04:35 ICT Thứ sáu, 21/02/2020

Trang nhất » Tin tức » Lịch làm việc

Lịch làm việc tuần 46

Thứ bảy - 10/11/2018 09:38

Tải lịch

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

Tuần lễ thứ 46 (từ ngày 12/11/2018 đến ngày 16/11/2018)

THỨ HAI ngày 12/11/2018:

Sáng:

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại trụ sở.

Chiều:

 

 

14h0Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì họp thông qua kịch bản Chương trình nghệ thuật chào mừng Lễ công bố thành lập Thành phố Đồng Xoài (Phòng QLVH chuẩn bị nội dung).

- Địa điểm: Phòng họp Sở.

- Mời dự: PCT. UBND thị xã Đồng Xoài - Bùi Thị Minh Thúy.

- Thành phần: TP. QLVH Nguyễn Nguyên Nhân, GĐ. TTVH tỉnh Dương Thị Thanh Vị; PCVP Trần Tấn Tâm; PTĐ. CMNDT tỉnh Lê Thị Giang Triết.

THỨ BA  ngày 13/11/2018:

Sáng:

 

 

1/ 7h30 Giám đốc Trần Văn Chung dự họp UBND tỉnh thông qua các báo cáo: đánh giá giữa kỳ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020; tình hình kinh tế - xã hội 10 tháng, ước thực hiện cả năm 2018 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; đánh giá giữa kỳ kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 và kế hoạch điều chỉnh đầu tư công trung hạn 2016-2020; kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2019; sửa đổi chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư; tình hình thu, chi ngân sách năm 2018 và dự toán thu chi ngân sách năm 2019; Tiến độ triển khai thực hiện Chương trình MTQG nông thôn mới.

- Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.

2/ 6h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung đi kiểm tra hiện trạng các công trình thuộc dự án Khu bảo tồn văn hóa dân tộc S’tiêng sóc Bom Bo.

- Địa điểm: Khu bảo tồn văn hóa dân tộc S’tiêng sóc Bom Bo.

- Cùng đi: Chánh Thanh tra Vũ Đình Tứ; TP. KH-TC Nguyễn Ngọc Lương; TP. QLVH Nguyễn Nguyên Nhân; GĐ. BQLDT tỉnh Hồ TiếnDuật; chuyên viên Vũ Văn Doanh.

3/ 8h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự làm việc với Tổ xác minh kiểm kê, áp giá đền bù đối với hộ ông Nguyễn Văn Đồng tại dự án Trung tâm HL&TĐ TDTT tỉnh (Phòng KH-TC chuẩn bị nội dung).

- Địa điểm: Phòng họp Sở.

- Cùng dự: Chuyên viên Đặng Tấn Sĩ.

Chiều:

 

 

15h00 Giám đốc Trần Văn Chung dự họp Ban Tổ chức Lễ công bố thành lập thành phố Đồng Xoài (Phòng QLVH chuẩn bị nội dung).

- Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.

- Cùng dự: Chuyên viên Huỳnh Thế Phương.

THỨ TƯ ngày 14/11/2018:

Sáng:

 

 

8h00 Giám đốc Trần Văn Chung dự làm việc với Đoàn Giám sát của Chủ tịch HĐND tỉnh về kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.

- Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.

Chiều:

 

 

1/ 14h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự Hội nghị sơ kết 4 năm (2014-2018) thực hiện Đề án phát triển thông tin đối ngoại tỉnh Bình Phước giai đoạn 2014-2020 (Văn phòng chuẩn bị nội dung).

- Địa điểm: Phòng họp G - UBND tỉnh.

2/ 15h00 Toàn thể đoàn viên, thanh niên trong ngành tham gia làm vệ sinh tại Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh.

- Địa điểm: Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh.

THỨ NĂM ngày 15/11/2018:

Sáng:

 

 

1/ 7h30 Giám đốc Trần Văn Chung dự lễ khai mạc Lớp tập huấn công tác quản lý, tổ chức hoạt động các Câu lạc bộ, đội, nhóm Đờn ca tài tử trên địa bàn tỉnh năm 2018 (Phòng QLVH chuẩn bị nội dung).

- Địa điểm: Rạp Chiếu phim - Trung tâm PHP&CB tỉnh.

- Cùng dự: Lãnh đạo các phòng thuộc Sở; lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở.

2/ 6h30 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới của tỉnh năm 2018 (Phòng XDNSVH&GĐ chuẩn bị nội dung).

- Địa điểm: Tượng đài Chiến thắng Đồng Xoài.

- Cùng dự: PTP. XDNSVH&GĐ Lò Văn Dinh; các chuyên viên: Nguyễn Thị Kim Chi, Trần Minh Ngọc, Cao Thế Hải, Phan Vũ Phương.

3/ 7h30 Phó Giám đốc Trần Thế Anh tiếp công dân định kỳ.

- Địa điểm: Phòng tiếp công dân.

4/ 10h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh làm việc với Đoàn tiền trạm giải xe đạp Nam Kỳ khởi nghĩa năm 2018.

- Địa điểm: Phòng họp Sở.

- Cùng dự: TP. QLTDTT Huỳnh Thiên Tịnh; chuyên viên Phan Vũ Phương.

5/ 8h00 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền đại diện Phòng KH-TC dự họp thẩm định điều chỉnh QHSD đất của thị xã Đồng Xoài và huyện Đồng Phú.

- Địa điểm: Sở Tài nguyên và Môi trường.

Chiều:

 

 

16h30 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự lễ ra mắt Sở Chỉ huy mới của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

- Địa điểm: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh (ấp 2, xã Tân Thành, thị xã Đồng Xoài).

THỨ SÁU ngày 16/11/2018:

Sáng:

 

 

1/ 8h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự chương trình tặng quà tại xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh của Đoàn công tác Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh .

- Địa điểm: UBND xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh.

2/ 8h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự họp đánh giá phân loại xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm năm 2018 (Phòng XDNSVH&GĐ chuẩn bị nội dung).

- Địa điểm: Sở Lao động TB&XH.

3/ 8h00 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền đại diện Phòng KH-TC dự họp thẩm định điều chỉnh QHSD đất của thị xã Bình Long và huyện Lộc Ninh.

- Địa điểm: Sở Tài nguyên và Môi trường.

Chiều:

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại trụ sở.

 

Lưu ý: Các đơn vị chuẩn bị nội dung cho cuộc họp phải gửi trước cho chủ trì và thành phần dự họp, ít nhất 01 ngày, đồng thời phối hợp với Văn phòng Sở để chuẩn bị cuộc họp chu đáo.

 (Lịch này thay giấy mời)

 

                        TL. GIÁM ĐỐC

                                         CHÁNH VĂN PHÒNG

                                                  (đã ký)

                                            Tô Văn Hoàng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

 

 
 

---

Thắng cảnh Bình Phước