Thứ bảy, 22/06/2024, 19:32
CHUYÊN NGHIỆP - KỶ CƯƠNG - NĂNG ĐỘNG - SÁNG TẠO - HIỆU QUẢ

Lịch làm việc tuần 03/2024

Lịch làm việc tuần 03/2024

Số kí hiệu LLV 03/2024
Ngày ban hành 13/01/2024
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch làm việc
Lĩnh vực Lịch làm việc
Cơ quan ban hành Sở VHTTDL
Người ký Chánh VP

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ
Tuần lễ thứ 03 (từ ngày 15/01/2024 đến ngày 19/01/2024)
 
THỨ HAI ngày 15/01/2024:  
Sáng:    
  1/ 09h00 Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh chủ trì họp hội ý Ban Giám đốc.
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Đỗ Minh Trung; Chánh Văn phòng Chu Văn Phong.
 
Chiều:    
  1/ Các Phó Giám đốc: Trần Thế Anh, Nguyễn Khắc Vĩnh làm việc tại trụ sở.
2/  Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung chủ trì
(1) 14h00 Họp rút kinh nghiệm về việc tổ chức Không gian trưng bày văn hóa - ẩm thực và du lịch các tỉnh, thành vùng Đông Nam Bộ năm 2024 (Giao phòng QLDL chuẩn bị nội dung).
 - Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Lãnh đạo và chuyên viên phòng Quản lý du lịch.
(2) 15h00 Họp bàn thống nhất Phương án, Kế hoạch tổ chức Lễ công bố các món ăn đặc trưng, tiêu biểu tỉnh Bình Phước năm 2024 (Giao phòng QLDL chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Lãnh đạo và chuyên viên phòng Quản lý du lịch.
 
THỨ BA ngày 16/01/2024:  
Sáng:    
  1/ 08h00 Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh dự Hội nghị Ban Chấp hành Hội Bảo trợ Người khuyết tật - Trẻ mồ côi và Bệnh nhân nghèo (mở tộng) lần thứ III, khóa IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027.
- Địa điểm: Hội trường liên hiệp các hội KH-KT.
2/ 08h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự Hội nghị trực tuyến tổng kết năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 ngành Nông nghiệp và PTNT (Giao phòng QLDL chuẩn bị nội dung tham luận theo Công văn số 3122/SNN-KHTC ngày 22/12/2023 của Sở NN&PTNT).
- Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.
3/ Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh làm việc tại trụ sở.
 
Chiều:    
  1/ 14h00 Phó Bí thư Đảng ủy Trần Thế Anh dự làm việc với Đoàn kiểm tra của Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Cùng dự: Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh; Đảng ủy viên: Chu Văn Phong - Chánh Văn phòng Sở, Trần Tấn Tâm - Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh.
2/ 14h00 Chủ tịch Công Đoàn cơ sơ Đỗ Minh Trung chủ trì họp Ban Chấp hành Công Đoàn cơ sở Quý I/2024 thông qua Kế hoạch hoạt động của Công đoàn.
- Địa điểm: Hội trường Sở.
- Thành phần: Ban Chấp hành Công Đoàn cơ sở.
 
THỨ ngày 17/01/2024:  
Sáng:    
  1/ 07h30 Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh dự Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân giai đoạn 2019 - 2024.
- Địa điểm: Hội trường Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh.
2/ 08h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết công tác năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của Ban Chỉ đạo 138/CP và Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia do Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang chủ trì.
- Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.
3/ Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh làm việc tại trụ sở.
 
Chiều:  
  1/ 14h00 Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh chủ trì họp đánh giá, rút kinh nghiệm công tác tổ chức giải Vô địch quốc gia Việt dã leo núi "Chinh phục đỉnh cao Bà Rá" lần thứ 29, năm 2024 (Giao phòng QLTDTT chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Các phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Đỗ Minh Trung; Trưởng các phòng thuộc Sở; Trưởng các đơn vị sự nghiệp: Trung tâm HL&TĐTDTT tỉnh, Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh,  Trung tâm Văn hóa tỉnh; Phó trưởng phòng QLVH Huỳnh Thế Phương; Phó Chánh Văn phòng Đỗ Thị Vân; Phó Trưởng phòng Quản lý TDTT Cao Thế Hải; Chuyên viên Điểu Thị Mộng Tuyền.
2/ 14h00 Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh ủy quyền Phó Chánh Văn phòng Đặng Tấn Sĩ dự họp thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 cấp huyện.

- Địa điểm: Hội trường Sở Tài nguyên và Môi trường.
 
THỨ NĂM ngày 18/01/2024:  
Sáng:    
  1/ 07h30 Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh tham gia Lớp Bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh.
- Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh.
2/ 08h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung chủ trì họp thông qua: Chương trình hoạt động Ban Chỉ đạo phát triển du lịch năm 2024; Báo cáo tổng kết Kế hoạch năm 2023 và Dự thảo Kế hoạch triển khai Đề án phát triển du lịch năm 2024 (Giao phòng QLDL chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Trưởng các phòng thuộc Sở; Lãnh đạo và chuyên viên phòng QLDL.
3/ 08h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự Hội nghị tổng kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2023 và triển khai Kế hoạch Năm an toàn giao thông 2024.
- Địa điểm: Hội trường A - Công an tỉnh.
4/ 08h00 Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh ủy quyền Trưởng phòng QLTDTT Vũ Đình Tứ chủ trì họp Trưởng đoàn các câu lạc bộ Lân, Sư, Rồng tỉnh Bình Phước.
- Địa điểm: Hội trường Sở.
- Thành phần: Trưởng các đoàn Lân, Sư, Rồng trên địa bàn tỉnh; Chuyên viên Đoàn Thị Trinh Nguyên.
5/ 07h30 Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh ủy quyền Phó Chánh Văn phòng Đặng Tấn Sĩ dự họp thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 cấp huyện.
- Địa điểm: Hội trường Sở Tài nguyên và Môi trường.
 
Chiều:    
  1/ 13h45 Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh chủ trì Hội nghị triển khai công tác ngành văn hóa, thể thao và du lịch năm 2024 (giao Văn phòng Sở phối hợp với các đơn vị chuẩn bị nội dung; Công chức khối văn phòng Sở trang phục dự Hội nghị: Nam quần tây, áo đồng phục dài tay thắt caravat; nữ áo dài truyền thống).
- Địa điểm: Hội trường Sở.
- Thành phần: Các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Đỗ Minh Trung; Lãnh đạo các phòng thuộc Sở; Lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; Toàn thể công chức khối văn phòng Sở; các tập thể, cá nhân được khen thưởng từ bằng khen trở lên (Giao các đơn vị thông báo).
2/ 14h00 Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh ủy quyền Trưởng phòng QLVH Hồ Tiến Duật dự Lễ công bố xã Đồng Nơ đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.
- Địa điểm: Trụ sở UBND xã Đồng Nơ, huyện Hớn Quản.
 
THỨ SÁU ngày 19/01/2024:  
Sáng:    
  1/ 08h00 Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh chủ trì họp Thông qua dự thảo Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 20/11/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Phước về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bình Phước đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 (Giao phòng QLVH chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Đỗ Minh Trung; Trưởng, phó Phòng Quản lý văn hóa.
2/ 08h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh ủy quyền
đại diện lãnh đạo phòng QLVH dự Hội nghị sơ kết Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và cuộc vận động “Người Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt” huyện Đồng Phú năm 2023.

- Địa điểm: Hội trường UBND huyện Đồng Phú.
- Cùng dự: Chuyên viên Trương Xuân Thành.
 
Chiều:    
  1/ 14h00 Phó Bí thư Đảng ủy Trần Thế Anh dự làm việc với Đoàn kiểm tra của Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Cùng dự: Đảng ủy viên: Chu Văn Phong - Chánh Văn phòng Sở, Trần Tấn Tâm - Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh.
2/ 17h00 Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh dự liên hoan nhân dịp tổng kết công tác năm 2023 và triển khai công tác năm 2024 của Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh.
- Địa điểm: Nhà gỗ Công an tỉnh.
3/ 14h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự Hội nghị tổng kết công tác dân tộc năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.
- Địa điểm: Hội trường Ban Dân tộc tỉnh.
4/ Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung
(1)  14h30 Dự Hội nghị sơ kết 02 năm triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến 2030.
- Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.
(2) 16h30 Dự liên hoan nhân dịp Họp mặt “Doanh nghiệp - Hợp tác xã - Trang trại” thị xã Bình Long năm 2023.
- Địa điểm: Trụ sở UBND thị xã Bình Long.
5/ 14h00 Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh ủy quyền Phó Chánh Văn phòng Đặng Tấn Sĩ dự họp thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 cấp huyện.
- Địa điểm: Hội trường Sở Tài nguyên và Môi trường.
 
 
  Lưu ý:
- Các đơn vị chuẩn bị nội dung cho cuộc họp phải gửi trước cho chủ trì và thành phần dự họp, ít nhất 01 ngày, đồng thời phối hợp với Văn phòng Sở để chuẩn bị cuộc họp chu đáo./.
 
 
(Lịch này thay giấy mời)
  TL. GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG


(đã ký)


Chu Văn Phong
 

Các văn bản cùng thể loại "Lịch làm việc"

85/KL-TTr

Kết luận thanh tra vViệc chấp hành quy định pháp luật về chuyên môn, tổ chức cán bộ, tài chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đối với Giám đốc Thư viện tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 20/05/2024

lượt xem: 132 | lượt tải:42

BC

Báo cáo công tác văn hóa, thể thao và du lịch 9 tháng đầu năm Phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2023

Thời gian đăng: 09/10/2023

lượt xem: 973 | lượt tải:199

Số 2021/KL-SVHTTDL

Kết luận thanh tra chấp hành quy định pháp luật về chuyên môn, tổ chức cán bộ, tài chính và phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại Bảo tàng tỉnh

Thời gian đăng: 15/08/2023

lượt xem: 1183 | lượt tải:215

18/2023/QĐ-UBND

Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 08/11/2023

lượt xem: 781 | lượt tải:120

TL52

Thể lễ cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 52 (năm 2023)

Thời gian đăng: 28/02/2023

lượt xem: 1854 | lượt tải:261
Thông tin dịch vụ công
Công tác tuyên truyền
dichvucong
Công tác thanh niên
http://chinhphucdinhcaobara.vn/vi/
VNeID
covid 19
app bluezone
UPU
banner 300x150 PA2
Thống kê
  • Đang truy cập27
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm26
  • Hôm nay6,634
  • Tháng hiện tại230,724
  • Tổng lượt truy cập9,158,085

Các đơn vị sự nghiệp

 
Untitled 1

TTVH1
TDTT1
BT1
TV1
DC1
 

Liên kết thông tin

ĐÁNH GIÁ ĐỘ HÀI LÒNG

Mức độ hài lòng của bạn thế nào?

global html

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BÌNH PHƯỚC
Chịu trách nhiệm: Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh
Địa chỉ: Số 778, Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Phone/fax: 0271.3883160 - Email của Sở: svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Email BBT: Banbientapsovhttdlbinhphuoc@gmail.com

web basic 2x
ipv6 ready
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây