11:43 ICT Thứ năm, 24/01/2019

Trang nhất » Tin tức » Lịch làm việc

Lịch làm việc tuần 49

Thứ sáu - 02/12/2016 16:46

Tải lịch

               THỨ HAI ngày 05/12/2016:

SÁNG:   1/7h45 Giám đốc Nguyễn Tuấn họp dự kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX (Văn phòng chuẩn bị nội dung). Địa điểm: Hội trường tỉnh (2,5 ngày), trang phục Comple hoặc quần tây, áo sơ mi trắng, thắt Caravat.

CHIỀU:  1/14h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung chủ trì họp thông qua nội dung thành lập Ban Quản lý Khu di tích Căn cứ Bộ Chỉ huy các lực lượng vũ trang giải phóng miền Nam Việt Nam (Phòng TCCB chuẩn bị nội dung). Địa điểm: Phòng họp Sở.

         Thành phần: Đại diện lãnh đạo các phòng: Văn phòng, NVVH, TCCB, Giám đốc: Bảo tàng tỉnh, Ban QLDT tỉnh, Trung tâm TDTT tỉnh và các thành viên theo Quyết định số 2317/QĐ-SVHTTDL ngày 19/10/2016.

THỨ BA ngày 06/12/2016:    

SÁNG:   1/8h00 Phó Giám đốc Võ Quốc Thắngchủ trì họp Ban Tổ chức giải Quần vợt các Câu lạc bộ và giải Thể dục dưỡng sinh chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày tái lập tỉnh (Phòng Nghiệp vụ TDTT chuẩn bị nội dung).Địa điểm: Phòng họp Sở.

Thành phần: Đại diện lãnh đạo các phòng: Văn phòng, KH-TC, NV.TDTT, Trung tâm TDTT tỉnh, ông Hồ Hữu Thông.

2/Phó Giám đốc Đỗ MinhTrung đi công tác Hà Nội làm việc với Vụ KH-TC (02 ngày).

                Cùng đi: Chuyên viên Đặng Tấn Sĩ.

CHIỀU:  1/14h00 Phó Giám đốc Võ Quốc Thắng họp Ban Tổ chức giải Vô địch Bóng chuyền chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày tái lập tỉnh (Phòng Nghiệp vụ TDTTchuẩn bị nội dung).Địa điểm: UBND thị xã Phước.

Thành phần: Đại diện lãnh đạo các phòng: Văn phòng, KH-TC, NV.TDTT, Trung tâm TDTT tỉnh (giao Phòng Nghiệp vụ TDTT mời UBND thị xã Phước Long, Phòng VH&TT, Trung tâm VH-TT thị xã Phước Long).

THỨ TƯ ngày 07/12/2016:    

SÁNG:   1/8h00 Phó Giám đốc Lê Văn Quangchủ trì họp bàn về báo cáo công tác chuẩn bịphục vụ các hoạt động chào mừng Lễ kỷ niệm 20 năm ngày tái lập tỉnh Bình Phước và đón chào năm mới 2017. (Phòng NVVH chuẩn bị nội dung).Địa điểm: Phòng họp Sở.

Thành phần: Đại diện lãnh đạo các phòng: Văn phòng, KH-TC, NVVH, NVDL, NV.TDTT, Giám đốc: Trung tâm Văn hoá tỉnh, Bảo tàng tỉnh, Ban QLDT tỉnh, Thư viện tỉnh, Trung tâm PHP&CB tỉnh, Đoàn CMNTH tỉnh (các đơn vị báo cáo nhiệm vụ được phân công theo Công văn số 2502/SVHTTDL-VH ngày 04/11/2016).

CHIỀU: 1/ 14h00Giám đốc Nguyễn Tuấndự họp và báo cáo Thường trực Ban Tổ chức các hoạt động chào mừng Kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh Bình Phước: Rà soát lại công tác chuẩn bị tổ chức (Phòng NVVH chuẩn bị nội dung). Địa điểm: Phòng họp E - UBND tỉnh.

Cùng dự: Phó Giám đốc Lê Văn Quang, Chuyên viên Huỳnh Thế Phương.

               THỨ NĂM ngày 08/12/2016:      

SÁNG:   1/7h30 PhóGiám đốc Lê Văn Quang dự Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng” Hội NCT các tỉnh, thành phố miền Đông Nam Bộ năm 2016 Cụm VIII). Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.

2/8h00  Giám đốc Nguyễn Tuấndự  Đại hội Đại biểu phụ nữ tỉnh Bình Phước lần thứ X, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Địa điểm: Hội trường tỉnh.

3/8h00 Phó Giám đốc Võ Quốc Thắng chủ trì Lễ ký kết chương trình liên tịch với Công an tỉnh về Quy chế  phối hợp công tác bảo vệ an ninh quốc gia và đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch; Chương trình phối hợp về quản lý, chỉ đạo hoạt động TDTT trong lực lượng Công an tỉnh Bình Phước giai đoạn 2016 - 2020 (Văn phòng, Phòng NV.TDTT chuẩn bị nội dung). Địa điểm: Hội trường Sở.

Thành phần: Trưởng, phó các phòng chuyên môn thuộc Sở, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở.

2/8h00 Phó Giám đốc Đỗ MinhTrung làm việc với Khách sạn Mỹ Lệ (TX Phước Long), Nhà hàng Phú Trình (TX Đồng Xoài), Nhà hàng Thảo Nguyên (TX Đồng Xoài) về công tác chuẩn bị tham gia Lễ hội ẩm thực 41 dân tộc nhân kỷ niệm 20 năm ngày tái lập tỉnh (Phòng NVDL chuẩn bị nội dung).Địa điểm: Thị xã Phước Long, Đồng Xoài.

               Cùng đi:Phó Trưởng Phòng NVDL.

CHIỀU:  1/14h00 Giám đốc Nguyễn Tuấnhọp Ban Tổ chức giải Vô địch Việt dã leo núi toàn quốc “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá” năm 2017.Địa điểm: Phòng họp C- UBND tỉnh.

Thành phần: Phó Giám đốc Võ Quốc Thắng, phòng NV.TDTT và các thành viên Ban Tổ chức theo Quyết định số 2926/QĐ-UBND ngày 14/11/2016 của UBND tỉnh.

2/14h00  Phó Giám đốc Đỗ MinhTrung họp Ban Tổ chức “Hội chợ hàng công nghiệp nông thôn khu vực miền Đông Nam Bộ - Bình Phước năm 2016”. Địa điểm: Phòng họp D - UBND tỉnh.

               THỨ SÁU ngày 09/12/2016: 

SÁNG:    1/8h00 Giám đốc Nguyễn Tuấn dự Hội nghị trực tuyến phổ biến quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng. Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy.

2/8h00 Phó Giám đốc Lê Văn Quangchủ trì Họp chấm điểm thi đua lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình các huyện, thị xã. Địa điểm: Hội trường Sở.

Thành phần:Đại diện lãnh đạo các phòng: Văn phòng, TCCB, NVVH, NV.TDTT, Thanh tra Sở, XDNSVH&GD, Phòng VH&TT các huyện, thị xã.

3/9h00 Phó Giám đốc Võ Quốc Thắngchủ trì họp Trưởng đoàn, bốc thăm xếp lịch thi đấu giải Quần vợt các Câu lạc bộ Chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày tái lập tỉnh Bình Phước (Phòng Nghiệp vụ TDTT chuẩn bị nội dung) . Địa điểm: Phòng họp Sở.

Thành phần: Phòng Nghiệp vụ TDTT, ông Hồ Hữu Thông Trung tâm TDTT tỉnh, Trưởng đoàn các đơn vị tham dự giải.

4/9h00 Phó Giám đốc Đỗ MinhTrung họp Ban Tổ chức về việc tổ chức giao lưu học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số tiêu biểu các trường văn hóa, thể thao và du lịch khu vực phía Nam. Địa điểm: Khu Di tíchBộ Chỉ huy miền Tà Thiết.

Cùng dự: Trưởng các phòng: VP, NVVH, NV.TDTT, NVDL, chuyên viên Nguyễn Cao Lương.

CHIỀU:  1/13h30 Giám đốc Nguyễn Tuấnchủ trìHọp đánh giá công chức lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Phòng TCCB chuẩn bị nội dung). Địa điểm: Phòng họp Sở.

Thành phần:Các Phó Giám đốc, Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Sở, Trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Bí thư Đoàn cơ sở.

2/14h30 Giám đốc ủy quyền Trưởng phòng NVVH dự buổi làm việc với Công ty CP Môi trường Bình Phước về việc chuẩn bị Lễ khánh thành dự án Nhà máy xử lý rác thải Khu vực II, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú. Địa điểm: Phòng họp D- UBND tỉnh.

                THỨ BẢY ngày 10/12/2016: 

1/7h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự Khai mạc và bế mạc “Giải bơi mở rộng” thị xã Bình Long năm 2016. Địa điểm: Hồ bơi Trung tâm Hoạt động TTN thị xã Bình Long.

Lưu ý: Các đơn vị chuẩn bị nội dung cho cuộc họp phải gửi trước cho chủ trì và thành phần dự họp, ít nhất 01 ngày, đồng thời phối hợp với Văn phòng Sở để chuẩn bị cuộc họp chu đáo.

(Lịch này thay giấy mời)

 

 

 

TL. GIÁM ĐỐC

CHÁNH VĂN PHÒNG

(đã ký)

Tô Văn Hoàng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

 

 

---

Thắng cảnh Bình Phước