04:34 ICT Thứ sáu, 21/02/2020

Trang nhất » Tin tức » Lịch làm việc

Lịch làm việc tuần 38

Thứ sáu - 13/09/2019 19:26

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

Tuần lễ thứ 38(từ ngày 16/9/2019 đến ngày 22/9/2019)

THỨ HAIngày 16/9/2019:

Sáng:

 

 

1/ 7h30 Giám đốc Trần Văn Chung tiếp công dân định kỳ.

 

Địa điểm: Phòng tiếp công dân.

2 10h30 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự lễ Cầu Bông Đình thần Tân Khai.

- Địa điểm: Đình thần Tân Khai, thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản.

Chiều:

 

 

14h00 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì họp Ban Giám đốc Sở (Văn phòng chuẩn bị nội dung).

- Địa điểm: Phòng họp Sở.

- Thành phần: Các Phó Giám đốc Sở; CVP Tô Văn Hoàng.

THỨ BA ngày 17/9/2019:

Sáng:

 

 

Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự, chủ trì họp:

- 8h00 đến 8h30: Dự họp thống nhất một số nội dung và phân bổ kinh phí tổ chức Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Phước.

- 8h30 đến 11h00: Chủ trì họp phân công nhiệm vụ cho các thành viên Tiểu ban Tuyên truyền, Văn hóa - văn nghệ phục vụ Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Phước.

- Địa điểm: Phòng họp Ban Dân tộc tỉnh.

- Cùng dự: TP. QLVH Nguyễn Nguyên Nhân.

Chiều:

 

 

1/ 13h30 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì họp giao ban 9 tháng đầu năm 2019 (các đơn vị dự họpchuẩn bị nội dung báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo;Văn phòng chuẩn bị nội dung: báo cáo kết quả hoạt động 8 tháng đầu năm chuẩn bị làm việc với Thường trực Tỉnh ủy; Đề án tự chủ của Ban QLDT Tà Thiết; Kế hoạch hành động thực hiện chương trình nghị sự năm 2030 vì sự phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh. Thanh tra Sở chuẩn bị nội dung báo cáo quy trình tham mưu xây dựng văn bản QPPL tại Sở).

- Địa điểm: Phòng họp Sở.

- Thành phần: Các Phó Giám đốc Sở; Trưởng các phòng thuộc Sở; Trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở.

2/ 15h00 Toàn thể đoàn viên, thanh niên trong ngành tham gia làm vệ sinh tại Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh.

- Địa điểm: Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh.

THỨ TƯ ngày 18/9/2019:

Sáng:

 

 

1/ 8h00 Giám đốc Trần Văn Chung dự họp Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Cao su Việt Nam.

Địa điểm: Trụ sở Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú, xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú.

Cùng dự: TP. QLVH Nguyễn Nguyên Nhân; TĐ. CMNDT tỉnh Nguyễn Ngọc Lương.

2/ 7h30 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung đi khảo sát nguồn nguyên liệu đọt mây, lá nhíp tại Bù Đăng phục vụ cho công tác quảng bá du lịch sản phẩm ẩm tại thành phố Hồ Chí Minh.

Địa điểm: Xã Đồng Nai, xã Bình Minh, huyện Bù Đăng.

Cùng đi: Đại diện lãnh đạo Phòng QLDL.

3/ 7h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh làm việc với công ty 123 Go và đi khảo sát đường chạy việt dã leo núi Bà Rá.

- Địa điểm: Núi Bà Rá, thị xã Phước Long.

- Cùng đi: Lãnh đạo Phòng QLTDTT; chuyên viên Điểu Thị Mộng Tuyền.

Chiều:

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại trụ sở.

THỨ NĂM ngày 19/9/2019:

Sáng:

 

 

1/ 8h30 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung làm việc với các doanh nghiệp du lịch trong tỉnh về vận động tham gia quảng bá du lịch sản phẩm ẩm tại thành phố Hồ Chí Minh (cả ngày).

Địa điểm: Tại huyện Lộc Ninh, thị xã Phước Long, thành phố Đồng Xoài.

Cùng đi: Đại diện lãnh đạo Phòng QLDL.

2/ Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự họp:

- 7h30 dự họp thông qua Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Đồng Xoài.

- 9h30 dự họp thông qua Đồ án quy hoạch chung đô thị Chơn Thành.

- Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.

Chiều:

 

 

Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Phó Trưởng phòng QLVH Lò Văn Dinh dự tiếp Tổ công tác liên ngành thẩm tra hồ sơ và khảo sát thực tế đối với thị xã Phước Long đề nghị công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018 (tập trung tại UBND xã Phước Tín lúc 14h00 để cùng đi 02 xã, sau đó làm việc tại UBND thị xã Phước Long).

Địa điểm: Thị xã Phước Long.

THỨ SÁU ngày 20/9/2019:

Sáng:

 

 

1/ 8h00 Giám đốc Trần Văn Chung dự Hội nghị sơ kết 05 năm triển khai thực hiện Kế hoạch số 238/KH-UBND ngày 05/12/2014 của UBND tỉnh về “Đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới” giai đoạn 2014 - 2019 (Văn phòng chuẩn bị bài tham luận).

- Địa điểm: Hội trường B, Công an tỉnh.

Cùng dự: PCVP Nguyễn Thị Ngọc Hoa.

2/ 8h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung chủ trì tập huấn quản trị Cổng du lịch thông minh (Phòng QLDL chuẩn bị nội dung và mời đơn vị liên quan triển khai tập huấn).

Địa điểm: Hội trường Sở.

- Thành phần: Lãnh đạo và công chức các phòng thuộc Sở; Trưởng, Phó các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở.

3/ Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Phó Trưởng phòng QLVH Lò Văn Dinh dự tiếp Tổ công tác liên ngành thẩm tra hồ sơ và khảo sát thực tế đối với thành phố Đồng Xoài đề nghị công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018 (tập trung tại UBND xã Tân Thành lúc 7h30 để cùng đi 02 xã, sau đó làm việc tại UBND thành phố Đồng Xoài).

Địa điểm: Thành phố Đồng Xoài.

Chiều:

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại trụ sở.

THỨ BẢYngày 21/9/2019:

Chiều:

 

 

15h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh chủ trì họp chuyên môn trước trận đấu giải Bóng đá hạng nhất quốc gia năm 2019 (giữa CLB bóng đá Bình Phước gặp CLB bóng đá Huế).

- Địa điểm: Trung tâm HL&TĐ TDTT tỉnh.

- Thành phần: Phòng QL TDTT; Trung tâm HL&TĐ TDTT tỉnh.

CHỦ NHẬTngày 22/9/2019:

Chiều:

 

 

15h30 Giám đốc Trần Văn Chungdự khán trận bóng đá giải hạng Nhất Quốc gia 2019 giữa CLB bóng đá Bình Phước gặp CLB bóng đá Huế.

- Địa điểm: Sân vận động tỉnh.

- Thành phần: PGĐ Trần Thế Anh; toàn thể công chức, viên chức, nhân viên, diễn viên, huấn luyện viên, vận động viên, cộng tác viên ngành VH,TT&DL.

Giao Trưởng các phòng thuộc Sở, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở chịu trách nhiệm thông báo triệu tập và quản lý cán bộ công chức, viên chức, nhân viên, diễn viên, huấn luyện viên, vận động viên, cộng tác viên của đơn vị tham dự.

Lưu ý: Khu vực ngồi xem: Khán đài A - Sân vận động (Giao Trung tâm HL&TĐ TDTT tỉnh bố trí ghế ngồi và điểm danh thành phần tham dự của các đơn vị và báo cáo Giám đốc Sở).

 

Lưu ý: Các đơn vị chuẩn bị nội dung cho cuộc họp phải gửi trước cho chủ trì và thành phần dự họp, ít nhất 01 ngày, đồng thời phối hợp với Văn phòng Sở để chuẩn bị cuộc họp chu đáo.

 

 (Lịch này thay giấy mời)

                                                     TL. GIÁM ĐỐC

                                                      CHÁNH VĂN PHÒNG

                                                   (đã ký)

                                                    Tô Văn Hoàng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

 

 
 

---

Thắng cảnh Bình Phước