Thứ hai, 26/09/2022, 00:10
CHUYÊN NGHIỆP - KỶ CƯƠNG - NĂNG ĐỘNG - SÁNG TẠO - HIỆU QUẢ

Lịch làm việc tuần 45

Lịch làm việc tuần 45

Số kí hiệu LLV452021
Ngày ban hành 04/11/2021
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch làm việc
Lĩnh vực Lịch làm việc
Cơ quan ban hành Sở VHTTDL
Người ký Chánh VP

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ
Tuần lễ thứ 45 (từ ngày 08/11/2021 đến ngày 12/11/2021)
 
 
THỨ HAI ngày 08/11/2021:  
Sáng:    
  1/ 08h30 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì họp Ban Giám đốc thông qua Đề án thực hiện các nhiệm vụ của Ban Chủ nhiệm 342 lĩnh vực văn hóa (giao phòng Quản lý văn hóa chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Hội trường Sở.
- Thành phần: Các Phó Giám đốc Sở; Trưởng các phòng thuộc Sở; Trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; Phó Trưởng phòng QLVH Nguyễn Thị Ngọc Hoa; Chuyên viên Trương Xuân Thành.
 
Chiều:    
 
1/ 14h00 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì họp nghe phòng Quản lý văn hóa báo cáo nội dung họp Ban Tổ chức xét tặng Giải thưởng văn học, nghệ thuật tỉnh Bình Phước lần thứ I, giai đoạn 2016 - 2020 (giao phòng Quản lý văn hóa chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh; Trưởng phòng QLVH Hồ Tiến Duật; Chuyên viên: Nguyễn Thị Diệu; Trương Thị Mỹ Huệ.
2/ 14h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự họp trực tuyến nghe Đơn vị tư vấn lập Quy hoạch tỉnh báo cáo về phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai.
- Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.
3/ Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
 
THỨ BA ngày 09/11/2021:  
Sáng:    
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; các Phó Giám đốc: Trần Thế Anh, Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ Sở.
2/ 08h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh chủ trì đi kiểm tra chất lượng Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2021 trên địa bàn tỉnh.
- Địa điểm: UBND thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú.
- Cùng đi: Phó Trưởng phòng QLVH Nguyễn Thị Ngọc Hoa; Chuyên viên: Nguyễn Ngọc Hồng, Huỳnh Văn Thắng.
3/ 08h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh ủy quyền Trưởng phòng Quản lý văn hóa Hồ Tiến Duật chủ trì đi kiểm tra chất lượng Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2021 trên địa bàn tỉnh.
- Địa điểm: UBND thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp.
- Cùng đi: Phó Chánh Thanh tra Vũ Ngọc Bích; Chuyên viên: Trương Xuân Thành, Lê Văn Núi, Nguyễn Thị Diệu.
 
Chiều:    
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung làm việc tại trụ sở.
2/ 14h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh chủ trì đi kiểm tra tình hình xây dựng và thực hiện Hương ước, quy ước của thôn, ấp, khu phố năm 2021 trên địa bàn tỉnh.
- Địa điểm: UBND xã Tân Lập, huyện Đồng Phú.
- Cùng đi: Phó Trưởng phòng QLVH Nguyễn Thị Ngọc Hoa; Chuyên viên: Nguyễn Ngọc Hồng, Huỳnh Văn Thắng.
3/ 14h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự “Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc” ở khu dân cư năm 2021.
- Địa điểm: Ấp 2, xã Minh Lập, huyện Chơn Thành.
4/ 16h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự họp Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 trực tuyến đến cấp xã.
- Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
5/ 14h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh ủy quyền Trưởng phòng Quản lý văn hóa Hồ Tiến Duật chủ trì đi kiểm tra tình hình xây dựng và thực hiện Hương ước, quy ước của thôn, ấp, khu phố năm 2021 trên địa bàn tỉnh.
- Địa điểm: UBND xã Thanh Hòa, huyện Bù Đốp.
- Cùng đi: Phó Chánh Thanh tra Vũ Ngọc Bích; Chuyên viên: Trương Xuân Thành, Lê Văn Núi, Nguyễn Thị Diệu.
 
THỨ ngày 10/11/2021:  
Sáng:    
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh làm việc tại trụ sở.
2/ 08h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự hội nghị UBND tỉnh mở rộng thông qua các nội dung còn lại trình kỳ họp cuối năm 2021 HĐND tỉnh.
- Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.
3/ 08h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung chủ trì làm việc với các đơn vị liên quan họp bàn thống nhất biên bản và khoanh vùng các khu bảo vệ di tích Chùa Đức Minh (ấp 1A, xã Minh Đức, huyện Hớn Quản) và Thành đất hình tròn Tân Hưng 3 (ấp Hưng Lập B, xã Tân Hưng, huyện Hớn Quản), (giao Bảo tàng chuẩn bị nội dung và liên hệ với các đơn vị liên quan).
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Đại diện lãnh đạo Bảo tàng tỉnh; Đại diện lãnh đạo phòng Quản lý văn hóa.
 
Chiều:  
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; các Phó Giám đốc: Trần Thế Anh, Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
2/ 14h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự họp thông qua việc tổ chức các ngày lễ, sự kiện quan trọng năm 2022.
- Địa điểm: Hội trường A, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
 
THỨ NĂM ngày 11/11/2021:  
Sáng:    
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung làm việc tại trụ sở.
2/ 08h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự Hội nghị nâng cao nhận thức chuyển đổi số và Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh Bình Phước và Công ty Cổ phần FPT.
- Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.
3/ 08h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh chủ trì đi kiểm tra chất lượng Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2021 trên địa bàn tỉnh.
- Địa điểm: UBND xã Tân Thành, thành phố Đồng Xoài.
- Cùng đi: Phó Trưởng phòng QLVH Nguyễn Thị Ngọc Hoa; Chuyên viên: Nguyễn Ngọc Hồng, Huỳnh Văn Thắng.
4/ 08h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung tham gia nghiệm thu công trình bộ cồng, chiêng tịa Khu Bảo tồn Văn hóa dân tộc S’Tiêng sóc Bom Bo (cả ngày).
- Địa điểm: Tại Khu Bảo tồn Văn hóa dân tộc S’Tiêng sóc Bom Bo.
5/ 08h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh ủy quyền Trưởng phòng Quản lý văn hóa Hồ Tiến Duật chủ trì đi kiểm tra chất lượng Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2021 trên địa bàn tỉnh.
- Địa điểm: UBND xã Lộc Thái, huyện Lộc Ninh.
- Cùng đi: Phó Chánh Thanh tra Vũ Ngọc Bích; Chuyên viên: Trương Xuân Thành, Lê Văn Núi, Nguyễn Thị Diệu.
 
Chiều:    
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung làm việc tại trụ sở.
2/ 14h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh tham gia Đoàn kiểm tra của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh đi kiểm tra tiến độ thi công công trình nhà thi đấu đa năng tỉnh.
- Địa điểm: Nhà thi đấu đa năng tỉnh.
- Cùng đi: Phó Chánh Văn phòng Đặng Tấn Sĩ; Giám đốc Trung tâm HL&TĐTDTT Vũ Đình Tứ.
3/ 14h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh chủ trì đi kiểm tra tình hình xây dựng và thực hiện Hương ước, quy ước của thôn, ấp, khu phố năm 2021 trên địa bàn tỉnh.
- Địa điểm: Phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài.
- Cùng đi: Phó Trưởng phòng QLVH Nguyễn Thị Ngọc Hoa; Chuyên viên: Nguyễn Ngọc Hồng, Huỳnh Văn Thắng.
4/ 14h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh ủy quyền Trưởng phòng Quản lý văn hóa Hồ Tiến Duật chủ trì đi kiểm tra tình hình xây dựng và thực hiện Hương ước, quy ước của thôn, ấp, khu phố năm 2021 trên địa bàn tỉnh.
- Địa điểm: UBND xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh.
- Cùng đi: Phó Chánh Thanh tra Vũ Ngọc Bích; Chuyên viên: Trương Xuân Thành, Lê Văn Núi, Nguyễn Thị Diệu
 
THỨ SÁU ngày 12/11/2021:  
Sáng:    
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh làm việc tại trụ sở.
2/ 08h00 Các Phó Giám đốc: Trần Thế Anh, Đỗ Minh Trung tham gia lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp khóa 14/2021 (từ ngày 12/11/2021 đến ngày 14/11/2021).
- Địa điểm: Thông qua phần mềm trực tuyến.
 
Chiều:    
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì:
(1) 14h00 Họp Ban Giám đốc thông qua hồ sơ tinh giảm biên chế viên chức (giao Văn phòng Sở chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Các Phó Giám đốc Sở; Chánh Văn phòng Chu Văn Phong; Chủ tịch Công Đoàn cơ sơ Dương Thị Thanh Vị; Chuyên viên Nguyễn Thị Anh Thư.
(2) 15h00 Họp Hội đồng xét tuyển viên chức thành công chức (giao Văn phòng Sở chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Các thành viên Hội đồng theo Quyết định số 2873/QĐ-SVHTTDL ngày 02/11/2021, gồm: Các Phó Giám đốc Sở; Chánh Văn phòng Chu Văn Phong; Trưởng phòng QLVH Hồ Tiến Duật; Chuyên viên Nguyễn Thị Anh Thư.
2/ 16h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dhọp Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 trực tuyến đến cấp xã.
- Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
 
 
Lưu ý:
- Các đơn vị chuẩn bị nội dung cho cuộc họp phải gửi trước cho chủ trì và thành phần dự họp, ít nhất 01 ngày, đồng thời phối hợp với Văn phòng Sở để chuẩn bị cuộc họp chu đáo.
- Đề nghị các phòng thuộc Sở; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, người lao động trong ngành nghiêm túc thực hiện các biện pháp trong phòng, chống dịch Covid-19./.
 
 
(Lịch này thay giấy mời)
  TL. GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG


(đã ký)


Chu Văn Phong
 

Các văn bản cùng thể loại "Lịch làm việc"

824 /QĐ-SVHTTDL

Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng sáng kiến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Thời gian đăng: 08/04/2022

lượt xem: 755 | lượt tải:110

678/KH-SVHTTDL

Kế hoạch Triển khai thực hiện Chương trình Chuyển đổi số năm 2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Thời gian đăng: 25/03/2022

lượt xem: 937 | lượt tải:147

597/KH-SVHTTDL

Kế hoạch Công tác thông tin đối ngoại của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch năm 2022

Thời gian đăng: 16/03/2022

lượt xem: 535 | lượt tải:243

579/QĐ-SVHTTDL

Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Thời gian đăng: 14/03/2022

lượt xem: 721 | lượt tải:115

569/KH-SVHTTDL

Kế hoạch triển khai thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2022

Thời gian đăng: 13/03/2022

lượt xem: 1117 | lượt tải:258
Thông tin dịch vụ công
Công tác tuyên truyền
Công tác thanh niên
http://chinhphucdinhcaobara.vn/vi/
VNeID
covid 19
app bluezone
Thống kê
  • Đang truy cập17
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm15
  • Hôm nay2,713
  • Tháng hiện tại259,181
  • Tổng lượt truy cập2,434,345
hotline

Các đơn vị sự nghiệp

 
Untitled 1

TTVH1
TDTT1
BT1
TV1
DC1
 

Liên kết thông tin

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây