Thứ hai, 04/12/2023, 09:08
CHUYÊN NGHIỆP - KỶ CƯƠNG - NĂNG ĐỘNG - SÁNG TẠO - HIỆU QUẢ
hoc tap bac

Kế hoạch tổ chức Giải Vô địch Taekwondo các lứa tuổi tỉnh Bình Phước, năm 2021

Thứ năm - 18/11/2021 21:04 2.075 0
Thực hiện Kế hoạch số 60/KH-SVHTTDL ngày 13/01/2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động thể dục thể thao năm 2021.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch tổ chức Giải Vô địch Taekwondo các lứa tuổi tỉnh Bình Phước, năm 2021 với các nội dung sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích:
-
 Chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
- Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 - 2030, thường xuyên tập luyện, thi đấu các môn thể thao góp phần nâng cao sức khoẻ để học tập, lao động và bảo vệ tổ quốc.
- Kiểm tra trình độ chuyên môn của lực lượng vận động viên ở các địa phương, qua đó phát hiện tuyển chọn những vận động viên xuất sắc nhằm bồi dưỡng, đào tạo bổ sung vào đội tuyển tỉnh. Đánh giá năng lực, trình độ chuyên môn của đội ngũ trọng tài, cán bộ quản lý, huấn luyện viên, lực lượng cộng tác viên trong công tác huấn luyện và tổ chức thi đấu.
2. Yêu cầu:
- Các đơn vị tham gia Ban tổ chức với tinh thần trách nhiệm cao, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công.
- Công tác tổ chức đảm bảo an toàn, tiết kiệm và đạt hiệu quả chuyên môn cao trong suốt quá trình tổ chức giải.
II. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC
1. Thời gian và địa điểm tổ chức: từ ngày 06 - 09/5/2021 (04 ngày) tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Chơn Thành.
- Ngày 20/4/2021: Họp Ban Tổ chức và kiểm tra cơ sở vật chất tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Chơn Thành.
- Ngày 29/4/2021:
+ 8h00 - 11h00: Hoàn tất hồ sơ đăng ký và in thẻ vận động viên.
+ 14h00: Họp trưởng đoàn, bốc thăm xếp lịch thi đấu tại phòng họp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (thay thư mời họp).
- Ngày 03/5/2021: Họp Ban tổ chức kiểm tra công tác chuẩn bị tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Chơn Thành.
- Ngày 05/5/2021:
+ 14h00: Tập huấn trọng tài tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Chơn Thành.
+ 16h00 - 18h00: Cân vận động viên tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Chơn Thành.
- 7h30 Ngày 06/5/2021 (thứ năm): Khai mạc giải tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Chơn Thành. Thành phần: Ban Tổ chức, đại biểu khách mời, trọng tài, huấn luyện viên, vận động viên. Sau đó tiến hành thi đấu các nội dung theo chương trình.
- Ngày 09/5/2021 (chủ nhật): dự kiến 15h00 bế mạc và trao huy chương. Thành phần: Ban Tổ chức, đại biểu khách mời, trọng tài, huấn luyện viên, vận động viên.
2. Số lượng, đối tượng: Số lượng dự kiến 11 đơn vị huyện, thị xã, thành phố; Công an tỉnh; các câu lạc bộ trên toàn tỉnh.
3. Nội dung và thể thức thi đấu:
- Thi đấu đối kháng cá nhân nam, cá nhân nữ; đống đội nam, đồng đội nữ ở 2 lứa tuổi (15 tuổi trở xuống và 16 tuổi trở lên) theo thể thức loại trực tiếp 1 lần thua.
- Thi quyền tiêu chuẩn: cá nhân nam, cá nhân nữ; Đôi nam - nữ; Đồng đội nam, đồng đội nữ theo thể thức thi một vòng tính điểm xếp hạng.
4. Kinh phí: Sử dụng kinh phí hoạt động sự nghiệp thể dục thể thao năm 2021 và một phần kinh phí của địa phương (theo nhiệm vụ được phân công).
5. Thành lập Ban tổ chức:
- Ông Trần Văn Chung          - GĐ. Sở VHTT&DL                - Giám sát
- Ông Trần Thế Anh             - PGĐ. Sở VHTT&DL              - Trưởng ban
- Mời bà Nguyễn Thị Hải Vân  - PCT. UBND H. Chơn Thành  - Phó ban
- Ông Huỳnh Thiên Tịnh       - TP. QL TDTT Sở VHTT&DL - Phó ban
- Bà Đoàn Thị Thu Hồng       - TP. VH&TT H. Chơn Thành   - Thành viên
- Ông Tô Văn Hoàng             - C. Văn Phòng Sở VHTT&DL - Thành viên
- Ông Vũ Đình Tứ                 - GĐ. TT HL&TĐ TDTT tỉnh     -  Thành viên
- Ông Lê Tuấn Anh - PGĐ. Phụ trách TT. VH-TT H. Chơn Thành   - Thành viên
- Bà Đỗ Thị Vân                   - Phó CVP Sở VHTT&DL        - Thành viên
- Ông Ngô Hùng Vĩ               - PTP. QL TDTT Sở VHTT&DL- Thành viên
- Bà Đoàn Thị Trinh Nguyên - Chuyên viên Sở VHTT&DL   - Thành viên
- Ông Mai Thanh Toàn          - Phụ trách Bộ môn Taekwondo tỉnh - Thành viên.
III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM
1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:
1.1. Phòng Quản lý TDTT:
- Xây dựng Kế hoạch, dự trù kinh phí tổ chức và quyết toán, mời trọng tài Quốc gia và điều động trọng tài trong tỉnh điều hành giải.
- Chịu trách nhiệm chính về chuyên môn, chuẩn bị nội dung chương trình họp Ban Tổ chức; họp Trưởng đoàn.
- Phối hợp với bộ môn chuẩn bị các trang thiết bị cần thiết về chuyên môn (Giáp, cân, đồng hồ, Bảng điểm, phiếu điểm).
- Xây dựng kịch bản chương trình và điều hành chương trình Lễ khai mạc, bế mạc.
- Bài phát biểu khai mạc cho Trưởng Ban tổ chức.
- Cờ lưu niệm, cờ thưởng, huy chương.
- In Giấy chứng nhận, thẻ BTC, trọng tài, vận động viên.
- Phối hợp với đơn vị đăng cai chuẩn bị tốt các công việc liên quan đến công tác tổ chức và tổ chức họp trưởng đoàn, bốc thăm xếp lịch thi đấu.
- Và một số công việc khác liên quan đến công tác tổ chức.
1.2. Văn Phòng Sở:
- Tổng hợp kinh phí trình Sở Tài chính thẩm định kinh phí và chuẩn bị giải thưởng các nội dung.
- Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Chơn Thành soạn thảo thư mời và lập danh sách đại biểu dự Lễ khai mạc, bế mạc.
- Liên hệ báo, đài cấp tỉnh đưa tin cho giải.
- Chuẩn bị phòng họp và máy chiếu, phong chiếu ngày họp chuyên môn.
- Xếp lịch cho lãnh đạo Sở dự Lễ Khai mạc, bế mạc giải.
- Và một số công việc khác liên quan đến công tác tổ chức.
1.3. Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh:
Phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Chơn Thành chỉ đạo và thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Hỗ trợ 02 bộ thảm đấu; quần áo hồng kỳ, cờ hồng kỳ, cờ nước và các dụng cụ cần thiết để tổ chức khai mạc, bế mạc và thi đấu giải.
- Cử cán bộ chuyên môn tham gia công tác điều hành giải.
- Cử cán bộ hướng dẫn và điều hành đội nghi thức khai mạc.
- Và một số công việc khác liên quan đến công tác tổ chức.
2. Đề nghị UBND huyện Chơn Thành:
- Ban hành Kế hoạch đảm bảo; bố trí kinh phí để thực hiện nhiệm vụ được phân công theo kế hoạch và thành lập Ban Tổ chức địa phương, tổ giúp việc.
- Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn và UBND các xã, thị trấn liên quan thực hiện tốt một số nhiệm vụ như: an ninh trật tự, y tế, tuyên truyền, mỹ quan đô thị, vệ sinh an toàn thực phẩm… trong thời gian diễn ra giải và chỉ đạo phòng VH-TT và Trung tâm VH –TT triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau:
2.1. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Chơn Thành:
- Lập danh sách đại biểu khách mời của địa phương và các đơn vị huyện, thị xã lân cận dự lễ khai mạc, bế mạc; phối hợp với Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát hành thư mời đại biểu do địa phương dự kiến mời.
- Phối hợp với Phòng Quản lý TDTT thẩm định các nội dung tuyên truyền và các vị trí treo băng rôn.
- Đăng ký lịch họp và lịch dự Lễ khai mạc cho lãnh đạo địa phương.
- Phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất cho công tác tổ chức.
- Thông báo giá cả các dịch vụ ăn uống và địa chỉ các cơ sở lưu trú tại địa phương đến các huyện, thị xã, thành phố để các đơn vị nắm và tiện liên hệ.
- Và một số công việc khác liên quan đến công tác tổ chức.
2.2. Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Chơn Thành:
- Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin tham mưu UBND huyện xây dựng kế hoạch đảm bảo và kinh phí tổ chức tại địa phương; Thành lập Ban Tổ chức địa phương và tổ giúp việc.
- Phối hợp với Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh mượn các trang thiết bị, dụng cụ phục vụ cho giải; cử cán bộ liên hệ, di chuyển và tháo ráp thảm đấu.
- Phối hợp với phòng Quản lý Thể dục thể thao: làm bảng tên các đoàn (số lượng cụ thể sau khi họp bốc thăm xếp lịch); hỗ trợ đặt phòng nghĩ cho Ban Tổ chức; trọng tài.
- Cổ động tuyên truyền, trang trí phông lễ, băng rôn, cờ phướn; chuẩn bị cho lễ khai mạc, bế mạc.
- Chuẩn bị cơ sở vật chất liên quan như: âm thanh, loa máy, nhạc lễ, điện nước sinh hoạt, bục phát biểu, bục phát thưởng, bàn, ghế, hoa để bàn, 4 ổ điện di động để kết nối máy chấm điểm, 02 màn hình tivi (loại 32 đến 42 inch), quạt máy cho trọng tài.
- Chuẩn bị 03 tiết mục biểu diễn trong chương trình khai mạc.
- Cử 3 người bê khay và hỗ trợ phục vụ tại lễ khai mạc; chuẩn bị 3 cái khay.
- Vệ sinh, sân bãi, điện nước, giữ xe, người phục vụ.
- Bố trí phòng họp; phòng thay đồ cho vận động viên, phòng cân vận động viên.
- Chuẩn bị nước uống cho các cuộc họp và giải.
- Xếp lịch tập luyện cho các đoàn trước ngày thi đấu (nếu có).
- Liên hệ 02 cán bộ y tế tham gia sơ cấp cứu chấn thương. Liên hệ công an bảo vệ trật tự trong thời gian giải diễn ra.
- Tổ chức giữ xe, đảm bảo vệ sinh khu vực Trung tâm.
- Và một số công việc khác liên quan đến công tác tổ chức.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Căn cứ vào nhiệm vụ được phân công, các đơn vị liên quan chủ động triển khai thực hiện những công việc được giao và kịp thời báo cáo Trưởng Ban Tổ chức những vấn đề phát sinh, vướng mắc để có hướng chỉ đạo thực hiện.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức Giải Vô địch Taekwondo các lứa tuổi tỉnh Bình Phước năm 2021. Đề nghị các đồng chí thành viên Ban Tổ chức và các đơn vị liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện tốt công việc được giao./.

Nguồn tin: BTC

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết thông tin

Các đơn vị sự nghiệp

 
Untitled 1

TTVH1
TDTT1
BT1
TV1
DC1
 

BC

Báo cáo công tác văn hóa, thể thao và du lịch 9 tháng đầu năm Phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2023

Thời gian đăng: 09/10/2023

lượt xem: 169 | lượt tải:64

Số 2021/KL-SVHTTDL

Kết luận thanh tra chấp hành quy định pháp luật về chuyên môn, tổ chức cán bộ, tài chính và phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại Bảo tàng tỉnh

Thời gian đăng: 15/08/2023

lượt xem: 328 | lượt tải:93

18/2023/QĐ-UBND

Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 08/11/2023

lượt xem: 51 | lượt tải:14

TL52

Thể lễ cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 52 (năm 2023)

Thời gian đăng: 28/02/2023

lượt xem: 866 | lượt tải:138

355/ĐL-SVHTTDL

Điều lệ Giải Việt dã truyền thống tỉnh Bình Phước năm 2023

Thời gian đăng: 23/03/2023

lượt xem: 770 | lượt tải:144
Thông tin dịch vụ công
Công tác tuyên truyền
dichvucong
Công tác thanh niên
http://chinhphucdinhcaobara.vn/vi/
VNeID
covid 19
app bluezone
UPU
Thống kê
  • Đang truy cập27
  • Hôm nay7,460
  • Tháng hiện tại33,156
  • Tổng lượt truy cập6,660,846
ĐÁNH GIÁ ĐỘ HÀI LÒNG

Mức độ hài lòng của bạn thế nào?


SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BÌNH PHƯỚC
Chịu trách nhiệm: Phó Giám đốc Trần Thế Anh
Địa chỉ: Số 778, Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Phone/fax: 0271.3883160 - Email của Sở: svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Email BBT: Banbientapsovhttdlbinhphuoc@gmail.com

web basic 2x
ipv6 ready
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây