Thứ năm, 23/05/2024, 04:49
CHUYÊN NGHIỆP - KỶ CƯƠNG - NĂNG ĐỘNG - SÁNG TẠO - HIỆU QUẢ

Lịch làm việc tuần 03 và 04/2023

Lịch làm việc tuần 03 và 04/2023

Số kí hiệu LLV 03 - 04/2023
Ngày ban hành 14/01/2023
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch làm việc
Lĩnh vực Lịch làm việc
Cơ quan ban hành Sở VHTTDL
Người ký Chánh VP

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ
Tuần lễ thứ 03 và 04 (từ ngày 16/01/2023 đến ngày 27/01/2023)

 
TUẦN 03 (TỪ NGÀY 16/01 ĐẾN NGÀY 22/01/2022)
 
 
THỨ HAI ngày 16/01/2023:  
Sáng:    
  1/ 08h00 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì họp nghe Phòng Quản lý du lịch báo cáo xây dựng dự thảo Kế hoạch triển thực hiện Đề án phát triển du lịch tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 (Phòng Quản lý du lịch chuẩn bị nội dung).
-  Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Các Phó Giám đốc Sở, Trưởng các phòng thuộc Sở, Lãnh đạo và chuyên viên Phòng Quản lý du lịch.
 
Chiều:    
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung, các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Trần Thế Anh làm việc tại trụ sở.
2/ 14h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung tham gia Đoàn đi thăm, chúc tết các đơn vị theo kế hoạch của UBND tỉnh tại huyện Hớn Quản (Tập trung tại Ban Nội chính Tỉnh ủy).
- Địa điểm: Huyện Hớn Quản.
 
THỨ BA ngày 17/01/2023:  
Sáng:    
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung, Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
 2/ 08h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự hội nghị UBND tỉnh nghe Sở Công Thương, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh báo cáo tình hình chuẩn bị đón tết Nguyên đán Quý Mão 2023.
- Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.
2/ 08h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh chủ trì họp triển khai Kế hoạch tổ chức Hội thi Lân, Sư, Rồng tỉnh Bình Phước lần thứ III, năm 2023 (mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão).
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Trưởng các đơn vị: Văn phòng Sở, Phòng QLTDTT, Thanh tra Sở, Phòng QLVH, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh, Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh; PTP. HC-TH Trung tâm HL&TĐTDTT tỉnh Phan Văn Hào, Chuyên viên Đoàn Thị Trinh Nguyên.
 
Chiều:    
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Trần Thế Anh làm việc tại trụ sở.
2/ 13h30 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự kỳ họp thứ 9 (chuyên đề), Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X (Trang phục: Comple hoặc quần tây, áo sơ - mi, thắt cravate).
- Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy.
 
THỨ ngày 18/01/2023:  
Sáng:    
  1/ 08h00 Giám đốc Trần Văn Chung dự họp Ban Tổ chức hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão năm 2023 (Giao Phòng QLVH chuẩn bị nội dung báo cáo).
- Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
- Cùng dự: Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh.
2/ 11h30 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự liên hoan thân mật nhân dịp Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh.
- Địa điểm: Hội trường Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh.
3/ Phó Giám đốc Trần Thế Anh làm việc tại trụ sở.
 
Chiều:  
  1/ 14h00 Bí thư Đảng ủy Trần Văn Chung chủ trì họp Ban Chấp hành Đảng bộ định kỳ tháng 01/2023.
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ.
 
THỨ NĂM ngày 19/01/2023:  
Sáng:    
  1/ 08h30 Giám đốc Trần Văn Chung dự chỉ đạo chạy Chương trình Lễ Hội giao thừa Xuân Quý Mão 2023 (Giao Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh.                     
- Thành phần: Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh, Lãnh đạo phòng Quản lý văn hóa.
2/ Các Phó Giám đốc: Trần Thế Anh, Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
 
Chiều:    
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung, các Phó Giám đốc làm việc tại trụ sở.  
Tối:    
  1/ 19h30 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự Khai mạc Đường hoa mừng xuân Quý Mão năm 2023.
- Địa điểm: Quảng trường 23/3.
 
THỨ SÁU ngày 20/01/2023 (Hai mươi chín tết):  
Sáng:    
  1/ Ban Giám đốc cùng toàn thể cán bộ, công chức, nhân viên khối Văn phòng Sở nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 (đến hết ngày 26/01/2022).
2/ Giám đốc Trần Văn Chung giao Phó Chánh Thanh tra Nguyễn Cao Lương trực cơ quan (Cả ngày).
- Cùng trực: Chuyên viên: Nguyễn Thị Kim Chi, Nguyễn Thị Anh Thư; Bảo vệ Đặng Văn Đình.
 
Tối:    
  1/ 19h00 Giám đốc Trần Văn Chung dự tổng duyệt chương trình Lễ Hội giao thừa Xuân Quý Mão 2023 (Giao Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Tại Trung tâm Văn hóa tỉnh.
- Thành phần: Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh, Trưởng phòng QLVH Hồ Tiến Duật, Phó Trưởng phòng QLVH Huỳnh Thế Phương, Trưởng đoàn Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh Nguyễn Nguyên Nhân và cùng các bộ phận liên quan.
 
THỨ BẢY ngày 21/01/2023 (Ba mươi tết):  
Sáng:    
  1/ 07h30 Giám đốc Trần Văn Chung trực Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 (cả ngày).
- Thành phần: Chánh Văn phòng Chu Văn Phong; các Phó Chánh Văn phòng: Đỗ Thị Vân, Đặng Tấn Sĩ; Phó Trưởng phòng QLVH Huỳnh Thế Phương; Chuyên viên: Phạm Thị Kim Kha, Lê Văn Núi, Trần Văn Luân, Nội Thị Hiếu; Nhân viên: Huỳnh Văn Huệ, Vũ Thị Ngọc Hà; Bảo vệ Nguyễn Khắc Hải.
 
Tối:    
 
1/  Giám đốc Trần Văn Chung
(1) 19h00 Gặp mặt cuối năm cán bộ, công chức, nhân viên khối Văn phòng Sở.
- Địa điểm: Tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Thành phần: Các Phó Giám đốc Sở; Toàn thể cán bộ, công chức, nhân viên khối Văn phòng Sở.
(2) 22h30 Dự Lễ hội giao thừa đón mừng năm mới 2023.
- Địa điểm: Tại Trung tâm Văn hóa tỉnh.
- Cùng dự: Các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Trần Thế Anh; Trưởng, phó các phòng thuộc Sở và các đơn vị sự  nghiệp trực thuộc Sở; Toàn thể công chức các phòng thuộc Sở và viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở (Các phòng thuộc Sở cử đại diện lãnh đạo phối hợp cùng với Văn phòng, Phòng QLVH và Trung tâm Văn hóa tỉnh tiếp đón Đại biểu).
2/ 21h30 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự Chương trình nghệ thuật Mừng Đảng - Mừng Xuân Quý Mão năm 2023 và Lễ hội Pháo hoa tại thị xã Bình Long.

- Địa điểm: Trung tâm Thương mại An Lộc.
 
CHỦ NHẬT ngày 22/01/2023 (Mùng một tết):  
  1/ 07h30 Phó Giám đốc Trần Thế Anh trực Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 (Cả ngày).
- Thành phần: Phó Trưởng phòng QLTDTT Cao Thế Hải; Chuyên viên: Nguyễn Ngọc Hồng, Phan Vũ Phương; Bảo vệ Đặng Văn Đình.
 
 
  - 15h00 ngày 16/01/2023 toàn thể công chức, nhân viên Khối văn phòng Sở dọn vệ sinh cơ quan. Địa điểm: Toàn bộ khuôn viên Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
 
 
TUẦN 04 (TỪ NGÀY 23/01 ĐẾN NGÀY 27/01/2022)
 
 
THỨ HAI ngày 23/01/2023 (Mùng hai tết):  
  1/ 07h30 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh trực Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 (Cả ngày).
- Thành phần: Chuyên viên: Lê Văn Năm, Trương Thị Mỹ Huệ, Đinh Quốc Thy; Bảo vệ Nguyễn Khắc Hải.
 
THỨ BA ngày 24/01/2023 (Mùng ba tết):  
  1/ 7h30 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung trực Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 (Cả ngày).
- Thành phần: Phó Trưởng phòng QLDL Nguyễn Văn Oai; Chuyên viên: Nguyễn Sơn Hà, Đoàn Thị Trinh Nguyên ; Bảo vệ Đặng Văn Đình.
 
THỨ TƯ ngày 25/01/2023 (Mùng bốn tết):  
  1/ Ban Giám đốc cùng toàn thể cán bộ, công chức, nhân viên Khối văn phòng Sở tiếp tục nghỉ Tết nguyên đán Quý Mão năm 2023.
2/ Giao Văn phòng Sở bố trí trực bảo vệ cơ quan.
 
THỨ NĂM ngày 26/01/2023 (Mùng năm tết):  
  1/ Ban Giám đốc cùng toàn thể cán bộ, công chức, nhân viên Khối văn phòng Sở tiếp tục nghỉ Tết nguyên đán Quý Mão năm 2023.
2/ Giao Văn phòng Sở bố trí trực bảo vệ cơ quan.
 
THỨ SÁU ngày 27/01/2023  
Sáng:    
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung
(1) 08h30 Chủ trì Họp mặt cán bộ, công chức, nhân viên đầu năm (Văn phòng chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Các Phó Giám đốc Sở; Toàn thể cán bộ, công chức, nhân viên Khối Văn phòng Sở.
(2) 10h00 Dự họp mặt mừng Xuân Quý Mão năm 2023.
- Địa điểm: Khuôn viên trụ sở UBND tỉnh.
- Cùng dự: Các Phó Giám đốc Sở.
 
Chiều:    
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; các Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh, Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
2/ 14h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh kiểm tra công tác chuẩn bị và tổng duyệt Chương trình khai mạc Hội thi Lân Sư Rồng tỉnh Bình Phước lần thứ III, năm 2023 (Giao phòng QLTDTT chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Quảng trường 23 tháng 3.
- Thành phần: Lãnh đạo và chuyên viên phòng Quản lý thể dục thể thao.
 
Tối:    
  1/ 19h00 Giám đốc Trần Văn Chung dự Lễ khai mạc Hội thi Lân Sư Rồng tỉnh Bình Phước lần thứ III, năm 2023 (Giao lãnh đạo các phòng thuộc sở thực hiện việc đón tiếp đại biểu khách mời tại lễ Khai mạc, Bế mạc).
- Địa điểm: Quảng trường 23  tháng 3.
- Thành phần: Các Phó Giám đốc Sở; Trưởng, phó các phòng thuộc Sở; Trưởng, phó các đơn vị trực thuộc Sở; Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên Khối văn phòng Sở và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở.
 
  Lưu ý:
- Các đơn vị chuẩn bị nội dung cho cuộc họp phải gửi trước cho chủ trì và thành phần dự họp, ít nhất 01 ngày, đồng thời phối hợp với Văn phòng Sở để chuẩn bị cuộc họp chu đáo./.
 
 
(Lịch này thay giấy mời)
  TL. GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG


(đã ký)


Chu Văn Phong
 

Các văn bản cùng thể loại "Lịch làm việc"

85/KL-TTr

Kết luận thanh tra vViệc chấp hành quy định pháp luật về chuyên môn, tổ chức cán bộ, tài chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đối với Giám đốc Thư viện tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 20/05/2024

lượt xem: 48 | lượt tải:11

BC

Báo cáo công tác văn hóa, thể thao và du lịch 9 tháng đầu năm Phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2023

Thời gian đăng: 09/10/2023

lượt xem: 860 | lượt tải:166

Số 2021/KL-SVHTTDL

Kết luận thanh tra chấp hành quy định pháp luật về chuyên môn, tổ chức cán bộ, tài chính và phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại Bảo tàng tỉnh

Thời gian đăng: 15/08/2023

lượt xem: 1052 | lượt tải:193

18/2023/QĐ-UBND

Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 08/11/2023

lượt xem: 679 | lượt tải:101

TL52

Thể lễ cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 52 (năm 2023)

Thời gian đăng: 28/02/2023

lượt xem: 1747 | lượt tải:242
Thông tin dịch vụ công
Công tác tuyên truyền
dichvucong
Công tác thanh niên
http://chinhphucdinhcaobara.vn/vi/
VNeID
covid 19
app bluezone
UPU
banner 300x150 PA2
Thống kê
  • Đang truy cập44
  • Hôm nay8,209
  • Tháng hiện tại376,852
  • Tổng lượt truy cập8,791,787

Các đơn vị sự nghiệp

 
Untitled 1

TTVH1
TDTT1
BT1
TV1
DC1
 

Liên kết thông tin

ĐÁNH GIÁ ĐỘ HÀI LÒNG

Mức độ hài lòng của bạn thế nào?

global html

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BÌNH PHƯỚC
Chịu trách nhiệm: Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh
Địa chỉ: Số 778, Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Phone/fax: 0271.3883160 - Email của Sở: svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Email BBT: Banbientapsovhttdlbinhphuoc@gmail.com

web basic 2x
ipv6 ready
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây