Thứ năm, 18/04/2024, 05:01
CHUYÊN NGHIỆP - KỶ CƯƠNG - NĂNG ĐỘNG - SÁNG TẠO - HIỆU QUẢ

Lịch làm việc tuần 02/2022

Lịch làm việc tuần 02/2022

Số kí hiệu LLV02/2022
Ngày ban hành 06/01/2022
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch làm việc
Lĩnh vực Lịch làm việc
Cơ quan ban hành Sở VHTTDL
Người ký Chánh VP

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ
Tuần lễ thứ 02 (từ ngày 10/01/2022 đến ngày 14/01/2022)
 
 
THỨ HAI ngày 10/01/2022:  
Sáng:    
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; Phó Giám đốc Trần Thế Anh làm việc tại trụ sở.
2/ 08h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2021 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.
- Địa điểm: Hội trường B, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
3/ 09h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự họp thống nhất ý kiến đối với đề xuất phủ sóng tại vị trí X16 của Viettel Bình Phước nhằm phủ sóng khu vực biên giới.
- Địa điểm: Sở Thông tin và Truyền thông.
 
Chiều:    
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Trần Thế Anh, Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.  
THỨ BA ngày 11/01/2022:  
Sáng:    
  1/ 09h00 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì họp thông qua Chương trình nghệ thuật Lễ hội giao thừa (giao Đoàn Ca múa nhạc dân tộc chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh; Đại diện lãnh đạo Văn phòng Sở; Trưởng phòng Quản lý văn hóa Hồ Tiến Duật; Lãnh đạo Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh (giao Đoàn mời thành phần liên quan của đơn vị).
2/ 08h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh chủ trì họp Ban Tổ chức triển khai Kế hoạch tổ chức Hội thi Lân Sư Rồng tỉnh Bình Phước lần thứ II, năm 2022 (mừng Đảng, mừng Xuân Nhâm Dần) (giao phòng Quản lý TDTT chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Chánh Văn phòng Chu Văn Phong; Trưởng phòng Quản lý TDTT Huỳnh Thiên Tịnh; Chánh Thanh tra Ngô Hùng Vĩ; Phó Chánh Văn phòng Đỗ Thị Vân; Giám đốc TT. HL&TĐTDTT tỉnh Vũ Đình Tứ; Trưởng Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh Nguyễn Nguyên Nhân; Phó Trưởng phòng QLTDTT Cao Thế Hải.
3/ Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
 
Chiều:    
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung làm việc tại trụ sở.
2/ 14h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự họp Ban Chủ nhiệm 342, nội dung: (1) Sở LĐ-TB&XH báo cáo: Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 (gồm: (i) Kế hoạch Chương trình giảm 1.000 hộ nghèo DTTS năm 2022; (ii) Kế hoạch giảm nghèo giai đoạn 2022 - 2025); (2) Sở Y tế báo cáo: Đề án nâng cao hiệu quả phòng, chống dịch bệnh và năng lực khám và điều trị bệnh cho nhân dân.
- Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
3/ Phó Giám đốc Trần Thế Anh
(1) 14h00 Dự Hội nghị Tổng kết và Công bố kết quả sơ bộ Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 do Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Ban Chỉ đạo Điều tra cơ sở hành chính Trung ương tổ chức.

- Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
(2) 16h00 Dhọp Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 trực tuyến đến cấp xã.
- Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.
 
THỨ ngày 12/01/2022:  
Sáng:    
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
2/ 08h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh theo ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh dự Hội nghị - Hội thảo trực tuyến Tổng kết thực hiện Luật Di sản văn hóa.
- Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
- Cùng dự: Trưởng phòng Quản lý văn hóa Hồ Tiến Duật; Giám đốc Bảo tàng tỉnh Tô Văn Hoàng; Chuyên viên phòng QLVH phụ trách công tác di sản.
3/ 08h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh chủ trì họp nghe báo cáo kịch bản chương trình Khai mạc, Bế mạc Đại hội TDTT tỉnh Bình Phước lần thứ VI năm 2022.
- Địa điểm: Hội trường Sở.
- Thành phần: Lãnh đạo Phòng Quản lý TDTT; Ban Giám đốc Trung tâm HL&TĐTDTT tỉnh.
4/ 08h00 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Phó Chánh Văn phòng Đặng Tấn Sĩ dự họp đóng góp ý kiến đối với dự thảo Kế hoạch sử dụng đất tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021 - 2025.
- Địa điểm: Hội trường Sở Tài nguyên và Môi trường.
 
Chiều:  
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Trần Thế Anh, Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.  
THỨ NĂM ngày 13/01/2022:  
Sáng:    
  1/ 07h30 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì Hội nghị triển khai công tác ngành văn hóa, thể thao và du lịch năm 2022; Trao giải thưởng Cuộc thi sáng tác biểu tượng (logo) tỉnh Bình Phước và Giải thưởng văn học, nghệ thuật tỉnh Bình Phước lần thứ I, giai đoạn 2016 - 2020 (giao Văn phòng Sở phối hợp với các đơn vị chuẩn bị nội dung và mời các thành phần liên quan dự Hội nghị; Công chức khối văn phòng Sở trang phục dự Hội nghị: Nam quần tây, áo đồng phục dài tay thắt caravat; nữ áo dài truyền thống).
- Địa điểm: Hội trường Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh.
- Thành phần: Các Phó Giám đốc Sở; Lãnh đạo các phòng thuộc Sở; Lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; toàn thể công chức khối văn phòng Sở; viên chức, nhân viên, huấn luyện viên, vận động viên được tặng bằng khen trở lên.
 
Chiều:    
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; các Phó Giám đốc: Trần Thế Anh, Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
2/ 14h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự Hội nghị tổng kết công tác Thông tin và Truyền thông năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.
- Địa điểm: Hội Trường Sở Thông tin và Truyền Thông.
 
THỨ SÁU ngày 14/01/2022:  
Sáng:    
  1/ 08h00 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì họp thông qua kịch bản Chương trình nghệ thuật Lễ hội giao thừa (giao Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Chánh Văn phòng Chu Văn Phong; Đại diện lãnh đạo phòng Quản lý văn hóa; Lãnh đạo Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh (giao Đoàn mời các thành phần liên quan của đơn vị).
2/ 08h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự họp Thường trực Tỉnh ủy thông qua các hoạt động Mừng Đảng Mừng Xuân Nhâm Dần năm 2022.
- Địa điểm: Phòng họp C, Tỉnh ủy.
3/ 08h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dHội nghị Tổng kết công tác Dân vận; QCDC cơ sở; VĐQC liên ngành năm 2021; sơ, tổng kết chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy với Ban cán sự Đảng UBND tỉnh; lực lượng vũ trang tỉnh, Binh đoàn 16.
- Địa điểm: Phòng họp trực tuyến UBMTTQVN tỉnh.
4/ Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung làm việc tài trụ sở.
 
Chiều:    
  1/ 14h00 Giám đốc Trần Văn Chung dHội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư công năm 2023.
- Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.
2/ Các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Trần Thế Anh, Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
 
 
  Lưu ý:
- Các đơn vị chuẩn bị nội dung cho cuộc họp phải gửi trước cho chủ trì và thành phần dự họp, ít nhất 01 ngày, đồng thời phối hợp với Văn phòng Sở để chuẩn bị cuộc họp chu đáo.
- Đề nghị các phòng thuộc Sở; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, người lao động trong ngành nghiêm túc thực hiện các biện pháp trong phòng, chống dịch Covid-19./.
 
 
(Lịch này thay giấy mời)
  TL. GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG


(đã ký)


Chu Văn Phong
 

Các văn bản cùng thể loại "Lịch làm việc"

BC

Báo cáo công tác văn hóa, thể thao và du lịch 9 tháng đầu năm Phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2023

Thời gian đăng: 09/10/2023

lượt xem: 727 | lượt tải:141

Số 2021/KL-SVHTTDL

Kết luận thanh tra chấp hành quy định pháp luật về chuyên môn, tổ chức cán bộ, tài chính và phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại Bảo tàng tỉnh

Thời gian đăng: 15/08/2023

lượt xem: 918 | lượt tải:170

18/2023/QĐ-UBND

Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 08/11/2023

lượt xem: 558 | lượt tải:86

TL52

Thể lễ cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 52 (năm 2023)

Thời gian đăng: 28/02/2023

lượt xem: 1621 | lượt tải:211

355/ĐL-SVHTTDL

Điều lệ Giải Việt dã truyền thống tỉnh Bình Phước năm 2023

Thời gian đăng: 23/03/2023

lượt xem: 1583 | lượt tải:206
Thông tin dịch vụ công
Công tác tuyên truyền
dichvucong
Công tác thanh niên
http://chinhphucdinhcaobara.vn/vi/
VNeID
covid 19
app bluezone
UPU
banner 300x150 PA2
Thống kê
  • Đang truy cập56
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm55
  • Hôm nay10,352
  • Tháng hiện tại225,224
  • Tổng lượt truy cập8,228,365

Các đơn vị sự nghiệp

 
Untitled 1

TTVH1
TDTT1
BT1
TV1
DC1
 

Liên kết thông tin

ĐÁNH GIÁ ĐỘ HÀI LÒNG

Mức độ hài lòng của bạn thế nào?

global html

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BÌNH PHƯỚC
Chịu trách nhiệm: Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh
Địa chỉ: Số 778, Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Phone/fax: 0271.3883160 - Email của Sở: svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Email BBT: Banbientapsovhttdlbinhphuoc@gmail.com

web basic 2x
ipv6 ready
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây