03:30 ICT Thứ sáu, 21/02/2020

Trang nhất » Tin tức » Lịch làm việc

Lịch làm việc tuần 45

Thứ bảy - 03/11/2018 09:13

Tải lịch

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

Tuần lễ thứ 45 (từ ngày 05/11/2018 đến ngày 10/11/2018)

THỨ HAI ngày 05/11/2018:

Sáng:

 

 

1/ 7h15 Ban Giám đốc cùng toàn thể công chức, nhân viên chào cờ đầu tháng.

- Địa điểm: Sân trước trụ sở Sở VH,TT&DL (trang phục: đồng phục Sở).

2/ 7h30 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì họp Ban Giám đốc Sở về thống nhất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng các công trình thuộc dự án Khu bảo tồn văn hóa dân tộc S’tiêng sóc Bom Bo.

- Địa điểm: Phòng họp Sở.

- Thành phần: Các Phó Giám đốc Sở; TP. QLVH Nguyễn Nguyên Nhân; TP. KH-TC Nguyễn Ngọc Lương; CTTr Vũ Đình Tứ; GĐ. BQLDT tỉnh Hồ Tiến Duật; PCVP Nguyễn Thị Ngọc Hoa. 

3/ 9h30 Giám đốc Trần Văn Chung dự làm việc với PCT UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng về Chương trình Lễ công bố thành phố Đồng Xoài (Phòng QLVH chuẩn bị nội dung).

- Địa điểm: Phòng họp D - UBND tỉnh.

- Cùng dự: TP. QLVH Nguyễn Nguyên Nhân.

Chiều:

 

 

1/ 14h00 TUV - Giám đốc Trần Văn Chung dự họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 30/2018, nội dung: chủ trương tổ chức các ngày lễ lớn của tỉnh năm 2019; chương trình, nội dung lễ công bố thành lập Thành phố Đồng Xoài, phường Tiến Thành và Thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản; chủ trương tổ chức gặp mặt đầu xuân và lễ hội văn hóa - thể thao các dân tộc tỉnh năm 2019 (Phòng QLVH chuẩn bị nội dung và photo 10 bộ tài liệu phục vụ cuộc họp).

- Địa điểm: Phòng họp C - Tỉnh ủy.

- Cùng dự: TP. QLVH Nguyễn Nguyên Nhân.

2/ 14h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh chủ trì họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị lực lượng của câu lạc bộ Bóng đá tỉnh Bình Phước năm 2019 (Trung tâm HL&TĐ TDTT tỉnh chuẩn bị nội dung).

- Địa điểm: Phòng họp Sở.

- Thành phần: TP. QLTDTT Huỳnh Thiên Tịnh; PGĐ Trung tâm HL&TĐ TDTT tỉnh Nguyễn Anh Tuấn.

THỨ BA  ngày 06/11/2018:

Sáng:

 

 

1/ 8h00 Giám đốc Trần Văn Chung dự họp Ban Tổ chức Lễ công bố thành lập phường Tiến Thành thuộc thị xã Đồng Xoài và thành phố Đồng Xoài thuộc tỉnh (Phòng QLVH chuẩn bị nội dung).

- Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.

2/ 7h30 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền PTP. XDNSVH&GĐ Lò Văn Dinh đi kiểm tra chất lượng Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Cuộc vận động “Người Bình Phước nói lời hay làm việc tốt” năm 2018.

- Địa điểm: Phường Sơn Giang, thị xã Phước Long; Phòng VH&TT thị xã Phước Long.

- Cùng đi: Chuyên viên: Trương Xuân Thành; Đinh Quốc Thy; Vũ Văn Doanh; đại diện Phòng QLVH.

Chiều:

 

 

1/ 14h30 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì họp phân công nhiệm vụ phối hợp tổ chức Lễ công bố thành lập Thành phố Đồng Xoài.

- Địa điểm: Phòng họp Sở.

- Thành phần: TP. QLVH Nguyễn Nguyên Nhân, GĐ. TTVH  tỉnh Dương Thị Thanh Vị; PCVP Trần Tấn Tâm; PTĐ. CMNDT tỉnh Lê Thị Giang Triết.

2/ 13h30 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự họp UBND tỉnh thông qua các nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2018 (Phòng KH-TC chuẩn bị nội dung và photo 45 bộ tài liệu).

- Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.

- Cùng dự: TP. KH-TC Nguyễn Ngọc Lương; GĐ. Thư viện tỉnh Trần Đại Chính; chuyên viên Huỳnh Thế Phương.

3/ 13h30 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền PTP. XDNSVH&GĐ Lò Văn Dinh đi kiểm tra chất lượng Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Cuộc vận động “Người Bình Phước nói lời hay làm việc tốt” năm 2018.

- Địa điểm: Xã Long Tân, huyện Phú Riềng.

- Cùng đi: Chuyên viên: Trương Xuân Thành; Đinh Quốc Thy; Vũ Văn Doanh; đại diện Phòng QLVH.

THỨ TƯ ngày 07/11/2018:

Sáng:

 

 

1/ 7h30 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự Hội thảo tiết kiệm năng lượng năm 2018.

- Địa điểm: Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã Đồng Xoài.

Chiều:

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại trụ sở.

THỨ NĂM ngày 08/11/2018:

Sáng:

 

 

1/ 8h00 Giám đốc Trần Văn Chung - Đại biểu HĐND tỉnh đi tiếp xúc cử tri.

- Địa điểm:UBND xã Đường 10, huyện Bù Đăng.

2/ 7h30 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự lễ khai mạc giải Vô địch các Câu lạc bộ Bóng đá 5 người tỉnh Bình Phước năm 2018 (Phòng QLTDTT chuẩn bị nội dung).

- Địa điểm: Sân vận động tỉnh.

- Thành phần: Lãnh đạo các phòng thuộc Sở; lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; toàn thể công chức, viên chức, nhân viên, diễn viên, huấn luyện viên, vận động viên, cộng tác viên ngành VH,TT&DL.

Giao Trưởng các phòng thuộc Sở, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở chịu trách nhiệm thông báo triệu tập và quản lý cán bộ công chức viên chức, nhân viên, diễn viên, huấn luyện viên, vận động viên, cộng tác viên của đơn vị tham dự.

3/ 9h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dựhọp BTC triển khai Kế hoạch tổ chức giải Vô địch Việt dã leo núi toàn quốc “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá” lần thứ 25 năm 2019 (Phòng QLTDTT chuẩn bị nội dung).

- Địa điểm: Phòng họp D - UBND tỉnh.

- Cùng dự: TP. QLTDTT Huỳnh Thiên Tịnh.

4/ 7h30 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền PTP. XDNSVH&GĐ Lò Văn Dinh đi kiểm tra chất lượng Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Cuộc vận động “Người Bình Phước nói lời hay làm việc tốt” năm 2018.

- Địa điểm: Xã Thanh Bình, huyện Hớn Quản.

- Cùng đi: Chuyên viên: Trương Xuân Thành; Đinh Quốc Thy; Vũ Văn Doanh; đại diện Phòng QLVH.

Chiều:

 

 

1/ 14h00 Giám đốc Trần Văn Chung - Đại biểu HĐND tỉnh đi tiếp xúc cử tri.

- Địa điểm: UBND xã Đak Nhau, huyện Bù Đăng.

2/ 14h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dựHội nghị sơ kết 4 năm (2014-2018) thực hiện Đề án phát triển thông tin đối ngoại tỉnh Bình Phước giai đoạn 2014-2020 (Văn phòng chuẩn bị nội dung).

- Địa điểm: Phòng họp G - UBND tỉnh.

3/ 13h30 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền PTP. XDNSVH&GĐ Lò Văn Dinh đi kiểm tra chất lượng Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Cuộc vận động “Người Bình Phước nói lời hay làm việc tốt” năm 2018.

- Địa điểm: Thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành.

- Cùng đi: Chuyên viên: Trương Xuân Thành; Đinh Quốc Thy; Vũ Văn Doanh; đại diện Phòng QLVH.

THỨ SÁU ngày 09/11/2018:

Sáng:

 

 

1/ 8h00 Giám đốc Trần Văn Chung - Đại biểu HĐND tỉnh đi tiếp xúc cử tri.

- Địa điểm: UBND xã Bình Minh, huyện Bù Đăng.

2/ 8h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dựhọp Ban Chỉ đạo Phát triển du lịch tỉnh (Phòng QLDL chuẩn bị nội dung).

- Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.

- Cùng dự: Lãnh đạo và chuyên viên Phòng QLDL.

Chiều:

 

 

14h00 Giám đốc Trần Văn Chung - Đại biểu HĐND tỉnh đi tiếp xúc cử tri.

- Địa điểm: UBND xã Bom Bo, huyện Bù Đăng.

THỨ BẢYngày 10/11/2018:

Chiều:

 

 

17h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự lễ bế mạc giải Vô địch các Câu lạc bộ Bóng đá 5 người tỉnh Bình Phước năm 2018 (Phòng QLTDTT chuẩn bị nội dung).

- Địa điểm: Sân vận động tỉnh.

- Cùng dự: CVP Tô Văn Hoàng; TP. QLTDTT Huỳnh Thiên Tịnh; Ban Giám đốc Trung tâm HL&TĐ TDTT tỉnh; chuyên viên Phòng QLTDTT.

CHỦ NHẬT ngày 11/11/2018:
Sáng:  
 

8h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung tham dự "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư" năm 2018 (Văn phòng bố trí xe và liên hệ Văn phòng MTTQVN tỉnh để nhận xăng xe và quà tặng).

- Địa điểm: Ấp 6A, xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh.

 

Lưu ý: Các đơn vị chuẩn bị nội dung cho cuộc họp phải gửi trước cho chủ trì và thành phần dự họp, ít nhất 01 ngày, đồng thời phối hợp với Văn phòng Sở để chuẩn bị cuộc họp chu đáo.

 

 (Lịch này thay giấy mời)

                                                     TL. GIÁM ĐỐC

                                                      CHÁNH VĂN PHÒNG

                                                    (đã ký)

                                                  Tô Văn Hoàng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

 

 
 

---

Thắng cảnh Bình Phước