03:34 ICT Thứ bảy, 21/09/2019

Trang nhất » Tin tức » Văn bản phát hành

Văn bản phát hành

Danh mục văn bản Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Thông báp thời gian xét tuyển viên chức sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2017

Thực hiện Kế hoạch xét tuyển viên chức ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2017 đã được Sở Nội vụ phê duyệt.

Ngày quốc tế hạnh phúc

Tài liệu tuyên truyền Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3

ảnh minh họa

Thông báo xét tuyển viên chức sự nghiệp thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2017

Căn cứ Quyết định số 39/QĐ-SNV ngày 09/02/2017 của Sở Nội vụ về việc phê duyệt kế hoạch, phương án tuyển dụng viên chức sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2017

Chạy Olympic 2016

Về việc thiết kế Maket phông lễ và lồng ghép tuyên truyền cho Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc Người Việt Nam giai đoàn 2011 - 2030 tại Ngày chạy Olympic

Điều lệ giải Việt dã leo núi năm 2016

Điều lệ Giải vô địch việt dã leo núi toàn toàn quốc "Chinh phục đỉnh cao Bà Rá" năm 2016

Thông báo xét tuyển viên chức

Thông báo xét chuyển viên chức sự nghiệp thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2014

Kế hoạch tổ chức

Kế hoach tổ chức Giải Vô địch Việt dã leo núi toàn quốc "Chinh phục định cao Bà Rá" năm 2014

Mẫu báo cáo lượt khách quốc tế lưu trú

Kính gửi: Các cơ sở kinh doanh lưu trú trên địa bàn tỉnh

Ngày hội Gia đình các tỉnh Đông Nam Bộ

Kế hoạch tổ chức Ngày hội Gia đình các tỉnh Đông Nam Bộ lần thứ IV - Năm 2013

Hướng dẫn công tác xét khen thưởng tổng kết năm 2012

Căn cứ Quyết định số 56/2011/QĐ-UBND ngày 06/10/2011 của UBND tỉnh Bình Phước về việc ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bình Phước; hướng dẫn số 306/HD-SNV ngày 13/8/2012 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Thông báo về việc chép dữ liệu ra đĩa CDRom

Thực hiện chế độ lưu trữ dữ liệu để tránh tình trạng mất dữ liệu khi máy tính bị hỏng hay bị vi rút tấn công, Văn phòng đề nghị các cán bộ công chức, nhân viên các phòng chuyên môn sao lưu dữ liệu quan trọng ra đĩa CD-Rom để lưu lại.

Biểu mẫu hướng dẫn tổng kết công tác thể dục thể theo năm 2011 và xây dựng kế hoạch công tác năm 2012

Các biểu mẫu hướng dẫn tổng kết công tác thể dục thể theo năm 2011 và xây dựng kế hoác công tác năm 2012

Hướng dẫn Công tác xét khen thưởng tổng kết năm 2011

Căn cứ Quyết định số 56/2011/QĐ-UBND ngày 06/10/2011 của UBND tỉnh Bình Phước về việc ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bình Phước,

Công văn V/v bình xét khen thưởng Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã

Kính gửi: Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã

Thư mời các đơn vị

Thư mời các đơn vị

Mẫu báo cao biên chế

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố mẫu báo cáo biên chế năm 2011


Các tin khác

1, 2  Trang sau 

 

 
 

---

Thắng cảnh Bình Phước