hoc tap bac

Quán triệt sâu sắc quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và công tác cán bộ

Thứ sáu - 11/03/2022 03:19

Ngay sau năm đầu tiên tập trung cho công tác phát hiện các “điểm nghẽn” để hoàn thiện thể chế, năm 2022, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xác định chủ đề công tác đó là “Xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và công tác cán bộ”. Việc chọn hai chủ đề này cho thấy ngành VHTTDL đã thấm nhuần sâu sắc những quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh và tinh thần của Nghị quyết Đại hội Đảng khóa XIII.

Quán triệt sâu sắc quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và công tác cán bộ - Ảnh 1.

Nghị quyết Đại hội Đảng khóa XIII xác định rõ vai trò, tầm quan trọng của văn hóa phải ngang hàng với kinh tế và chính trị, xem văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, động lực phát triển bền vững đất nước. Những quan điểm này một lần nữa được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc diễn ra ngày 24/11/2021.

Tại Hội nghị này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu, để tiếp tục xây dựng, giữ gìn, chấn hưng và phát triển nền văn hóa của dân tộc cần phát triển toàn diện và đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, môi trường văn hóa, đời sống văn hóa: Bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả sáng tạo các giá trị văn hóa mới. Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh gắn liền với đấu tranh không khoan nhượng với cái xấu, cái ác, phi văn hóa, phản văn hóa…

Quán triệt tinh thần của Nghị quyết Đại hội Đảng khóa XIII về văn hóa và chỉ đạo quan trọng của Tổng Bí thư, trong năm 2022, Bộ VHTTDL đã xác định xây dựng môi trường văn hóa cơ sở khi chọn đây là chủ đề đầu tiên và quan trọng của năm công tác. Trong đó, Bộ xác định xây dựng môi trường văn hóa bắt nguồn từ cơ sở, gia đình, làng thôn ấp bản, cơ quan đơn vị doanh nghiệp để làm sao tạo được sự đồng bộ để xây dựng được môi trường văn hóa thực sự văn minh hiện đại, phong phú đa dạng.

Có thể thấy rằng, văn hóa là lĩnh vực rất rộng và không thể thấy được hiệu quả trong ngắn hạn. Vì vậy, để thực hiện thành công những mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng khóa XIII, Chiến lược phát triển Văn hóa đến năm 2030, Bộ đã xác định chọn từ những việc làm thiết thực nhất, sát với thực tiễn nhất và gần dân nhất.

Trong chuyến công tác mới đây tại tỉnh Bắc Ninh, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng đã trực tiếp đến khảo sát các thiết chế văn hóa, thăm các nghệ nhân của làng tranh Dân gian Đông Hồ, nghệ nhân dân ca Quan họ Bắc Ninh.

Ông tâm sự với các nghệ nhân: "mục đích của đoàn công tác là được khảo sát, tiếp cận thực tiễn, "nhìn tận mắt, sờ tận tay" để đổi mới cách tiếp cận, cách làm, chuyển từ tư duy làm văn hóa sang quản lý văn hóa, phát hiện các "điểm nghẽn" để xây dựng cơ chế chính sách bám sát thực tiễn". Đây cũng chính là những "chất liệu quý" để ngành Văn hóa thực hiện các Chiến lược phát triển Văn hóa đến năm 2030 cũng như Chương trình mục tiêu về chấn hưng văn hóa mà Đảng, Nhà nước đang giao cho Bộ.

Việc tạo chuyển biến từ cơ sở, từ những gì thực tiễn và sát với nhân dân nhất cũng chính là sự thấm nhuần bài học "Lấy dân làm gốc" mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhiều lần nhấn mạnh khi đúc rút qua thực tiễn. Người dạy cán bộ: "Quan tâm đến đời sống của quần chúng thì quần chúng sẽ theo ta, ta được lòng dân thì ta không sợ gì cả, nếu không được lòng dân thì ta không thể làm tốt công tác". Người chủ trương: "Cách làm là dựa vào Lực lượng của dân, Tinh thần của dân, để gây Hạnh phúc cho dân".

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng trong chuyến công tác tại tỉnh Bắc Ninh

Để thực hiện tốt những mục tiêu đã đề ra cụ thể, bên cạnh với chuyển biến tư duy từ làm văn hóa sang quản lý về văn hóa, Bộ cũng xác định tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đủ bản lĩnh, phẩm chất, trình độ, năng lực ngang tầm để biến những chỉ tiêu, kế hoạch, nội dung, giải pháp được xác định trở thành hiện thực sinh động.

Chọn chủ đề về công tác cán bộ không chỉ cho thấy Bộ VHTTDL coi đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng mà còn thể hiện sự quán triệt sâu sắc những tinh thần mà Nghị quyết Đại hội Đảng khóa XIII đã đề ra về công tác cán bộ. Nhìn lại nhiệm kỳ Đại hội Đảng khóa XII, trên cơ sở quán triệt, thấm nhuần quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Cán bộ là cái gốc của mọi công việc", "muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém", Đảng ta đặc biệt quan tâm đến công tác cán bộ. Theo đó, Đảng xác định công tác cán bộ là "then chốt" của "then chốt".

Trong bài viết mới đây, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng tiếp tục nhấn mạnh: Công tác tổ chức, cán bộ phải là điểm đột phá, là "then chốt" của nhiệm vụ "then chốt", có liên quan đến sự sống còn của Đảng, vận mệnh của chế độ; sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Việc xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ là một trong những phương hướng đã được Đại hội Đảng khóa XIII xác định.

Ngày 14/3/2022 tới đây, tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, Bộ VHTTDL sẽ phối hợp cùng UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động chủ đề năm công tác 2022 "Xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và công tác cán bộ".

Việc chọn quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh để làm nơi tổ chức Lễ phát động cho thấy quyết tâm, quan điểm xuyên suốt mà ngành VHTTDL đã thực hiện trong những năm qua và thời gian tới. Đây cũng như lời khẳng định của Ngành VHTTDL sẽ tiếp tục học tập làm theo lời Bác, tiếp tục đi theo con đường Chủ nghĩa xã hội mà Bác và Đảng ta đã lựa chọn để xây dựng nền văn hóa của chúng ta tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.

Với việc chọn "đúng và trúng" chủ đề công tác của năm, cùng với việc quán triệt sâu sắc những quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tinh thần của Nghị quyết Đại hội Đảng khóa XIII về văn hóa và công tác cán bộ, tiếp nối phương châm "Quyết liệt hành động, khát vọng cống hiến" mà Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đã đề ra, kỳ vọng rằng, ngành VHTTDL sẽ hoàn thành các mục tiêu, lộ trình đã đề ra, từng bước khẳng định vai trò của văn hóa trong phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước đã dành cho toàn ngành./.

Nguồn tin: Kim Kha/ Nguồn bvhttdl.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
 
Untitled 1

TTVH1
TDTT1
BT1
TV1
DC1
 
Liên kết
dichvucong
Công tác thanh niên
http://chinhphucdinhcaobara.vn/vi/
VNeID
covid 19
app bluezone
UPU

85/KL-TTr

Kết luận thanh tra vViệc chấp hành quy định pháp luật về chuyên môn, tổ chức cán bộ, tài chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đối với Giám đốc Thư viện tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 20/05/2024

lượt xem: 214 | lượt tải:52

BC

Báo cáo công tác văn hóa, thể thao và du lịch 9 tháng đầu năm Phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2023

Thời gian đăng: 09/10/2023

lượt xem: 1068 | lượt tải:222

Số 2021/KL-SVHTTDL

Kết luận thanh tra chấp hành quy định pháp luật về chuyên môn, tổ chức cán bộ, tài chính và phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại Bảo tàng tỉnh

Thời gian đăng: 15/08/2023

lượt xem: 1288 | lượt tải:232

18/2023/QĐ-UBND

Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 08/11/2023

lượt xem: 871 | lượt tải:131

TL52

Thể lễ cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 52 (năm 2023)

Thời gian đăng: 28/02/2023

lượt xem: 3775 | lượt tải:269
Thống kê
  • Đang truy cập63
  • Máy chủ tìm kiếm36
  • Khách viếng thăm27
  • Hôm nay14,312
  • Tháng hiện tại221,820
  • Tổng lượt truy cập9,454,126
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây