07:37 ICT Thứ năm, 04/06/2020

Trang nhất » Cơ cấu tổ chức

Danh sách nhân sự

Danh sách nhân sự và thông tin liên lạc

Chức năng và nhiệm vụ của phòng NV Văn hóa

Theo Quyết định số 779/QĐ-SVHTTDL ngày 18/4/2017 của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, phòng Quản lý Văn Hóa có vị trí, chức năng và nhiệm vụ chính như sau:

Danh sách nhân sự

Danh sách nhân sự và thông tin liên lạc

Chức năng và nhiệm vụ của phòng XDNSVHGĐ

Theo Quyết định số 779/QĐ-SVHTTDL ngày 18/4/2017 của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, phòng Xây dựng nếp xống văn hóa gia đìnhcó chức năng và nhiệm vụ chính như sau:

Danh sách nhân sự

Danh sách nhân sự và thông tin liên lạc

  Trang trước  1, 2, 3, 4, 5  Trang sau 

 

 

 
 

---

Thắng cảnh Bình Phước