12:07 ICT Thứ năm, 20/02/2020

Trang nhất » Tin tức » Tin tức cập nhật

Định kỳ 4 năm tổ chức Đại hội thể thao dân tộc

Thứ năm - 06/11/2014 14:48
Đồng bào Xêtiêng trong lễ hội văn hóa huyện Lộc Ninh

Đồng bào Xêtiêng trong lễ hội văn hóa huyện Lộc Ninh

Đó là một trong những nội dung chính được nêu trong Thông tư số 12/2014/TT-BVHTTDL vừa được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du Lịch ban hành. Thông tư này quy định chi tiết thi hành chính sách bảo tồn và phát triển văn hóa, chính sách phát triển thể dục - thể thao và chính sách phát triển du lịch theo quy định tại Nghị định số 05/2011/NĐ-CP của Chính phủ về công tác dân tộc. Về chính sách phát triển văn hóa - văn nghệ, thể thao trong vùng đồng bào DTTS, nội dung thông tư nêu rõ:

ƯU TIÊN XÂY DỰNG HỆ THỐNG THIẾT CHẾ VĂN HÓA

Ưu tiên đầu tư, xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa, hỗ trợ trang thiết bị, phương tiện phục vụ vùng đồng bào DTTS theo các chương trình, đề án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Hỗ trợ kinh phí theo phân cấp quản lý để thực hiện các hoạt động sau: Tổ chức trưng bày, triển lãm các sản phẩm kinh tế - văn hóa; trang bị máy chiếu phim cho các đội chiếu phim lưu động; đầu tư trang thiết bị, sách, báo cho hệ thống thư viện công cộng để luân chuyển phục vụ đồng bào các DTTS, vùng sâu, xa, biên giới, hải đảo.

Đồng bào Xêtiêng trong lễ hội văn hóa huyện Lộc Ninh 

BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY LỄ HỘI TRUYỀN THỐNG

Kiểm kê, chọn lọc và hướng dẫn đồng bào DTTS phục dựng các lễ hội truyền thống tiêu biểu, trò diễn dân gian phù hợp với thuần phong mỹ tục và tình hình thực tế ở địa phương. Tạo điều kiện thuận lợi để đồng bào các DTTS bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa đặc sắc của lễ hội truyền thống. Khuyến khích việc phổ biến rộng rãi ở trong nước và nước ngoài các lễ hội truyền thống các DTTS có giá trị tiêu biểu.

HỖ TRỢ XÂY DỰNG, TỔ CHỨC PHONG TRÀO VĂN HÓA - VĂN NGHỆ

Định kỳ tổ chức các liên hoan, ngày hội, hội thi, hội diễn, giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch các DTTS theo từng khu vực hoặc từng dân tộc. Ưu tiên hỗ trợ xây dựng các đội nghệ thuật quần chúng, các câu lạc bộ văn hóa - văn nghệ dân gian và hoạt động văn hóa tại các thiết chế văn hóa ở địa phương.

Nâng cao chất lượng hoạt động của đội tuyên truyền văn hóa, có chế độ đãi ngộ thỏa đáng đối với đội viên tham gia; luân phiên tổ chức liên hoan đội tuyên truyền văn hóa theo khu vực; tăng cường hoạt động, nhân rộng mô hình “Điểm sáng văn hóa biên giới”.

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NGHỆ THUẬT CHUYÊN NGHIỆP

Hỗ trợ đưa các hoạt động văn hóa, - nghệ thuật đặc sắc (do các đơn vị nghệ thuật của trung ương, đơn vị nghệ thuật cấp tỉnh thực hiện) phục vụ đồng bào DTTS. Ưu tiên địa bàn sát biên giới, vùng đặc biệt khó khăn. Hỗ trợ kinh phí theo phân cấp quản lý hoặc có cơ chế khuyến khích các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp, đội tuyên truyền lưu động tổ chức các hoạt động phục vụ đồng bào DTTS tại vùng sâu, xa, biên giới, hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn.

ƯU TIÊN ĐÀO TẠO, TẬP HUẤN, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ VĂN HÓA

Ưu tiên hỗ trợ công tác đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cán bộ văn hóa biết sử dụng tiếng nói, chữ viết DTTS ở các địa bàn khó khăn vùng DTTS. Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn các kiến thức cơ bản về quản lý điều hành cho cán bộ văn hóa, hạt nhân văn nghệ quần chúng, nâng cao ý thức, năng lực tổ chức cho cán bộ xã, thôn, bản, ấp, buôn, sóc để tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ cộng đồng.              

 PHÁT TRIỂN CÁC MÔN THỂ THAO TRUYỀN THỐNG

Hỗ trợ việc sưu tầm, nghiên cứu bảo vệ, bảo tồn và phổ biến các trò chơi vận động dân gian, các môn thể thao DTTS; thống kê các trò chơi vận động dân gian của các DTTS thành một nội dung của nhiệm vụ sưu tầm, bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam.

Lựa chọn một số trò chơi vận động dân gian, các môn thể thao của DTTS có đủ điều kiện đưa vào hệ thống giải thi đấu thể thao quần chúng cấp quốc gia; tổ chức trò chơi dân gian, các môn thể thao dân tộc trong các lễ hội, giải thể thao và hội thi thể thao.

Tổ chức các lễ hội truyền thống, thi đấu thể thao trong ngày hội văn hóa -  thể thao và du lịch của từng dân tộc. Định kỳ 2 năm tổ chức 1 lần  hội thi thể thao các DTTS, từ cơ sở đến khu vực và toàn quốc. Định kỳ 4 năm tổ chức 1 lần đại hội các môn thể thao dân tộc.

TỔ CHỨC, XÂY DỰNG CƠ SỞ
TẬP LUYỆN THỂ DỤC - THỂ THAO

Tổ chức đào tạo, tập huấn nguồn nhân lực thể dục, thể thao cho vùng DTTS theo các chương trình, đề án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tổ chức huy động nguồn lực tại chỗ để xây dựng mỗi làng (thôn, bản, ấp) có ít nhất một điểm tập luyện thể thao tập trung, có đội thể thao làm nòng cốt.

Triển khai quy hoạch xây dựng hệ thống cơ sở vật chất, kỹ thuật thể dục -thể thao như: sân vận động, nhà luyện tập thi đấu, bể bơi phù hợp với đặc điểm của địa phương, phong tục tập quán các DTTS thuộc các vùng, miền và khu vực. Ưu tiên đầu tư kinh phí xây dựng trung tâm văn hóa, thể thao xã; khu thể thao thôn, bản vùng DTTS.       

Tác giả bài viết: Trần Luân cập nhật

Nguồn tin: Báo Bình Phước

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

 

 
 

---

Thắng cảnh Bình Phước