Chủ nhật, 17/10/2021, 22:08
CHUYÊN NGHIỆP - KỶ CƯƠNG - NĂNG ĐỘNG - SÁNG TẠO - HIỆU QUẢ
Các phòng ban

Danh sách các phòng ban trực thuộc :
Ban Giám đốc
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Trần Văn Chung
Điện thoại:0913.880.148
02713.870.033
Email: tranvanchung.svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Giám đốc Sở
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Đại học Sư Phạm, Cử nhân Luật, Cử nhân Quân sự
Trần Văn Chung
2 Trần Thế Anh
Điện thoại:0911.365.599
0271.3838.306
Email: trantheanh.svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc
Thạc sĩ Giáo dục học
Trần Thế Anh
3 Đỗ Minh Trung
Điện thoại:0913.880016
06513.838.307
Email: dominhtrung.svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc
Cử nhân Luật
Đỗ Minh Trung
4 Nguyễn Khắc Vĩnh
Điện thoại:0975505588
02713.838.308
Email: nguyenkhacvinh.svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc
Cử nhân khoa học
Nguyễn Khắc Vĩnh
Văn phòng Sở
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Tô Văn Hoàng
Điện thoại:
02713.838.301
Email: tovanhoang.svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Chánh Văn phòng Tô Văn Hoàng
2 Đỗ Thị Vân
Điện thoại:
02713.887.074
Email: dothivan.svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Phó Chánh Văn phòng Đỗ Thị Vân
3 Đinh Quốc Thy
Điện thoại:
02713.838.302
Email: dinhquocthy.svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Đinh Quốc Thy
4 Đặng Tấn Sĩ
Điện thoại:
02713.887.074
Email: dantansi.svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Phó Chánh Văn phòng Đặng Tấn Sĩ
5 Trần Văn Luân
Điện thoại:0916.921.160
0271.3838.302
Email: tranvanluan.svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Trần Văn Luân
6 Lê Văn Núi
Điện thoại:0973707127
02713.838.302
Email: levannui.svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Lê Văn Núi
7 Cao Thế Hải
Điện thoại:
02713.838.303
Email: caothehai.svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Cao Thế Hải
8 Nguyễn Thị Anh Thư
Điện thoại:
02713.838.303
Email: nguyenthianhthu.svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Nguyễn Thị Anh Thư
9 Lê Thị Tiền
Điện thoại:
02713.887.074
Email: lethitien.svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Lê Thị Tiền
10 Nguyễn Thị Kim Quý
Điện thoại:0398327076
02713.883.160
Email: nguyenthikimquy.svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Văn thư Nguyễn Thị Kim Quý
Thanh tra Sở
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Chu Văn Phong
Điện thoại:
02713.860059
Email: chuvanphong.svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Chánh Thanh Tra Chu Văn Phong
2 Vũ Ngọc Bích
Điện thoại:
02713.860059
Email: vungocbich.svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Phó Chánh Thanh tra Vũ Ngọc Bích
3 Nguyễn Ngọc Hồng
Điện thoại:
02713.860059
Email: nguyenngochong.svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Chuyển viên Nguyễn Ngọc Hồng
4 Nguyễn Thị Kim Chi
Điện thoại:
02713.860059
Email: nguyenthikimchi.svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Nguyễn Thị Kim Chi
Quản lý Văn hóa
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Nguyên Nhân
Điện thoại:
0271.3870.689
Email: nguyennguyennhan.svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Trưởng phòng Nguyễn Nguyên Nhân
2 Huỳnh Thế Phương
Điện thoại:
0271.3870.689
Email: huynhthepphuong.svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Phó Trưởng phòng Huỳnh Thế Phương
3 Nguyễn Thị Ngọc Hoa
Điện thoại:
02713.838.302
Email: nguyenthingochoa.svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Phó Trưởng phòng Nguyễn Thị Ngọc Hoa
4 Trương Xuân Thành
Điện thoại:
02713.881.795
Email: truongxuanthanh.svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Trương Xuân Thành
5 Huỳnh Văn Thắng
Điện thoại:
0271.3870.689
Email: huynhvnathang.svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Huỳnh Văn Thắng
6 Lê Thị Hạnh
Điện thoại:
02713.881.795
Email: lethihanh.svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Lê Thị Hạnh
7 Nguyễn Thị Diệu
Điện thoại:
0271.3870.689
Email: nguyenthidieu.svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Nguyễn Thị Diệu
8 Trương Thị Mỹ Huệ
Điện thoại:
0271.3870.689
Email: truongthimyhue.svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Trương Thị Mỹ Huệ
9 Phạm Thị Kim Kha
Điện thoại:
0271.3870.689
Email: phamthikimkha.svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Phạm Thị Kim Kha
Quản lý TDTT
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Huỳnh Thiên Tịnh
Điện thoại:
02713.879.259
Email: huynhthientinh.svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Trưởng phòng Huỳnh Thiên Tịnh
2 Ngô Hùng Vĩ
Điện thoại:
02713.879.259
Email: ngohungvi.svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Phó Trưởng phòng Ngô Hùng Vĩ
3 Đoàn Thị Trinh Nguyên
Điện thoại:
02713.879.259
Email: doanthitrinhnguyen.svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Đoàn Thị Trinh Nguyên
4 Điểu Thị Mộng Tuyền
Điện thoại:
02713.879.259
Email: dieuthimongtuyen.svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Điểu Thị Mộng Tuyền
5 Phan Vũ Phương
Điện thoại:
02713.879.259
Email: phanvuphuong.svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Phan Vũ Phương
Quản lý Du lịch
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Thanh Sơn
Điện thoại:
02713.838.304
Email: ngueynthanhson.svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Trưởng phòng Nguyễn Thanh Sơn
2 Nguyễn Văn Oai
Điện thoại:
02713.838.304
Email: nguyenvanoai.svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Phó Trưởng phòng Nguyễn Văn Oai
3 Nguyễn Sơn Hà
Điện thoại:
02713.838.304
Email: nguyensonha.svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Nguyễn Sơn Hà
4 Nguyễn Cao Lương
Điện thoại:
02713.838.304
Email: nguyencaoluong.svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Nguyễn Cao Lương
5 Trần Minh Ngọc
Điện thoại:
02713.838.304
Email: tranminhngoc.svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Trần Minh Ngọc

2185/SVHTTDL-TDTT

Lấy ý kiến về đề nghị xây dựng Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi để thực hiện các chế độ đối với HLV, VĐV thể thao trên địa bàn tỉnh

Thời gian đăng: 26/08/2021

lượt xem: 121 | lượt tải:87

23/TB-TTPVHCC

Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công trong thời gian giãn cách xã hội

Thời gian đăng: 18/07/2021

lượt xem: 203 | lượt tải:49

2021/BVHTTDL-VHDT

Về việc đề xuất nhiệm vụ và kinh phí triển khai thực hiện Dự án số 6 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia

Thời gian đăng: 30/06/2021

lượt xem: 247 | lượt tải:57

810/BC-SVHTTDL

Báo cáo Kết quả tổ chức các hoạt động tuyên truyền Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3/2021 trên địa bàn tỉnh

Thời gian đăng: 06/04/2021

lượt xem: 520 | lượt tải:96

808/TB-SVHTTDL

Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại cuộc họp cơ quantháng 4/2021

Thời gian đăng: 06/04/2021

lượt xem: 498 | lượt tải:98
bara
UPU
Công tác thanh niên
covid 19
app bluezone
Thống kê
  • Đang truy cập12
  • Hôm nay1,941
  • Tháng hiện tại46,190
  • Tổng lượt truy cập894,025
hotline

Các đơn vị sự nghiệp

 
Untitled 1

TTVH1
TDTT1
BT1
TV1
DC1
 

Liên kết thông tin

Tác phẩm ca nhạc phòng chống dịch covid 19
1. Cháu con tiên rồng ngại gì CORONA  - Đoàn CMNDT Bình Phước
 2. Hát về chiến binh áo trắng - Phương Lan
3. Hát về những thiên thần áo trắng - Công Tuấn & Nhóm bè
4. Không nơi nào bằng đất nước mình - Đoàn CMNDT Bình Phước
5. Thương Đồng Xoài mùa đại dịch - Nguyễn Thanh
6. Tự hào áo trắng nghề y- Thanh Xuân
7. Việt Nam lại bừng sáng - Minh Hiếu - Hoàng Oanh
 
Covid 1
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây