Thứ năm, 18/04/2024, 04:36
CHUYÊN NGHIỆP - KỶ CƯƠNG - NĂNG ĐỘNG - SÁNG TẠO - HIỆU QUẢ

Lịch làm việc tuần 14/2024

Lịch làm việc tuần 14/2024

Số kí hiệu LLV 14/2024
Ngày ban hành 30/03/2024
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch làm việc
Lĩnh vực Lịch làm việc
Cơ quan ban hành Sở VHTTDL
Người ký Chánh VP

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ
Tuần lễ thứ 14 (từ ngày 01/4/2024 đến ngày 05/4/2024)
 
 
THỨ HAI ngày 01/4/2024:  
Sáng:    
  1/ Các Phó Giám đốc làm việc tại trụ sở.  
Chiều:    
  1/ 14h00 Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh dự họp UBND tỉnh thông qua các nội dung: (i) Sơ kết tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh quý I/2024, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm quý 2/2024; (ii) Xem xét báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của các bộ, ngành trung ương về kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh; (iii) Xem xét báo cáo công tác quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
- Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.
2/ Các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
 
THỨ BA ngày 02/4/2024:  
Sáng:    
  1/ Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh làm việc tại trụ sở.
2/ 08h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự họp Ban Chỉ đạo Chương trình hành động vì trẻ em tỉnh Bình Phước.
- Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.
3/ 08h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung làm việc với phòng QLDL nghe báo cáo về công tác chuẩn bị ra mắt 93 món ăn, thức uống đặc trưng của tỉnh Bình Phước.
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Lãnh đạo và chuyên viên phòng QLDL.
 
Chiều:    
  1/  Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh
(1) 14h00 Dự họp nghe một số cơ quan, đơn vị báo cáo việc xây dựng kế hoạch triển khai Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 20/11/2023 của Tỉnh ủy về xây dựng phát triển văn hóa con người Bình Phước đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 (Giao phòng QLVH chuẩn bị nội dung báo cáo).
- Địa điểm: Phòng họp B, Tỉnh ủy.
- Cùng dự: Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh, Trưởng phòng QLVH Hồ Tiến Duật, Phó Trưởng phòng QLVH Huỳnh Thế Phương.
(2) 17h00 Dự Hội nghị của Thủ tướng Chính phủ với các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài về đẩy mạnh công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển năm 2024.
- Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.
2/ 14h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự họp nghe báo cáo về dự thảo Quyết định ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng (trừ lĩnh vực y tế) tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Phước.
- Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
3/ 14h00 Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh ủy quyền Trưởng phòng quản lý TDTT Vũ Đình Tứ đi kiểm tra cơ sở vật chất và làm việc với Trung tâm VH-TT và Đài TT-TH thị xã Phước Long về công tác tổ chức giải Vô địch Taewondo các lứa tuổi Bình Phước năm 2024.
- Địa điểm: Thị xã Phước Long
- Cùng đi: PTP. Quản lý TDTT Cao Thế Hải, Chuyên viên Đoàn Thị Trinh Nguyên.
 
THỨ ngày 03/4/2024:  
Sáng:    
  1/ 07h30 Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh dự Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương.
- Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.
2/ Các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
3/ 07h30 Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh ủy quyền Phó Chánh Thanh tra Nguyễn Cao Lương tiếp công dân định kỳ tháng 4/2024.

- Địa điểm: Phòng tiếp công dân Sở.
- Cùng tiếp: Chuyên viên Nguyễn Ngọc Hồng.
 
Chiều:  
  1/ 14h00 Phó Bí thư Đảng ủy Trần Thế Anh dự buổi làm việc với Đoàn giám sát của UBKTTU.
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Cùng dự: Ủy viên BCH Đảng bộ.
 
THỨ NĂM ngày 04/4/2024:  
Sáng:    
  1/ 08h00  Phó Bí thư Đảng ủy Trần Thế Anh chủ trì điểm cầu tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch dự Hội nghị thông tin thời sự lần II/2024 gắn với việc quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương (Giao Văn phòng Sở chuẩn bị kết nối đường truyền, hội trường và bố trí nhân viên giữ xe).
- Địa điểm: Hội trường Sở.
- Cùng dự: Toàn thể Đảng viên trong toàn Đảng bộ.
2/ 08h00 Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự Hội nghị thông tin thời sự lần II/2024 gắn với việc quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương và dự họp Ban Chấp hành Đảng ủy Khối mở rộng lần thứ 18 (nhiệm kỳ 2020 - 2025).
- Địa điểm: Hội trường Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.
 
Chiều:    
  1/ 14h00 Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh dự họp nghe một số cơ quan, đơn vị báo cáo việc chọn lựa biểu trưng logo tỉnh (Giao phòng QLVH chuẩn bị nội dung báo cáo và tham mưu mời tác giả đạt giải nhất).
- Địa điểm: Phòng họp B, Tỉnh ủy.
- Cùng dự: Phó Trưởng phòng QLVH Huỳnh Thế Phương.
2/ 14h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự họp thông qua báo cáo kết quả giám sát việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số (S’tiêng, M’nông, Khmer) trên địa bàn tỉnh.
- Địa điểm: Phòng họp B, trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
3/ Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung tham dự Ngày hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 20 năm 2024.
- Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh.
- Cùng đi: Lãnh đạo và chuyên viên phòng QLDL.
 
THỨ SÁU ngày 05/4/2024:  
Sáng:    
  1/ 08h30 Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh chủ trì họp thông qua đề án sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê của Trung tâm HL&TĐTDTT tỉnh (Giao Trung tâm HL&TĐTDTT chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Đỗ Minh Trung; Lãnh đạo Văn phòng Sở; Đại diện lãnh đạo phòng QLTDTT; Giám đốc Trung tâm HL&TĐTDTT và thành phần liên quan của đơn vị.
2/ 09h30 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự họp công bố Quyết định thanh tra Thư viện tỉnh.
- Địa điểm: Thư viện tỉnh.
- Thành phần: Phó Chánh Thanh tra Nguyễn Cao Lương; Thành viên Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 62/QĐ-TTr ngày 26/3/2024; Ban Giám đốc và toàn thể viên chức, nhân viên Thư viện tỉnh.
 
Chiều:    
  1/  Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh chủ trì
(1) 14h00 Họp giao ban các đơn vị trực thuộc Sở.
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Đỗ Minh Trung; Trưởng các phòng thuộc Sở; Trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; Chuyên viên Đinh Quốc Thy.
(2) 15h30 Thông qua danh mục máy móc, thiết bị đặc thù (Giao Văn phòng chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Đỗ Minh Trung; Lãnh đạo Văn phòng Sở; Trưởng các phòng thuộc Sở; Trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở và thành phần liên quan của đơn vị; Chuyên viên Lê Thị Tiền.
 
THỨ BẢY ngày 06/4/2024:  
Chiều:    
  1/ Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung tham gia cùng đoàn công tác của UBND tỉnh đi công tác tại 03 tỉnh của Vương quốc Campuchia (Từ ngày 06/4/2024 đến hết ngày 07/4/2024).
 
 
  Lưu ý:
- Các đơn vị chuẩn bị nội dung cho cuộc họp phải gửi trước cho chủ trì và thành phần dự họp, ít nhất 01 ngày, đồng thời phối hợp với Văn phòng Sở để chuẩn bị cuộc họp chu đáo./.
 
 
(Lịch này thay giấy mời)
  TL. GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG


(Đã ký)


Chu Văn Phong
 

Các văn bản cùng thể loại "Lịch làm việc"

BC

Báo cáo công tác văn hóa, thể thao và du lịch 9 tháng đầu năm Phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2023

Thời gian đăng: 09/10/2023

lượt xem: 727 | lượt tải:141

Số 2021/KL-SVHTTDL

Kết luận thanh tra chấp hành quy định pháp luật về chuyên môn, tổ chức cán bộ, tài chính và phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại Bảo tàng tỉnh

Thời gian đăng: 15/08/2023

lượt xem: 917 | lượt tải:170

18/2023/QĐ-UBND

Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 08/11/2023

lượt xem: 557 | lượt tải:86

TL52

Thể lễ cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 52 (năm 2023)

Thời gian đăng: 28/02/2023

lượt xem: 1621 | lượt tải:211

355/ĐL-SVHTTDL

Điều lệ Giải Việt dã truyền thống tỉnh Bình Phước năm 2023

Thời gian đăng: 23/03/2023

lượt xem: 1583 | lượt tải:206
Thông tin dịch vụ công
Công tác tuyên truyền
dichvucong
Công tác thanh niên
http://chinhphucdinhcaobara.vn/vi/
VNeID
covid 19
app bluezone
UPU
banner 300x150 PA2
Thống kê
  • Đang truy cập69
  • Máy chủ tìm kiếm6
  • Khách viếng thăm63
  • Hôm nay10,097
  • Tháng hiện tại224,969
  • Tổng lượt truy cập8,228,110

Các đơn vị sự nghiệp

 
Untitled 1

TTVH1
TDTT1
BT1
TV1
DC1
 

Liên kết thông tin

ĐÁNH GIÁ ĐỘ HÀI LÒNG

Mức độ hài lòng của bạn thế nào?

global html

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BÌNH PHƯỚC
Chịu trách nhiệm: Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh
Địa chỉ: Số 778, Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Phone/fax: 0271.3883160 - Email của Sở: svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Email BBT: Banbientapsovhttdlbinhphuoc@gmail.com

web basic 2x
ipv6 ready
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây