03:44 ICT Thứ sáu, 21/02/2020

Trang nhất » Tin tức » Lịch làm việc

Lịch làm việc tuần 26

Thứ sáu - 21/06/2019 16:47

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

Tuần lễ thứ 26 (từ ngày 24/6/2019 đến ngày 28/6/2019)

THỨ HAI ngày 24/6/2019:

Sáng:

 

 

Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Phó Trưởng phòng  QLVH Lò Văn Dinh đi kiểm tra tình hình xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của thôn, ấp, khu phố năm 2019 trên địa bàn tỉnh (đến hết ngày 26/6/2019).

- Địa điểm: Tại các huyện, thị xã.

- Cùng đi: Chuyên viên: Trương Xuân Thành, Lê Thị Hạnh, Nguyễn Thị Kim Chi.

Chiều:

 

 

1/ 13h30 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung làm việc với Bảo tàng tỉnh (Bảo tàng tỉnh chuẩn bị nội dung báo cáo về kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm).

- Địa điểm: Bảo tàng tỉnh.

- Cùng dự: Đại diện Phòng QLVH.

2/ 15h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự công bố kết luận thanh tra hành chính đơn vị Bảo tàng tỉnh.

- Địa điểm: Bảo tàng tỉnh.

- Cùng dự: Thành viên theo Quyết định số 1000/QĐ-SVHTTDL ngày 02/5/2019 của Sở.

3/ 14h30 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự họp phối hợp triển khai, tổ chức thực hiện Đề án hợp nhất Báo Bình Phước và Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Phước.

- Địa điểm: Hội trường A, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

THỨ BA ngày 25/6/2019:

Sáng:

 

 

1/ 8h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự Hội nghị sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 Cụm thi đua khu vực các tỉnh miền Đông Nam Bộ.

- Địa điểm: Sở VH,TT&DL tỉnh Đồng Nai.

- Cùng dự: CVP Tô Văn Hoàng; CTTr Chu Văn Phong; chuyên viên Cao Thế Hải.

2/ 8h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh chủ trì họp thông qua dự thảo Kế hoạch phối hợp tổ chức các giải thể thao trong dịp hè năm 2019 (Phòng QLTDTT chuẩn bị nội dung và mời các đơn vị liên quan dự họp).

- Địa điểm: Phòng họp Sở.

- Cùng dự: Phòng QLTDTT.

3/ 10h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh chủ trì họp phân công nhiệm vụ triển khai tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020 và 10 năm thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh (Phòng QLVH chuẩn bị nội dung).

- Địa điểm: Phòng họp Sở.

- Thành phần: Lãnh đạo Phòng QLVH; đại diện lãnh đạo Văn phòng; PTP. QLTDTT Ngô Hùng Vĩ; chuyên viên: Trương Xuân Thành, Lê Thị Hạnh, Trương Thị Mỹ Huệ.

Chiều:

 

 

14h00 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Trưởng phòng QLVH Nguyễn Nguyên Nhân dự tổng duyệt chương trình tham gia Ngày hội gia đình các tỉnh Đông Nam Bộ lần thứ X, năm 2019.

- Địa điểm: Phòng VH&TT huyện Bù Đăng.

- Cùng đi: Lãnh đạo Phòng QLVH; chuyên viên Lê Thị Hạnh, Trương Xuân Thành.

THỨ TƯ ngày 26/6/2019:

Sáng:

 

 

1/ 7h30 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Bù Đăng lần thứ III năm 2019.

- Địa điểm: Hội trường UBND huyện Bù Đăng.

2/ 7h30 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự Hội nghị rút kinh nghiệm thực hiện lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ cấp huyện trên địa bàn huyện Bù Gia Mập.

- Địa điểm: Hội trường C, UBND huyện Bù Gia Mập.

3/ 8h00 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Trưởng phòng QLVH Nguyễn Nguyên Nhân dự tổng duyệt chương trình tổ chức Dạ hội Điện ảnh tỉnh Bình Phước năm 2019. nhân

- Địa điểm: Hội trường Trung tâm Văn hóa tỉnh.

4/ 7h30 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền đại diện lãnh đạo Phòng QLVH dự Ngày hội gia đình huyện Đồng Phú năm 2019.

- Địa điểm: Khu du lịch Đảo Yến - Sơn Hà (huyện Đồng Phú).

Chiều:

 

 

14h00 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì họp thông qua kết quả đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2019 (Văn phòng phối hợp các phòng chuyên môn chuẩn bị nội dung).

Địa điểm: Phòng họp Sở.

- Thành phần: PGĐ Đỗ Minh Trung; CVP Tô Văn Hoàng; PCVP Đỗ Thị Vân; Trưởng phòng và chuyên viên thực hiện giải quyết thủ tục hành chính các phòng: QLVH, QLTDTT, QLDL; chuyên viên Nguyễn Sơn Hà; Trần Văn Luân.

THỨ NĂM ngày 27/6/2019:

Sáng:

 

 

8h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

- Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.

Chiều:

 

 

1/ 14h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung làm việc với Thư viện tỉnh (Thư viện tỉnh chuẩn bị nội dung báo cáo về kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm).

- Địa điểm: Thư viện tỉnh.

- Thành phần: Đại diện Phòng QLVH.

2/ Phó Giám đốc Trần Thế Anh đi dự Ngày hội gia đình các tỉnh Đông Nam Bộ lần thứ X, năm 2019 (đến hết ngày 28/6), (Phòng QLVH chuẩn bị nội dung và mời các thành phần liên quan cùng dự).

- Địa điểm: Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh Bình Dương.

- Cùng đi: Lãnh đạo Phòng QLVH; chuyên viên Lê Thị Hạnh, Trương Xuân Thành.

Tối:

 

 

1/ 19h30 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự Dạ hội Điện ảnh tỉnh Bình Phước năm 2019.

- Địa điểm: Hội trường Trung tâm Văn hóa tỉnh.

- Thành phần: Lãnh đạo các phòng thuộc Sở; lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; toàn thể công chức, viên chức, nhân viên, diễn viên, huấn luyện viên, vận động viên, cộng tác viên ngành VH,TT&DL.

Giao Trưởng các phòng thuộc Sở, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở chịu trách nhiệm thông báo triệu tập và quản lý cán bộ công chức viên chức, nhân viên, diễn viên, huấn luyện viên, vận động viên, cộng tác viên của đơn vị tham dự.

2/ 19h30 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền đại diện lãnh đạo Phòng  QLTDTT dự lễ khai mạc Liên hoan múa rối khu vực phía Nam.

- Địa điểm: Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh.

THỨ SÁU ngày 28/6/2019:

Sáng:

 

 

1/ 8h15 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự Hội nghị BCH Hội Người cao tuổi tỉnh nhiệm kỳ (2015 - 2020) đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2019.

- Địa điểm: Hội trường Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh.

2/ 7h30 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Chánh Văn phòng Tô Văn Hoàng dự Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Đồng Phú lần thứ III, năm 2019.

- Địa điểm: Hội trường huyện Đồng Phú.

Chiều:

 

 

Giám đốc Trần Văn Chung, Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.

 

Lưu ý: Các đơn vị chuẩn bị nội dung cho cuộc họp phải gửi trước cho chủ trì và thành phần dự họp, ít nhất 01 ngày, đồng thời phối hợp với Văn phòng Sở để chuẩn bị cuộc họp chu đáo.

 

 (Lịch này thay giấy mời)

                                                     TL. GIÁM ĐỐC

                                                      CHÁNH VĂN PHÒNG

                                                 (đã ký)

                                                    Tô Văn Hoàng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

 

 
 

---

Thắng cảnh Bình Phước