06:14 ICT Thứ ba, 10/12/2019

Trang nhất » Tin tức » Lịch làm việc

Lịch làm việc tuần 23

Thứ sáu - 01/06/2018 17:26

Tải lịch

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

Tuần lễ thứ 23 (từ ngày 04/6/2018 đến ngày 08/6/2018)

THỨ HAI ngày 04/6/2018:

Sáng:

 

 

1/ 7h15 Ban Giám đốc cùng toàn thể công chức, nhân viên chào cờ đầu tháng.

- Địa điểm: Sân trước trụ sở Sở VH,TT&DL (trang phục đồng phục Sở).

2/ 8h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự họp nghe báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2018 đơn vị Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh (Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh chuẩn bị nội dung).

- Địa điểm: Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh.

- Cùng dự: Phòng QLVH.

Chiều:

 

 

1/ 14h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự Hội nghị phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí tháng 6/2018 (Phòng QLDL chuẩn bị nội dung).

- Địa điểm: Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

2/14h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự họp nghe báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2018 đơn vị Trung tâm HL&TĐ TDTT tỉnh (Trung tâm HL&TĐ TDTT tỉnh chuẩn bị nội dung).

- Địa điểm: Trung tâm HL&TĐ TDTT tỉnh.

THỨ BA  ngày 05/6/2018:

Sáng:

 

 

8h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung chủ trì họp thống nhất các nội dung trả lời kiến nghị của HĐND tỉnh theo Báo cáo số 77/BC-HĐND ngày 03/5/2018 của HĐND tỉnh (Phòng QLDL chuẩn bị nội dung và mời các đơn vị liên quan dự họp).

- Địa điểm: Phòng họp Sở.

- Cùng dự: Phòng QLDL; đại diện Phòng QLVH.

Chiều:

 

 

14h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự họp nghe báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2018 đơn vị Ban Quản lý di tích tỉnh (Ban Quản lý di tích tỉnh chuẩn bị nội dung).

- Địa điểm: Ban Quản lý di tích tỉnh.

- Cùng dự: Phòng QLVH.

THỨ TƯ ngày 06/6/2018:

Sáng:

 

 

1/ 8h00 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị lực lượng tham dự Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VIII năm 2018 (Trung tâm HL&TĐ TDTT tỉnh chuẩn bị nội dung).

- Địa điểm: Phòng họp Sở.

- Thành phần: PGĐ Trần Thế Anh; TP. QLTDTT Huỳnh Thiên Tịnh; BGĐ Trung tâm HL&TĐ TDTT tỉnh; TP. Huấn luyện Trung tâm HL&TĐ TDTT tỉnh; HLV trưởng, phụ trách các bộ môn tham dự Đại hội.

2/ 7h30 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự lễ khai giảng Lớp tập huấn bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ về lưu trú du lịch (Phòng QLDL chuẩn bị nội dung).

- Địa điểm: Hội trường Sở.

- Cùng dự: Đại diện lãnh đạo: Văn phòng, Phòng KH-TC, Phòng TC-PC, Thanh tra Sở; lãnh đạo và công chức Phòng QLDL.

3/ 8h30 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự họp Hội đồng KH&CN tư vấn tuyển chọn thực hiện đề tài “Nghiên cứu thực trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong cộng đồng người S’tiêng trên địa bàn tỉnh Bình Phước và đề xuất giải pháp”.

- Địa điểm: Hội trường Sở Khoa học và Công nghệ.

4/ 8h00 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Trưởng phòng QLVH Nguyễn Nguyên Nhân dự tọa đàm “Thực trạng và giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị các di tích trên địa bàn tỉnh” (Phòng QLVH phối hợp với Ban QLDT tỉnh chuẩn bị nội dung).

- Địa điểm: Hội trường B - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

- Cùng dự: GĐ. BQLDT tỉnh Hồ Tiến Duật.

Chiều:

 

 

14h00 Giám đốc Trần Văn Chung - Chủ tịch Hội đồng chủ trì họp Hội đồng khoa học và công nghệ xét chọn Đề tài "Khảo cứu, biên tập và số hóa hệ thống tư liệu văn hóa, văn nghệ dân gian dân tộc S'tiêng Bình Phước" (Phòng QLVH chuẩn bị nội dung và mời các đơn vị có liên quan).

- Địa điểm: Phòng họp Sở

- Cùng dự: PGĐ Đỗ Minh Trung; TP. KH-TC Nguyễn Ngọc Lương; TP. QLVH Nguyễn Nguyên Nhân.

THỨ NĂM ngày 07/6/2018:

Sáng:

 

 

1/ 7h30 Giám đốc Trần Văn Chung - Đại biểu HĐND tỉnh đi tiếp xúc cử tri tại địa bàn huyện Bù Đăng.

- Địa điểm: UBND thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng.

2/8h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự họp thông qua các nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp giữa năm 2018 (Phòng KH-TC chuẩn bị nội dung).

- Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.

3/ 7h30 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự lễ Tuyên dương học sinh giỏi và Ngày hội Thanh thiếu nhì hè năm 2018 do Công đoàn ngành VH,TT&DL tổ chức.

- Địa điểm: Hội trường Trung tâm Văn hóa tỉnh.

- Thành phần cùng dự: Tất cả công đoàn viên ngành VH,TT&DL.

48h00 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Trưởng phòng TC-PC Chu Văn Phong dự Lễ công bố các quyết định thực hiện Đề án 343 của Huyện ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị huyện Lộc Ninh.

- Địa điểm: Hội trường Huyện ủy Lộc Ninh.

5/ 7h30 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Trưởng phòng QLVH Nguyễn Nguyên Nhân dự lễ khai mạc Ngày hội gia đình thị xã Đồng Xoài lần VI, năm 2018.

 

- Địa điểm: Hội trường Khối vận thị xã Đồng Xoài.

6/ 8h00 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Phó Trưởng phòng XDNSVH&GĐ Lò Văn Dinh dự Hội nghị tuyên dương các gia đình văn hóa tiêu biểu 05 năm (2012 - 2017) và tổng kết Ngày hội gia đình thị xã Phước Long lần thứ IX năm 2018.

- Địa điểm: Trung tâm Hội nghị thị xã Phước Long.

Chiều:

 

 

1/ 13h30 Giám đốc Trần Văn Chung - Đại biểu HĐND tỉnh đi tiếp xúc cử tri tại địa bàn huyện Bù Đăng.

- Địa điểm: UBND xã Thọ Sơn, huyện Bù Đăng.

2/ 13h30 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự họp thông qua các nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp giữa năm 2018 (Phòng KH-TC chuẩn bị nội dung).

- Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.

3/ 14h00 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Trưởng phòng QLVH Nguyễn Nguyên Nhân làm việc với Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh về phối hợp tổ chức cuộc thi “Chuông vàng vọng cổ 2018” (Phòng QLVH chuẩn bị nội dung).

- Địa điểm: Phòng họp Sở.

- Cùng dự: Đại diện lãnh đạo Trung tâm Văn hóa tỉnh; chuyên viên Trương Thị Mỹ Huệ.

THỨ SÁU ngày 08/6/2018:

Sáng:

 

 

1/ 7h30 Giám đốc Trần Văn Chung - Đại biểu HĐND tỉnh đi tiếp xúc cử tri tại địa bàn huyện Bù Đăng.

- Địa điểm: UBND xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng.

2/ 8h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự Hội nghị Tổng kết phòng, chống thiên tai năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

- Địa điểm: Phòng họp G - UBND tỉnh.

3/ 8h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự họp Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Chiến lược phát triển thanh niên 6 tháng đầu năm 2018.

- Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.

Chiều:

 

 

1/ 13h30 Giám đốc Trần Văn Chung dự họp báo cáo Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy của cơ quan theo Quyết định 999-QĐ/TU ngày 10/4/2018 của Tỉnh ủy (Phòng TC-PC chuẩn bị nội dung).

- Địa điểm: Phòng họp B - Tỉnh ủy.

- Cùng dự: TP. TC-PC Chu Văn Phong.

2/ 14h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự họp nghe báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2018 đơn vị Ban Quản lý di tích Tà Thiết (Ban Quản lý di tích Tà Thiết chuẩn bị nội dung).

- Địa điểm: Ban Quản lý di tích Tà Thiết.

- Cùng dự: Phòng QLVH.

THỨ BẢY ngày 09/6/2018:

Chiều:

 

 

15h30 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự xem trận bóng đá giải hạng Nhất Quốc gia 2018 giữa đội tuyển bóng đá Bình Phước gặp đội tuyển bóng đá Đăk Lăk.

- Địa điểm: Sân vận động Buôn Mê Thuột, tỉnh Đăk Lăk.

 

Lưu ý: Các đơn vị chuẩn bị nội dung cho cuộc họp phải gửi trước cho chủ trì và thành phần dự họp, ít nhất 01 ngày, đồng thời phối hợp với Văn phòng Sở để chuẩn bị cuộc họp chu đáo.

 

(Lịch này thay giấy mời)

                                                     TL. GIÁM ĐỐC

                                                      CHÁNH VĂN PHÒNG

                                                    (đã ký)

                                                  Tô Văn Hoàng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

 

 
 

---

Thắng cảnh Bình Phước