04:30 ICT Thứ sáu, 21/02/2020

Trang nhất » Tin tức » Lịch làm việc

Lịch làm việc tuần 50

Thứ bảy - 08/12/2018 14:52

Tải lịch

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

Tuần lễ thứ 50 (từ ngày 10/12/2018 đến ngày 14/12/2018)

THỨ HAI ngày 10/12/2018:

Sáng:

 

 

1/ 7h30 Giám đốc Trần Văn Chung - Đại biểu HĐND tỉnh dự kỳ họp thứ bảy - HĐND tỉnh khóa IX (thời gian 2,5 ngày: đến hết sáng ngày 12/12).

- Địa điểm: Hội trường tỉnh.

- Cùng dự: PGĐ Đỗ Minh Trung.

2/ 8h30 Phó Bí thư Đảng ủy Đỗ Minh Trung dự họp kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên đơn vị Bảo tàng tỉnh. 

- Địa điểm: Bảo tàng tỉnh.

3/ 10h30 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự đón đoàn đua và Lễ phát thưởng chặng 1 Cuộc đua Xe đạp truyền thống Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Tranh Cúp Phát thanh VOH mở rộng lần thứ 21 năm 2018.

- Địa điểm: UBND thị xã Bình Long.

- Cùng dự: TP. QLTDTT Huỳnh Thiên Tịnh; chuyên viên Phan Vũ Phương.

Chiều:

 

 

14h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự buổi làm việc với Đoàn kiểm tra Bộ Nội vụ về thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên năm 2018 tại tỉnh Bình Phước.

- Địa điểm: Hội trường Sở Nội vụ.

THỨ BA  ngày 11/12/2018:

Sáng:

 

 

1/ 8h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự họp về kinh phí thực hiện dự án chuyển đổi rừng nghèo kiệt, đất trống sang trồng cao su phục vụ dự án bảo tồn căn cứ Bộ Chỉ huy miền Tà Thiết. 

- Địa điểm: Hội trường Sở Tài chính.

- Cùng dự: Chuyên viên Đặng Tấn Sĩ.

2/ 7h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự lễ xuất phát chặng 2 Cuộc đua Xe đạp truyền thống Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Tranh Cúp Phát thanh VOH mở rộng lần thứ 21 năm 2018.

- Địa điểm: UBND thị xã Bình Long.

- Cùng dự: TP. QLTDTT Huỳnh Thiên Tịnh; chuyên viên Phan Vũ Phương.

Chiều:

 

 

Phó Giám đốc Trân Thế Anh làm việc tại trụ sở.

THỨ TƯ ngày 12/12/2018:

Sáng:

 

 

1/ 7h30 Bí thư Đảng ủy Trần Văn Chung ủy quyền đồng chí Trần Thế Anh - ĐUV - PGĐ Sở - Bí thư Chi bộ Trung tâm HL&TĐ TDTT tỉnh dự họp kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên đơn vị Trung tâm HL&TĐ TDTT tỉnh. 

- Địa điểm: Trung tâm HL&TĐ TDTT tỉnh.

2/ 7h30 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Phó Trưởng phòng XDNSVH&GĐ Lò Văn Dinh dự Hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Luật phòng, chống bạo lực gia đình do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức.

- Địa điểm: Số 37 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội.

Chiều:

 

 

16h00 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì họp trao Quyết định điều động, bổ nhiệm công chức (Phòng TC-PC chuẩn bị nội dung).

- Địa điểm: Hội trường Sở.

- Thành phần: Các Phó Giám đốc Sở; công chức Khối Văn phòng Sở; Trưởng, phó các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở.

THỨ NĂM ngày 13/12/2018:

Sáng:

 

 

8h00 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Trưởng phòng TC-PC Chu Văn Phong chủ trì họp Tổ tư vấn chấm điểm thi đua Cụm miền Đông Nam Bộ năm 2018 (Phòng TC-PC chuẩn bị nội dung).

- Địa điểm: Hội trường Sở.

- Thành phần: Thành viên Tổ tư vấn của Sở: CVP Tô Văn Hoàng, PTP TC-PC Ngô Hùng Vĩ, chuyên viên Cao Thế Hải; Trưởng các phòng thuộc Sở.

Chiều:

 

 

13h30 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 Cụm miền Đông Nam Bộ năm 2018 (Phòng TC-PC chuẩn bị nội dung).

- Địa điểm: Công ty cổ phần SXKD&DV Vĩnh Phúc (xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú).

- Thành phần: Các Phó Giám đốc Sở; Trưởng các phòng thuộc Sở; Trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; công chức được phân công nhiệm vụ phục vụ Hội nghị.

THỨ SÁU ngày 14/12/2018:

Sáng:

 

 

8h30 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự lễ khánh thành trùng tu, tôn  tạo di tích lịch sử cấp quốc gia mộ 3000 người.

- Địa điểm: Di tích mộ 3000 người (P. An Lộc, thị xã Bình Long).

Chiều:

 

 

13h45 Các Phó Giám đốc: Đỗ Minh Trung, Trần Thế Anh dự Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh về nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức.

- Địa điểm:Hội trường tỉnh.

 

Lưu ý: Các đơn vị chuẩn bị nội dung cho cuộc họp phải gửi trước cho chủ trì và thành phần dự họp, ít nhất 01 ngày, đồng thời phối hợp với Văn phòng Sở để chuẩn bị cuộc họp chu đáo.

 

 (Lịch này thay giấy mời)

                                                     TL. GIÁM ĐỐC

                                                      CHÁNH VĂN PHÒNG

                                                    (đã ký)

                                                  Tô Văn Hoàng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

 

 
 

---

Thắng cảnh Bình Phước