Thứ năm, 13/06/2024, 03:54
CHUYÊN NGHIỆP - KỶ CƯƠNG - NĂNG ĐỘNG - SÁNG TẠO - HIỆU QUẢ

Lịch làm việc tuần 01/2024

Lịch làm việc tuần 01/2024

Số kí hiệu LLV 01/2024
Ngày ban hành 30/12/2023
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch làm việc
Lĩnh vực Lịch làm việc
Cơ quan ban hành Sở VHTTDL
Người ký Chánh VP

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ
Tuần lễ thứ 01 (từ ngày 01/01/2024 đến ngày 06/01/2024)
 
THỨ HAI ngày 01/01/2024:  
  1/ Ban Giám đốc cùng toàn thể cán bộ, công chức, nhân viên nghỉ Tết Dương lịch năm 2024.
2/ Giao Văn phòng Sở bố trí trực bảo vệ cơ quan.
 
THỨ BA ngày 02/01/2024:  
Sáng:    
  1/ Các Phó Giám đốc: Trần Thế Anh, Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
2/ 08h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh chủ trì họp nghe các thành viên Tiểu ban Nghi thức - Cơ sở vật chất báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức giải Vô địch quốc gia Việt dã leo núi "Chinh phục đỉnh cao Bà Rá" lần thứ 29, năm 2024.
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Chánh Văn phòng Chu Văn Phong, Trưởng phòng QLDL Nguyễn Thanh Sơn, Trưởng phòng QLTDTT Vũ Đình Tứ, Trưởng phòng QLVH Hồ Tiến Duật, Trưởng Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh Nguyễn Nguyên Nhân, Phó Chánh Văn phòng Đặng Tấn Sĩ, Phó Giám đốc Trung tâm HL&TĐTDTT tỉnh Nguyễn Anh Tuấn; a tứ
3/ 07h30 Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh ủy quyền Phó Chánh Thanh tra Nguyễn Cao Lương tiếp công dân định kỳ tháng 01/2024.
- Địa điểm: Phòng tiếp công dân Sở.
- Cùng tiếp: Thanh tra viên Nguyễn Ngọc Hồng.
 
Chiều:    
  1/ Các Phó Giám đốc: Trần Thế Anh, Nguyễn Khắc Vĩnh làm việc tại trụ sở.
2/  14h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự họp xem xét Dự thảo Kế hoạch tổ chức “Diễn đàn kết nối doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao EuroCham - Tỉnh Bình Phước năm 2024”/

- Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.
 
THỨ ngày 03/01/2024:  
Sáng:    
  1/ 08h00 Phó Giám phụ trách Trần Thế Anh dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của Ngành văn hóa, thể thao và du lịch do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức (Giao Văn phòng Sở chuẩn bị nội dung tham luận cho lãnh đạo tỉnh).
- Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.
- Cùng dự: Các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Đỗ Minh Trung; Trưởng, phó các phòng thuộc Sở; Trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; Trưởng phòng VH&TT các huyện, thị xã, thành phố (Giao Văn phòng Sở tham mưu mời).  
 
Chiều:  
  1/ Các Phó Giám đốc: Trần Thế Anh, Nguyễn Khắc Vĩnh làm việc tại trụ sở.
2/ 13h30 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2023 và triển khai kế hoạch năm 2024 của ngành Nông nghiệp và PTNT có sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ.
- Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.
 
THỨ NĂM ngày 04/01/2024:  
Sáng:    
  1/ 08h00 Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh đi kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức giải Vô địch quốc gia Việt dã leo núi "Chinh phục đỉnh cao Bà Rá" lần thứ 29, năm 2024 và tổ chức Không gian văn hóa - du lịch - ẩm thực các tỉnh, thành phố vùng Đông Nam Bộ năm 2024.
- Địa điểm: Thị xã Phước Long.
- Cùng đi: Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung, Trưởng phòng QLTDTT Vũ Đình Tứ, Trưởng phòng QLDL Nguyễn Thanh Sơn.
2/ Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh làm việc tại trụ sở.
3/ 08h00 Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh ủy quyền Phó Chánh Văn phòng Đặng Tấn Sĩ dự họp trực tuyến về phương án điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất tại Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 09/3/2022 và điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021-2025 do Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì.
- Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
4/ 12h30 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh ủy quyền Phó Chánh Văn phòng Đặng Tấn Sĩ đi đón các đoàn nước ngoài tham dự giải Vô địch quốc gia Việt dã leo núi "Chinh phục đỉnh cao Bà Rá" lần thứ 29, năm 2024.
- Địa điểm: Tại cửa Khẩu Hoa Lư.
- Cùng đi: Chuyên viên: Trương Xuân Thành, Huỳnh Văn Thắng, Lê Văn Năm.
 
Chiều:    
  1/ 15h00 Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh dự buổi tổng duyệt chương trình Khai mạc Giải Vô địch Quốc gia Việt dã leo núi "Chinh phục đỉnh cao Bà Rá" lần thứ 29 năm 2024.
- Địa điểm: Tượng đài Chiến thắng Phước Long.
- Thành phần: Các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Đỗ Minh Trung; Chánh Văn phòng Chu Văn Phong; Trưởng phòng QLTDTT Vũ Đình Tứ; Phó Trưởng phòng HC-TH Trung tâm HL&TĐTDTT tỉnh Phan Văn Hào; lực lượng phục vụ và các thành phần khác có liên quan.
2/ 14h00 Phó Bí thư Đảng ủy Trần Thế Anh ủy quyền Đảng ủy viên Trần Tấn Tâm dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ khối lần thứ 17 (mở rộng) khóa VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
- Địa điểm: Hội trường Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.
 
Tối:    
  1/ 19h00 Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh dự Lễ khai mạc Không gian văn hóa - du lịch - ẩm thực các tỉnh, thành phố vùng Đông Nam Bộ năm 2024.
- Địa điểm: Tại khuôn viên Vườn Cây lưu niệm - đường Hai Bà Trưng, phường Long Thủy, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước (Trung tâm hành chính thị xã Phước Long cũ).
- Cùng dự: Các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Đỗ Minh Trung; Trưởng các phòng thuộc Sở; Trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; Lãnh đạo và chuyên viên Phòng QLDL; Thành viên Ban Tổ chức, thành viên Tổ phục vụ.
 
THỨ SÁU ngày 05/01/2024:  
Sáng:    
  1/ 09h00 Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh chủ trì họp chuyên môn hệ tuyển giải Vô địch quốc gia Việt dã leo núi “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá” lần thứ 29, năm 2024.
- Địa điểm: Phòng họp Khuôn viên Mỹ Lệ.
- Thành phần: Trưởng phòng QLTDTT Vũ Đình Tứ; Trưởng, phó tiểu ban chuyên môn; Phó Trưởng phòng QLTDTT Cao Thế Hải; Công chức phòng QLTDTT.
2/ 08h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Chính phủ và chính quyền địa phương (Cả ngày, sáng từ 08h00, chiều từ 14h00).
- Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.
3/ Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung tham gia các hoạt động tại Không gian văn hóa - du lịch - ẩm thực các tỉnh, thành phố vùng Đông Nam Bộ năm 2024.
- Địa điểm: Tại thị xã Phước Long.
- Thành phần: Lãnh đạo và chuyên viên phòng QLDL.
4/ 08h00 Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh ủy quyền Phó Chánh Văn phòng Đặng Tấn Sĩ dự họp thống nhất nội dung báo cáo, tham mưu UBND tỉnh giải quyết vướng mắc về việc bổ sung danh mục chi tiết các dự án thực hiện Chương trình MTQG 1719 năm 2022 trên địa bàn tỉnh.

- Địa điểm: Phòng họp Ban Dân tộc tỉnh.
 
Chiều:    
  1/ 15h00 Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh đi kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Giải Vô địch Quốc gia Việt dã leo núi "Chinh phục đỉnh cao Bà Rá" lần thứ 29, năm 2024.
- Địa điểm: Tại thị xã Phước Long.
- Cùng đi: Chánh Văn phòng Chu Văn Phong, Trưởng phòng QLTDTT Vũ Đình Tứ.
2/ Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung
(1) 13h30 Dự kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng Phước Long (06/01/1975 - 06/01/2024).
- Địa điểm: Hội trường Trung tâm Hội nghị thị xã Phước Long.
- Cùng dự: Trưởng phòng QLVH Hồ Tiến Duật.
(2) 16h35 Dự tiệc chiêu đãi kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng Phước Long (06/01/1975 - 06/01/2024).
- Địa điểm: Trụ sở Thị ủy và UBND thị xã Phước Long.
- Cùng dự: Trưởng phòng QLVH Hồ Tiến Duật.
3/ 14h00 Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh ủy quyền Trưởng phòng QLTDTT Vũ Đình Tứ chủ trì họp phân công nhiệm vụ trọng tài giải Vô địch quốc gia Việt dã leo núi “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá” lần thứ 29, năm 2024.
- Địa điểm: Phòng họp Khuôn viên Mỹ Lệ.
- Thành phần: Giám đốc Trung tâm HL&TĐ TDTT tỉnh Huỳnh Thiên Tịnh; Lực lượng trọng tài làm nhiệm vụ tại giải.
 
Tối:    
  1/ 19h00 Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh dự đón tiếp khách và gặp gỡ các Đoàn về tham gia Giải Vô địch Quốc gia Việt dã leo núi "Chinh phục đỉnh cao Bà Rá" lần thứ 29 năm 2024.
- Địa điểm: Tại Khách sạn Mỹ Lệ.
- Cùng dự: Các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Đỗ Minh Trung; Trưởng các phòng thuộc Sở; Giám đốc Trung tâm HL&TĐTDTT Huỳnh Thiên Tịnh; Trưởng, phó các Tiểu ban của giải.
 
THỨ BẢY ngày 6/01/2024:  
Sáng:    
  1/ Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh
(1) 06h30 Dự Lễ Khai mạc Giải Vô địch Quốc gia Việt dã leo núi "Chinh phục đỉnh cao Bà Rá" lần thứ 29, năm 2024.
- Địa điểm: Tượng đài Chiến thắng Phước Long.
- Cùng dự: Các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Đỗ Minh Trung; Trưởng, phó các phòng thuộc Sở; Trưởng, phó các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; Thành viên các Tiểu ban theo Quyết định số 3177/QĐ-BTC ngày 30/10/2023 của Ban Tổ chức giải; Lực lượng trọng tài và phục vụ.
(2) 10h30 Dự lễ bế mạc Giải Vô địch Quốc gia Việt dã leo núi "Chinh phục đỉnh cao Bà Rá" lần thứ 28 năm 2023
- Địa điểm: Tại Khách sạn Mỹ Lệ, số 04, đường Nguyễn Huệ, phường Long Thủy, thị xã Phước Long.
- Cùng dự: Các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Đỗ Minh Trung; Trưởng, phó các phòng thuộc Sở; Trưởng, phó các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; Thành viên các Tiểu ban theo Quyết định số 3177/QĐ-BTC ngày 30/10/2023 của Ban Tổ chức giải; Lực lượng trọng tài và phục vụ.
 
 
  Lưu ý:
- Các đơn vị chuẩn bị nội dung cho cuộc họp phải gửi trước cho chủ trì và thành phần dự họp, ít nhất 01 ngày, đồng thời phối hợp với Văn phòng Sở để chuẩn bị cuộc họp chu đáo./.
 
 
 
(Lịch này thay giấy mời)
  TL. GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG


(đã ký)


Chu Văn Phong
 

Các văn bản cùng thể loại "Lịch làm việc"

85/KL-TTr

Kết luận thanh tra vViệc chấp hành quy định pháp luật về chuyên môn, tổ chức cán bộ, tài chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đối với Giám đốc Thư viện tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 20/05/2024

lượt xem: 114 | lượt tải:34

BC

Báo cáo công tác văn hóa, thể thao và du lịch 9 tháng đầu năm Phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2023

Thời gian đăng: 09/10/2023

lượt xem: 938 | lượt tải:186

Số 2021/KL-SVHTTDL

Kết luận thanh tra chấp hành quy định pháp luật về chuyên môn, tổ chức cán bộ, tài chính và phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại Bảo tàng tỉnh

Thời gian đăng: 15/08/2023

lượt xem: 1142 | lượt tải:204

18/2023/QĐ-UBND

Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 08/11/2023

lượt xem: 760 | lượt tải:111

TL52

Thể lễ cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 52 (năm 2023)

Thời gian đăng: 28/02/2023

lượt xem: 1821 | lượt tải:251
Thông tin dịch vụ công
Công tác tuyên truyền
dichvucong
Công tác thanh niên
http://chinhphucdinhcaobara.vn/vi/
VNeID
covid 19
app bluezone
UPU
banner 300x150 PA2
Thống kê
  • Đang truy cập35
  • Hôm nay5,707
  • Tháng hiện tại134,709
  • Tổng lượt truy cập9,062,070

Các đơn vị sự nghiệp

 
Untitled 1

TTVH1
TDTT1
BT1
TV1
DC1
 

Liên kết thông tin

ĐÁNH GIÁ ĐỘ HÀI LÒNG

Mức độ hài lòng của bạn thế nào?

global html

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BÌNH PHƯỚC
Chịu trách nhiệm: Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh
Địa chỉ: Số 778, Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Phone/fax: 0271.3883160 - Email của Sở: svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Email BBT: Banbientapsovhttdlbinhphuoc@gmail.com

web basic 2x
ipv6 ready
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây