Thứ năm, 23/05/2024, 04:23
CHUYÊN NGHIỆP - KỶ CƯƠNG - NĂNG ĐỘNG - SÁNG TẠO - HIỆU QUẢ

Kế hoạch Tổ chức Ngày Quốc tế Yoga tại tỉnh Bình Phước 2023

Thứ ba - 20/06/2023 20:49 1.112 0
Căn cứ Công hàm của Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh về việc đề xuất tổ chức Chương trình Ngày Quốc tế Yoga lần thứ 9 với sự hỗ trợ của tỉnh Bình Phước;
Theo đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số….ngày  …/5/2023……
UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày Quốc tế Yoga tại tỉnh Bình Phước năm 2023 (sau đây gọi tắt là Ngày Quốc tế Yoga), cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích:
- Thúc đẩy mối quan hệ giao lưu hữu nghị, hợp tác giữa tỉnh Bình Phước với Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Ấn Độ nói chung.
- Nhằm hưởng ứng và đẩy mạnh Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại". Nâng cao nhận thức về tác dụng của môn Yoga đối với sức khỏe thể lực và tinh thần, phòng chống bệnh tật, đồng thời quảng bá văn hóa, con người Việt Nam và Ấn Độ. Phát triển phong trào tập luyện và thi đấu môn Yoga trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
- Tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân hiểu mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.
2. Yêu cầu
- Công tác tổ chức phải được thực hiện nghiêm túc, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, có sợ phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành; đảm bảo an ninh, an toàn; thu hút đông đảo lực lượng vận động viên, huấn luyện viên, hướng dẫn viên môn Yoga và quần chúng nhân dân tham gia.
II. NỘI DUNG
1. Thời gian, địa điểm:
- Thời gian: (01 buổi sáng), từ 7h00 giờ, ngày 02/7/2023 (Chủ nhật).
- Địa điểm: Nhà thi đấu đa năng tỉnh Bình Phước.
2. Đơn vị tổ chức:
- Đồng chủ trì tổ chức:
+ UBND tỉnh Bình Phước.
+ Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh.
- Cơ quan chủ trì tham mưu: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Ngoại vụ.
3. Thành phần tham dự: (dự kiến khoảng 600 người):
- Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ: cán bộ, nhân viên, huấn luyện viên Yoga.
- Tỉnh Bình Phước: Lãnh đạo Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; đại diện lãnh đạo các cơ quan khối Đảng, sở, ngành, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.
- Thành phố Đồng Xoài: Lãnh đạo Thành ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam thành phố; đại diện lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn trực thuộc Thành ủy, UBND thành phố Đồng Xoài.
- Lực lượng tình nguyện viên và lực lượng tham gia tập luyện Yoga.
- Các cơ quan báo, đài Trung ương và địa phương.
- Lực lượng đồng diễn, biểu diễn Yoga khoảng 200 người.
- Lực lượng khối đông khoảng 400 người, gồm: Công an tỉnh (50 người); đoàn viên thanh niên (200 người); ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch (150 người) là công chức, viên chức, người lao động, ca sĩ, diễn viên, huấn luyện viên, vận động viên.
4. Nội dung chương trình:
- Đón tiếp đại biểu.
- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
- Biểu diễn Aerobic
- Chương trình nghệ thuật (do Đoàn ca múa nhạc dân tộc tỉnh biểu diễn).
- Phát biểu của lãnh đạo UBND  tỉnh.
- Phát biểu của Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ.
- Nghi thức thắp đèn.
- Tặng hoa/quà giữa lãnh đạo UBND tỉnh và Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ.
- Tặng Cờ lưu niệm cho các Câu lạc bộ Yoga.
- Biểu diễn 05 bài Yoga nghệ thuật do huấn luyện viên và các Câu lạc bộ thực hiện.
- Đồng diễn phần giao thức Yoga của tất cả các Câu lạc bộ, học viên tham dự.
- Kết thúc.
II. THÀNH LẬP BAN TỔ CHỨC
1. Thành viên Ban Tổ chức:
- Ông Trần Văn Chung - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Trưởng Ban;
- Ông Trần Thế Anh - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Phó Trưởng ban Thường trực;
- Ông Bùi Quốc Khánh  - Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ - Phó Trưởng ban;
- Ông Nguyễn Tín Nghĩa - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh   - Thành  viên;
- Ông Phan Văn Thảo - Phó giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước - Thành viên;
- Ông Nguyễn Phương Đằng - Phó Giám đốc Công an tỉnh - Thành viên;
- Ông Lê Anh Tuấn - Phó Giám đốc Sở Y tế - Thành viên;
- Ông Nguyễn Quốc Cường - Phó Giám đốc Sở Tài Chính - Thành viên;
- Ông Nông Hồng Thức - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông - Thành viên;
- Bà Lê Thị Hồng Phấn - Phó Bí thư Tỉnh đoàn - Thành viên;
- Ông Đặng Xuân Trường - Phó Giám đốc Công ty Điện lực tỉnh - Thành viên;
- Ông Ngô Hồng Khang - Phó Chủ tịch UBND thành phố Đồng Xoài - Thành viên;
- Bà Hoàng Thị Ngọc Hòa - Trưởng Phòng Hợp tác Quốc tế, Sở Ngoại vụ - Thành viên;
- Ông Vũ Đình Tứ - Trưởng Phòng Quản lý Thể dục, Thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thành viên.
2. Nhiệm vụ của Ban Tổ chức:
- Giúp UBND tỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch hiệu quả, thiết thực; báo cáo UBND tỉnh và cơ quan cấp trên có thẩm quyền kết quả thực hiện.
- Trưởng Ban phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên và tổ chức các cuộc họp triển khai nhiệm vụ liên quan việc tổ chức Ngày Quốc tế Yoga.
- Trưởng Ban, Phó Trưởng ban được sử dụng con dấu của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để triển khai các nhiệm vụ liên quan đến công tác tổ chức Ngày Quốc tế Yoga.
- Tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:
- Là cơ quan đầu mối, chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ và các đơn vị, địa phương liên quan giúp UBND tỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch;
- Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để phối hợp tổ chức Ngày hội như: âm thanh, ánh sáng, sân khấu (1m x 10m x 20m), phông lễ;
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng, tổ chức biểu diễn, thực hành Yoga;
- Thiết kế phông lễ và trang trí khu vực tổ chức chức Ngày Quốc tế Yoga;
- Xây dựng kịch bản sân khấu và cử người dẫn chương trình;
- Chuẩn bị bài phát biểu của lãnh đạo tỉnh;
- Lập danh sách đại biểu tham dự; thiết kế, in ấn thư mời và phát hành thư mời đến đại biểu tham dự (thành phần đại biểu tỉnh Bình Phước);
- Đón tiếp đại biểu, chuẩn bị bảng tên đại biểu, lập sơ đồ bố trí khu vực ngồi cho đại biểu và các lực lượng khối đông. Chuẩn bị bàn, ghế, khăn trải bàn, hoa tươi, quạt, bảng tên các câu lạc bộ, cờ lưu niệm... nước uống cho đại biểu, lực lượng khối đông và các lực lượng phục vụ;
- Huy động lực lượng khối đông là công chức, viên chức, người lao động, ca sĩ, diễn viên, huấn luyện viên, vận động viên ngành văn hóa, thể thao và du lịch đến tham dự (150 người);
- Dàn dựng chương trình nghệ thuật biểu diễn tại Lễ khai mạc;
- Vận động, triệu tập các câu lạc bộ tập luyện đồng diễn bài “Chào mặt trời” để thực hiện đồng diễn theo hướng dẫn của huấn luyện viên; mời các đội, câu lạc bộ tham gia biểu diễn;
- Chịu trách nhiệm về công tác trang trí, tuyên truyền bằng hình thức: trực quan, wedsite, mạng xã hội, xe thông tin lưu động khu vực thành phố Đồng Xoài, bảng tên cho các câu lạc bộ dự;
- Liên hệ Liên đoàn Yoga Việt Nam hỗ trợ công tác chuyên môn và mời các câu lạc bộ tỉnh, thành bạn tham gia biểu diễn; bố trí ăn, nghỉ, xe di chuyển cho các huấn luyện viên, vận động viên tham gia biểu diễn, đồng diễn Yoga;
- Chuẩn bị 300 áo thun cho đại biểu, khách mời và lực lượng tham gia biểu diễn, đồng diễn Yoga;
- Tổng hợp dự trù kinh phí của Sở và các cơ quan, đơn vị có liên quan gửi Sở Tài chính thẩm định trước ngày 20/6/2023.
2. Văn Phòng UBND tỉnh:
 Trên cơ sở đề nghị cụ thể của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Văn phòng UBND tỉnh phối hợp thực hiện các nội dung liên quan đúng quy định.
3. Sở Ngoại vụ:
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành Thư mời thành phần đại biểu Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh tham dự; đón tiếp, bố trí ăn, nghỉ cho Đoàn đại biểu của Tổng lãnh sự quán Ấn Độ; chuẩn bị hoa và quà lưu niệm; tham mưu công tác tiếp đón Đoàn thăm, chào xã giao lãnh đạo tỉnh (nếu có);
- Tham mưu văn bản đề nghị Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ chuẩn bị bộ đèn, nến phục vụ đốt lửa truyền thống, huấn luyện viên Yoga để hướng dẫn, đồng diễn tại Ngày hội Yoga; kết nối để duyệt trước chương trình các nội dung và các vấn đề khác có liên quan;
- Phiên dịch trong quá trình diễn ra sự kiện; dịch song ngữ cho Phông lễ, băng rôn tuyên truyền…; Cử MC song ngữ tại chương trình;
4. Đài Phát thanh, Truyền hình và Báo Bình Phước:
Nghiên cứu xây dựng chương trình để tuyên truyền về quan hệ hợp tác giữa Việt Nam - Ấn Độ và tổ chức ghi hình, đưa tin trên sóng phát thanh, truyền hình và Báo Bình Phước về các hoạt động của Ngày Quốc tế Yoga.
5. Sở Y tế:
- Xây dựng phương án đảm bảo hiệu quả, an toàn phòng chống dịch bệnh Covid -19;
- Bố trí 01 xe cấp cứu dự phòng, nhân viên để hỗ trợ phục vụ y tế tại nơi tổ chức các sự kiện;
- Kiểm tra vệ sinh thực phẩm cho Đoàn lãnh sự quán Ấn độ khi đến giao lưu tại tỉnh Bình Phước.
6. Sở Thông tin và Truyền thông:
Tuyên truyền trên hệ thống đèn LED tại Quảng trường 23 tháng 3; mời các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh tham dự, đưa tin về Ngày Quốc tế Yoga và thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan.
7. Công an tỉnh:
Xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự nơi tổ chức Ngày Quốc tế Yoga và cho Đoàn đại biểu của Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ; huy động 50 cán bộ chiến sỹ đến tham dự Ngày Quốc tế Yoga.
8. Sở Tài chính:
Thẩm định kinh phí và thực hiện quyết toán theo đúng quy định.
9. Tỉnh đoàn:
- Huy động 200 đoàn viên thanh niên đến xem, cổ vũ Ngày Quốc tế Yoga (tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh Bình Phước).
10. Công ty Điện lực Bình Phước:
Đảm bảo nguồn điện ổn định để phục vụ Ngày Quốc tế Yoga; Chuẩn bị máy phát điện, bố trí cán bộ, nhân viên trực để xử lý tình huống khi có sự cố cúp điện (vào thời điểm trước, trong và sau khi tổ chức Ngày Quốc tế Yoga).
11. UBND thành phố Đồng Xoài:
Đảm bảo công tác vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị và trang trí cổ động trực quan các khu vực, các tuyến đường (theo địa bàn quản lý). Tuyên truyền cho cán bộ và nhân dân tham dự Ngày Quốc tế Yoga.
12. Đề nghị Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại thành phố Hồ Chí Minh:
- Chủ trì thực hiện nghi thức thắp đèn tại Ngày Quốc tế Yoga;
- Hỗ trợ áo đồng phục, phối hợp công tác chuyên môn và các điều kiện đảm bảo cho công tác tổ chức Ngày Quốc tế Yoga;
- Cử đại biểu tham dự theo thành phần và thời gian tổ chức.
- Vận động tài trợ cho công tác Tổ chức Ngày Quốc tế Yoga từ các Doanh nghiệp là người Ấn Độ đang hoạt động kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bình Phước (nếu có).
IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN
Từ nguồn kinh phí sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2023 và sử dụng một phần từ nguồn kinh phí đối ngoại đã giao cho Sở Ngoại vụ năm 2023.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức Ngày Quốc tế Yoga tại tỉnh Bình Phước năm 2023. UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan triển khai thực hiện hiệu quả. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, các đơn vị phản ánh về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo./.

 

Nguồn tin: BTT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết thông tin

Các đơn vị sự nghiệp

 
Untitled 1

TTVH1
TDTT1
BT1
TV1
DC1
 

85/KL-TTr

Kết luận thanh tra vViệc chấp hành quy định pháp luật về chuyên môn, tổ chức cán bộ, tài chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đối với Giám đốc Thư viện tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 20/05/2024

lượt xem: 48 | lượt tải:11

BC

Báo cáo công tác văn hóa, thể thao và du lịch 9 tháng đầu năm Phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2023

Thời gian đăng: 09/10/2023

lượt xem: 860 | lượt tải:166

Số 2021/KL-SVHTTDL

Kết luận thanh tra chấp hành quy định pháp luật về chuyên môn, tổ chức cán bộ, tài chính và phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại Bảo tàng tỉnh

Thời gian đăng: 15/08/2023

lượt xem: 1052 | lượt tải:193

18/2023/QĐ-UBND

Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 08/11/2023

lượt xem: 679 | lượt tải:101

TL52

Thể lễ cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 52 (năm 2023)

Thời gian đăng: 28/02/2023

lượt xem: 1747 | lượt tải:242
Thông tin dịch vụ công
Công tác tuyên truyền
dichvucong
Công tác thanh niên
http://chinhphucdinhcaobara.vn/vi/
VNeID
covid 19
app bluezone
UPU
banner 300x150 PA2
Thống kê
  • Đang truy cập39
  • Hôm nay8,024
  • Tháng hiện tại376,667
  • Tổng lượt truy cập8,791,602
ĐÁNH GIÁ ĐỘ HÀI LÒNG

Mức độ hài lòng của bạn thế nào?

global html

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BÌNH PHƯỚC
Chịu trách nhiệm: Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh
Địa chỉ: Số 778, Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Phone/fax: 0271.3883160 - Email của Sở: svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Email BBT: Banbientapsovhttdlbinhphuoc@gmail.com

web basic 2x
ipv6 ready
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây