Thứ tư, 22/03/2023, 21:57
CHUYÊN NGHIỆP - KỶ CƯƠNG - NĂNG ĐỘNG - SÁNG TẠO - HIỆU QUẢ

Lịch làm việc tuần 04

Lịch làm việc tuần 04

Số kí hiệu LLV042021
Ngày ban hành 22/01/2021
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch làm việc
Lĩnh vực Lịch làm việc
Cơ quan ban hành Sở VHTTDL
Người ký Chánh VP

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

Tuần lễ thứ 04 (từ ngày 25/01/2021 đến ngày 29/01/2021)
THỨ HAI ngày 25/01/2021:
Sáng:  
  Ban Giám đốc làm việc tại trụ sở
Chiều:  
  1/ 14h00 Bí thư Đảng ủy Trần Văn Chung chủ trì Họp Ban Chấp hành Đảng bộ cơ sở (Đảng vụ chuẩn bị nội dung)
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ sở
2/ Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh làm việc tại trụ sở.
THỨ BA ngày 26/01/2021:
Sáng:  
  1/ 8h00 Giám đốc Trần Văn Chung dự chương trình talk show “Hành trình khát vọng” Chủ đề “Phát huy giá trị văn hóa với phát triển kinh tế xã hội đất nước”
- Địa điểm: Tại Phim trường, Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước.
2/ 8h00 Bí thư Chi bộ Trần Thế Anh chủ trì họp Chi bộ định kỳ tháng 01/2021.
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Tất cả Đảng viên chi bộ Văn phòng Sở
Chiều:  
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung, Phó Giám đốc Trần Thế Anh làm việc tại trụ sở.
2/ 13h30 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự Hội thảo nghiên cứu, ứng dụng kết quả đề tài cấp tỉnh Bình Phước về văn hóa dân tộc S’tiêng.
- Địa điểm: Hội trường Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Bình Phước.
3/ 17h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự Khai mạc Lễ hội Văn hóa – Du lịch nghề làm bánh tráng phơi sương Trảng Bàng lần thứ III năm 2021.
- Địa điểm: Sân vận động thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.
- Cùng dự: Lãnh đạo phòng Quản lý du lịch.
THỨ TƯ ngày 27/01/2021:
Sáng:  
  1/ 8h00 Giám đốc Trần Văn Chung đi Khảo sát địa điểm tổ chức Ngày hội Văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc tỉnh Bình Phước lần thứ I năm 2021.
- Địa điểm: Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh
- Cùng đi: Các Phó Giám đốc; Trưởng các phòng: Văn phòng Sở, Quản lý văn hóa, Quan lỳ TDTT, Quản lý du lịch, Thanh tra Sở; Thủ trưởng các đơn vị: TTVH, Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT, Bảo tàng tỉnh; Chuyên viên Huỳnh Văn Thắng.
2/ 9h30 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì
 h
ọp thông qua dự thảo Kế hoạch Phân công nhiệm vụ tổ chức Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc tỉnh Bình Phước lần thứ I năm 2021.
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Các Phó Giám đốc; Trưởng phòng Quản lý văn hóa Nguyễn Nguyên Nhân; Chuyên viên Huỳnh Văn Thắng.

 
Chiều:  
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung, các Phó Giám đốc: Trần Thế Anh, làm việc tại trụ sở.
2/ 13h30 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự duyệt Chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2021) và trao Huy hiệu Đảng, tuyên dương Bí thư chi bộ tiêu biểu, đảng viên tiêu biểu trên các lĩnh vực năm 2020.
- Địa điểm: Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh Bình Phước
- Cùng đi: Đại diện lãnh đạo phòng Quản lý Văn hóa.
3/ 16h30 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự họp nghe các đơn vị báo cáo công tác chuẩn bị Lễ kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2021); Trao Huy hiệu Đảng, tuyên dương Bí thư Chi bộ tiêu biểu, đảng viên tiêu biểu trên các lĩnh vực năm 2020.
- Địa điểm: Hội trường A - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
- Cùng dự: Trưởng phòng Quản lý văn hóa Nguyễn Nguyên Nhân; lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Sở: Trung tâm Văn hóa tỉnh , Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh.
3/ 17h00
Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự gặp mặt thân mật nhân dịp Hội nghị viên chức, người lao động năm 2020 và chia tay ông Dương Hoàng Anh Tuấn nguyên Giám đốc, ông Trần Đình Dũng nguyên Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bình Phước.

- Địa điểm: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bình Phước.
THỨ NĂM ngày 28/01/2021:
Sáng:  
  1/ 7h30 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì Hội nghị triển khai công tác Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2021 (Văn phòng phối hợp với các đơn vị chuẩn bị nội dung, chương trình).
- Địa điểm: Hội trường Sở.
- Thành phần: Các Phó Giám đốc Sở; Trưởng, phó và công chức các phòng thuộc Sở; Trưởng, phó các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; tập thể, cá nhân được nhận bằng khen và cờ thi đua (Trang phục đồng phục đơn vị; Khối Văn phòng Sở nam quần tây áo sơ mi dài tay, nữ đồng phục áo dài truyền thống).
Chiều:  
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; làm việc tại trụ sở.
2/ 14h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự Hội nghị tổng kết hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Đồng Phú nhiệm kỳ 2016 - 2021 (trang phục mạc quần tây, áo sơ mơ, thắt caravat).
- Địa điểm: Hội trường D - Trụ sở UBND huyện Đồng Phú.
3/ 15h00 Đảng Ủy viên - Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự dự họp Chi bộ và kết nạp đảng viên mới của Chi bộ Ban Quản lý di tích Căn cứ Bộ Chỉ huy các lực lượng vũ trang giải phòng miền Nam Việt Nam.

- Địa điểm: Ban Quản lý di tích Căn cứ Bộ Chỉ huy các lực lượng vũ trang giải phòng miền Nam Việt Nam.
4/ 19h45 Phó Giám đốc Trần
Thế Anh dự chương trình “Ấm áp tình Xuân” năm 2021.

- Địa điểm: Quảng trường 23 tháng 3.
THỨ SÁU ngày 29/01/2021:
Sáng:  
  1/ 8h30 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì bàn giao Ban Quản lý di tích Căn cứ Bộ Chỉ huy các lực lượng vũ trang giải phòng miền Nam Việt Nam trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về UBND huyện Lộc Ninh quản lý (cả ngày), (Văn phòng, Ban Quản lý di tích Căn cứ Bộ Chỉ huy các lực lượng vũ trang giải phòng miền Nam Việt Nam chuẩn bị nội dung theo kế hoạch)
- Địa điểm: Ban Quản lý di tích Căn cứ Bộ Chỉ huy các lực lượng vũ trang giải phòng miền Nam Việt Nam.
- Thành phần: Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung, Chánh Văn phòng Tô Văn Hoàng, lãnh đạo Ban Quản lý di tích Căn cứ Bộ Chỉ huy các lực lượng vũ trang giải phòng miền Nam Việt Nam, chuyên viên Đặng Tấn Sĩ.
2/ 7h30 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự Hội nghị triển khai Hồ sơ biểu mẫu Phong trào “TDĐKXDĐSVH”, Cuộc vận động “Người Bình Phước nói lời hay làm việc tốt” và Cuộc vận động “TDĐKXDNTM-ĐTVM” năm 2021 trên địa bàn thị xã Bình Long.
- Địa điểm: Hội trường UBND thị xã Bình Long.
- Cùng dự: Chuyên viên Trương Xuân Thành.
3/ 7h30 Phó Giám đốc Trần Thế Anh chủ trì:

(1) Cho ý kiến góp ý về Tờ trình xây dựng Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 15/2019/NQ-HĐND ngày 05/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh và Nghị quyết quy định nội dung, mức chi để thực hiện các chế độ đối với HLV, VĐV thể thao của tỉnh Bình Phước trong thời gian tập trung, tập huấn, thi đấu tại các giải thi đấu thể thao quốc tế, giải thi đấu thể thao quốc gia và các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Bình Phước (phòng Quản lý TDTT chuẩn bị nội dung).
- Thành phần: Chánh Thanh tra Chu Văn Phong, Trưởng phòng Quản lý TDTT Huỳnh Thiên Tịnh; Phó Trưởng phòng Quản lý TDTT Ngô Hùng Vĩ; Ban Giám đốc Trung tâm HL&TĐ TDTT tỉnh; chuyên viên Đoàn Thị Trinh Nguyên.
 (2) Nghe Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh thông qua dự thảo Kế hoạch hoạt động thể thao thành tích cao năm 2021 và dự kiến chỉ tiêu huy chương tại Đại hội TDTT toàn quốc năm 2022.
- Cùng dự: Trưởng phòng Quản lý TDTT Huỳnh Thiên Tịnh, Phó Trưởng phòng Quản lý TDTT Ngô Hùng Vĩ; Ban Giám đốc Trung tâm HL&TĐ TDTT tỉnh; Phó, chuyên viên Đoàn Thị Trinh Nguyên.
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
4/ 7h45 Giám đốc Trần Văn Chung Ủy quyền Văn phòng dự họp và góp ý kế hoạch sự dụng đất năm 2021 của huyện Hớn Quản và huyện Phú Riềng.
- Địa điểm: Hội trường Sở Tài nguyên và Môi trường.
5/ 7h30 Giám đốc Trần Văn Chung Ủy quyền Trưởng phòng Quản lý du lịch Nguyễn Thanh Sơn thăm và chúc Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 tại huyện Hớn Quản.

- Địa điểm: Tại huyện Hớn Quản (liên hệ đồng chí Nguyễn Văn Nguyên - Trưởng phòng HCTCQT Văn phòng HĐND tỉnh - ĐT 0949.737.025)​​​​​
Chiều:  
  1/ 14h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự họp Triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và triển khai một số nội dung chỉ đạo mới của Thường trực Tỉnh ủy.
- Địa điểm: Phòng họp G - trụ sở UBND tỉnh.
2/ 15h30 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự họp Ban Tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu năm 2021.

- Địa điểm: Phòng họp D - trụ sở UBND tỉnh.
- Cùng dự: Lãnh đạo phòng Quản lý Văn hóa.
3/ 13h30 Phó Giám đốc Trần Thế Anh Ủy quyền Trưởng phòng Quản lý TDTT Huỳnh Thiên Tịnh chủ trì họp chuyên môn, bốc thăm xếp lịch thi đấu Hội thi Lân, Sư, Rồng tỉnh Bình Phước lần thứ II, năm 2021.
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Phó Trưởng phòng Quản lý TDTT Ngô Hùng Vĩ, chuyên viên Đoàn Thị Trinh Nguyên, các đoàn tham dự giải.
CHỦ NHẬT ngày 31/01/2021:
Sáng:  
  1/ 8h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự Lễ công bố xã Đồng Tâm đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.
- Địa điểm: UBND xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú.
Chiều:  
  1/ 15h30 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự Chương trình "Tết sum vầy năm 2021".
- Địa điểm: Công viên KCN Đồng Xoài II, khu phố 2, phường Tiến Thành, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
  - 15h30 ngày 27/01/2021 toàn thể công chức phòng: Thanh tra, Quản lý văn hóa dọn vệ sinh cơ quan. Địa điểm: Toàn bộ khuôn viên Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Lưu ý:  Các đơn vị chuẩn bị nội dung cho cuộc họp phải gửi trước cho chủ trì và thành phần dự họp, ít nhất 01 ngày, đồng thời phối hợp với Văn phòng Sở để chuẩn bị cuộc họp chu đáo.
 
 (Lịch này thay giấy mời)
                                                     TL. GIÁM ĐỐC
                                                      CHÁNH VĂN PHÒNG
                                                   (đã ký)
                                                    Tô Văn Hoàng

Các văn bản cùng thể loại "Lịch làm việc"

hoc tap bac

TL52

Thể lễ cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 52 (năm 2023)

Thời gian đăng: 28/02/2023

lượt xem: 85 | lượt tải:26

138/QĐ-SVHTTDL

Quyết định về việc giao chỉ tiêu phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao và gia đình năm 2023

Thời gian đăng: 08/03/2023

lượt xem: 70 | lượt tải:21

2412/QĐ-UBND

Quyết định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

Thời gian đăng: 08/03/2023

lượt xem: 66 | lượt tải:21

3072/GP-SVHTTDL

Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Karaoke

Thời gian đăng: 08/11/2022

lượt xem: 580 | lượt tải:97

03/QĐ-SVHTTDL

Quyết định Về việc công khai dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Thời gian đăng: 24/11/2022

lượt xem: 415 | lượt tải:50
Thông tin dịch vụ công
Công tác tuyên truyền
dichvucong
Công tác thanh niên
http://chinhphucdinhcaobara.vn/vi/
VNeID
covid 19
app bluezone
UPU
Thống kê
  • Đang truy cập56
  • Hôm nay16,091
  • Tháng hiện tại269,256
  • Tổng lượt truy cập4,383,393
hotline

Các đơn vị sự nghiệp

 
Untitled 1

TTVH1
TDTT1
BT1
TV1
DC1
 

Liên kết thông tin


SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BÌNH PHƯỚC
- Chịu trách nhiệm: Giám đốc Trần Văn Chung
- Địa chỉ: Số 778, Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
- Phone/fax: 0271.3883160 - Email của Sở: svhttdl@binhphuoc.gov.vn
- Email BBT: Banbientapsovhttdlbinhphuoc@gmail.com
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây