07:10 ICT Thứ hai, 17/02/2020

Trang nhất » Tin tức » Văn bản phát hành

Báo cáo sơ kết Chương trình hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình và Đề án kiện toàn, đào tạo, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện công tác gia đình

Thứ tư - 13/09/2017 08:25

Căn cứ Công văn số 1605//UBND-VX ngày 18/5/2017 của UBND tỉnh về việc thực hiện kiến nghị của Ban Văn hóa – Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả giám sát việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam trên địa bàn tỉnh,

Để kịp thời tham mưu UBND tỉnh tổ chức sơ kết Chương trình hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình đến năm 2020 theo Kế hoạch số 164/KH-UBND ngày 27/8/2014 của UBND tỉnh và Đề án kiện toàn, đào tạo, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện công tác gia đình các cấp đến năm 2020 theo Kế hoạch số 131/KH/UBND ngày 27/5/2016 của UBND tỉnh,

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các sở, ban, ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã căn cứ vào nhiệm vụ được phân công (tại Kế hoạch số 131/KH-UBND ngày 27/5/2016 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Đề án kiện toàn, đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện công tác gia đình các cấp đến năm 2020; Kế hoạch số 164/KH-UBND ngày 27/8/2014 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020), báo cáo các nội dung thực hiện theo đề cương và phụ lục gửi kèm (các sở, ban, ngành cấp tỉnh báo cáo theo phụ lục 1; UBND các huyện, thị xã báo cáo theo phụ lục 1 và phụ lục 2)

Báo cáo gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình) trước ngày 25/9/2017bằng 02 hình thức:

- Báo cáo bằng văn bản qua đường bưu điện.

- Gửi tệp điện tử (báo cáo) về địa chỉ email: camdinh7x@gmail.com.

Loại Văn bản Trích yếu nội dung Tải văn bản
Công văn
V/v báo cáo sơ kết Chương trình hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình và Đề án kiện toàn, đào tạo, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện công tác gia đình 
Tải về
Hướng dẫn
V/v Sơ kết Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực  gia đình và Đề án kiện toàn, đào tạo, nâng cao năng lực  đội ngũ cán bộ thực hiện công tác gia đình (Dành cho các huyện, thị xã )
Tải về
Hướng dẫn  V/v Sơ kết Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực  gia đình và Đề án kiện toàn, đào tạo, nâng cao năng lực  đội ngũ cán bộ thực hiện công tác gia đình (Dành cho các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh) Tải về
Kế hoạch Kế hoạch triển khai Đề án kiện toàn, đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện công tác gia đình các cấp đến năm 2020 Tải về
Kế hoạch Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tải về
Phụ lục  Phụ lục 1: Dành cho các huyện, thị xã Tải về
Phụ lục  Phụ lục 2: Dành cho các huyện, thị xã Tải về

Tác giả bài viết: BBT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

 

 
 

---

Thắng cảnh Bình Phước