20:04 ICT Thứ tư, 17/07/2019

Trang nhất » Tin tức » Cải cách HC-Thủ tục HC » Thủ tục hành chính mức độ 2

Bộ thủ tục hành chính lĩnh vực Du lịch

Bộ thủ tục hành chính lĩnh vực Du lịch

Bộ thủ tục hành chính lĩnh vực gia đình

Bộ thủ tục hành chính lĩnh vực gia đình

Phiếu lấy ý kiến về giải quyết thủ tục hành chính

Phiếu lấy ý kiến về giải quyết thủ tục hành chính

Thông báo về chuyển kết quả TTHC qua đường bưu điện

Thực hiện dịch vụ chuyển phát kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua hệ thống đường bưu điện

Bộ thủ tục hành chính về lĩnh vực Thể dục thể thao

Bộ thủ tục hành chính về lĩnh vực Thể dục thể thao mức độ 2 (cho phép tải mẫu thủ tịch về để điền thông tin)

Bộ thủ tục hành chính về lĩnh vực Văn hoá

Bộ thủ tục hành chính về lĩnh vực Văn hoá mức độ 2 (cho phép tải mẫu thủ tịch về để điền thông tin)

 

 

 
 

---

Thắng cảnh Bình Phước