Thứ năm, 18/04/2024, 03:30
CHUYÊN NGHIỆP - KỶ CƯƠNG - NĂNG ĐỘNG - SÁNG TẠO - HIỆU QUẢ

Lịch làm việc tuần 10/2024

Lịch làm việc tuần 10/2024

Số kí hiệu LLV 10/2024
Ngày ban hành 02/03/2024
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch làm việc
Lĩnh vực Lịch làm việc
Cơ quan ban hành Sở VHTTDL
Người ký Chánh VP

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ
Tuần lễ thứ 10 (từ ngày 04/3/2024 đến ngày 10/3/2024)

 
THỨ HAI ngày 04/3/2024:  
Sáng:    
  1/ 09h00 Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh chủ trì họp hội ý Ban Giám đốc.
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Đỗ Minh Trung; Chánh Văn phòng Chu Văn Phong.
2/ 07h30 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh ủy quyền Trưởng phòng QLVH Hồ Tiến Duật dự tổng duyệt chương trình tham gia các hoạt động sự kiện năm 2024 tại Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Viêt Nam.
- Địa điểm: UBND xã Thanh An, huyện Hớn Quản.
- Cùng dự: Chuyên viên: Trương Thị Mỹ Huệ, Lê Văn Năm, Nguyễn Thị Dịu.
 
Chiều:    
  1/ 14h00 Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh dự họp UBND tỉnh thông qua tình hình KTXH, QPAN tháng 02; phương hướng, nhiệm vụ tháng 3 năm 2024.
- Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.
2/ 14h00 Chủ tịch Công đoàn cơ sở Đỗ Minh Trung chủ trì họp Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở tháng 3/2024.
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở.
3/ Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh làm việc tại trụ sở.
 
THỨ BA ngày 05/3/2024:  
Sáng:    
  1/ 09h00 Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh dự buổi tiếp doanh nghiệp của Bí thư Tỉnh ủy tiếp Công ty Cổ phần A&B HOLDING (đề xuất đầu tư Khu du lịch sinh thái - sân golf Trảng Cỏ).
- Địa điểm: Phòng Lễ tân - Tỉnh ủy.
2/ 08h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự buổi làm việc với Đoàn giám sát chuyên đề của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh “về việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018-2023” trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
- Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
3/ 08h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung tham gia cùng đoàn của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh đi khảo sát việc tổ chức tuyến du lịch tại Vườn Quốc gia Bù Gia Mập (Cả ngày, giao phòng QLDL tham  mưu xây dựng chương trình cụ thể; Tập trung tại UBND huyện Bù Gia Mập lúc 08h00).
- Địa điểm: Vườn Quốc gia Bù Gia Mập.
- Cùng đi: Lãnh đạo và chuyên viên phòng QLDL.
4/ 07h30 Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh ủy quyền Phó Chánh Thanh tra Nguyễn Cao Lương tiếp công dân định kỳ tháng 3/2024.
- Địa điểm: Phòng tiếp công dân Sở.
- Cùng tiếp: Chuyên viên Nguyễn Ngọc Hồng.
 
Chiều:    
  1/ 15h00 Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh dự họp với Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà về điều chỉnh phân bổ một số chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2025.
- Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
2/ Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh làm việc tại trụ sở.
 
THỨ ngày 06/3/2024:  
Sáng:    
  1/  08h00 Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh dự họp Ban Tổ chức “Diễn đàn kết nối doanh nghiệp Công nghiệp, Thương mại, Nông nghiệp công nghệ cao EuroCham - tỉnh Bình Phước năm 2024”.
- Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
2/ 08h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh theo ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh dự buổi gặp mặt văn nghệ sỹ đầu xuân Giáp Thìn 2024.
- Địa điểm: Hội trường Thành ủy Đồng Xoài.
3/ Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
 
Chiều:  
  1/  Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh
(1) 14h00 Chủ trì họp Ban Tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và Giải Việt dã truyền thống tỉnh Bình Phước năm 2024 (Giao phòng QLTDTT chuẩn bị nội dung và tham mưu mời các đơn vị liên quan).
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Chánh Văn phòng Chu Văn Phong, Trưởng phòng Quản lý TDTT Vũ Đình Tứ, Giám đốc Trung tâm HL&TĐTDTT tỉnh Huỳnh Thiên Tịnh, Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh Ngô Hùng Vĩ, Trưởng Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh Nguyễn Nguyên Nhân, Phó Chánh văn phòng Đỗ Thị Vân, Phó Trưởng phòng QLTDTT Cao Thế Hải, Phó trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp Trung tâm HL&TĐTDTT tỉnh Phan Văn Hào, Chuyên viên Điểu Thị Mộng Tuyền.
(2) 15h00 Chủ trì họp triển khai công tác tổ chức Giải vô địch Bóng chuyền nữ quốc gia năm 2024 (Giao phòng QLTDTT chuẩn bị nội dung và tham mưu mời các đơn vị liên quan).
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Chánh Văn phòng Chu Văn Phong, Trưởng phòng Quản lý TDTT Vũ Đình Tứ, Trưởng phòng QLDL Nguyễn Thanh Sơn, Giám đốc Trung tâm HL&TĐTDTT tỉnh Huỳnh Thiên Tịnh, Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh Ngô Hùng Vĩ,  Trưởng Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh Nguyễn Nguyên Nhân, Phó Chánh văn phòng Đỗ Thị Vân, Phó Trưởng phòng QLTDTT Cao Thế Hải, Phó trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp Trung tâm HL&TĐTDTT tỉnh Phan Văn Hào, Chuyên viên Phan Vũ Phương.
2/ 14h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung tham gia cùng đoàn của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh đi khảo sát việc tổ chức tuyến du lịch tại Đảo yến Sơn Hà (Giao phòng QLDL tham  mưu xây dựng chương trình cụ thể; Tập trung tại UBND huyện Đồng Phú lúc 14h00).
- Địa điểm: Tại Đảo yến Sơn Hà.
- Cùng đi: Lãnh đạo và chuyên viên phòng QLDL.
3/ 14h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh làm việc với UBND thị xã Chơn Thành về Kế hoạch tổ chức Hội thi Tuyên truyền lưu động và Triển lãm tranh cổ động tấm lớn (tại Bình Phước) kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2024) (Giao Trung tâm Văn hóa chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Phòng họp B, UBND thị xã Chơn Thành.
- Thành phần: Đại diện lãnh đạo: Văn phòng Sở, Phòng QLVH, Phòng QLDL; Ban Giám đốc và lãnh đạo các phòng, đội liên quan của Trung tâm Văn hóa tỉnh.
4/ 14h30 Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh ủy quyền Phó Chánh Thanh tra Nguyễn Cao Lương dự trực tuyến Hội nghị triển khai thi hành Luật Đất đai do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì.
- Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.
 
THỨ NĂM ngày 07/3/2024:  
Sáng:    
  1/ 06h30 Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh dự Lễ hội Xuân Hồng - Hiến máu tình nguyện năm 2024.
- Địa điểm: Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh.
2/ 08h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự họp công bố kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố và Triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2024 trên địa bàn tỉnh.
- Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.
3/ Phó Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
4/ 08h00 Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh ủy quyền đại diện lãnh đạo phòng QLTDTT đón đoàn đua Giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương Cúp Biwase năm 2024.

- Địa điểm: Thị xã Chơn Thành.
- Cùng đi: Chuyên viên Phan Vũ Phương.
 
Chiều:    
  1/ 13h30 Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh chủ trì Hội nghị CBCC khối Văn phòng Sở năm 2024 (Giao Công đoàn phối hợp với Văn phòng Sở chuẩn bị nội dung; Trang phục: Nam áo sơ mi trắng thắt caravate, quần sẫm; nữ áo dài truyền thống).
- Địa điểm: Hội trường Sở.
- Thành phần: Các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Đỗ Minh Trung; Toàn thể cán bộ, công chức, người lao động khối Văn phòng Sở.
 
THỨ SÁU ngày 08/3/2024:  
Sáng:    
  1/ 08h00 Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh dự trực tuyến Phiên họp thứ 5 của Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trực tuyến với các địa phương về tình hình triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 và 02 tháng đầu năm 2024, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới do Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì.
- Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.
2/ 08h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự Hội nghị trực tuyến học tập chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội; quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc tỉnh Bình Phước”.
- Địa điểm: Hội trường Trung tâm Trường Chính trị tỉnh.
3/ Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dẫn Đoàn tham gia các hoạt động sự kiện năm 2024 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Từ ngày 08/3/2024 đến hết ngày 12/3/2024).
- Địa điểm: Tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Hà Nội.
- Cùng đi: Thành viên Đoàn theo Quyết định số 464/QĐ-SVHTTDL ngày 28/2/2024 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
4/ 08h00 Phó Bí thư Đảng ủy Trần Thế Anh ủy quyền Đảng ủy viên Trần Tấn Tâm chủ trì điểm cầu tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch dự Hội nghị trực tuyến học tập chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội; quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc tỉnh Bình Phước” (Giao Văn phòng Sở chuẩn bị kết nối đường truyền, hội trường và bố trí nhân viên giữ xe).
- Địa điểm: Hội trường Sở.
- Cùng dự: Toàn thể Đảng viên trong toàn Đảng bộ.
 
Chiều:    
  1/ 14h00 Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh dự làm việc với Đoàn giám sát triển khai Quyết định số 118-QĐ/UBKT ngày 05/3/2024 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.
- Địa điểm: Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.
- Thành phần: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ.
2/ 13h30 Chủ tịch Công đoàn cơ sở Đỗ Minh Trung chủ trì Lễ Khai mạc và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910 - 08/3/2024).
 - Địa điểm: Trung tâm HL&TĐTDTT tỉnh.
- Thành phần: Trưởng, phó các phòng thuộc Sở; Trưởng, phó các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; Toàn thể Công đoàn viên Công đoàn các đơn vị.
 
CHỦ NHẬT ngày 10/3/2024:  
Sáng:    
  1/ 07h00 Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh ủy quyền đại diện lãnh đạo Trung tâm HL&TĐTDTT tỉnh dự Lễ phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và giải Việt dã truyền thống huyện Đồng Phú năm 2024.
- Địa điểm: Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Đồng Phú.
 
Chiều:    
  1/ 15h00 Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh tham gia kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị tổ chức “Diễn đàn kết nối doanh nghiệp Công nghiệp, Thương mại, Nông nghiệp công nghệ cao EuroCham - tỉnh Bình Phước năm 2024”.
- Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Trường Chính trị tỉnh.
 
 
  Lưu ý:
- Các đơn vị chuẩn bị nội dung cho cuộc họp phải gửi trước cho chủ trì và thành phần dự họp, ít nhất 01 ngày, đồng thời phối hợp với Văn phòng Sở để chuẩn bị cuộc họp chu đáo./.
 
 
(Lịch này thay giấy mời)
  TL. GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG


(Đã ký)


Chu Văn Phong
 

Các văn bản cùng thể loại "Lịch làm việc"

BC

Báo cáo công tác văn hóa, thể thao và du lịch 9 tháng đầu năm Phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2023

Thời gian đăng: 09/10/2023

lượt xem: 727 | lượt tải:141

Số 2021/KL-SVHTTDL

Kết luận thanh tra chấp hành quy định pháp luật về chuyên môn, tổ chức cán bộ, tài chính và phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại Bảo tàng tỉnh

Thời gian đăng: 15/08/2023

lượt xem: 916 | lượt tải:170

18/2023/QĐ-UBND

Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 08/11/2023

lượt xem: 557 | lượt tải:86

TL52

Thể lễ cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 52 (năm 2023)

Thời gian đăng: 28/02/2023

lượt xem: 1619 | lượt tải:211

355/ĐL-SVHTTDL

Điều lệ Giải Việt dã truyền thống tỉnh Bình Phước năm 2023

Thời gian đăng: 23/03/2023

lượt xem: 1583 | lượt tải:206
Thông tin dịch vụ công
Công tác tuyên truyền
dichvucong
Công tác thanh niên
http://chinhphucdinhcaobara.vn/vi/
VNeID
covid 19
app bluezone
UPU
banner 300x150 PA2
Thống kê
  • Đang truy cập42
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm41
  • Hôm nay9,390
  • Tháng hiện tại224,262
  • Tổng lượt truy cập8,227,403

Các đơn vị sự nghiệp

 
Untitled 1

TTVH1
TDTT1
BT1
TV1
DC1
 

Liên kết thông tin

ĐÁNH GIÁ ĐỘ HÀI LÒNG

Mức độ hài lòng của bạn thế nào?

global html

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BÌNH PHƯỚC
Chịu trách nhiệm: Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh
Địa chỉ: Số 778, Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Phone/fax: 0271.3883160 - Email của Sở: svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Email BBT: Banbientapsovhttdlbinhphuoc@gmail.com

web basic 2x
ipv6 ready
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây