15:08 ICT Thứ bảy, 28/03/2020

Trang nhất » Tin tức » Lịch làm việc

Lịch làm việc tuần 45

Thứ bảy - 02/11/2019 08:19

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

Tuần lễ thứ 45 (từ ngày 02/11/2019 đến ngày 10/11/2019)

THỨ BẢY ngày 02/11/2019:

Sáng:

 

 

TUV - Bí thư Đảng ủy- Giám đốc Trần Văn Chung dự:

- 8h30 dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: thực hiện quy trình về công tác cán bộ (Bước 2).

- 9h00 dự Hội nghị Cán bộ chủ chốt về công tác cán bộ: thực hiện quy trình về công tác cán bộ (Bước 4).

- 9h30 dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: thực hiện quy trình về công tác cán bộ (Bước 5).

Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy.

THỨ HAI ngày 04/11/2019:

Sáng:

 

 

1/ 7h15 Ban Giám đốc cùng toàn thể công chức, nhân viên chào cờ đầu tháng.

- Địa điểm: Sân trước trụ sở Sở VH,TT&DL (trang phục: đồng phục Sở).

2/ 7h30 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì họp cơ quan (Văn phòng chuẩn bị nội dung).

Địa điểm: Phòng họp Sở.

-Cùng dự: Toàn thể công chức, nhân viên Khối Văn phòng Sở.

3/ Lưu ý: Từ thứ 2 đến thứ 6 (bắt đầu lúc 16h00 hằng ngày) tất cả cán bộ công chức, viên chức tham gia thi đấu môn bóng chuyền hơi và kéo co tại Hội thao cụm miền Đông Nam Bộ, tập trung tại Sở để tập luyện.

Chiều:

 

 

1/ 14h30 Giám đốc Trần Văn Chung dự họp thông qua nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

- Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.

2/ 14h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung đi làm việc tại Trung tâm Văn hóa tỉnh (theo chương trình riêng).

3/ 14h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh chủ trì họp Ban Tổ chức triển khai Kế hoạch tổ chức Lớp tập huấn chuyên môn cho người hướng dẫn tập luyện và nhân viên cứu hộ bơi lội; giải bơi các lứa tuổi tỉnh Bình Phước năm 2019 (Phòng QLTDTT chuẩn bị nội dungvà mời các đơn vị liên quan dự họp).

Địa điểm: Phòng VH&TT thị xã Bình Long.

-Thành phần: Phòng QLTDTT.

THỨ BA ngày 05/11/2019:

Sáng:

 

 

1/ 8h00 Giám đốc Trần Văn Chung - Đại biểu HĐND tỉnh đi tiếp xúc cử tri.

- Địa điểm: UBND thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng.

2/ 8h30 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung chủ trì họp nghe báo cáo đề xuất giải pháp phát triển sản phẩm du lịch đối với di tích Tà Thiết (Phòng QLDL; Ban QLDT Tà Thiết chuẩn bị nội dung báo cáo).

- Địa điểm: Ban QLDT Tà Thiết.

- Cùng dự: Lãnh đạo Phòng QLDL; Lãnh đạo Ban QLDT Tà Thiết; chuyên viên Nguyễn Cao Lương.

3/ Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Trưởng phòng QLVH Nguyễn Nguyên Nhân tham gia đoàn khảo sát thực trạng cơ sở vật chất, bộ máy và hiệu quả hoạt động của trung tâm VH-TT cấp xã; nhà VH-Khu TT thôn, ấp trên địa bàn tỉnh (đến hết ngày 01/11/2019).

- Địa điểm: Theo thông báo số 2664/TB-SVHTTDL ngày 21/10/2019.

- Cùng đi: PTP. QLVH Lò Văn Dinh; chuyên viên: Trương Xuân Thành, Lê Thị Hạnh.

Chiều:

 

 

1/ 14h00 Giám đốc Trần Văn Chung - Đại biểu HĐND tỉnh đi tiếp xúc cử tri.

- Địa điểm: UBND xã Thọ Sơn, huyện Bù Đăng.

2/ 13h30 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự họp thông qua phương án khoanh vùng cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Phước trước khi báo cáo các Bộ, ngành Trung ương.

- Địa điểm:Phòng họp D, UBND tỉnh.

3/ 14h30 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự họp UBND tỉnh thông qua các nội dung trình kỳ họp cuối năm HĐND tỉnh, nội dung: (1) Kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020; Kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020, Chủ trương đầu tư dự án xây dựng Tòa nhà Trung tâm hành chính tỉnh; (2) Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Bình Phước năm 2018; (3) Danh mục điều chỉnh các dự án chuyển mục đích từ đất lâm nghiệp được thực hiện trong giai đoạn 2016 - 2020, danh mục điều chỉnh các dự án chuyển mục đích từ đất lâm nghiệp được thực hiện trong giai đoạn 2016 - 2020; (4) Thành lập 04 Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh, danh mục các Dự án có chuyển mục đich sử dụng rừng sang mục đích khác, đến năm 2020; (5) Giao chỉ tiêu biên chế công chức hành chính tại các cơ quan, tổ chức hành chính năm 2020, Giao chỉ tiêu biên chế viên chức (số lượng người làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập) năm 2020.

- Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.

THỨ TƯ ngày 06/11/2019:

Sáng:

 

 

1/ 8h00 Giám đốc Trần Văn Chung - Đại biểu HĐND tỉnh đi tiếp xúc cử tri.

- Địa điểm: UBND xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng.

2/ Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung - Thành viên Ban VSTBPN tỉnh đi học tập kinh nghiệm bình đẳng giới (đến hết ngày 9/11).

- Địa điểm: Tỉnh Khánh Hòa (tập trung tại Sở LĐ-TB&XH lúc 5h00 để cùng đi).

3/ 8h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh chủ trì họp nghe báo cáo tình hình hoạt động lĩnh vực TDTTtháng 10, triển khai nhiệm vụ tháng 11 (Phòng QLTDTT; Trung tâm HL&TĐ TDTT tỉnhchuẩn bị nội dung báo cáo).

- Địa điểm: Phòng họp Sở.

- Thành phần: Lãnh đạo và chuyên viên Phòng QLTDTT; lãnh đạo Trung tâm HL&TĐ TDTT tỉnh.

4/ 8h30 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Giám đốc Bảo tàng tỉnh Hồ Tiến Duật tham gia Đoàn kiểm tra thực tế hướng tuyến đường dây 500kV Bình Dương 1 - Chơn Thành.

- Địa điểm: Xã Mình Thành, huyện Chơn Thành (tập trung tại Sở Công thương lúc 7h30 để cùng đi).

Chiều:

 

 

1/ 14h00 Giám đốc Trần Văn Chung - Đại biểu HĐND tỉnh đi tiếp xúc cử tri.

- Địa điểm: UBND xã Nghĩa Bình, huyện Bù Đăng.

2/ 13h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung ủy quyền Trưởng phòng QLDL Nguyễn Thanh Sơn dự Hội thảo “Đề xuất giải pháp quản lý và phát triển sản phẩm du lịch theo hướng bền vững tại Bình Phước”.

- Địa điểm: Phòng họp A1, Trường Đại học Bình Dương (số 504, Đại lộ Bình Dương, P. Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

- Cùng dự: PTP. QLDL Nguyễn Văn Oai; chuyên viên Nguyễn Cao Lương.

THỨ NĂM ngày 07/11/2019:

Sáng:

 

 

1/ 7h30 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì họp Hội đồng Thi đua, khen thưởng Sở (Văn phòng chuẩn bị nội dung).

- Địa điểm: Phòng họp Sở.

- Thành phần: Theo Quyết định số 2975/QĐ-SVHTTDL ngày 18/12/2018 (các Phó Giám đốc Sở; Chủ tịch CĐCS Dương Thị Thanh Vị; CVP Tô Văn Hoàng; CTTr Chu Văn Phong; Bí thư ĐCS Trần Tấn Tâm; chuyên viên Cao Thế Hải).

2/ 8h30 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì họp Hội đồng sáng kiến Sở (Văn phòng chuẩn bị nội dung).

- Địa điểm: Phòng họp Sở.

- Thành phần: Theo Quyết định số 2532/QĐ-SVHTTDL ngày 03/10/2019 (các Phó Giám đốc Sở; Chủ tịch CĐCS Dương Thị Thanh Vị; CVP Tô Văn Hoàng; chuyên viên Cao Thế Hải).

3/ 8h00 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Trưởng đoàn CMNDT tỉnh Nguyễn Ngọc Lương dự họp triển khai thực hiện Kế hoạch số 204-KH/TU ngày 10/10/2019 của Tỉnh ủy về tổ chức Lễ phát động tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2019.

 

Địa điểm: Phòng họp UBMTTQ Việt Nam tỉnh.

Chiều:

 

 

Giám đốc Trần Văn Chung; Phó Giám đốc Trần Thế Anh làm việc tại trụ sở.

THỨ SÁU ngày 08/11/2019:

Sáng:

 

 

1/ 7h30 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung ủy quyền PTP. QLVH Lò Văn Dinh dự “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc khu dân cư” năm 2019.

- Địa điểm: Ấp 4, xã Lộc An, huyện Lộc Ninh (đi xe UBMTTQ Việt Nam tỉnh).

2/ 8h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự lễ khai mạc giải Futsat Vô địch tỉnh Bình Phước lần thứ I năm 2019 “Cup Nam A Bank”.

Địa điểm: Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố Đồng Xoài.

-Cùng dự: Lãnh đạo Phòng QLTDTT.

3/ 8h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung ủy quyền Phó Trưởng phòng QLDL Nguyễn Văn Oai dự Hội thảo khoa học về tài liệu dạy, học địa lý địa phương tỉnh Bình Phước lần 2.

- Địa điểm: Hội trường A, Sở Giáo dục và Đào tạo.

Chiều:

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại trụ sở.

THỨ BẢY ngày 09/11/2019:
Sáng:  
 

7h30 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự lễ khai giảng Lớp tập huấn chuyên môn cho người hướng dẫn tập luyện và nhân viên cứu hộ bơi lội tỉnh Bình Phước năm 2019 (Phòng QLTDTT chuẩn bị nội dungvà mời các đơn vị liên quan dự họp).

Địa điểm: Phòng VH&TT thị xã Bình Long.

-Thành phần: Phòng QLTDTT; CVP Tô Văn Hoàng; GĐ. Trung tâm HL&TĐTDTT tỉnh Vũ Đình Tứ; chuyên viên Đinh Quốc Thy; phụ trách bộ môn Bơi.

CHỦ NHẬT ngày 10/11/2019:

Sáng:

 

 

7h30 Giám đốc Trần Văn Chung - Trưởng đoàn dự “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc khu dân cư” năm 2019 (Văn phòng liên hệ UBMTTQ Việt Nam tỉnh nhận nhận quà, xăng xe và bố trí xe chở các thành viên cùng đi).

- Địa điểm:Ấp 3, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú.

Cùng dự: TP. QLVH Nguyễn Nguyên Nhân.

 

Lưu ý: Các đơn vị chuẩn bị nội dung cho cuộc họp phải gửi trước cho chủ trì và thành phần dự họp, ít nhất 01 ngày, đồng thời phối hợp với Văn phòng Sở để chuẩn bị cuộc họp chu đáo.

 

 (Lịch này thay giấy mời)

                                                     TL. GIÁM ĐỐC

                                                      CHÁNH VĂN PHÒNG

                                                   (đã ký)

                                                    Tô Văn Hoàng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

 

 
 

---

Thắng cảnh Bình Phước