Thứ năm, 13/06/2024, 02:51
CHUYÊN NGHIỆP - KỶ CƯƠNG - NĂNG ĐỘNG - SÁNG TẠO - HIỆU QUẢ

Thể lệ Cuộc thi “Hành trình di sản văn hóa tỉnh Bình Phước” lần thứ IV, năm 2022

Thứ năm - 27/10/2022 22:21 1.657 0
Thực hiện Kế hoạch số 2775./KH-SVHTTDL ngày 10/10/2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước về việc tổ chức Cuộc thi “Hành trình di sản văn hóa tỉnh Bình Phước” lần thứ IV, năm 2022.
Ban Tổ chức Cuộc thi ban hành Thể lệ Cuộc thi “Hành trình di sản văn hóa tỉnh Bình Phước” lần thứ IV, năm 2022 (sau đây gọi tắt là Cuộc thi), cụ thể như sau:
I. ĐỐI TƯỢNG, HÌNH THỨC
1. Đối tượng: học sinh khối THCS thuộc các trường THCS,
TH&THCS trên địa bàn 03 huyện, thị xã, gồm:

+ Huyện Lộc Ninh: Trường THCS Thị trấn Lộc Ninh, Trường THCS Lộc Thái, Trường THCS Lộc Thiện.
+ Thị xã Bình Long: Trường THCS An Lộc, Trường THCS An Lộc B, Trường TH&THCS An Phú.
+ Huyện Hớn Quản: Trường THCS Tân Khai, Trường TH&THCS Thanh Bình, Trường TH&THCS Minh Đức.
2. Hình thức
Cuộc thi gồm 02 vòng thi: Vòng sơ khảo và vòng chung kết:
2.1. Vòng sơ khảo: Gồm 03 cuộc thi, diễn ra tại 03 trường THCS, TH&THCS tại huyện Lộc Ninh, huyện Hớn Quản và thị xã Bình Long. Mỗi huyện, thị xã cử 03 trường thành lập đội tham gia, mỗi đội 04 thành viên để thi vòng sơ khảo, đội đạt giải nhất vòng sơ khảo sẽ tham gia thi vòng chung kết.
2.1. Vòng chung kết: Mỗi trường đạt giải nhất vòng sơ khảo thành lập 01 đội gồm 04 thành viên tham gia vòng chung kết (thành viên đội thi vòng chung kết do các trường tự chọn hoặc chọn đội thắng cuộc tại vòng sơ khảo).
III. QUY ĐỊNH CHUNG
Mỗi cuộc thi ở vòng sơ khảo và vòng chung kết gồm có 05 phần thi, trong đó có 04 phần thi dành cho các đội và 01 phần thi dành cho khán giả. Các đội bốc thăm số thứ tự để thực hiện việc tham gia các nội dung thi, số thứ tự thực hiện đến hết vòng sơ khảo; đối với vòng chung kết sẽ bốc thăm lại và số thứ tự đó sẽ thực hiện đến hết vòng thi chung kết cấp tỉnh.
1. Phần thi dành cho các đội
 Các đội dự thi phải trải qua 04 phần thi gồm:
1.1. Phần thi Khởi động: có từ 3 đến 4 gói câu hỏi, mỗi đội lựa chọn 1 gói câu hỏi để trả lời riêng. Mỗi gói câu hỏi có 05 câu hỏi trắc nghiệm. Điểm cho mỗi câu hỏi là 10 điểm. Như vậy, mỗi gói câu hỏi có số điểm tối đa là 50 điểm, các đội thi theo hình thức trắc nghiệm với các đáp án cho sẵn là A-B-C-D, đội thi chọn 1 trong 4 đáp án mà đội cho là đúng nhất. Thời gian quy định cho mỗi câu hỏi là 15 giây. Sau 15 giây, các đội phải đưa ra câu trả lời của đội mình sau đó MC sẽ công bố chính thức đáp án của câu hỏi. Trả lời đúng được 10 điểm, trả lời sai hoặc không có câu trả lời không có điểm.
1.2. Phần thi Ai nhanh tay hơn: phần thi này có 10 câu hỏi, các đội thi trả lời chung theo hình thức bấm chuông. Điểm tối đa cho phần thi này là 100 điểm. Nội dung câu hỏi liên quan đến các kiến thức chung về văn hóa, xã hội, các di tích… theo hình thức câu hỏi “đóng”.
- Ở mỗi câu hỏi do Ban Tổ chức đưa ra, sau khi người dẫn chương trình đọc xong câu hỏi và ra hiệu lệnh “Hết câu hỏi” thì các đội bấm chuông (đèn) giành quyền trả lời, đội nào bấm chuông (đèn) trước sẽ giành được quyền trả lời (01 lần); nếu trả lời đúng được 10 điểm.
- Trường hợp đội bấm chuông (đèn) giành quyền trả lời lần 1 (đợt 1) trả lời sai hoặc không có câu trả lời thì hai đội còn lại sẽ tiếp tục trả lời.
+ Các đội còn lại lưu ý, để trả lời câu hỏi đó phải sau hiệu lệnh của người dẫn chương trình là “Mời các đội còn lại” thì các đội mới được bấm chuông (đèn) giành quyền trả lời. Nếu người dẫn chương trình chưa thông báo “Mời các đội còn lại” mà đội nào bấm chuông (đèn) thì sẽ không được tiếp tục tham gia trả lời câu hỏi này.
+ Chỉ có 1 trong 2 đội được tham gia trả lời (khi bấm chuông (đèn) hợp lệ trước, tức là sau hiệu lệnh “Mời các đội còn lại” của người dẫn chương trình).
­+ Nếu trả lời đúng được 05 điểm/câu hỏi, đội bấm chuông (đèn) giành quyền trả lời đầu tiên (đợt 1) bị trừ 5 điểm; trường hợp đội bấm chuông (đèn) giành quyền trả lời lần hai (đợt 2) trả lời sai hoặc không có câu trả lời thì đội bấm chuông (đèn) giành quyền trả lời đầu tiên (đợt 1) sẽ không bị trừ điểm.
Trường hợp đội bấm chuông (đèn) trả lời lần 2 sai thì tùy điều kiện người dẫn chương trình sẽ mời khán giả trả lời hoặc thông báo đáp án của Ban Tổ chức.
Các câu hỏi tiếp theo của phần thi này thi tương tự, đội phạm lỗi bấm chuông (đèn) ở câu hỏi trước đó vẫn được tham gia trả lời.
* Lưu ý: khi người dẫn chương trình chưa đọc xong câu hỏi hoặc đọc xong câu hỏi nhưng chưa có hiệu lệnh thông báo “Hết câu hỏi” mà đội nào bấm chuông (đèn) thì đội đó phạm quy và không được tham gia trả lời cho câu hỏi đó.
1.3. Phần thi Giải mã di sản: phần thi này có 3 câu hỏi, các đội cùng thi chung, mỗi câu hỏi có 9 mảnh ghép là những gợi ý để tìm đáp án. Thứ tự dự thi của các đội thực hiện theo thứ tự bốc thăm trước đó.
Ở mỗi câu hỏi, có 9 mảnh ghép được đưa ra để các đội liên kết tìm ra từ khóa. Với 9 mảnh ghép này (được đánh số từ 1 đến 9), các đội sẽ lần lượt lựa chọn các mảnh ghép bất kỳ để mở. Như vậy, với 9 mảnh ghép mỗi đội sẽ có tối đa 3 lượt lựa chọn. Khi các đội lựa chọn mảnh ghép nào thì gợi ý của mảnh ghép đó sẽ được mở ra và gợi ý của các mảnh ghép này sẽ liên quan đến từ khóa. Nhiệm vụ của các đội phải liên kết, xâu chuỗi các dữ kiện để suy nghĩ và tìm ra từ khóa cho câu hỏi đó.
Theo thứ tự, từng đội sẽ chọn mảnh ghép để mở; hết lượt lựa chọn 1 đến lượt lựa chọn 2 và 3. Để đảm bảo cho các đội đều được lựa chọn mở mảnh ghép để tìm ra từ khóa thì hết lượt lựa chọn đầu tiên của 3 đội (nghĩa là đã mở được 3 mảnh ghép); nếu 1 trong 3 đội có đáp án thì bấm chuông (đèn) trả lời từ khóa cho câu hỏi đó.
- Trường hợp đội bấm chuông (đèn) xin trả lời từ khóa sau khi hết lượt lựa chọn đầu tiên của 3 đội mà trả lời đúng thì được 40 điểm (là số điểm cao nhất của câu hỏi); nếu trả lời sai thì sẽ mất quyền tham gia trả lời câu hỏi này.
* Quy định về việc bấm chuông (đèn) giành quyền trả lời sau khi kết thúc lượt 1: sau khi kết thúc lượt 1 lựa chọn mở mảnh ghép của 3 đội, người dẫn chương trình sẽ thông báo có đội nào muốn xin trả lời đáp án không; người dẫn chương trình sẽ đếm ngược 5, 4, 3, 2, 1, khi đó các đội mới được bấm chuông (đèn) giành quyền trả lời câu hỏi; trả lời đúng được điểm; trả lời sai không có điểm và không được tham gia lựa chọn mở mảnh ghép các lượt còn lại.
- Đến lượt lựa chọn 2, các đội thực hiện việc lựa chọn mở mảnh ghép như lượt 1 (trừ đội bấm chuông (đèn) trả lời sai ở lượt 1 - nếu có). Ở lượt 2, các mảnh ghép được lựa chọn mở được tính là mảnh ghép thứ 4 đến thứ 6. Lúc này, tùy mảnh ghép được mở ra, các đội có quyền bấm chuông (đèn) để giành quyền trả lời từ khóa (quyền lựa chọn mở từ khóa vẫn thực hiện theo thứ tự), không nhất thiết phải đến hết mỗi lượt lựa chọn mảnh ghép. Nếu đội bấm chuông (đèn) giành quyền trả lời mà trả lời đúng thì được 30 điểm; nếu trả lời sai thì sẽ mất quyền tham gia trả lời câu hỏi này.
- Đến lượt lựa chọn 3 (lượt lựa chọn cuối cùng của câu hỏi), các đội thực hiện việc lựa chọn mở mảnh ghép như lượt 2 (trừ đội bấm chuông (đèn) trả lời sai ở lượt 1 và lượt 2 - nếu có). Ở lượt 3, các mảnh ghép được lựa chọn mở được tính là mảnh ghép thứ 7 đến thứ 9. Lúc này, tùy mảnh ghép được mở ra, các đội có quyền bấm chuông (đèn) để giành quyền trả lời từ khóa (quyền lựa chọn mở từ khóa vẫn thực hiện theo thứ tự), không nhất thiết phải đến hết mỗi lượt lựa chọn mảnh ghép. Nếu đội bấm chuông (đèn) giành quyền trả lời mà trả lời đúng thì được 20 điểm; nếu trả lời sai thì sẽ không có điểm.
Trong trường hợp mở hết mảnh ghép các đội chưa có câu trả lời, Ban Tổ chức sẽ cung cấp thêm 1 gợi ý quan trọng, các đội bấm chuông (đèn) giành quyền trả lời, trả lời đúng được 10 điểm, trả lời sai 2 đội còn lại bấm chuông (đèn) giành quyền trả lời. Nếu cả 3 đội không trả lời đúng sẽ mời cổ động viên trả lời, các đội thi không được điểm.
Hết câu hỏi thứ 1, các đội sẽ tiếp tục thực hiện trả lời câu hỏi 2 và 3 như câu hỏi 1. Điểm tối đa cho phần thi Giải mã di sản là 120 điểm.
* Quy định chi tiết:
Nếu hết lượt lựa chọn thứ 1 (3 đội chọn mở 3 mảnh ghép được tính là mảnh ghép từ thứ 1 đến thứ 3) mà không có đội nào bấm chuông (đèn) giành quyền trả lời thì các đội tiếp tục đến lượt lựa chọn thứ 2 (hoặc có 1 đội bấm chuông (đèn) giành quyền trả lời mà trả lời đúng thì đội đó được 40 điểm và câu hỏi sẽ kết thúc để đến câu hỏi tiếp theo; nếu có 1 đội bấm chuông (đèn) mà trả lời sai thì đội đó không được tham gia mở mảnh ghép ở các lượt sau).
Nếu hết lượt lựa chọn thứ 2 (3 đội chọn mở thêm 3 mảnh ghép được tính là mảnh ghép từ thứ 4 đến thứ 6) mà không có đội nào bấm chuông (đèn) giành quyền trả lời thì các đội tiếp tục đến lượt lựa chọn thứ 3 (hoặc có 1 đội bấm chuông (đèn) giành quyền trả lời mà trả lời đúng thì đội đó được 30 điểm và câu hỏi sẽ kết thúc để đến câu hỏi tiếp theo; nếu có 1 đội bấm chuông (đèn) mà trả lời sai thì đội đó không được tham gia mở mảnh ghép ở lượt còn lại).
Ví dụ: Hết lượt mở thứ 1, không có đội nào bấm chuông (đèn) giành quyền trả lời thì các đội tiếp tục lượt lựa chọn 2. Lượt lựa chọn 2 là các mảnh ghép được tính là mảnh ghép từ thứ 4 đến thứ 6. Lúc này, đội có số thứ tự là 1 sẽ chọn mảnh ghép để mở, sau khi gợi ý ở mảnh ghép này được mở ra (tức là mảnh ghép thứ 4 được mở), đội nào có đáp án có thể bấm chuông (đèn) giành quyền trả lời, không nhất thiết phải mở đến hết mảnh ghép thứ 6. Tương tự, nếu đội có số thứ tự là 2 sẽ chọn mảnh ghép để mở, sau khi gợi ý ở mảnh ghép này được mở ra (tức là mảnh ghép thứ 5 được mở), đội nào có đáp án có thể bấm chuông (đèn) giành quyền trả lời, không nhất thiết phải mở đến hết mảnh ghép thứ 6. Tương tự, nếu đội có số thứ tự là 3 sẽ chọn mảnh ghép để mở, sau khi gợi ý ở mảnh ghép này được mở ra (tức là mảnh ghép thứ 6 được mở), đội nào có đáp án có thể bấm chuông (đèn) giành quyền trả lời, không nhất thiết phải mở đến hết mảnh ghép thứ 6. Trường hợp, sau khi mở mảnh ghép thứ 4 hoặc thứ 5 hoặc thứ 6 mà có 1 đội bấm chuông (đèn) giành quyền trả lời mà trả lời đúng thì đội đó được 30 điểm và câu hỏi sẽ kết thúc để đến câu hỏi tiếp theo; nếu có 1 đội bấm chuông (đèn) mà trả lời sai thì đội đó không được tham gia mở mảnh ghép ở lượt thứ 3).
Đến lượt lựa chọn thứ 3 là lượt lượt chọn cuối cùng (3 đội chọn mở thêm 3 mảnh ghép được tính là mảnh ghép từ thứ 7 đến thứ 9). Nếu hết lượt lựa chọn thứ 3 mà không có đội nào bấm chuông (đèn) giành quyền trả lời thì Ban Tổ chức sẽ cung cấp thêm 1 gợi ý quan trọng, các đội bấm chuông (đèn) dành quyền trả lời, trả lời đúng được 10 điểm, trả lời sai 2 đội còn lại bấm chuông (đèn) giành quyền trả lời. Nếu cả 3 đội không trả lời đúng sẽ mời cổ động viên trả lời, các đội thi không được điểm.
Ví dụ: hết lượt mở thứ 1 và 2, không có đội nào bấm chuông (đèn) giành quyền trả lời thì các đội tiếp tục lượt lựa chọn 3. Lượt lựa chọn 3 là các mảnh ghép được tính là mảnh ghép từ thứ 7 đến thứ 9. Lúc này, đội có số thứ tự là 1 sẽ chọn mảnh ghép để mở, sau khi gợi ý ở mảnh ghép này được mở ra (tức là mảnh ghép thứ 7 được mở), đội nào có đáp án có thể bấm chuông (đèn) giành quyền trả lời, không nhất thiết phải mở đến hết mảnh ghép thứ 9. Tương tự, nếu đội có số thứ tự là 2 sẽ chọn mảnh ghép để mở, sau khi gợi ý ở mảnh ghép này được mở ra (tức là mảnh ghép thứ 8 được mở), đội nào có đáp án có thể bấm chuông (đèn) giành quyền trả lời, không nhất thiết phải mở đến hết mảnh ghép thứ 9. Tương tự, nếu đội có số thứ tự là 3 sẽ chọn mảnh ghép để mở, sau khi gợi ý ở mảnh ghép này được mở ra (tức là mảnh ghép thứ 9 được mở), đội nào có đáp án có thể bấm chuông) đèn giành quyền trả lời, không nhất thiết phải mở đến hết mảnh ghép thứ 9. Trường hợp, sau khi mở mảnh ghép thứ 7 hoặc thứ 8 hoặc thứ 9 mà có 1 đội bấm chuông (đèn) giành quyền trả lời mà trả lời đúng thì đội đó được 20 điểm và câu hỏi sẽ kết thúc để đến câu hỏi tiếp theo; nếu có 1 đội bấm chuông (đèn) mà trả lời sai thì đội đó không có điểm. Câu hỏi sẽ kết thúc để chuyển sang câu hỏi tiếp theo.
Trường hợp lượt lựa chọn thứ 3 (nghĩa là 9 mảnh ghép đã được mở) mà không có đội nào bấm chuông (đèn) giành quyền trả lời thì Ban Tổ chức sẽ cung cấp thêm 1 gợi ý quan trọng, các đội bấm chuông (đèn) giành quyền trả lời, trả lời đúng được 10 điểm, trả lời sai 2 đội còn lại bấm chuông (đèn) giành quyền trả lời. Nếu cả 3 đội không trả lời đúng sẽ mời cổ động viên trả lời, các đội thi không được điểm.
* Lưu ý: trường hợp sau khi mở 9 mảnh ghép các đội không có câu trả lời, thì khi Ban Tổ chức cung cấp thêm 1 gợi ý quan trọng, sau khi người dẫn chương trình đọc xong nội dung gợi ý được mở ra, các đội sẽ bấm chuông (đèn) để giành quyền trả lời, người dẫn chương trình không đưa ra hiệu lệnh.
Hết câu hỏi thứ 1, các đội sẽ tiếp tục thực hiện trả lời câu hỏi 2 và 3 như câu hỏi 1.
1.4. Phần thi Em là thuyết minh viên: mỗi đội chọn 01 di tích hoặc 01 di sản văn hóa tiêu biểu trên địa bàn tỉnh để đóng vai là Thuyết minh viên giới thiệu về di tích, di sản đó cho du khách tham quan (đội thi có thể cử một hoặc nhiều thành viên tham gia). Thời gian trình bày không quá 07 phút/ đội. Nếu quá thời gian quy định từ 02 phút đội dự thi sẽ bị trừ 05 điểm, Ban Tổ chức cho dừng phần thi và chấm điểm nội dung đã trình bày.
Ban Tổ chức khuyến khích các đơn vị có sự sáng tạo trong việc sử dụng âm nhạc, đạo cụ, thể hiện bài thuyết minh theo hình thức sân khấu hóa… để tạo sự sinh động trong phần thi. Các đội có thể bố trí thêm thành viên ngoài đội thi để hỗ trợ, nhưng không được trực tiếp tham gia thuyết minh.
Điểm phần thi này do Ban Giám khảo chấm trên thang điểm 50.
2. Phần thi dành cho khán giả
Cổ động viên và khán giả khi tham gia phần thi này sẽ có cơ hội nhận các phần quà của Ban Tổ chức. Hình thức thi có thể theo hình thức trắc nghiệm hoặc trả lời câu hỏi “đóng”.
3. Nguyên tắc xếp hạng Cuộc thi
Kết thúc Cuộc thi, đội có số điểm cao nhất sẽ xếp hạng nhất, đội có số điểm cao liền kề xếp hạng nhì, đội có số điểm thấp nhất xếp hạng ba (điểm thi tính cả 4 phần: Khởi động, Ai nhanh tay hơn, Giải mã di sản và Em là thuyết trình viên). Trường hợp kết thúc 4 phần thi mà có 2 hoặc 3 đội có số điểm bằng nhau hoặc 1 đội cao nhất, 2 đội bằng điểm nhau thì xác định kết quả như sau:
- Nếu 3 đội bằng điểm nhau thì các đội sẽ thi phần thi phụ để xác định các thứ hạng nhất, nhì, ba. Ban Tổ chức cho 1 gói câu hỏi để cả 3 đội cùng tham gia bấm chuông trả lời, đội nào trả lời đúng được nhiều câu hỏi hơn sẽ chiến thắng và xếp hạng theo thứ tự nhất, nhì, ba. Nếu sau phần thi này mà các đội vẫn bằng điểm nhau thì xác định kết quả bằng hình thức bốc thăm. Trường hợp có 1 đội cao điểm nhất, 2 đội bằng điểm nhau thì 2 đội sẽ tiếp tục tham gia phần thi phụ do Ban Tổ chức đề ra. Nếu sau phần thi phụ mà 2 đội vẫn bằng điểm nhau thì xác định kết quả bằng hình thức bốc thăm.
- Nếu có 2 đội có số điểm bằng nhau cao hơn, 1 đội có số điểm thấp hơn thì đội có số điểm thấp hơn xếp hạng ba. 2 đội có số điểm cao đồng hạng Ban Tổ chức cho 1 gói câu hỏi để 2 đội cùng tham gia bấm chuông trả lời, đội nào trả lời đúng được nhiều câu hỏi hơn sẽ xếp hạng nhất, đội còn lại xếp hạng nhì. Nếu sau phần thi này mà 2 đội vẫn bằng điểm nhau thì xác định kết quả bằng hình thức bốc thăm.
- Nếu có 1 đội có số điểm cao nhất, 2 đội có số điểm bằng nhau thì đội có số điểm cao nhất xếp hạng nhất. 2 đội có số điểm bằng nhau Ban Tổ chức cho 1 gói câu hỏi để 2 đội cùng tham gia bấm chuông trả lời, đội nào trả lời đúng được nhiều câu hỏi hơn sẽ xếp hạng nhì, đội còn lại xếp hạng ba. Nếu sau phần thi này mà 2 đội vẫn bằng điểm nhau thì xác định kết quả bằng hình thức bốc thăm.
4. Quyết định của Ban Giám khảo là quyết định cuối cùng; trường hợp sau khi các đội trả lời các câu hỏi và đáp án của Ban Tổ chức đưa ra, nếu đội nào xét thấy chưa thỏa đáng giữa câu hỏi và câu trả lời thì người dẫn chương trình sẽ xin ý kiến kết luận của Ban Giám khảo./.

Nguồn tin: Ban Tổ chức

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết thông tin

Các đơn vị sự nghiệp

 
Untitled 1

TTVH1
TDTT1
BT1
TV1
DC1
 

85/KL-TTr

Kết luận thanh tra vViệc chấp hành quy định pháp luật về chuyên môn, tổ chức cán bộ, tài chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đối với Giám đốc Thư viện tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 20/05/2024

lượt xem: 114 | lượt tải:34

BC

Báo cáo công tác văn hóa, thể thao và du lịch 9 tháng đầu năm Phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2023

Thời gian đăng: 09/10/2023

lượt xem: 938 | lượt tải:186

Số 2021/KL-SVHTTDL

Kết luận thanh tra chấp hành quy định pháp luật về chuyên môn, tổ chức cán bộ, tài chính và phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại Bảo tàng tỉnh

Thời gian đăng: 15/08/2023

lượt xem: 1141 | lượt tải:204

18/2023/QĐ-UBND

Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 08/11/2023

lượt xem: 759 | lượt tải:111

TL52

Thể lễ cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 52 (năm 2023)

Thời gian đăng: 28/02/2023

lượt xem: 1821 | lượt tải:251
Thông tin dịch vụ công
Công tác tuyên truyền
dichvucong
Công tác thanh niên
http://chinhphucdinhcaobara.vn/vi/
VNeID
covid 19
app bluezone
UPU
banner 300x150 PA2
Thống kê
  • Đang truy cập38
  • Hôm nay5,264
  • Tháng hiện tại134,266
  • Tổng lượt truy cập9,061,627
ĐÁNH GIÁ ĐỘ HÀI LÒNG

Mức độ hài lòng của bạn thế nào?

global html

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BÌNH PHƯỚC
Chịu trách nhiệm: Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh
Địa chỉ: Số 778, Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Phone/fax: 0271.3883160 - Email của Sở: svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Email BBT: Banbientapsovhttdlbinhphuoc@gmail.com

web basic 2x
ipv6 ready
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây