Thứ ba, 23/04/2024, 01:17
CHUYÊN NGHIỆP - KỶ CƯƠNG - NĂNG ĐỘNG - SÁNG TẠO - HIỆU QUẢ

Lịch làm việc tuần 03

Lịch làm việc tuần 03

Số kí hiệu LLV032021
Ngày ban hành 15/01/2021
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch làm việc
Lĩnh vực Lịch làm việc
Cơ quan ban hành Sở VHTTDL
Người ký Chánh VP

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ
Tuần lễ thứ 03 (từ ngày 18/01/2021 đến ngày 22/01/2021)
THỨ HAI ngày 18/01/2021:
Sáng:  
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Trần Thế Anh làm việc tại trụ sở.
2/ 9h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự họp Trao đổi, thống nhất thiết kế mẫu bia đá tưởng niệm tại điểm dừng chân trong hành trình cứu nước của Thủ tướng Campuchia Hunsen (X16).
- Địa điểm: Phòng Giao ban, Sở Chỉ huy thống nhất - Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Phước.
Chiều:  
  1/ 14h00 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì họp thông qua dự thảo nội dung chuẩn bị họp Ban Chỉ đạo phát triển Du lịch tỉnh Bình Phước (phòng Quản lý du lịch chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Cùng dự: Các Phó Giám đốc Sở; Chánh Văn phòng Tô Văn Hoàng; Lãnh đạo và chuyên viên Phòng Quản lý du lịch.
THỨ BA ngày 19/01/2021:
Sáng:  
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung, Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh làm việc tại trụ sở.
2/ 8h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mi”.
- Địa điểm: Tại Công an tỉnh
3/ 8h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết: Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020; Đề án bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức trẻ ở xã giai đoạn 2014 - 2020; Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020 (Hội nghị do Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình chủ trì).
- Địa điểm: Phòng họp G - trụ sở UBND tỉnh.
Chiều:  
  1/ 13h30 Giám đốc Trần Văn Chung dự họp Hội nghị Ban chấp hành Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Bình Phước (mở rộng).
- Địa điểm: Hội trường Ban Tuyến giáo Tỉnh ủy Bình Phước.
2/ 14h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh chủ trì
họp cho ý kiến góp ý về Tờ trình xây dựng Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 15/2019/NQ-HĐND ngày 05/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh và Nghị quyết quy định nội dung, mức chi để thực hiện các chế độ đối với HLV, VĐV thể thao của tỉnh Bình Phước trong thời gian tập trung, tập huấn, thi đấu tại các giải thi đấu thể thao quốc tế, giải thi đấu thể thao quốc gia và các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Bình Phước (phòng Quản lý TDTT chuẩn bị nội dung).

- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Chánh Văn phòng Tô Văn Hoàng, Chánh Thanh tra Chu Văn Phong, Trưởng phòng Quản lý TDTT Huỳnh Thiên Tịnh; Phó Trưởng phòng Quản lý TDTT Ngô Hùng Vĩ; Giám đốc Trung tâm HL&TĐ TDTT tỉnh Vũ Đình Tứ; Phó Giám đốc Trung tâm HL&TĐ TDTT tỉnh Phạm Văn Tuân; chuyên viên Đoàn Thị Trinh Nguyên.
3/ Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh, Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
THỨ TƯ ngày 20/01/2021:
Sáng:  
  1/ 7h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự Lễ Lạc thành Kim Thân Phật Tổ.
- Địa điểm: Chùa Phật Quốc Vạn Thành - Khu phố Xa Cam, phường Hưng Chiến, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước.
2/ 8h30 Phó Giám đốc Trần Thế Anh d
ự Hội nghị giao ban trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19 do Bộ Y tế tổ chức.
- Địa điểm: Phòng họp G - UBND tỉnh.

3/ 9h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự Họp tư vấn giải quyết về kiến nghị cấp Giấy CNQSD đất của các hộ dân ngụ tại các xã, phường Thị xã Phước Long có đất thuộc Khu di tích lịch sử, văn hóa núi Bà Rá
- Địa điểm: Phòng họp D - UBND tỉnh.
4/ 9h00 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền lãnh đạo phòng Quản lý văn hóa dự Lễ công bố xã Thuận Lợi đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

- Địa điểm: UBND xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú.
Chiều:  
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung, Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh làm việc tại trụ sở.
2/ 14h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh chủ trì họp Triển khai Kế hoạch tổ chức Hội thi Lân - Sư - Rồng tỉnh Bình Phước lần thứ II, năm 2021 (phòng Quản lý TDTT chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Trưởng phòng Quản lý TDTT Huỳnh Thiên Tịnh, Giám đốc Trung tâm HL&TĐ TDTT Vũ Đình Tứ, Chánh Văn phòng Tô Văn Hoàng, Phó Chánh Văn phòng Đỗ Thị Vân, Trưởng đoàn CMNDT tỉnh Nguyễn Ngọc Lương, Phó Trưởng phòng Quản lý TDTT Ngô Hùng Vĩ, Chuyên viên Đoàn Thị Trinh Nguyên
3/ 15h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự cùng Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Hớn Quản về tình hình kinh tế xã hội năm 2020, nhiệm vụ năm 2021.
- Địa điểm: Huyện ủy Hớn Quản.
THỨ NĂM ngày 21/01/2021:
Sáng:  
  1/ 8h00 Giám đốc Trần Văn Chung Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
- Địa điểm: Phòng họp G - UBND tỉnh.
2/ Các Phó Giám đốc làm việc tại trụ sở.
Chiều:  
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung, Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
2/ 14h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự Hội nghị tổng kết công tác Dân tộc năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.
- Địa điểm: Ban Dân tộc tỉnh.
3/ 14h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự Hội nghị tổng kết thực hiện công tác phát triển Kinh tế - Xã hội giai đoạn 2015 - 2020; họp mặt doanh nghiệp, hợp tác xã, nông dân tiêu biểu và công bố Trung tâm hành chính huyện Phú Riềng chính thức hoạt động.
- Địa điểm: Hội trường A - Trụ sở mới (Trung tâm hành chính huyện, thôn Tân Hòa, xã Bù Nho, huyện Phú Riềng)
THỨ SÁU ngày 22/01/2021:
Sáng:  
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung, Phó Giám đốc: Trần Thế Anh, Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
2/ 9h15 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ ăm 2021 Huyện ủy Đồng Phú.
- Địa điểm: Hội trường  huyện.
Chiều:  
  1/ 14h00 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì họp thông qua dự thảo: Kế hoạch Phân công nhiệm vụ tổ chức Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc tỉnh Bình Phước lần thứ I năm 2021; dự thảo Quyết định thành lập Ban tổ chức Ngành Văn hoá, thể thao và du lịch điều hành Ngày hội Văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc tỉnh Bình Phước lần thứ I năm 2021 (phòng Quản lý văn hóa chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Các Phó Giám đốc; Trưởng các phòng: Văn phòng Sở, Quản lý văn hóa, Quản lý TDTT, Quản lý du lịch, Thanh tra Sở; thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở: Trung tâm văn hóa tỉnh, Trung tâm HL&TĐ TDTT, Bảo tàng; chuyên viên Huỳnh Văn Thắng.
2/ 16h30 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự họp mặt thân mặt nhân dịp Hội nghị Tổng kết công tac1na8m 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 cùa ngành Khoa học và Công nghệ.

- Địa điểm: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Phước
  Lưu ý:  Các đơn vị chuẩn bị nội dung cho cuộc họp phải gửi trước cho chủ trì và thành phần dự họp, ít nhất 01 ngày, đồng thời phối hợp với Văn phòng Sở để chuẩn bị cuộc họp chu đáo.
 
 (Lịch này thay giấy mời)
                                                     TL. GIÁM ĐỐC
                                                      CHÁNH VĂN PHÒNG
                                                   (đã ký)
                                                    Tô Văn Hoàng

Các văn bản cùng thể loại "Lịch làm việc"

BC

Báo cáo công tác văn hóa, thể thao và du lịch 9 tháng đầu năm Phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2023

Thời gian đăng: 09/10/2023

lượt xem: 741 | lượt tải:144

Số 2021/KL-SVHTTDL

Kết luận thanh tra chấp hành quy định pháp luật về chuyên môn, tổ chức cán bộ, tài chính và phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại Bảo tàng tỉnh

Thời gian đăng: 15/08/2023

lượt xem: 933 | lượt tải:173

18/2023/QĐ-UBND

Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 08/11/2023

lượt xem: 576 | lượt tải:87

TL52

Thể lễ cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 52 (năm 2023)

Thời gian đăng: 28/02/2023

lượt xem: 1648 | lượt tải:215

355/ĐL-SVHTTDL

Điều lệ Giải Việt dã truyền thống tỉnh Bình Phước năm 2023

Thời gian đăng: 23/03/2023

lượt xem: 1603 | lượt tải:207
Thông tin dịch vụ công
Công tác tuyên truyền
dichvucong
Công tác thanh niên
http://chinhphucdinhcaobara.vn/vi/
VNeID
covid 19
app bluezone
UPU
banner 300x150 PA2
Thống kê
  • Đang truy cập35
  • Hôm nay5,789
  • Tháng hiện tại288,485
  • Tổng lượt truy cập8,291,626

Các đơn vị sự nghiệp

 
Untitled 1

TTVH1
TDTT1
BT1
TV1
DC1
 

Liên kết thông tin

ĐÁNH GIÁ ĐỘ HÀI LÒNG

Mức độ hài lòng của bạn thế nào?

global html

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BÌNH PHƯỚC
Chịu trách nhiệm: Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh
Địa chỉ: Số 778, Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Phone/fax: 0271.3883160 - Email của Sở: svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Email BBT: Banbientapsovhttdlbinhphuoc@gmail.com

web basic 2x
ipv6 ready
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây