hoc tap bac

Kế hoạch Tổ chức giải Vô địch quốc gia Việt dã leo núi “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá” lần thứ 28, năm 2023

Thứ ba - 01/11/2022 04:09
Căn cứ Quyết định số 60/QĐ-TCTDTT ngày 28/9/2022 của Tổng cục Thể dục thể thao về việc tổ chức giải Vô địch quốc gia Việt dã leo núi “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá” lần thứ 28, năm 2023;
Xét đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 2690/TTr-SVHTTDL ngày 30/9/2022,
Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tổ chức giải Vô địch quốc gia Việt dã leo núi “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá” lần thứ 28, năm 2023 (Giải), UBND tỉnh xây dựng kế hoạch với những nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

1. Mục đích
-  Chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023), 48 năm Ngày giải phóng Phước Long (06/01/1975 - 06/01/2023), 26 năm Ngày tái lập tỉnh Bình Phước (01/01/1997 - 01/01/2023), chào mừng Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ IX.
- Qua công tác tổ chức giải, nhằm giới thiệu với các tỉnh, thành, ngành về thành tựu kinh tế - xã hội và tiềm năng du lịch của tỉnh Bình Phước.
- Tiếp tục triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021- 2030, góp phần phát triển sự nghiệp thể dục thể thao của cả nước nói chung và tỉnh Bình Phước nói riêng.
2. Yêu cầu
- Đảm bảo tính chuyên môn cao, đồng thời nêu cao tinh thần “Thể thao trung thực, đoàn kết và tiến bộ”.
- Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các quan khách, các đoàn vận động viên, nhân dân và thể hiện sự văn minh, mến khách của đơn vị đăng cai.
- Phối hợp đồng bộ giữa Trung ương và địa phương, giữa các ngành của tỉnh và UBND thị xã Phước Long; vận động tốt nguồn tài trợ cho giải.
- Nâng cao tinh thần trách nhiệm của các ngành, các cấp và các thành viên Ban Tổ chức Giải.
II. NỘI DUNG
1. Tổ chức Giải Vô địch quốc gia Việt dã leo núi “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá” lần thứ 28, năm 2023
a) Thời gian và địa điểm tổ chức
- Tháng 10/2022:
+ Ban hành kế hoạch tổ chức Giải.
+ Ban hành Quyết định thành lập Ban Tổ chức Giải.
+ Họp Ban Tổ chức lần thứ nhất.
- Tháng 11/2022: Họp Ban Tổ chức lần thứ hai.
- Khai mạc giải: 7 giờ 00 ngày 06/01/2023 tại Tượng đài Phước Long chiến thắng.
- Bế mạc giải: 11 giờ 00 ngày 06/01/2023 tại Khách sạn Mỹ Lệ.
b) Quy mô tổ chức: Gồm 18 nội dung thi đấu (8 nội dung hệ nâng cao, 2 nội dung phong trào toàn quốc và 8 nội dung hệ phong trào của tỉnh).
- Hệ nâng cao: Gồm đội tuyển, đội trẻ của các tỉnh, thành, ngành trên toàn quốc, dự kiến 20 - 24 đoàn (khoảng 250 vận động viên).
- Hệ phong trào:
+ Phong trào toàn quốc mở rộng: Gồm các tổ chức, các nhân trong và ngoài nước, dự kiến khoảng 300 vận động viên.
+ Phong trào trong tỉnh: Đội tuyển các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, ban, ngành trong tỉnh Bình Phước; các xã, phường, thị thấn, trường học; các cơ quan, ban, ngành của các huyện, thị xã, thành phố. Dự kiến 35 - 40 đoàn (khoảng 600 vận động viên).
2. Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 - 2030.
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội, đơn vị lực lượng vũ trang và chính quyền địa phương tuyên truyền, tạo điều kiện cho mọi tầng lớp xã hội tích cực tham gia tập luyện thể dục thể thao thường xuyên.
- Qua việc tổ chức Giải, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục phát động phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 - 2030, góp phần nâng cao sức khỏe, thể lực, tầm vóc của người Việt Nam để học tập, lao động và bảo vệ Tổ quốc.
3. Giới thiệu về tiềm năng du lịch, thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Phước và thị xã Phước Long
Ngoài việc tập trung vào công tác tổ chức Giải, đây còn là dịp để tỉnh quảng bá tiềm năng du lịch và những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Phước và thị xã Phước Long.
III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN
1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du Lịch
- Là đầu mối liên kết giữa trung ương và địa phương, giữa các ngành của tỉnh và UBND thị xã Phước Long.
- Chịu trách nhiệm toàn bộ về công tác chuyên môn, cơ sở vật chất, hậu cần, khánh tiết, xây dựng kịch bản chương trình khai mạc, bế mạc theo nghi thức thể thao.
- Chuẩn bị lực lượng đội tuyển tham gia thi đấu Giải; liên kết và đăng tải các thông tin trên trang web của Sở và các trang web của các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên toàn quốc để quảng bá và cập nhật những thông tin liên quan đến Giải.
- Chịu trách nhiệm tổng hợp dự toán, thu, chi, quyết toán kinh phí tổ chức Giải theo đúng quy định.
- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Sở, phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tuyên truyền cho Giải bằng nhiều hình thức.
- Chủ trì phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước, Sở Thông tin và Truyền thông, UBND thị xã Phước Long tổ chức họp báo giới thiệu về Giải.
- Tiếp đón và bố trí ăn, nghỉ cho lãnh đạo cấp Bộ, cấp tỉnh và khách mời.
- Làm việc với các Công ty, Doanh nghiệp có liên quan hỗ trợ thực hiện công tác chuyên môn.
- Phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị về địa điểm tổ chức các cuộc họp chuyên môn, phòng tác nghiệp của báo chí và một số điều kiện khác phục vụ cho công tác tổ chức Giải. Nhất là công tác bế mạc giải và bố trí nơi ở của khách mời.
- Hợp đồng với Công ty sự kiện để cung cấp các thiết bị xác định thành tích vận động viên.
- Khảo sát, thiết kế maket sơ đồ đường chạy để phục vụ cho công tác chuyên môn.
- Thực hiện công tác tuyên truyền trực quan, cắm cờ phướn dọc 2 bên đường lên đỉnh núi (từ ngày 04/01/2023 - 06/01/2023).
- Chuẩn bị 02 MC dẫn chương trình buổi tổng duyệt, khai mạc, bế mạc Giải.
2. Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước
- Chịu trách nhiệm chính trong công tác tuyên truyền, cổ động, quảng bá Giải trên sóng phát thanh truyền hình (từ ngày 15/10/2022 đến kết thúc Giải); phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, UBND thị xã Phước Long tổ chức họp báo giới thiệu về Giải (dự kiến trước ngày thi đấu giải một tuần).
- Tổ chức vận động nguồn tài trợ cho Giải; quản lý, sử dụng nguồn tài trợ theo đúng quy định, công khai, minh bạch.
- Tổ chức thực hiện các phóng sự, clip giới thiệu về giải, truyền hình trực tiếp lễ khai mạc, bế mạc và tổng kết Giải.
- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện tốt công tác chuyên môn, cơ sở vật chất, nghi thức khai mạc, bế mạc, hậu cần, khánh tiết phục vụ cho việc tổ chức Giải.
- Phối hợp với các Đài Phát thanh - Truyền hình trong khu vực miền Đông Nam bộ và một số tỉnh để giới thiệu và truyền hình trực tiếp Giải.
- Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, tổng hợp đăng tải tin, bài để tuyên truyền quảng bá cho Giải.
3. Sở Tài chính
Thẩm định và trình UBND tỉnh bố trí kinh phí tổ chức Giải kịp thời và thực hiện thanh quyết toán đúng quy định.
4. Sở Y tế
- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm cho các đoàn khi đến tham dự Giải, tổ chức khám sức khỏe cho các vận động viên hệ phong trào của tỉnh đúng quy định (xem xét miễn, giảm cho các đoàn vận động viên).
- Xây dựng kế hoạch chăm sóc sức khỏe cho các đại biểu và các đoàn vận động viên trong suốt thời gian diễn ra Giải.
5. Sở Giáo dục và Đào tạo
- Chỉ đạo các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh hoàn thành kỳ thi học kỳ I trước ngày 28/12/2022 để các em có điều kiện tham dự Giải; chỉ đạo Trường THPT Phước Long bố trí học sinh tham gia phục vụ giải theo yêu cầu của Ban Tổ chức Giải.
- Chỉ đạo tất cả các trường trung học phổ thông và Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố có kế hoạch tổ chức tham gia Giải tích cực.
- Huy động 400 học sinh (200 em nam, 200 em nữ) tham dự lễ khai mạc, bế mạc và chạy hưởng ứng giải (chủ yếu là các trường THPT trên địa bàn thị xã Phước Long); cử giáo viên phụ trách và hướng dẫn các em tập kết nghiêm túc trước sân lễ để công các tổ chức được long trọng (thời gian tập kết 6h30 ngày 06/01/2023 tại Tượng đài Phước Long chiến thắng).
- Huy động 100 em học sinh tham gia công tác phục vụ, tiếp nước cho các vận động viên tham dự Giải.
6. Sở Giao thông vận tải
- Có văn bản chỉ đạo các Công ty BOT đang quản lý, khai thác đường ĐT 741 (đoạn từ Trạm thu phí Tân Lập đến chân núi Bà Rá) phải tiến hành sửa chữa mặt đường, kẻ vẽ vạch đường và dọn dẹp vệ sinh trên suốt lộ trình nhằm đảm bảo mỹ quan, an toàn để đón các đoàn vận động viên và đại biểu.
- Chỉ đạo đơn vị kinh doanh vận tải hỗ trợ việc đón trả khách từ Thành phố Hồ Chí Minh về thị xã Phước Long và ngược lại để thuận tiện cho các vận động viên tham gia thi đấu.
7. Công an tỉnh và Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh
- Xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh, trật tự trước và trong thời gian diễn ra Giải; huy động lực lượng, phương tiện phục vụ tốt cho công tác chuyên môn của Giải.  
- Công an tỉnh: Đảm bảo an ninh trật tự từ Tượng đài Phước Long chiến thắng đến Đồi Bằng Lăng và cự ly 10km.
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Đảm bảo an ninh trật tự từ Đồi Bằng lăng đến đỉnh núi.
8. UBND thị xã Phước Long
- Chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với các sở, ngành trong tỉnh để tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng Phước Long, phối hợp cung cấp thông tin trong buổi họp báo giới thiệu về Giải.
- Chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đơn vị và UBND các xã, phường tích cực hưởng ứng tham gia Giải; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, cổ động cho Giải chủ động lập sơ đồ, vị trí để tuyên truyền trực quan đảm bảo sinh động và hiệu quả; hỗ trợ lực lượng tham gia các tiểu ban và phục vụ theo yêu cầu của Ban Tổ chức; thực hiện tuần lễ xanh - sạch - đẹp; đảm bảo an ninh trật tự, văn minh đô thị, điện, nước; quản lý tốt về giá cả, chất lượng phục vụ và vệ sinh an toàn thực phẩm của các nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ trong suốt thời gian diễn ra Giải.
- Chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao chào mừng kỷ niệm 26 năm Ngày tái lập tỉnh và 48 năm Ngày giải phóng Phước Long.
- Tổ chức bố trí địa điểm và giữ xe gần khu vực Tượng đài Phước Long chiến thắng để đảm bảo an toàn và trật tự cho buổi Lễ khai mạc vào sáng ngày 06/01/2023.
- Bố trí phòng họp báo giới thiệu về Giải; nhà vệ sinh phục vụ cho lực lượng vận động viên tại khu vực khai mạc.
- Tổ chức chiêu đãi các khách mời, đại biểu, lãnh đạo các đoàn vào chiều ngày 05/01/2023 và trưa ngày 06/01/2023.
- Chỉ đạo Thị Đoàn, Phòng Giáo dục và Đào tạo tham gia dự Lễ Khai mạc và chạy hưởng ứng cho Giải với số lượng: 200 đoàn viên thanh niên, 200 học sinh trung học cơ sở; cử cán bộ phụ trách các khối đông để hướng dẫn, bố trí tập kết ở điểm khai mạc và hỗ trợ lực lượng tham gia đội nghi thức, hồng kỳ phục vụ cho Lễ khai mạc, bế mạc.
- Vận động đoàn viên thanh niên, học sinh, cán bộ công chức và nhân dân tham gia cổ vũ cho các vận động viên trên các tuyến đường thi đấu.
- Chỉ đạo Xí nghiệp công trình đô thị thực hiện việc phát quang, quét dọn,  sửa chữa, vệ sinh đường chạy từ tượng đài Phước Long chiến thắng đến đỉnh núi đảm bảo mỹ quan và an toàn cho các vận động viên (bao gồm đường bậc thang).
- Vận động tài trợ từ các công ty chế biến hạt điều, các công ty sản xuất nước uống đóng chai trên địa bàn thị xã Phước Long để tặng quà cho các vận động viên chủ yếu là các vận động viên đăng ký thi đấu hệ phong trào toàn quốc và các đoàn vận động viên hệ chuyên nghiệp.
- Chuẩn bị 05 xe 29 chỗ để đưa đón các vận động viên nữ đến điểm xuất phát, thu dung các vận động viên bỏ cuộc đồng thời rước vận động viên từ đỉnh núi về Trung tâm vui chơi giải trí Mỹ Lệ; đưa đón trọng tài từ khách sạn đến địa điểm làm nhiệm vụ và các lực lượng phục vụ khác.
9. UBND các huyện, thị xã, thành phố
Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, xã, phường, trường học tham gia Giải phong trào của tỉnh và xem đây là một trong những hoạt động trọng tâm để phát triển thể dục thể thao trong toàn tỉnh, đồng thời hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể thao gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 - 2030 và nâng cao thể lực, tầm vóc của người Việt Nam (số lượng tối thiểu 20 vận động viên/đoàn).
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Căn cứ vào Kế hoạch này, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu  UBND tỉnh thành lập Ban Tổ chức địa phương và xây dựng Kế hoạch chi tiết, thành lập các Tiểu ban chuyên môn, tổng hợp kinh phí gửi Sở Tài chính thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt; đồng thời, chủ động rà soát lại mọi công tác chuẩn bị để tham mưu cho Ban Tổ chức chỉ đạo, điều hành mọi công việc trong quá trình tổ chức Giải đảm bảo thuận lợi và hiệu quả.
2. Các sở, ngành, đơn vị, địa phương được giao nhiệm vụ và có liên quan xây dựng kế hoạch đảm bảo (kể cả dự trù kinh phí) gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 21/10/2022 để tổng hợp báo cáo cho Trưởng Ban Tổ chức Giải.
3. Nguồn kinh phí thực hiện
- Từ nguồn kinh phí sự nghiệp thể thao năm 2023 bố trí cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Từ nguồn vận động tài trợ (do Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước đảm nhiệm).
- UBND thị xã Phước Long đảm bảo kinh phí theo nhiệm vụ được phân công.
UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các đơn vị có liên quan căn cứ nhiệm vụ được phân công triển khai thực hiện nghiêm Kế hoạch này; báo cáo kết quả UBND tỉnh (qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) để tổng hợp báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tổng cục Thể dục Thể thao theo quy định./.

Nguồn tin: Ban Tổ chức

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
 
Untitled 1

TTVH1
TDTT1
BT1
TV1
DC1
 
Liên kết
dichvucong
Công tác thanh niên
http://chinhphucdinhcaobara.vn/vi/
VNeID
covid 19
app bluezone
UPU

85/KL-TTr

Kết luận thanh tra vViệc chấp hành quy định pháp luật về chuyên môn, tổ chức cán bộ, tài chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đối với Giám đốc Thư viện tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 20/05/2024

lượt xem: 217 | lượt tải:52

BC

Báo cáo công tác văn hóa, thể thao và du lịch 9 tháng đầu năm Phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2023

Thời gian đăng: 09/10/2023

lượt xem: 1074 | lượt tải:223

Số 2021/KL-SVHTTDL

Kết luận thanh tra chấp hành quy định pháp luật về chuyên môn, tổ chức cán bộ, tài chính và phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại Bảo tàng tỉnh

Thời gian đăng: 15/08/2023

lượt xem: 1292 | lượt tải:232

18/2023/QĐ-UBND

Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 08/11/2023

lượt xem: 876 | lượt tải:131

TL52

Thể lễ cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 52 (năm 2023)

Thời gian đăng: 28/02/2023

lượt xem: 4190 | lượt tải:269
Thống kê
  • Đang truy cập46
  • Máy chủ tìm kiếm17
  • Khách viếng thăm29
  • Hôm nay6,382
  • Tháng hiện tại241,096
  • Tổng lượt truy cập9,473,402
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây