07:01 ICT Thứ hai, 16/12/2019

Trang nhất » Tin tức » Lịch làm việc

Lịch làm việc tuần 33

Thứ bảy - 10/08/2019 09:01

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

Tuần lễ thứ 33 (từ ngày 05/8/2019 đến ngày 11/8/2019)

THỨ HAI ngày 12/8/2019:

Sáng:

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại trụ sở.

Chiều:

 

 

1/ 14h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự họp BTC cuộc thi “Tìm hiểu về truyền thuyết núi Bà Rá” (Phòng QLDL chuẩn bị nội dung và mời thành viên BTC theo Quyết định số 2262/QĐ-SVHTTDL ngày 26/9/2018 dự họp).

- Địa điểm: Phòng họp Sở.

- Thành phần: đại diện lãnh đạo Phòng QLDL; CVP Tô Văn Hoàng, TP. QLVH Nguyễn Nguyên Nhân; TĐ. CMNDT Nguyễn Ngọc Lương; CTTr Chu Văn Phong; GĐ. Bảo tàng tỉnh Hồ Tiến Duật; chuyên viên Trần Minh Ngọc.

2/ 14h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh làm việc với Trung tâm HL&TĐ TDTT tỉnh về kết quả hoạt động tháng 7 và phương hướng hoạt động tháng 8(Trung tâm HL&TĐ TDTT tỉnh chuẩn bị nội dung báo cáo).

- Địa điểm: Trung tâm HL&TĐ TDTT tỉnh.

- Thành phần: Lãnh đạo Phòng QLTDTT; chuyên viên Đoàn Thị Trinh Nguyên; Ban Giám đốc Trung tâm HL&TĐ TDTT tỉnh, lãnh đạo các phòng thuộc Trung tâm và CLB Bóng đá.

3/ 13h3Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền đại diện lãnh đạo Phòng QLDL dự họp báo cáo tình hình triển khai, thực hiện các dự án trong Kế hoạch số 92/KH-UBND của UBND tỉnh về đột phá ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước .

Địa điểm: Sở Thông tin và Truyền thông. 

THỨ BA ngày 13/8/2019:

Sáng:

 

 

7h30 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự họp thông qua Quy chế phối hợp giải quyết thủ tục Quyết định chủ trương đầu tư dự án có sử dụng đất ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của TTTU về rà soát thủ tục hành chính.

- Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.

Chiều:

 

 

1/ 14h0Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung làm việc với lãnh đạo UBND huyện Bù Đăng về góp ý quy hoạch Khu bảo tồn văn hóa dân tộc S’tiêng sóc Bom Bo.

Địa điểm: Khu bảo tồn văn hóa dân tộc S’tiêng sóc Bom Bo.

Cùng đi: TP. QLDL Nguyễn Thanh Sơn; TĐ. CMNDT tỉnh Nguyễn Ngọc Lương; đại diện lãnh đạo: Phòng QLVH, Bảo tàng tỉnh.

2/ 14h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự cùng lãnh đạo UBND tỉnh tiếp và làm việc với lãnh đạo Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ.

- Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.

THỨ TƯ ngày 14/8/2019:

Sáng:

 

 

8h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung làm việc với Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước về các nội dung tuyên truyền, vận động tham gia cuộc thi “Tìm hiểu về truyền thuyết núi Bà Rá” (Phòng QLDL chuẩn bị nội dung, liên hệ lịch làm việc với lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo; mời Trưởng Ban tổ chức cuộc thi cùng dự làm việc).

- Địa điểm: Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Cùng dự: Lãnh đạo Phòng QLDL; chuyên viên Nguyễn Cao Lương.

Chiều:

 

 

13h3Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung đi kiểm tra các di tích trên địa bàn huyện Lộc Ninh.

Cùng đi: Đại diện lãnh đạo: Phòng QLVH, Bảo tàng tỉnh.

THỨ NĂM ngày 15/8/2019:

Sáng:

 

 

1/ 8h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự Hội nghị tổng kết năm học 2018 - 2019, tổng kết công tác bảo hiểm cho học sinh, sinh viên.

- Địa điểm: Hội trường A, Sở GD&ĐT.

2/ 8h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh đi làm việc với Ban QLDT quốc gia đặc biệt Tà Thiết.

 

- Địa điểm: Ban QLDT quốc gia đặc biệt Tà Thiết.

- Cùng đi: TP. QLVH Nguyễn Nguyên Nhân; TP. QLDL Nguyễn Thanh Sơn; chuyên viên Đặng Tấn Sĩ.

Chiều:

 

 

13h3Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự Hội nghị tổng kết chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2019 của UBND thành phố Đồng Xoài.

Cùng đi: Hội trường HĐND&UBND thành phố Đồng Xoài.

THỨ SÁU ngày 16/8/2019:

 

Ban Giám đốc làm việc tại trụ sở.

CHỦ NHẬTngày 18/8/2019:

Chiều:

 

 

14h0Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Trưởng phòng QLTDTT Huỳnh Thiên Tịnh dự họp Trưởng đoàn thông tin về công tác tổ chức “Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Chăm lần thứ V tại tỉnh Phú Yên năm 2019”.

Địa điểm: Phòng họp Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Yên.

 

Lưu ý: Các đơn vị chuẩn bị nội dung cho cuộc họp phải gửi trước cho chủ trì và thành phần dự họp, ít nhất 01 ngày, đồng thời phối hợp với Văn phòng Sở để chuẩn bị cuộc họp chu đáo.

 

 (Lịch này thay giấy mời)

                                                     TL. GIÁM ĐỐC

                                                      CHÁNH VĂN PHÒNG

                                                   (đã ký)

                                                    Tô Văn Hoàng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

 

 
 

---

Thắng cảnh Bình Phước