07:36 ICT Thứ ba, 07/07/2020

Trang nhất » Tin tức » Lịch làm việc

Lịch làm việc tuần 47

Thứ bảy - 17/11/2018 09:30

Tải lịch

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

Tuần lễ thứ 47 (từ ngày 19/11/2018 đến ngày 24/11/2018)

THỨ HAI ngày 19/11/2018:

Sáng:

 

 

1/ 8h00 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì họp Hội đồng TĐKT Sở xét công nhận mô hình tiêu biểu, điển hình tiên tiến, xuất sắc năm 2018 (Phòng TC-PC chuẩn bị nội dung).

- Địa điểm: Phòng họp Sở.

- Thành phần: Thành viên HĐ TĐKT Sở: PGĐ Trần Thế Anh; CVP Tô Văn Hoàng; CTTr Vũ Đình Tứ; TP. TC-PC Chu Văn Phong; Chủ tịch Công đoàn cơ sở Dương Thị Thanh Vị; Bí thư Đoàn cơ sở Trần Tấn Tâm.

2/ 9h00 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì họp xét hồ sơ tinh giản biên chế (Phòng TC-PC chuẩn bị nội dung).

- Địa điểm: Phòng họp Sở.

- Thành phần: PGĐ Trần Thế Anh; CVP Tô Văn Hoàng; TP. TC-PC Chu Văn Phong; Chủ tịch Công đoàn cơ sở Dương Thị Thanh Vị.

3/ Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung đi khảo sát và học tập kinh nghiệm phát triển mô hình du lịch cộng đồng (đến hết ngày 23/11/2018).

- Địa điểm: Tại tỉnh Hà Giang và tỉnh Lào Cai.

- Cùng đi: TP. QLDL Nguyễn Thanh Sơn; các chuyên viên: Trần Minh Ngọc, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Cao Lương.

Chiều:

 

 

1/ 14h00 Giám đốc Trần Văn Chung dự họp thống nhất các báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh trình tại kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh khóa IX.

- Địa điểm: Phòng họp C - HĐND tỉnh.

2/ 13h30 Phó Giám đốc Trần Thế Anh - BT Chi bộ Trung tâm HL&TĐ TDTT tỉnh dự sinh hoạt Chi bộ định kỳ tháng 11/2018.

- Địa điểm: Trung tâm HL&TĐ TDTT tỉnh.

THỨ BA  ngày 20/11/2018:

Sáng:

 

 

1/ 9h00 Bí thư Đảng ủy Trần Văn Chung chủ trì họp Ban Chấp hành Đảng bộ cơ sở định kỳ(Đảng vụ chuẩn bị nội dung).

- Địa điểm: Phòng họp Sở.

- Thành phần: Ủy viên BCH Đảng bộ cơ sở; Bí thư các Chi bộ trực thuộc; Chủ tịch Công đoàn cơ sở; Bí thư Đoàn cơ sở.

2/ 8h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh chủ trì họp triển khai công tác phối hợp tổ chức Cuộc đua Xe đạp truyền thống Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Tranh Cúp Phát thanh VOH mở rộng lần thứ 21, năm 2018 (Phòng QLTDTT chuẩn bị nội dung).

-Địa điểm: Phòng họp Sở.

-Thành phần: CVP Tô Văn Hoàng; TP. QLTDTT Huỳnh Thiên Tịnh; chuyên viên Phan Vũ Phương.

Chiều:

 

 

14h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự họp thống nhất các báo cáo của Ban dân tộc HĐND tỉnh trình tại kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh khóa IX.

- Địa điểm: Phòng họp B - HĐND tỉnh

THỨ TƯ ngày 21/11/2018:

Sáng:

 

 

1/ TUV - Giám đốc Trần Văn Chung dự:

8h00 - 9h00: dự Hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh về thực hiện công tác quy hoạch cán bộ cấp chiến lược.

9h00 - 10h00: dự Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh (phiên đột xuất) về thực hiện công tác quy hoạch cán bộ cấp chiến lược.

 - Địa điểm: Hội trường tỉnh.

2/ Phó Giám đốc Trần Thế Anh - Trưởng đoàn thể thao Bình Phước đi dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018 (đến hết ngày 10/12/2018).

- Địa điểm: Thành phố Hà Nội.

3/ 8h00 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Phó Trưởng phòng XDNSVH&GĐ Lò Văn Dinh dự họp lấy ý kiến về giải pháp trợ giúp người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

- Địa điểm: Hội trường Liên hiệp các Hội tỉnh.

Chiều:

 

 

14h00 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Trưởng phòng QLVH Nguyễn Nguyên Nhân dự Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định 284/QĐ-TTg ngày 24/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày sách Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

- Địa điểm: Phòng họp G - UBND tỉnh.

- Cùng dự: GĐ. Thư viện tỉnh Trần Đại Chính.

THỨ NĂM ngày 22/11/2018:

Sáng:

 

 

1/ 8h00 TUV -Giám đốc Trần Văn Chung dự Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai Kế hoạch và Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

 - Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy.

- Cùng dự: CVP Tô Văn Hoàng.

2/ 7h30 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Trưởng phòng KH-TC Nguyễn Ngọc Lương tham gia đoàn khảo sát vị trí dự kiến lập quy hoạch dự án Khu đô thị mới, kết hợp khu du lịch nghỉ dưỡng hồ Suối Cam.

Địa điểm: Tập trung tại Sở Kế hoạch và Đầu tư

3/ 7h30 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Trưởng phòng TC-PC Chu Văn Phong dự Đại hội Đại biểu Hội nạn nhân chất độc màu da cam/Dioxin tỉnh Bình Phước lần thứ III, nhiệm kỳ (2018 - 2023).

- Địa điểm: Hội trường tỉnh.

Chiều:

 

 

15h30 Giám đốc Trần Văn Chung dự họp trao đổi thông tin phục vụ việc lập quy hoạch dự án Khu đô thị mới, kết hợp khu du lịch nghỉ dưỡng hồ Suối Cam (phòng KH-TC chuẩn bị nội dung).

- Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.

Cùng dự: TP. KH-TC Nguyễn Ngọc Lương

13h30 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung - Trưởng tiểu ban hậu cần ủy quyền Chánh Văn phòng Tô Văn Hoàng đi làm việc với các đơn vị liên quan về công tác chuẩn bị tổ chức giải Vô địch Việt dã leo núi toàn quốc “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá” lần thứ 25 năm 2019.

- Địa điểm: Thị xã Phước Long.

- Cùng đi: TP. QLTDTT Huỳnh Thiên Tịnh; TP. KH-TC Nguyễn Ngọc Lương; chuyên viên Điểu Thị Mộng Tuyền.

THỨ SÁU ngày 23/11/2018:

Sáng:

 

 

1/ 7h30 Giám đốc Trần Văn Chung dự lễ kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23/11 và tổ chức Vòng chung kết cuộc thi “Hành trình di sản văn hóa tỉnh Bình Phước” lần thứ I năm 2018 (Ban QLDT tỉnh chuẩn bị nội dung).

- Địa điểm: Hội trường Trung tâm Văn hóa tỉnh.

 

- Thành phần: Lãnh đạo các phòng thuộc Sở; lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; toàn thể công chức, viên chức, nhân viên, diễn viên, huấn luyện viên, vận động viên, cộng tác viên ngành VH,TT&DL.

2/ 8h30 TUV -Giám đốc Trần Văn Chung dự Hội nghị trực tuyến Học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng do Ban Bí thư Trung ương tổ chức (cả ngày), (Đảng vụ chuẩn bị nội dung).

 - Địa điểm: Hội trường tỉnh.

Giao Trưởng các phòng thuộc Sở, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở chịu trách nhiệm thông báo triệu tập và quản lý cán bộ công chức viên chức, nhân viên, diễn viên, huấn luyện viên, vận động viên, cộng tác viên của đơn vị tham dự.

THỨ BẢY ngày 24/11/2018:

 

Giám đốc Trần Văn Chung đi dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018 (đến hết ngày 27/11/2018).

- Địa điểm: Thành phố Hà Nội.

- Cùng đi: CVP Tô Văn Hoàng; TP.QLTDTT Huỳnh Thiên Tịnh; TP. TC-PC Chu Văn Phong; TP.KH-TC Nguyễn Ngọc Lương.

 

Lưu ý: Các đơn vị chuẩn bị nội dung cho cuộc họp phải gửi trước cho chủ trì và thành phần dự họp, ít nhất 01 ngày, đồng thời phối hợp với Văn phòng Sở để chuẩn bị cuộc họp chu đáo.

 

 (Lịch này thay giấy mời)

                                                     TL. GIÁM ĐỐC

                                                      CHÁNH VĂN PHÒNG

                                                    (đã ký)

                                                  Tô Văn Hoàng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

 

 

 
 

---

HT phát triển Du lịch

Thắng cảnh Bình Phước