03:05 ICT Thứ sáu, 21/02/2020

Trang nhất » Tin tức » Lịch làm việc

Lịch làm việc tuần 52

Thứ sáu - 20/12/2019 18:28

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

Tuần lễ thứ 52 (từ ngày 23/12/2019 đến ngày 27/12/2019)

THỨ HAI ngày 23/12/2019:

Sáng:

 

 

8h00 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì họp Hội đồng TĐKT xét khen thưởng tổng kết năm 2019 (Văn phòng chuẩn bị nội dung).

Địa điểm: Phòng họp Sở.      

- Thành phần: Thành viên Hội đồng TĐKT: PGĐ Trần Thế Anh; CVP Tô Văn Hoàng; CTTr Chu Văn Phong; Chủ tịch CĐCS Dương Thị Thanh Vị; Bí thư ĐCS Trần Tấn Tâm; chuyên viên Cao Thế Hải.

Chiều:

 

 

1/ Bí thư Đảng ủy Trần Văn Chung chủ trì họp thông qua nội dung, công tác nhân sự và thời gian tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2023 (Đảng vụ chuẩn bị nội dung; tổng hợp kết quả các đơn vị báo cáo):

13h30 - 14h00: Chi bộ Thư viện tỉnh.

14h00 - 14h30: Chi bộ Ban Quản lý di tích Tà Thiết.

14h30 - 15h00: Chi bộ Bảo tàng tỉnh.

15h00 - 15h30: Chi bộ Trung tâm Văn hóa tỉnh.

15h30 - 16h00: Chi bộ Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh.

16h00 - 16h30: Chi bộ Trung tâm HL&TĐ TDTT tỉnh.

- Địa điểm: Phòng họp Sở.

- Thành phần: Ủy viên BCH Đảng bộ cơ sở; Bí thư các chi bộ trực thuộc.

2/ 14h00 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền PTP. QLVH Lò Văn Dinh dự họp đánh giá phân loại xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm năm 2019”

Địa điểm: Phòng họp Sở LĐ-TB&XH. 

THỨ BA ngày 24/12/2019:

Sáng:

 

 

1/ Phó Giám đốc Trần Thế Anh đi công tác tại Campuchia theo kế hoạch của UBND tỉnh (cả ngày)

2/ 8h00 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền đại diện Phòng QLVH dự họp công tác chuẩn bị tổ chức Chương trình “Cặp lá yêu thương”

Địa điểm: Hội trường Sở LĐ-TB&XH. 

Chiều:

 

 

1/ 15h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự tiếp Đoàn Đại biểu Hội đồng tỉnh Jeollanam, Đại Hàn Dân Quốc sang thăm và làm việc tại tỉnh (Ban Quản lý di tích Tà Thiết chuẩn bị nội dung)

Địa điểm: tại Khu Di tích lịch sử Tà Thiết.     

2/ 18h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự tiếp cơm Đoàn Đại biểu Hội đồng tỉnh Jeollanam, Đại Hàn Dân Quốc sang thăm và làm việc tại tỉnh

Địa điểm: Văn phòng Tỉnh ủy.     

THỨ TƯ ngày 25/12/2019:

Sáng:

 

 

1/ 7h30 Bí thư Đảng ủy  - Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì họp đánh giá, kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ, Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019 (Đảng vụ, Văn phòng chuẩn bị nội dung):

Địa điểm: Phòng họp Sở.          

- Thành phần: Ủy viên BCH Đảng bộ cơ sở, Bí thư các chi bộ trực thuộc, Chủ tịch CĐCS, Bí thư ĐCS; Các Phó Giám đốc Sở, Trưởng các phòng thuộc Sở, Trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở.

2/ 9h30 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự cùng Lãnh đạo tỉnh làm việc với Đoàn Đại biểu Hội đồng tỉnh Jeollanam Đại Hàn Dân Quốc

Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy.

3/ 8h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung ủy quyền PTP. QLDL Nguyễn Văn Oai dự họp Hội đồng thẩm định nghiệm thu chính thức tài liệu dạy, học và Địa lý địa phương tỉnh Bình Phước

Địa điểm: Hội trường B, Sở Giáo dục và Đào tạo.          

Chiều:

 

 

1/ 14h00 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì họp nghe Bảo tàng tỉnh báo cáo về nội dung tham mưu thực hiện các định hướng hoạt động bảo tàng (Bảo tàng tỉnh chuẩn bị nội dung báo cáo)

Địa điểm: Phòng họp Sở.          

- Thành phần: PGĐ Đỗ Minh Trung; TP. QLVH Nguyễn Nguyên Nhân; Ban Giám đốc Bảo tàng tỉnh; chuyên viên: Đặng Tấn Sĩ, Nguyễn Thị Diệu.

2/ 16h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung làm việc với Tổ phóng viên truyền hình về cung cấp thông tin hoạt động du lịch (Phòng QLDL chuẩn bị nội dung)

 

Địa điểm: Phòng họp Sở.

3/ 14h00 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Ngọc Hoa dự kiểm tra việc thực hiện Chương trình hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh theo Kế hoạch số 234/KH-TCT ngày 11/10/2019 của UBND tỉnh.

Địa điểm: Sở Tư pháp.

THỨ NĂM ngày 26/12/2019:

Sáng:

 

 

8h00 Giám đốc Trần Văn Chung dự lễ kỷ niệm Đô thị Đồng Xoài 20 năm xây dựng và phát triển (01/01/2000 - 01/01/2020), 45 năm Ngày giải phóng Đồng Xoài (26/12/1974 - 26/12/2019)

Địa điểm: Hội trường tỉnh.          

Chiều:

 

 

1/ 14h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung tiếp và làm việc với Đoàn công tác tỉnh Cà Mau (Văn phòng phối hợp với các đơn vị thực hiện công tác tiếp làm việc). 

Địa điểm: Hội trường Sở.

Cùng dự: CVP Tô Văn Hoàng; TP. QLDL Nguyễn Thanh Sơn; PTP. QLTDTT Ngô Hùng Vĩ; PGĐ. Trung tâm HL&TĐ TDTT tỉnh Nguyễn Anh Tuấn.

2/ 14h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh chủ trì họp bàn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đưa ra phương án giải quyết dứt điểm những nội dung liên quan đến Kết luận số 1847/KL-SLĐTBXH ngày 23/11/2017 của Đoàn thanh tra Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh chuẩn bị nội dung)

Địa điểm: Phòng họp Sở.          

- Thành phần: TP. QLTDTT Huỳnh Thiên Tịnh; Giám đốc Trung tâm HL&TĐ TDTT tỉnh Vũ Đình Tứ.

THỨ SÁU ngày 27/12/2019:

Sáng:

 

 

1/ 8h00 TUV- Giám đốc Trần Văn Chung dự họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phiên 18 năm 2019

- Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 2019, phương hướng nhiệm vụ 2020.

- Báo cáo công tác kiểm tra giám sát năm 2019, phương hướng nhiệm vụ 2020.

- Sơ kết thực hiện số 999-QĐ/TU ngày 10/4/2018 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 18, 19 Hội nghị TW 6, Khóa XII.

- Thông qua Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2020; Chương trình Kiểm tra, giám sát năm 2020 của Tỉnh ủy.

- Hội nghị thảo luận và giải đáp kiến nghị (lồng ghép với thực hiện chất vấn trong Đảng).

Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy.

2/ 8h00 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Chánh Văn phòng Tô Văn Hoàng dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm 2020 ngành Nội vụ

Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.

3/ 8h00 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền đại diện lãnh đạo Phòng QLTDTT dự Hội nghị Ban Chấp hành Hội Bảo trợ Người khuyết tật - Trẻ mồ côi và Bệnh nhân nghèo tỉnh Bình Phước khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Địa điểm: Hội trường Liên hiệp các Hội KH&KT.

4/ 8h00 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền đại diện lãnh đạo Thư viện tỉnh dự Hội nghị triển khai Luật Thư viện

Địa điểm: Khách sạn Công đoàn Thanh Bình; số 02 Ông Ích Khiêm, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

5/ 8h00 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền PTP. QLVH Lò Văn Dinh dự Hội nghị sơ phong trào “TDĐKXDĐSVH” và Cuộc vận động Người Bình Phước nói lời hay làm việc tốt” huyện Đồng Phú năm 2019.

- Địa điểm: Hội trường D, UBND huyện Đồng Phú.

 

 

Chiều:

 

 

Bí thư Chi bộ Đỗ Minh Trung chủ trì họp:

-13h30 Họp Chi ủy Chi bộ.

-14h00 Họp Chi bộ Văn phòng Sở định kỳ tháng 12/2019.

- Thành phần:Toàn thể đảng viên Chi bộ Văn phòng Sở.

- Địa điểm: Phòng họp Sở.

Tối:

 

 

19h30 Giám đốc Trần Văn Chung dự chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm Đô thị Đồng Xoài 20 năm xây dựng và phát triển (01/01/2000 - 01/01/2020), 45 năm Ngày giải phóng Đồng Xoài (26/12/1974 - 26/12/2019)

Địa điểm: Khu đô thị Cát Tường Phú Hưng (Tiến Hưng - Đồng Xoài). 

THỨ BẢY ngày 28/12/2019:

Sáng:

 

 

8h30 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự họp trực tuyến tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2019

Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh. 

Chiều:  

 

13h30 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự Chương trình “Cặp lá yêu thương” năm 2019

Địa điểm: tại Khu Di tích lịch sử Tà Thiết.    

 

Lưu ýCác đơn vị chuẩn bị nội dung cho cuộc họp phải gửi trước cho chủ trì và thành phần dự họp, ít nhất 01 ngày, đồng thời phối hợp với Văn phòng Sở để chuẩn bị cuộc họp chu đáo.

 

 (Lịch này thay giấy mời)

                                                     TL. GIÁM ĐỐC

                                                      CHÁNH VĂN PHÒNG

                                                   (đã ký)

                                                    Tô Văn Hoàng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

 

 
 

---

Thắng cảnh Bình Phước