Thứ ba, 18/06/2024, 13:45
CHUYÊN NGHIỆP - KỶ CƯƠNG - NĂNG ĐỘNG - SÁNG TẠO - HIỆU QUẢ

phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Hỗ trợ trang thiết bị tại các thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi miền núi

Thứ hai - 12/06/2023 04:15 741 0

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Hỗ trợ trang thiết  bị tại các thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi miền núi  
GIÁM ĐỐC SỞ VĂN HOÁ THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;
          Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025;
Căn cứ Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước về việc sửa đổi một số điều của quy định phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Bình Phước ban hành kèm theo Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước;
Căn cứ Quyết định số 18/2023/QĐ-UBND ngày 14/3/2023 của UBND tỉnh Bình Phước về việc ban hành chức năng, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước;
Căn cứ Quyết định số 2073/QĐ-UBND ngày 08/11/2022 của UBND tỉnh về việc phân bổ nguồn vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022 (đợt 1);
Căn cứ Công văn số 652/STC-HCSN ngày 17/3/2023 của Sở Tài chính về việc thẩm định dự toán kinh phí thục hiện Dự án 6 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (đợt 3);
Căn cứ Chứng thư thẩm định giá số 4052/23/CTTĐ-VAAE-HCM ngày 14/4/2023 của Công ty Cổ phần Giám định và Thẩm định tài sản Việt Nam - Chi nhánh Hồ Chí Minh;
Căn cứ Biên bản họp xét Chứng thư thẩm định giá ngày 14/4/2023 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch,
QUYẾT ĐỊNH:
         
Điều 1. Phê duyệt dự toán: Hỗ trợ trang thiết  bị tại các thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, với những nội dung cụ thể như sau:
1. Tên dự toán, gói thầu: Hỗ trợ trang thiết  bị tại các thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
2. Chủ đầu tư: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước.
3. Dự toán: 167.930.000 đồng.
 Trong đó:
- Chi phí mua sắm trang thiết  bị tại các thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: 160.300.000 đồng (Có dự toán chi tiết kèm theo)
- Chi phí tư vấn thẩm định giá : 3.300.000 đồng
- Chi phí tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ đề xuất: 2.000.000 đồng.
- Chi phí tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu: 2.000.000 đồng.
- Chi phí đăng báo mời thầu: 330.000 đồng
4. Thời gian thực hiện: Năm 2023.
5. Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày.
6. Nguồn vốn: Nguồn vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022.
Điều 2. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, cụ thể như sau:

 
Tên gói thầu Giá gói thầu
(đồng)
Nguồn vốn Hình thức lựa chọn nhà thầu Phương thức lựa chọn nhà thầu Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT Hình thức hợp đồng Thời gian thực hiện hợp đồng
(ngày)
mua sắm trang thiết  bị tại các thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 160.300.000
Nguồn vốn sự nghiệp
Nguồn vốn sự nghiệp
Chào hàng canh tranh qua mạng Một giai đoạn, một túi hồ sơ Quý II, năm 2023 Trọn gói 45 ngày
Tư vấn lập hồ sơ MT, đánh giá hồ sơ dự thầu              2.000.000
 
Chỉ định thầu rút gọn Quý II, năm 2023 Trọn gói 30 ngày
Tư vấn thẩm định hồ sơ MT, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu 2.000.000 Chỉ định thầu rút gọn Quý II, năm 2023 Trọn gói 30 ngày

Điều 3. Giao Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện các bước tiếp theo, theo quy định hiện hành.
Điều 4. Chánh Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

 
Nơinhận:                                                    - Như Điều 4;                          
- Lưu: VT, VP(Si).


 
GIÁM ĐỐC

(đã ký)
Trần Văn Chung

Nguồn tin: Đặng Tấn Sĩ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết thông tin

Các đơn vị sự nghiệp

 
Untitled 1

TTVH1
TDTT1
BT1
TV1
DC1
 

85/KL-TTr

Kết luận thanh tra vViệc chấp hành quy định pháp luật về chuyên môn, tổ chức cán bộ, tài chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đối với Giám đốc Thư viện tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 20/05/2024

lượt xem: 128 | lượt tải:35

BC

Báo cáo công tác văn hóa, thể thao và du lịch 9 tháng đầu năm Phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2023

Thời gian đăng: 09/10/2023

lượt xem: 956 | lượt tải:193

Số 2021/KL-SVHTTDL

Kết luận thanh tra chấp hành quy định pháp luật về chuyên môn, tổ chức cán bộ, tài chính và phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại Bảo tàng tỉnh

Thời gian đăng: 15/08/2023

lượt xem: 1170 | lượt tải:207

18/2023/QĐ-UBND

Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 08/11/2023

lượt xem: 775 | lượt tải:113

TL52

Thể lễ cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 52 (năm 2023)

Thời gian đăng: 28/02/2023

lượt xem: 1839 | lượt tải:252
Thông tin dịch vụ công
Công tác tuyên truyền
dichvucong
Công tác thanh niên
http://chinhphucdinhcaobara.vn/vi/
VNeID
covid 19
app bluezone
UPU
banner 300x150 PA2
Thống kê
  • Đang truy cập30
  • Hôm nay8,665
  • Tháng hiện tại185,585
  • Tổng lượt truy cập9,112,946
ĐÁNH GIÁ ĐỘ HÀI LÒNG

Mức độ hài lòng của bạn thế nào?

global html

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BÌNH PHƯỚC
Chịu trách nhiệm: Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh
Địa chỉ: Số 778, Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Phone/fax: 0271.3883160 - Email của Sở: svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Email BBT: Banbientapsovhttdlbinhphuoc@gmail.com

web basic 2x
ipv6 ready
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây