắc Lắc.

2/ 15h00 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Trưởng phòng QLVH Nguyễn Nguyên Nhân làm việc với đoàn công tác của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh về kế hoạch phối hợp tổ chức cuộc thi Chuông vàng vọng cổ năm 2019 (Phòng QLVH chuẩn bị nội dung và mời Hội VHNT tỉnh dự họp).

- Địa điểm: Phòng họp Sở.

- Cùng dự: PTP. QLVH Trần Tấn Tâm; đại diện lãnh đạo Trung tâm Văn hóa tỉnh.

THỨ BA ngày 28/5/2019:

Sáng:

 

 

1/ 8h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002, Hội nghị lần thứ 5, BCH Trung ương Đảng Khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

- Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy.

2/ 7h30 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Trưởng phòng QLVH Nguyên Nhân đi cùng Đoàn kiểm tra 1307 của Tỉnh ủy dự làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Xoài và Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tân Thành (cả ngày).

- Địa điểm: Thành ủy Đồng Xoài.

Chiều:

 

 

14h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung Họp Ban Chỉ đạo Chương trình Mục tiêu quốc gia nông thôn mới, nội dung: Họp xét, bỏ phiếu công nhận thị xã Bình Long hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018; Báo cáo kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới 5 tháng đầu năm đối với 13 xã về đích năm 2019 (những khó khăn và thuận lợi); Đẩy mạnh, triển khai thực hiện làm đường giao thông nông thôn đã được UBND tỉnh ban hành tại Công văn số 1257/UBND-KT ngày 13/5/2019; Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới năm 2018.

- Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.

THỨ TƯ ngày 29/5/2019:

Sáng:

 

 

8h00 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Giám đốc TTVH tỉnh Dương Thị Thanh Vị chủ trì họp Ban Tổ chức Dạ hội Điện ảnh tỉnh Bình Phước năm 2019 (TTVH tỉnh chuẩn bị nội dung).

- Địa điểm: Trung tâm Văn hóa tỉnh.

- Thành phần: CVP Tô Văn Hoàng; TP. QLVH Nguyễn Nguyên Nhân; PTP. QLVH Trần Tấn Tâm.

Chiều:

 

 

14h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung làm việc với lãnh đạo UBND huyện Lộc Ninh về công tác chuẩn bị tổ chức lễ công bố quyết định xếp hạng di tích cấp quốc gia và di tích cấp tỉnh.

- Địa điểm: UBND huyện Lộc Ninh.

- Cùng dự: TP. QLVH Nguyễn Nguyên Nhân; GĐ Bảo tàng tỉnh Hồ Tiến Duật.

THỨ NĂM ngày 30/5/2019:

Sáng:

 

 

1/ 9h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung làm việc với lãnh đạo Quân khu 7, Quân đoàn 4, Đài truyền hình HTV7, Đài truyền hình Quân đội Việt Nam về thống nhất chương trình tôn vinh Chốt chặn Tàu Ô.

- Địa điểm: Phòng họp Sở.

- Cùng dự: Đại diện lãnh đạo Phòng QLVH Nguyễn Nguyên Nhân; GĐ Bảo tàng tỉnh Hồ Tiến Duật.

2/ 8h00 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Trưởng phòng QLVH Nguyên Nhân đi cùng Đoàn kiểm tra 1307 của Tỉnh ủy dự làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Hớn Quản và Ban Thường vụ Đảng ủy thị trấn Tân Khai (cả ngày).

- Địa điểm: Huyện ủy Hớn Quản.

Chiều:

 

 

14h00 Phó Bí thư Đảng ủy Đỗ Minh Trung dự họp triển khai công tác tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- Địa điểm: Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

THỨ SÁU ngày 31/5/2019:

Sáng:

 

 

1/ Bí thư Chi bộ Đỗ Minh Trung chủ trì họp.

- 7h30 Họp Chi ủy Chi bộ.

- 8h15 Họp Chi bộ Văn phòng Sở định kỳ tháng 5/2019.

+ Thành phần: Toàn thể đảng viên Chi bộ Văn phòng Sở.

- Địa điểm: Phòng họp Sở.

2/ 7h30 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự họp UBND tỉnh thông qua các nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp giữa năm 2019 (Phòng QLTDTT chuẩn bị nội dung theo Công văn số 1265/UBND-TH ngày 13/5/2019 của UBND tỉnh - photo 40 bộ tài liệu).

- Địa điểm:  Phòng họp A - UBND tỉnh.

- Cùng dự:  TP. QLTDTT Huỳnh Thiên Tịnh.

3/ Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Phó Trưởng phòng QLVH Lò Văn Dinh đi dự Hội nghị thực hiện Đề 161 và các hoạt động của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN khu vực phía Nam.

- Địa điểm: Nhà khách Quốc hội, số 165 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

Chiều:

 

 

1/ 17h45 Ban Giám đốc Sở dự các hoạt động ngày Quốc tế thiếu nhi của Ngành.

- Địa điểm: Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh.

- Thành phần: lãnh đạo các phòng thuộc Sở; lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; toàn thể công chức, viên chức, nhân viên, diễn viên, huấn luyện viên, vận động viên, cộng tác viên ngành VH,TT&DL (phụ huynh dẫn các con đi dự).

2/ 14h00 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Trưởng phòng QLVH Nguyễn Nguyên Nhân làm việc với Trường Cao đẳng Công nghiệp Cao su về tổ chức Hội diễn nghệ thuật CNVC-LĐ năm 2019 của Tập đoàn Cao su Việt Nam.

- Địa điểm: Phòng họp Sở.

- Cùng dự: Đại diện lãnh đạo: TTVH tỉnh; Đoàn CMNDT tỉnh.

Tối:  
 

19h00 Ban Giám đốc Sở dự lễ tuyên dương học sinh giỏi năm 2018 - 2019 của Ngành.

- Địa điểm: Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh.

- Thành phần: lãnh đạo các phòng thuộc Sở; lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; toàn thể công chức, viên chức, nhân viên, diễn viên, huấn luyện viên, vận động viên, cộng tác viên ngành VH,TT&DL (phụ huynh dẫn các con đi dự).

THỨ BẢY ngày 01/6/2019:

Sáng:

 

 

7h30 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước năm 2019.

- Địa điểm: Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh.

- Thành phần: lãnh đạo các phòng thuộc Sở; lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; toàn thể công chức, viên chức, nhân viên, diễn viên, huấn luyện viên, vận động viên, cộng tác viên ngành VH,TT&DL.

Giao Trưởng các phòng thuộc Sở, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở chịu trách nhiệm thông báo triệu tập và quản lý cán bộ công chức viên chức, nhân viên, diễn viên, huấn luyện viên, vận động viên, cộng tác viên của đơn vị tham dự.

 

Lưu ý: Các đơn vị chuẩn bị nội dung cho cuộc họp phải gửi trước cho chủ trì và thành phần dự họp, ít nhất 01 ngày, đồng thời phối hợp với Văn phòng Sở để chuẩn bị cuộc họp chu đáo.

 

 (Lịch này thay giấy mời)

                                                     TL. GIÁM ĐỐC

                                                      CHÁNH VĂN PHÒNG

                                                 (đã ký)

                                                    Tô Văn Hoàng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

 

 
 

---

Thắng cảnh Bình Phước