Thứ tư, 29/05/2024, 01:35
CHUYÊN NGHIỆP - KỶ CƯƠNG - NĂNG ĐỘNG - SÁNG TẠO - HIỆU QUẢ

Lịch làm việc tuần 03/2022

Lịch làm việc tuần 03/2022

Số kí hiệu LLV03/2022
Ngày ban hành 13/01/2022
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch làm việc
Lĩnh vực Lịch làm việc
Cơ quan ban hành Sở VHTTDL
Người ký Chánh VP

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ
Tuần lễ thứ 03 (từ ngày 17/01/2022 đến ngày 23/01/2022)

 
THỨ HAI ngày 17/01/2022:  
Sáng:    
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; các Phó Giám đốc làm việc tại trụ sở.  
Chiều:    
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; các Phó Giám đốc làm việc tại trụ sở.  
THỨ BA ngày 18/01/2022:  
Sáng:    
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Trần Thế Anh làm việc tại trụ sở.
2/ 08h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung chủ trì họp thông qua Đề án phát triển du lịch tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Giao phòng Quản lý du lịch chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Lãnh đạo và chuyên viên phòng Quản lý du lịch.
 
Chiều:    
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Trần Thế Anh làm việc tại trụ sở.
2/ 17h30 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự họp Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 trực tuyến đến cấp xã.
- Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.
 
THỨ ngày 19/01/2022:  
Sáng:    
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; các Phó Giám đốc: Trần Thế Anh, Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
2/ 08h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự Hội nghị tổng kết Nghị quyết 26-NQ/TW của BCHTW Khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn do Ban chỉ đạo Trung ương tổ chức.
- Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy.
 
Chiều:  
  1/ 14h00 Giám đốc Trần Văn Chung dự họp Ban Chủ nhiệm thực hiện Chương trình phát triển nguồn nhân lực, nội dung: Cơ quan Thường trực Ban Chủ nhiệm và cơ quan chủ trì tham mưu xây dựng đề án, kế hoạch thông qua: Kế hoạch xây dựng trường mầm non trong các khu công nghiệp; Đề án phát triển hệ thống giáo dục ngoài công lập theo hình thức xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021-2030; Kế hoạch Phát triển nguồn nhân lực lĩnh vực văn hóa, thể thao thao tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021-2025; tổng hợp nhu cầu đào tạo quốc tế của tỉnh và nhu cầu thu hút các nguồn lực hợp tác quốc tế để đầu tư cho giáo dục
- Địa điểm: Phòng họp B, Tỉnh ủy.
- Cùng dự: Chánh Văn phòng Chu Văn Phong.
2/ 14h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự Hội nghị tổng kết Năm an toàn giao thông 2021 và triển khai nhiệm vụ Năm an toàn giao thông 2022.
- Địa điểm: Hội trường B, Công an tỉnh.
3/ Các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
 
THỨ NĂM ngày 20/01/2022:  
Sáng:    
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
 2/ 08h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự Hội thảo “Bình Phước 25 năm hành trình khát vọng vươn lên”.
- Địa điểm: Hội trường lầu 8, Trung tâm Chính trị tỉnh.
3/ 08h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh chủ trì họp nghe báo cáo kịch bản chương trình Khai mạc, Bế mạc Đại hội TDTT tỉnh Bình Phước lần thứ VI năm 2022 (Giao Trung tâm HL&TĐ TDTT tỉnh chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Chánh Văn phòng Chu Văn Phong; Trưởng phòng Quản lý văn hóa Hồ Tiến Duật; Lãnh đạo phòng Quản lý TDTT; Ban Giám đốc Trung tâm HL&TĐTDTT tỉnh; Trưởng đoàn CMNDT Nguyễn Nguyên Nhân.
 
 
Chiều:    
  1/ 14h00 Bí thư Chi bộ Trần Thế Anh chủ trì Hội nghị cán bộ, công chức khối Văn phòng Sở năm 2022 (Giao Công đoàn phối hợp với Văn phòng Sở chuẩn bị nội dung).
- Thành phần: Ban Giám đốc Sở; toàn thể công chức, nhân viên khối Văn phòng Sở.
- Địa điểm: Hội trường Sở.
 
THỨ SÁU ngày 21/01/2022:  
Sáng:    
  1/ 07h30 Giám đốc Trần Văn Chung dự họp giao ban với Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần 03/2022.
- Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
2/ 09h30 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự họp thông qua dự thảo Kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng Lộc Ninh (07/4/1972-07/4/2022) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất.
- Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
3/ Phó Giám đốc: Trần Thế Anh, Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
4/ 08h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh ủy quyền Trưởng phòng Quản lý TDTT Huỳnh Thiên Tịnh chủ trì họp Trưởng đoàn, bốc thăm xếp lịch thi đấu Hội thi Lân Sư Rồng tỉnh Bình Phước lần thứ II, năm 2022.
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Phó Trưởng phòng QLTDTT Cao Thế Hải; Chuyên viên Đoàn Thị Trinh Nguyên; các đoàn Lân sư rồng tham gia Hội thi.
 
Chiều:    
  1/ 14h00 Bí thư Đảng ủy Trần Văn Chung chủ trì họp Ban Chấp hành Đảng bộ tháng 01/2022 (Giao Đảng vụ chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ.
 
THỨ BẢY ngày 22/01/2022:  
Sáng:    
  1/ 09h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự đón tiếp Đoàn Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam đến thăm và làm việc tại Bình Phước (Chương trình làm việc theo Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 19/01/2022 của UBND tỉnh).
- Địa điểm: Xã Minh Thắng, huyện Chơn Thành.
 
Chiều:    
  1/ 14h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung tham gia Đoàn của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh đi thăm và chúc Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 tại huyện Bù Đăng theo Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 16/01/2022 của UBND tỉnh.
- Địa điểm: Tập trung tại Huyện ủy Bù Đăng lúc 14h00.
 
CHỦ NHẬT NGÀY 23/01/2022:  
Sáng:    
  1/ 08h30 Giám đốc Trần Văn Chung dự đón, tiếp Đoàn công tác của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đến thăm và làm việc tại tỉnh Bình Phước theo Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 21/01/2022 của UBND tỉnh.
- Địa điểm và lịch trình: Theo Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 21/01/2022 của UBND tỉnh.
 
 
Lưu ý:
- Các đơn vị chuẩn bị nội dung cho cuộc họp phải gửi trước cho chủ trì và thành phần dự họp, ít nhất 01 ngày, đồng thời phối hợp với Văn phòng Sở để chuẩn bị cuộc họp chu đáo.
- Đề nghị các phòng thuộc Sở; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, người lao động trong ngành nghiêm túc thực hiện các biện pháp trong phòng, chống dịch Covid-19./.
 
 
(Lịch này thay giấy mời)
  TL. GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG


(đã ký)


Chu Văn Phong
 

Các văn bản cùng thể loại "Lịch làm việc"

85/KL-TTr

Kết luận thanh tra vViệc chấp hành quy định pháp luật về chuyên môn, tổ chức cán bộ, tài chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đối với Giám đốc Thư viện tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 20/05/2024

lượt xem: 64 | lượt tải:19

BC

Báo cáo công tác văn hóa, thể thao và du lịch 9 tháng đầu năm Phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2023

Thời gian đăng: 09/10/2023

lượt xem: 883 | lượt tải:170

Số 2021/KL-SVHTTDL

Kết luận thanh tra chấp hành quy định pháp luật về chuyên môn, tổ chức cán bộ, tài chính và phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại Bảo tàng tỉnh

Thời gian đăng: 15/08/2023

lượt xem: 1077 | lượt tải:198

18/2023/QĐ-UBND

Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 08/11/2023

lượt xem: 704 | lượt tải:103

TL52

Thể lễ cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 52 (năm 2023)

Thời gian đăng: 28/02/2023

lượt xem: 1772 | lượt tải:245
Thông tin dịch vụ công
Công tác tuyên truyền
dichvucong
Công tác thanh niên
http://chinhphucdinhcaobara.vn/vi/
VNeID
covid 19
app bluezone
UPU
banner 300x150 PA2
Thống kê
  • Đang truy cập53
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm52
  • Hôm nay5,670
  • Tháng hiện tại482,733
  • Tổng lượt truy cập8,897,668

Các đơn vị sự nghiệp

 
Untitled 1

TTVH1
TDTT1
BT1
TV1
DC1
 

Liên kết thông tin

ĐÁNH GIÁ ĐỘ HÀI LÒNG

Mức độ hài lòng của bạn thế nào?

global html

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BÌNH PHƯỚC
Chịu trách nhiệm: Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh
Địa chỉ: Số 778, Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Phone/fax: 0271.3883160 - Email của Sở: svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Email BBT: Banbientapsovhttdlbinhphuoc@gmail.com

web basic 2x
ipv6 ready
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây