07:13 ICT Thứ ba, 07/07/2020

Trang nhất » Tin tức » Lịch làm việc

Lịch làm việc tuần 43

Thứ bảy - 19/10/2019 06:36

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

Tuần lễ thứ 43 (từ ngày 21/10/2019 đến ngày 27/10/2019)

THỨ HAI ngày 21/10/2019:

Sáng:

 

 

TUV - Bí thư Đảng ủy Trần Văn Chung:

- 8h00: dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về công tác cán bộ (Thường trực Tỉnh ủy chủ trì).

- 9h00: dự Hội nghị Cán bộ chủ chốt về công tác cán bộ.

- 10h00: dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về công tác cán bộ (Thường trực Tỉnh ủy chủ trì).

- Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy.

Chiều:

 

 

15h00 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì họp Ban Giám đốc Sở (Trung tâm HL&TĐ TDTT tỉnh chuẩn bị nội dung báo cáo xin chủ trương thực hiện xã hội hóa đầu tư xây dựng thiết chế hồ bơi trong khuôn viên Trung tâm).

- Địa điểm: Phòng họp Sở.

- Thành phần: Các Phó Giám đốc Sở; CVP Tô Văn Hoàng; TP. QLTDTT Huỳnh Thiên Tịnh; Ban Giám đốc Trung tâm HL&TĐ TDTT tỉnh; chuyên viên Đặng Tấn Sĩ.

THỨ BA ngày 22/10/2019:

Sáng:

 

 

1/ 8h00 Giám đốc Trần Văn Chung dự tổng duyệt chương trình nghệ thuật chào mừng lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng và 90 năm Ngày truyền thống ngành Cao su Việt Nam (28/10/1929 - 28/10/2019) đối với những nội dung thuộc nhiệm vụ của địa phương (Đoàn CMNDT tỉnh chuẩn bị nội dung).

Địa điểm: Đoàn CMNDT tỉnh.

Cùng dự: đại diện lãnh đạo Phòng QLVH.

2/ Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung đi kiểm tra các dự án du lịch tại Bà Rá - Thác Mơ.

- Địa điểm: Thị xã Phước Long (cả ngày).

- Cùng đi: Đại diện lãnh đạo Phòng QLDL; chuyên viên Nguyễn Cao Lương.

Chiều:

 

 

14h00 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì làm việc với Ban Quản lý di tích Tà Thiết (Ban Quản lý di tích Tà Thiết chuẩn bị nội dung báo cáo: tình hình hoạt động 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm của Ban).

- Thành phần: CVP Tô Văn Hoàng; Ban Giám đốc và lãnh đạo các phòng thuộc Ban Quản lý di tích Tà Thiết; chuyên viên: Cao Thế Hải, Đặng Tấn Sĩ.

- Địa điểm: Ban Quản lý di tích Tà Thiết.

THỨ TƯ ngày 23/10/2019:

Sáng:

 

 

8h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh ủy quyền Trưởng phòng QLTDTT Huỳnh Thiên Tịnh chủ trì họp chuyên môn giải Thể dục dưỡng sinh các CLB tỉnh Bình Phước năm 2019 (Phòng QLTDTT chuẩn bị nội dung và mời các đơn vị liên quan dự họp).

Địa điểm: Phòng họp Sở.

Thành phần: PTP. QLTDTT Ngô Hùng Vĩ; chuyên viên Điểu Thị Mộng Tuyền.

Chiều:

 

 

15h00 Giám đốc Trần Văn Chung dự họp báo cáo lần cuối công tác chuẩn bị tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng và 90 năm Ngày truyền thống ngành Cao su Việt Nam (28/10/1929 - 28/10/2019) đối với những nội dung thuộc nhiệm vụ của địa phương (Phòng QLVH chuẩn bị nội dung).

Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.

Cùng dự: PTP. QLVH Trần Tấn Tâm; chuyên viên Huỳnh Thế Phương.

THỨ NĂM ngày 24/10/2019:

Sáng:

 

 

1/ 8h00 Giám đốc Trần Văn Chung dự họp thông qua nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

- Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.

2/ 8h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung làm việc với Đoàn giám sát của HĐND tỉnh về việc tổ chức thực hiện Quyết định số 1270/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam đến năm 2020” (Phòng QLVH chuẩn bị nội dung báo cáo).

- Địa điểm: Phòng họp Sở.

- Cùng dự: CVP Tô Văn Hoàng; lãnh đạo và chuyên viên Phòng QLVH; TP. QLDL Nguyễn Thanh Sơn; GĐ. Bảo tàng tỉnh Hồ Tiến Duật; GĐ. TTVH tỉnh Dương Thị Thanh Vị; TĐ. CMNDT tỉnh Nguyễn Ngọc Lương.

3/ 7h30 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự lễ khai mạc giải Thể dục dưỡng sinh các CLB tỉnh Bình Phước năm 2019 (Phòng QLTDTT chuẩn bị nội dung).

Địa điểm: Trung tâm HL&TĐ TDTT tỉnh.

Thành phần: Lãnh đạo các phòng thuộc Sở; lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; chuyên viên Phòng QLTDTT.

4/ 9h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự họp giải quyết khó khăn vướng mắc liên quan tới việc đầu tư xây dựng Chùa Phật Quốc Vạn Thành tại thị xã Bình Long.

Địa điểm: Chùa Phật Quốc Vạn Thành, thị xã Bình Long.

 

5/ Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền đại diện lãnh đạoTrung tâm HL&TĐ TDTT tỉnh:

- 8h00 làm việc với lãnh đạo Trung tâm HLTT quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh về trao đổi công tác chuẩn bị các đội tuyển tham dự SEA Games 30 và phối hợp đào tạo vận động viên TTTTC.

- 9h0dự Hội thảo chuyên đề đóng góp ý kiến các dự thảo: “Thiết bị luyện tập tại chỗ - Thiết bị tập chân; Thiết bị tập dạng bậc thang; Thiết bị dạng Elip, xe đạp có bánh cố định hoặc không có líp, các yêu cầu an toàn riêng bổ sung và phương pháp thử”.

Địa điểm: Trung tâm HLTT quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (Hội trường lầu 7, nhà A4, khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh).

Chiều:

 

 

1/ 13h30 Bí thư Đảng ủy Trần Văn Chung chủ trì họp Ban Chấp hành Đảng bộ cơ sở định kỳ (Đảng vụ chuẩn bị nội dung).

- Địa điểm: Phòng họp Sở.

- Thành phần: Ủy viên BCH Đảng bộ cơ sở.

2/ 14h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự họp nghe báo cáo tình hình triển khai, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Kế hoạch số 119/KH-BCĐ167 ngày 08/5/2019 về sắp xếp lại nhà, đất theo quy định tại Nghị định 167/2017/NĐ-CP.

Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.

THỨ SÁU ngày 25/10/2019:

Sáng:

 

 

1/ Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung đi kiểm tra tình hình phát triển du lịch tại huyện Bù Đốp và khảo sát vị trí lắp đặt Pano du lịch tại khu căn cứ Tà Thiết (cả ngày).

- Địa điểm: Huyện Bù Đốp, huyện Lộc Ninh.

- Cùng đi: Đại diện lãnh đạo Phòng QLDL; chuyên viên Nguyễn Cao Lương.

2/ 8h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự họp Ban Chỉ đạo đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông tỉnh.

Địa điểm: Hội trường A, Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Cùng dự: PTP. QLVH Lò Văn Dinh.

3/ 8h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh ủy quyền Trưởng phòng QLTDTT Huỳnh Thiên Tịnh chủ trì họp chuyên môn giải vô địch bóng chuyền tỉnh Bình Phước năm 2019 (Phòng QLTDTT chuẩn bị nội dung và mời các đơn vị liên quan dự họp).

Địa điểm: Phòng họp Sở.

Thành phần: PTP. QLTDTT Ngô Hùng Vĩ; chuyên viên Đoàn Thị Trinh Nguyên; PTP. TC&TĐ - TT HL&TĐ TDTT tỉnh Phan Văn Hào.

Chiều:

 

 

1/ 13h00 Giám đốc Trần Văn Chung dự lễ Khánh thành - Dâng hương Tượng đài Phú Riềng Đỏ và Lễ trao các giải thưởng nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Chi bộ Đông dương Cộng sản Đảng và ngày truyền thống ngành cao su Việt Nam (28/10/1929-28/10/2019)..

Địa điểm: Công ty CP Cao su Đồng Phú, xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú.

Cùng dự: TP. QLVH Nguyễn Nguyên Nhân; TĐ. CMNDT tỉnh Nguyên Ngọc Lương; chuyên viên Huỳnh Thế Phương.

2/ 15h30 Giám đốc Trần Văn Chung đi kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Chi bộ Đông dương Cộng sản Đảng và ngày truyền thống ngành cao su Việt Nam (28/10/1929-28/10/2019).

Địa điểm: Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng, xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng.

Cùng đi: TP. QLVH Nguyễn Nguyên Nhân; TĐ. CMNDT tỉnh Nguyên Ngọc Lương; chuyên viên Huỳnh Thế Phương.

THỨ BẢY ngày 26/10/2019:

Sáng:

 

 

7h30 Giám đốc Trần Văn Chung dự lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Chi bộ Đông dương Cộng sản Đảng và ngày truyền thống ngành cao su Việt Nam (28/10/1929-28/10/2019).

Địa điểm: Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng, xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng.

Cùng dự: TP. QLVH Nguyễn Nguyên Nhân; TĐ. CMNDT tỉnh Nguyên Ngọc Lương; chuyên viên Huỳnh Thế Phương.

CHỦ NHẬT ngày 27/10/2019:

Sáng:

 

 

7h30 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự lễ khai mạc kỳ thi thăng đẳng môn Karate tỉnh Bình Phước lần thứ I, năm 2019.

Địa điểm: Trung tâm HL&TĐ TDTT tỉnh.

Thành phần: Lãnh đạo Phòng QLTDTT; lãnh đạo Trung tâm HL&TĐ TDTT tỉnh; chuyên viên Đoàn Thị Trinh Nguyên; phụ trách bộ môn Karate Nguyễn Thành Lên.

 

Lưu ý: Các đơn vị chuẩn bị nội dung cho cuộc họp phải gửi trước cho chủ trì và thành phần dự họp, ít nhất 01 ngày, đồng thời phối hợp với Văn phòng Sở để chuẩn bị cuộc họp chu đáo.

 

 

 

 (Lịch này thay giấy mời)

                                                     TL. GIÁM ĐỐC

                                                      CHÁNH VĂN PHÒNG

                                                   (đã ký)

                                                    Tô Văn Hoàng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

 

 

 
 

---

HT phát triển Du lịch

Thắng cảnh Bình Phước