Thứ ba, 23/04/2024, 01:44
CHUYÊN NGHIỆP - KỶ CƯƠNG - NĂNG ĐỘNG - SÁNG TẠO - HIỆU QUẢ

Lịch làm việc tuần 41

Lịch làm việc tuần 41

Số kí hiệu LLV412021
Ngày ban hành 07/10/2021
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch làm việc
Lĩnh vực Lịch làm việc
Cơ quan ban hành Sở VHTTDL
Người ký Chánh VP

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ
Tuần lễ thứ 41 (từ ngày 11/10/2021 đến ngày 15/10/2021)

 
THỨ HAI ngày 11/10/2021:  
Sáng:    
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; các Phó Giám đốc làm việc tại trụ sở.  
Chiều:    
  1/ 14h00 Giám đốc Trần Văn Chung - Thành viên Tổ công tác đặc biệt dự họp Tổ công tác đặc biệt về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.
- Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.
2/ Các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Trần Thế Anh, Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ Sở.
 
THỨ BA ngày 12/10/2021:  
Sáng:    
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
2/ 08h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh đi kiểm tra văn hóa nông thôn trên địa bàn tỉnh năm 2021.
- Địa điểm: UBND xã An Phú, huyện Hớn Quản.
- Cùng đi: Đại diện lãnh đạo phòng Quản lý văn hóa; Chuyên viên phòng QLTDTT Đoàn Thị Trinh Nguyên; Chuyên viên phòng QLVH: Trương Xuân Thành, Huỳnh Văn Thắng.
3/ 08h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh - Thành viên Ban Chỉ đạo hoạt động hè tỉnh dự Hội nghị trực tuyến tổng kết hoạt động hè năm 2021.
- Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.
4/ 08h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh ủy quyền Giám đốc Thư viện Trần Đại Chính tham gia Hội nghị tập huấn “Triển khai các văn bản quy phạm pháp luật mới trong lĩnh vực thư viện” (từ ngày 12 - 13/10/2021).
- Địa điểm: Tại Thư viện tỉnh (tập huấn theo hình thức trực tuyến).
- Thành phần: Theo danh sách số 215/DS-TV ngày 01/7/2021 của Thư viện tỉnh và các thành phần khác do Thư viện sắp xếp.
 
Chiều:    
  1/ 14h00 Giám đốc Trần Văn Chung dự Hội nghị trực tuyến đánh giá công tác phối hợp về xây dựng đời sống văn hóa trong công nhân, viên chức, lao động giai đoạn 2016 - 2021 và ký Chương trình phối hợp về tuyên truyền, vận động công chức, viên chức, công nhân lao động xây dựng đời sống văn hóa trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp giai đoạn 2021 - 2026 (do Tổng LĐLĐ Việt Nam phối hợp với Bộ VH,TT&DL tổ chức).
- Địa điểm: Phòng họp lầu 4, VNPT Bình Phước (Số 1137, đường Phú Riềng Đỏ, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước).
- Cùng dự: Các Phó Giám đốc: Trần Thế Anh, Đỗ Minh Trung; Trưởng các phòng thuộc Sở.
2/ 14h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh đi khảo sát thực trạng cơ sở, vật chất, bộ máy và hiệu quả hoạt động của Trung tâm VH-TT cấp xã; Nhà Văn hóa - Khu thể thao thôn ấp trên địa bàn tỉnh.
- Địa điểm: UBND xã Thanh Bình, huyện Hớn Quản.
- Cùng đi: Đại diện lãnh đạo phòng Quản lý văn hóa; Chuyên viên phòng QLTDTT Đoàn Thị Trinh Nguyên; Chuyên viên phòng QLVH: Trương Xuân Thành, Huỳnh Văn Thắng.
3/ 16h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự họp Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 trực tuyến đến cấp xã.
- Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
 
THỨ ngày 13/10/2021:  
Sáng:    
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; Phó Giám đốc Trần Thế Anh làm việc tại trụ sở.
2/ 08h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh đi kiểm tra văn hóa nông thôn trên địa bàn tỉnh năm 2021.
- Địa điểm: UBND xã Phước Minh, huyện Bù Gia Mập.
- Cùng đi: Đại diện lãnh đạo phòng Quản lý văn hóa; Chuyên viên phòng QLTDTT Đoàn Thị Trinh Nguyên; Chuyên viên phòng QLVH: Trương Xuân Thành, Huỳnh Văn Thắng.
3/ 08h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung chủ trì họp thông qua nội dung hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh Bản đồ khoanh vùng bảo vệ di tích và danh thắng núi Bà Rá (giao phòng QLDL chuẩn bị nội dung và báo cáo).
 - Địa điểm: Phòng họp Sở.
 - Thành phần: Đại diện lãnh đạo phòng Quản lý du lịch; Đại diện lãnh đạo Bảo tàng tỉnh; Đại diện phòng Quản lý Văn hóa.
 
Chiều:  
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; Phó Giám đốc Trần Thế Anh làm việc tại trụ sở.
2/ 14h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh đi khảo sát thực trạng cơ sở, vật chất, bộ máy và hiệu quả hoạt động của Trung tâm VH-TT cấp xã; Nhà Văn hóa - Khu thể thao thôn ấp trên địa bàn tỉnh.
- Địa điểm: UBND xã Đa Kia, huyện Bù Gia Mập.
- Cùng đi: Đại diện lãnh đạo phòng Quản lý văn hóa; Chuyên viên phòng QLTDTT Đoàn Thị Trinh Nguyên; Chuyên viên phòng QLVH: Trương Xuân Thành, Huỳnh Văn Thắng.
3/ 14h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung chủ trì họp thông qua Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Hành trình Di sản văn hóa tỉnh Bình Phước” lần thứ III, năm 2021 (giao Bảo tàng tỉnh chuẩn bị nội dung)
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
 - Thành phần: Trưởng phòng Quản lý văn hóa Nguyễn Nguyên Nhân; Đại diện lãnh đạo Văn phòng Sở; Đại diện lãnh đạo Bảo tàng tỉnh; Chuyên viên phòng QLVH Phạm Thị Kim Kha.
 
THỨ NĂM ngày 14/10/2021:  
Sáng:    
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; Phó Giám đốc Trần Thế Anh làm việc tại trụ sở.
2/ 08h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh đi kiểm tra văn hóa nông thôn trên địa bàn tỉnh năm 2021.
- Địa điểm: UBND xã Long Tân, huyện Phú Riềng.
- Cùng đi: Đại diện lãnh đạo phòng Quản lý văn hóa; Chuyên viên phòng QLTDTT Đoàn Thị Trinh Nguyên; Chuyên viên phòng QLVH: Trương Xuân Thành, Huỳnh Văn Thắng.
3/ 08h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự Hội nghị nắm tình hình kinh tế - xã hội của địa phương và triển khai lấy ý kiến đóng góp đối với dự thảo Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi).
- Địa điểm: Phòng họp B, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
4/ 08h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh ủy quyền Giám đốc Thư viện Trần Đại Chính tham gia Hội nghị tập huấn “nâng cao năng lực chuyển đổi số và quản trị thư viện số” (từ ngày 14 - 15/10/2021).
- Địa điểm: Tại Thư viện tỉnh (tập huấn theo hình thức trực tuyến).
- Thành phần: Theo danh sách số 214/DS-TV ngày 01/7/2021 của Thư viện tỉnh và các thành phần khác do Thư viện sắp xếp.
 
Chiều:    
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
2/ 14h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh đi khảo sát thực trạng cơ sở, vật chất, bộ máy và hiệu quả hoạt động của Trung tâm VH-TT cấp xã; Nhà Văn hóa - Khu thể thao thôn ấp trên địa bàn tỉnh.
- Địa điểm: UBND xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng.
- Cùng đi: Đại diện lãnh đạo phòng Quản lý văn hóa; Chuyên viên phòng QLTDTT Đoàn Thị Trinh Nguyên; Chuyên viên phòng QLVH: Trương Xuân Thành, Huỳnh Văn Thắng.
3/ 15h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự họp triển khai văn bản chỉ đạo của Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19.
- Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
 
THỨ SÁU ngày 15/10/2021:  
Sáng:    
  1/ 07h00 Giám đốc Trần Văn Chung đi lấy mẫu xét nghiệm khám sức khỏe định kỳ đợt 2 năm 2021.
- Địa điểm: Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh.
2/ 09h00 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì họp Ban Giám đốc nghe Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 1491 báo cáo kết quả kiểm tra lại một số nội dung theo Kết luận thanh tra đối với Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh (Giao Đoàn thanh tra 1491 chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Hội trường Sở.
- Thành phần: Các Phó Giám đốc Sở; Chánh Văn phòng Tô Văn Hoàng; Chánh Thanh tra Chu Văn Phong; Phó Chánh Thanh tra Vũ Ngọc Bích (Trưởng Đoàn Thanh tra); Trưởng phòng Quản lý văn hóa Nguyễn Nguyên Nhân; Lãnh đạo Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh (Trưởng, phó Đoàn); Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương - Nguyên Trưởng Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh (giao Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh mời).
3/ 08h00 Các Phó Giám đốc: Trần Thế Anh, Đỗ Minh Trung tham gia lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp khóa 14/2021 (từ ngày 15/10/2021 đến ngày 17/10/2021).
- Địa điểm: Thông qua phần mềm trực tuyến.
 
Chiều:    
 
1/ Giám đốc Trần Văn Chung làm việc tại trụ sở.
2/ Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh:
(1) 14h00 Dự họp sơ kết công tác An toàn giao thông.
- Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
(2) 16h00 Dự họp Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 trực tuyến đến cấp xã.
- Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
 
- 15h30 ngày 14/10/2021 toàn thể công chức, nhân viên Khối văn phòng Sở dọn vệ sinh cơ quan. Địa điểm: Toàn bộ khuôn viên Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
 
 

Lưu ý:
- Các đơn vị chuẩn bị nội dung cho cuộc họp phải gửi trước cho chủ trì và thành phần dự họp, ít nhất 01 ngày, đồng thời phối hợp với Văn phòng Sở để chuẩn bị cuộc họp chu đáo.
- Đề nghị các phòng thuộc Sở; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, người lao động trong ngành nghiêm túc thực hiện các biện pháp trong phòng, chống dịch Covid-19./.
 
  (Lịch này thay giấy mời)
                                                     TL. GIÁM ĐỐC
                                                      CHÁNH VĂN PHÒNG
           


                                                   (đã ký)


                                                      Tô Văn Hoàng
 

Các văn bản cùng thể loại "Lịch làm việc"

BC

Báo cáo công tác văn hóa, thể thao và du lịch 9 tháng đầu năm Phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2023

Thời gian đăng: 09/10/2023

lượt xem: 741 | lượt tải:144

Số 2021/KL-SVHTTDL

Kết luận thanh tra chấp hành quy định pháp luật về chuyên môn, tổ chức cán bộ, tài chính và phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại Bảo tàng tỉnh

Thời gian đăng: 15/08/2023

lượt xem: 933 | lượt tải:173

18/2023/QĐ-UBND

Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 08/11/2023

lượt xem: 576 | lượt tải:87

TL52

Thể lễ cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 52 (năm 2023)

Thời gian đăng: 28/02/2023

lượt xem: 1649 | lượt tải:215

355/ĐL-SVHTTDL

Điều lệ Giải Việt dã truyền thống tỉnh Bình Phước năm 2023

Thời gian đăng: 23/03/2023

lượt xem: 1603 | lượt tải:207
Thông tin dịch vụ công
Công tác tuyên truyền
dichvucong
Công tác thanh niên
http://chinhphucdinhcaobara.vn/vi/
VNeID
covid 19
app bluezone
UPU
banner 300x150 PA2
Thống kê
  • Đang truy cập47
  • Máy chủ tìm kiếm8
  • Khách viếng thăm39
  • Hôm nay6,041
  • Tháng hiện tại288,737
  • Tổng lượt truy cập8,291,878

Các đơn vị sự nghiệp

 
Untitled 1

TTVH1
TDTT1
BT1
TV1
DC1
 

Liên kết thông tin

ĐÁNH GIÁ ĐỘ HÀI LÒNG

Mức độ hài lòng của bạn thế nào?

global html

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BÌNH PHƯỚC
Chịu trách nhiệm: Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh
Địa chỉ: Số 778, Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Phone/fax: 0271.3883160 - Email của Sở: svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Email BBT: Banbientapsovhttdlbinhphuoc@gmail.com

web basic 2x
ipv6 ready
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây