Thứ tư, 29/05/2024, 02:11
CHUYÊN NGHIỆP - KỶ CƯƠNG - NĂNG ĐỘNG - SÁNG TẠO - HIỆU QUẢ

Lịch làm việc tuần 02

Lịch làm việc tuần 02

Số kí hiệu LLV022021
Ngày ban hành 08/01/2021
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch làm việc
Lĩnh vực Lịch làm việc
Cơ quan ban hành Sở VHTTDL
Người ký Chánh VP

Nội dung

  
LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ
Tuần lễ thứ 02 (từ ngày 11/01/2021 đến ngày 16/01/2021)
THỨ HAI ngày 11/01/2021:
Sáng:  
  1/ 9h00 Bí thư Đảng ủy Trần Văn Chung chủ trì Họp Ban Chấp hành Đảng bộ cơ sở (Đảng vụ chuẩn bị nội dung)
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Cùng dự: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ sở.
2/ 8h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vinh dự Hội nghị trực tuyến “Triển khai nhiệm vụ Lao động, người có công và xã hội năm 2021” do Bộ Lao động Thương binh và xã hội tổ chức.
- Địa điểm: Phòng họp trực tuyến Văn phòng UBND tỉnh.
Chiều:  
  1/ 14h00 Giám đốc Trần Văn Chung dự họp Ban Chỉ đạo lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
- Địa điểm: Phòng họp G - UBND tỉnh.
2/ 15h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự họp Giao ban khối khoa giáo - văn xã triển khai nhiệm vụ năm 2021.
- Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
3/ Phó Giám đốc Trần Thế Anh làm việc tại trụ sở.
4/ 13h30 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung (Thành viên hội đồng) dự họp Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu đề tài “Lịch sử nhà tù Bà Rá và phong trào đấu tranh chống chế độ lao tù (1940-1945)”.
- Địa điểm: Phòng họp Sở Khoa học và Công nghệ.
THỨ BA ngày 12/01/2021:
Sáng:  
  1/ 7h30 Bí thư Đảng ủy Trần Văn Chung chủ trì Lễ trao Huy hiệu 30 năm tuổi đảng và chủ trì Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 (Đảng vụ chuẩn bị nội dung)
- Địa điểm: Hội trường Sở.
- Thành phần: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ sở và toàn thể đảng viên của Đảng bộ cơ sở; Chủ tịch và Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở; Bí thư và Phó Bí thư Đoàn cơ sở.
2/ 6h45 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung làm việc theo Chương trình làm việc của Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi:
 Thăm các chốt biên phòng trên địa bàn huyện Lộc Ninh;
Thăm tặng quà già làng, người nghèo huyện Lộc Ninh; Làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Lộc Ninh
-  Địa điểm: Tại huyện Lộc Ninh
Chiều:  
  1/ 14h00 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì họp nghe báo cáo: Kịch bản, danh mục, tiết mục chương trình phục vụ Lễ hội giao thừa mừng Xuân Tân Sửu năm 2021; chương trình biểu diễn nghệ thuật phục vụ tại Lễ kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930- 03/02/2021)
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Cùng dự: Cùng dự: Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh; Trưởng phòng Quản lý văn hóa Nguyễn Nguyên Nhân, Phó Trưởng phòng Quản lý văn hóa Huỳnh Thế Phương; Trưởng, Phó Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh; mời Nghệ sĩ nhân dân Hoàng Phi Long.
2/ 17h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự buổi gặp mặt thân mật với toàn thể Công chức, viên chức, người lao động Sở Kế hoạch và Đầu tư.
- Địa điểm: Hội trường Sở Kế hoạch và Đầu tư.
3/ Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
THỨ TƯ ngày 13/01/2021:
Sáng:  
  1/ 8h00 Giám đốc Trần Văn Chung làm việc với Ban Quản lý Di lích Tà Thiết (Văn phòng chuẩn bị nội dung)
- Địa điểm: Ban Quản lý Di tích Tà Thiết
- Cùng dự: Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung; Chánh Văn phòng Tô Văn Hoàng; chuyên viên Đặng Tấn Sĩ; Ban Giám đốc và toàn thể viên chức, nhân viên Ban Quản lý Di tích Tà Thiết.
2/ 8h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh làm việc với phòng Quản lý thể dục thể thao về Kế hoạch hoạt động thể dục thể thao năm 2021. (phòng Quản lý TDTT chuẩn bị nội dung)
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Cùng dự: Toàn thể công chức phòng Quản lý thể dục thể thao.
3/ 8h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự Thông qua Đề án “Xây dựng và triển khai Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và huyện, thị xã, thành phố giai đoạn 2020 – 2025
- Địa điểm: Phòng họp G - UBND tỉnh.
- Cùng dự: Chuyên viên Nguyễn Sơn Hà (Thành viên tổ giúp việc)
Chiều:  
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung, Phó Giám đốc Trần Thế Anh làm việc tại trụ sở.
2/ 13h30 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự Hội thảo nghiên cứu, ứng dụng kết quả đề tài cấp tỉnh Bình Phước về văn hóa dân tộc S’tiêng.
- Địa điểm: Phòng họp Trường Chính trị tỉnh.
3/ 16h30 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung gặp mặt thân mật nhân dịp Ủy ban nhân dân thị xã Bình Long tổ chức Chương trình họp mặt doanh nghiệp, trang trại, hợp tác xã năm 2020.
- Địa điểm: UBND thị xã Bình Long.
4/ 17h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự buổi họp mặt thân mật nhân dịp tổng kết công tác năm 2020 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của hệ thống Kho Bạc nhà nước Bình Phước.
- Địa điểm: Trụ sở Kho Bạc nhà nước Bình Phước.
THỨ NĂM ngày 14/01/2021:
Sáng:  
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung, Phó Giám đốc: Trần Thế Anh, Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
2/ 8h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Phong trào “TDĐKXDĐSVH” giai đoạn (2000-2020) và tổng kết thực hiện các đề án, chương trình của Chính phủ về Phong trào có hiệu lực đến năm 2020 trên địa bàn huyện Lộc Ninh.
- Địa điểm: Hội trường Huyện ủy Lộc Ninh.
Chiều:  
  1/ 14h00 Giám đốc Trần Văn Chung dự Hội nghị tổng kết nhiệm kỳ hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Bù Đăng khóa VI nhiệm kỳ 2016 – 2021 (trang phục quần tây, áo sơ mi thắt cravate).
- Địa điểm: Hội trường huyện.
2/ 13h30 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự họp thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Bù Gia Mập và thị xã Phước Long.
- Địa điểm: Hội trường Sở Tài nguyên và Môi trường.
3/ Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Trần Thế Anh làm việc tại trụ sở.
THỨ SÁU ngày 15/01/2021:
Sáng:  
  1/ Ban Giám đốc làm việc tại trụ sở.
2/ 7h30 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Giám đốc Ban Quản lý khu di tích Tà Thiết dự Hội nghị công tác khuyến học cụm miền Đông Nam Bộ năm 2021.
- Địa điểm: Khu Di tích Tà Thiết.
Chiều:  
  1/ 13h30 Giám đốc Trần Văn Chung dự Hội nghị cán bộ công chức và người lao động Khối Văn phòng Sở (trang phục đồng phục quần tây áo sơ mi dài tay, nam thắt cravate).
- Địa điểm: Hội trường Sở.
- Cùng dự: Các Phó Giám đốc; toàn thể Cán bộ công chức và người lao động Khối Văn phòng Sở.
THỨ BẢY ngày 16/01/2021:
Chiều:  
  1/ 19h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự Đêm Gala Điện Ảnh
- Địa điểm: Hội trường Trung tâm Văn hóa tỉnh
- Cùng dự: Ban Giám đốc Sở; lãnh đạo các Phòng thuộc Sở; lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc; toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động, ca sỹ, diễn viên, huấn luyện viên, vận động viên thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  Lưu ý:  Các đơn vị chuẩn bị nội dung cho cuộc họp phải gửi trước cho chủ trì và thành phần dự họp, ít nhất 01 ngày, đồng thời phối hợp với Văn phòng Sở để chuẩn bị cuộc họp chu đáo.
 
 (Lịch này thay giấy mời)
                                                     TL. GIÁM ĐỐC
                                                      CHÁNH VĂN PHÒNG
                                                   (đã ký)
                                                    Tô Văn Hoàng
  

Các văn bản cùng thể loại "Lịch làm việc"

85/KL-TTr

Kết luận thanh tra vViệc chấp hành quy định pháp luật về chuyên môn, tổ chức cán bộ, tài chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đối với Giám đốc Thư viện tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 20/05/2024

lượt xem: 64 | lượt tải:19

BC

Báo cáo công tác văn hóa, thể thao và du lịch 9 tháng đầu năm Phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2023

Thời gian đăng: 09/10/2023

lượt xem: 883 | lượt tải:170

Số 2021/KL-SVHTTDL

Kết luận thanh tra chấp hành quy định pháp luật về chuyên môn, tổ chức cán bộ, tài chính và phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại Bảo tàng tỉnh

Thời gian đăng: 15/08/2023

lượt xem: 1077 | lượt tải:198

18/2023/QĐ-UBND

Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 08/11/2023

lượt xem: 704 | lượt tải:103

TL52

Thể lễ cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 52 (năm 2023)

Thời gian đăng: 28/02/2023

lượt xem: 1772 | lượt tải:245
Thông tin dịch vụ công
Công tác tuyên truyền
dichvucong
Công tác thanh niên
http://chinhphucdinhcaobara.vn/vi/
VNeID
covid 19
app bluezone
UPU
banner 300x150 PA2
Thống kê
  • Đang truy cập44
  • Hôm nay6,067
  • Tháng hiện tại483,130
  • Tổng lượt truy cập8,898,065

Các đơn vị sự nghiệp

 
Untitled 1

TTVH1
TDTT1
BT1
TV1
DC1
 

Liên kết thông tin

ĐÁNH GIÁ ĐỘ HÀI LÒNG

Mức độ hài lòng của bạn thế nào?

global html

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BÌNH PHƯỚC
Chịu trách nhiệm: Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh
Địa chỉ: Số 778, Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Phone/fax: 0271.3883160 - Email của Sở: svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Email BBT: Banbientapsovhttdlbinhphuoc@gmail.com

web basic 2x
ipv6 ready
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây