03:21 ICT Thứ sáu, 21/02/2020

Trang nhất » Tin tức » Lịch làm việc

Lịch làm việc tuần 48

Thứ bảy - 24/11/2018 20:33

Tải lịch

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

Tuần lễ thứ 48(từ ngày 26/11/2018 đến ngày 30/11/2018)

THỨ HAI ngày 26/11/2018:

Sáng:

 

 

7h30 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự Hội nghị trực tuyến Báo cáo viên cấp tỉnh định kỳ tháng 11/2018.

- Địa điểm: Phòng họp trực tuyến, lầu 3, tòa nhà làm việc của Tỉnh ủy.

- Cùng dự: Báo cáo viên cấp tỉnh Nguyễn Văn Oai, Lò Văn Dinh.

THỨ BA  ngày 27/11/2018:

Sáng:

 

 

1/ 8h00 Giám đốc Trần Văn Chung dự họp Tổ đại biểu HĐND tỉnh.

- Địa điểm: Phòng họp HĐND tỉnh.

2/ 7h30 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 Khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

- Địa điểm: Phòng họp G - UBND tỉnh.

3/ 8h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự Hội nghị sơ kết 2 năm triển khai Chương trình Bơi an toàn, phòng chống đuối nước trẻ em giai đoạn 2016 - 2020.

- Địa điểm: Hội trường tầng 2, Nhà D, Khách sạn La Thành, số 226 Vạn Phúc - Ba Đình - Hà Nội.

- Cùng dự: TP. QLTDTT Huỳnh Thiên Tịnh.

4/ 8h00 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Chánh Thanh tra Vũ Đình Tứ dự buổi làm việc với Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo 138/CP kiểm tra tình hình, kết quả công tác phòng, chống tội phạm năm 2018.

- Địa điểm: Phòng họp Công an tỉnh.

5/ 9h00 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Trưởng phòng QLVH Nguyễn Nguyên Nhân dự họp báo Lễ công bố thành lập thành phố Đồng Xoài.

- Địa điểm: Hội trường A - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Chiều:

 

 

1/ 14h00 Giám đốc Trần Văn Chung dự họp Ban Tổ chức Lễ công bố thành lập thành phố Đồng Xoài.

- Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.

- Cùng dự: TP. QLVH Nguyễn Nguyên Nhân; GĐ. TTVH tỉnh Dương Thị Thanh Vị; PTĐ CMND tỉnh Lê Thị Giang Triết.

2/ 14h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự Hội thảo khoa học Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ tại tỉnh Bình Phước.

- Địa điểm: Phòng họp, trường Chính trị tỉnh.

3/ 17h00 - 20h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự buổi gặp mặt lãnh đạo Tổng cục TDTT, lãnh đạo các Sở VH,TT&DL với Liên đoàn Quần vợt Việt Nam.

- Địa điểm: Tầng 2, Nhà hàng Sen, số 60 Lý Thái Tổ - Hoàn Kiếm - Hà Nội.

- Cùng dự: TP. QLTDTT Huỳnh Thiên Tịnh.

4/ 15h30 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền CVP Tô Văn Hoàng - Tổ phó chủ trì họp triển khai đánh giá nội bộ năm 2018.

- Địa điểm: Phòng họp Sở.

- Thành phần: thành viên Tổ đánh giá; đại diện lãnh đạo các phòng thuộc Sở và 01 chuyên viên phụ trách công tác ISO của phòng.

THỨ TƯ ngày 28/11/2018:

Sáng:  

 

1/ 7h30 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Trưởng phòng TC-PC Chu Văn Phong dự Hội nghị phổ biến Luật Trợ giúp pháp lý và Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

- Địa điểm: Hội trường UBMTTQVN tỉnh.

2/ 7h30 Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở dự Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng (1 ngày).

- Địa điểm: Hội trường Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

Tối:

 

 

 19h00 Giám đốc Trần Văn Chung dự Tổng duyệt Chương trình Lễ công bố Nghị quyết của UBTV Quốc hội về thành lập thị trấn Tân Khai thuộc huyện Hớn Quản, phường Tiến Thành và thành phố Đồng Xoài thuộc tỉnh Bình Phước. 

- Địa điểm: Hội trường tỉnh.

- Cùng dự: Lãnh đạo: Phòng QLVH, Trung tâm Văn hóa tỉnh, Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh; chuyên viên Huỳnh Thế Phương; Tổ lễ tân của Sở theo Công văn số 2747/SVHTTDL ngày 21/11/2018 (Phòng QLVH, Trung tâm Văn hóa tỉnh, Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh chuẩn bị nội dung).

THỨ NĂM ngày 29/11/2018:

Sáng:

 

 

8h00 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì họp Hội đồng TĐKT Sở xét công nhận mô hình tiêu biểu, điển hình tiên tiến, xuất sắc năm 2018 (Phòng TC-PC chuẩn bị nội dung).

- Địa điểm: Phòng họp Sở.

- Thành phần: Thành viên HĐ TĐKT Sở: Các PGĐ Sở; CVP Tô Văn Hoàng; CTTr Vũ Đình Tứ; TP. TC-PC Chu Văn Phong; Chủ tịch Công đoàn cơ sở Dương Thị Thanh Vị; Bí thư Đoàn cơ sở Trần Tấn Tâm.

Chiều:

 

 

15h00 Giám đốc Trần Văn Chung cùng Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra lần cuối công tác tổ chức Lễ công bố thành lập thành phố Đồng Xoài.

- Địa điểm: Hội trường tỉnh.

- Cùng đi: TP. QLVH Nguyễn Nguyên Nhân; GĐ. TTVH tỉnh Dương Thị Thanh Vị.

THỨ SÁU ngày 30/11/2018:

Sáng:

 

 

1/ 8h30 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung đi cùng lãnh đạo UBND tỉnh đón tiếp, làm việc với Đoàn công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do PCT Quốc hội Uông Chu Lưu làm trưởng đoàn.

- Địa điểm: Đón đoàn tại cầu Tham Rớt và đưa Đoàn đi tham quan khu di tích Tà Thiết (Chương trình chi tiết theo Kế hoạch số 246/KH-UBND tỉnh).

2/ 8h00 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Trưởng phòng QLDL Nguyễn Thanh Sơn dự Sơ kết 01 năm thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh Bình Phước và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam .

- Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.

3/ 8h00 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Trưởng phòng TC-PC Chu Văn Phong dự Hội nghị tuyên truyền, phổ biên Luật Tố cáo.

- Địa điểm: Hội trường UBMTTQVN tỉnh.

Chiều:

 

 

16h30 Giám đốc Trần Văn Chung dự tiệc chiêu đãi nhân dịp Lễ công bố Nghị quyết của UBTV Quốc hội về thành lập thị trấn Tân Khai thuộc huyện Hớn Quản, phường Tiến Thành và thành phố Đồng Xoài thuộc tỉnh Bình Phước. 

- Địa điểm: Hội trường tỉnh.

Tối:

 

 

19h00 Giám đốc Trần Văn Chung dự Lễ công bố Nghị quyết của UBTV Quốc hội về thành lập thị trấn Tân Khai thuộc huyện Hớn Quản, phường Tiến Thành và thành phố Đồng Xoài thuộc tỉnh Bình Phước. 

- Địa điểm: Hội trường tỉnh.

- Cùng dự: Lãnh đạo: Phòng QLVH, Trung tâm Văn hóa tỉnh, Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh; chuyên viên Huỳnh Thế Phương; Tổ lễ tân của Sở theo Công văn số 2747/SVHTTDL ngày 21/11/2018 (Phòng QLVH, Trung tâm Văn hóa tỉnh, Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh chuẩn bị nội dung).

THỨ BẢY ngày 01/12/2018:
Sáng:  
 

1/ 7h30 Giám đốc Trần Văn Chung dự họp triển khai một số nội dung thuộc dự án Khu di tích lịch sử quốc gia Bộ Chỉ huy miền Tà Thiết. 

- Địa điểm: Khu di tích lịch sử Bộ Chỉ huy miền Tà Thiết.

2/ 7h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung cùng lãnh đạo UBND tỉnh tiếp (ăn sáng) Đoàn công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do PCT Quốc hội Uông Chu Lưu làm trưởng đoàn.

- Địa điểm: Khách sạn Bom Bo.

 

Lưu ý: Các đơn vị chuẩn bị nội dung cho cuộc họp phải gửi trước cho chủ trì và thành phần dự họp, ít nhất 01 ngày, đồng thời phối hợp với Văn phòng Sở để chuẩn bị cuộc họp chu đáo.

 

 (Lịch này thay giấy mời)

                                                     TL. GIÁM ĐỐC

                                                      CHÁNH VĂN PHÒNG

                                                    (đã ký)

                                                  Tô Văn Hoàng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

 

 
 

---

Thắng cảnh Bình Phước