Thứ bảy, 22/06/2024, 19:15
CHUYÊN NGHIỆP - KỶ CƯƠNG - NĂNG ĐỘNG - SÁNG TẠO - HIỆU QUẢ

Lịch làm việc tuần 06/2023

Lịch làm việc tuần 06/2023

Số kí hiệu LLV 06/2023
Ngày ban hành 03/02/2023
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch làm việc
Lĩnh vực Lịch làm việc
Cơ quan ban hành Sở VHTTDL
Người ký Chánh VP

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ
Tuần lễ thứ 06 (từ ngày 06/02/2023 đến ngày 10/02/2023
 
 
THỨ HAI ngày 06/02/2023:  
Sáng:    
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung, các Phó Giám đốc làm việc tại trụ sở.  
Chiều:    
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung, các Phó Giám đốc làm việc tại trụ sở.  
THỨ BA ngày 07/02/2023:  
Sáng:    
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì
(1) 08h00 Họp Ban Giám đốc về công tác cán bộ.
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Các Phó Giám đốc Sở, Chánh Văn phòng Chu Văn Phong.
(2) 09h00 Họp Hội đồng thi đua, khen thưởng Sở.
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Các Phó Giám đốc Sở; Thành viên Hội đồng Thi đua, khen thưởng Sở, gồm: Ông Chu Văn Phong - Chánh Văn phòng Sở - PCT HĐ, Bà Dương Thị Thanh Vị - Chủ tịch Công đoàn cơ sở - Ủy viên, Ông Ngô Hùng Vĩ - Chánh Thanh tra Sở - Ủy viên, Bà Phạm Thị Kim Kha - Thư ký.
(3) 09h30 Họp xét nâng lương trước thời hạn năm 2023
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Các Phó Giám đốc Sở; Chánh Văn phòng Chu Văn Phong; Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh Dương thị Thanh Vị - Chủ tịch Công đoàn cơ sở.
2/  08h30 Bí thư Đảng ủy Trần Văn Chung chủ trì họp Đảng ủy đột xuất.
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ.
3/ 07h30 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Phó Chánh Văn phòng Đặng Tấn Sĩ dự họp trực tuyến nghe báo cáo tiến độ triển khai, giải ngân vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (Từ 07h30 đến 08h30).
- Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.
 
Chiều:    
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung, Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh làm việc tại trụ sở.
2/ 14h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh chủ trì họp giao ban lĩnh vực thể dục thể thao tháng  2/2023.
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Lãnh đạo và chuyên viên Phòng Quản lý TDTT; Ban giám đốc Trung tâm HL&TĐ TDTT tỉnh.
3/ 14h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự Họp Thường trực UBND tỉnh nghe: (i) Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo một số dự án; (ii) Trung tâm Xúc tiến ĐT-TM&DL báo cáo Dự thảo Kế hoạch xúc tiến đầu tư nước ngoài năm 2023.
- Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
 
THỨ ngày 08/02/2023:  
Sáng:    
  1/ 07h00 Giám đốc Trần Văn Chung dự Lễ giao, nhận quân năm 2023 tại huyện Hớn Quản.
- Địa điểm: Sân vận động Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hớn Quản (Khu phố 1, thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản).
2/ 08h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung đi khảo sát Khu du lịch sinh thái cù lao huyện Bù Đốp.
- Địa điểm: Huyện Bù Đốp
- Cùng đi: Lãnh đạo Phòng QLDL; Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Phòng QLVH, Bảo tàng tỉnh;  Chuyên viên Nguyễn Sơn Hà.
3/ Các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Trần Thế Anh làm việc tại trụ sở.
4/ 08h00 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Chánh Văn phòng Chu Văn Phong dự Hội nghị triển khai Kế hoạch số 134-KH/TU ngày 30/01/2023 của Ban thường vụ Tỉnh ủy.

- Địa điểm: Hội trường Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
5/ 09h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh ủy quyền Trưởng phòng Quản lý TDTT Huỳnh Thiên Tịnh chủ trì họp chuyên môn Giải Vô địch Cờ vua, Cờ tướng tỉnh Bình Phước năm 2023.
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Chuyên viên: Phan Vũ Phương, Đinh Quốc Thy.
 
Chiều:  
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung, các Phó Giám đốc làm việc tại trụ sở.
2/ 14h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh ủy quyền Trưởng phòng Quản lý TDTT Huỳnh Thiên Tịnh chủ trì họp phân công trọng tài làm nhiệm vụ tại Giải Vô địch Cờ vua, Cờ tướng tỉnh Bình Phước năm 2023.
- Địa điểm: Hội trường Bảo tàng tỉnh.
- Thành phần: Chuyên viên Phòng Quản lý TDTT, Tổ trọng tài làm nhiệm vụ tại giải.
 
THỨ NĂM ngày 09/02/2023:  
Sáng:    
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung làm việc tại trụ sở.
2/ 08h30 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.
- Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
3/ 08h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự Lễ khai mạc Giải Vô địch Cờ vua, Cờ tướng tỉnh Bình Phước năm 2023.
- Địa điểm: Hội trường Bảo tàng tỉnh.
- Cùng dự: Đại diện lãnh đạo: Các phòng thuộc Sở và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; Chuyên viên Phòng Quản lý TDTT, Tổ trọng tài làm nhiệm vụ tại giải.
4/ 08h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung đi kiểm tra, đánh giá hiện trạng xây dựng nhà tại Trảng cỏ Bù Lạch (Giao Phòng QLDL mời lãnh đạo UBND huyện Bù Đăng và UBND xã Đồng Nai cùng đi).
- Địa điểm: Huyện Bù Đăng.
- Cùng đi: Lãnh đạo Phòng QLDL; Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Văn phòng Sở, Phòng QLVH, Bảo tàng tỉnh;  Chuyên viên Nguyễn Sơn Hà.
5/ 09h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung ủy quyền đại diện lãnh đạo Phòng QLDL dự họp thảo luận các nội dung liên quan về khu vực cho du khách nước ngoài đến du lịch sinh thái tại Khu du lịch sinh thái cấp tỉnh Vườn Quốc gia Bù Gia Mập.
- Địa điểm: Phòng họp Sở Ngoại vụ.
 
Chiều:    
  1/ 14h00 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì họp thông qua dự thảo Chương trình hợp tác phát triển văn hóa, thể thao và du lịch với tỉnh Đắk Nông và Tây Ninh.
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Các Phó Giám đốc Sở, Trưởng các phòng thuộc Sở và Trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở.
2/ 15h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự Lễ khai mạc Giải Bóng đá Vô địch U17 quốc gia năm 2023 và dự khán trận khai mạc.

- Địa điểm: Sân vận động tỉnh.
- Cùng dự: Lãnh đạo Phòng QLTDTT và Lãnh đạo Trung tâm HL&TĐ TDTT tỉnh.
 
THỨ SÁU ngày 10/02/2023:  
Sáng:    
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Trần Thế Anh làm việc tại trụ sở.
2/ Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung
(1) 08h00 Dự Hội nghị triển khai các nhiệm vụ công tác năm 2023 gắn với đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022 của ngành Nội vụ.
- Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.
(2) 09h00 Dự họp công bố kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh.
- Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.
(3) 10h30 Chủ trì nghiệm thu dự án Xây dựng bản đồ du lịch thực tế ảo tỉnh Bình Phước (Giao Phòng Du lịch chuẩn bị nội dung và thông báo cho các đơn vị có liên quan).
- Địa điểm: Phòng họp Tòa nhà VNPT tỉnh Bình Phước.
- Thành phần: Lãnh đạo Phòng QLDL, Phó Chánh Văn phòng Đặng Tấn Sĩ; Chuyên viên: Trần Văn Luân, Nguyễn Sơn Hà.
 
Chiều:    
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung, Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh làm việc tại trụ sở.
2/ 14h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung chủ trì nghiệm thu dự án Xây dựng bản đồ du lịch thực tế ảo tỉnh Bình Phước (Giao Phòng Du lịch chuẩn bị nội dung và thông báo cho các đơn vị có liên quan).
- Địa điểm: Phòng họp Tòa nhà VNPT tỉnh Bình Phước.
- Thành phần: Lãnh đạo Phòng QLDL, Phó Chánh Văn phòng Đặng Tấn Sĩ; Chuyên viên: Trần Văn Luân, Nguyễn Sơn Hà. (3) 10h30 Chủ trì nghiệm thu dự án Xây dựng bản đồ du lịch thực tế ảo tỉnh Bình Phước (Giao Phòng Du lịch chuẩn bị nội dung và thông báo cho các đơn vị có liên quan).
3/ 17h30 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự Lễ trao thưởng Giải Vô địch Cờ vua tỉnh Bình Phước năm 2023
- Địa điểm: Bảo tàng tỉnh.
- Cùng dự: Lãnh đạo và công chức phòng QLTDTT, thành viên Ban tổ chức giải.
 
CHỦ NHẬT ngày 12/02/2023:  
Sáng:    
  1/ 10h30 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự Lễ trao thưởng Giải Vô địch Cờ tướng tỉnh Bình Phước năm 2023
- Địa điểm: Bảo tàng tỉnh.
- Cùng dự: Lãnh đạo và công chức phòng QLTDTT, thành viên Ban tổ chức giải.

Lưu ý: Các đơn vị chuẩn bị nội dung cho cuộc họp phải gửi trước cho chủ trì và thành phần dự họp, ít nhất 01 ngày, đồng thời phối hợp với Văn phòng Sở để chuẩn bị cuộc họp chu đáo./.
 
 
(Lịch này thay giấy mời)
  TL. GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG


(đã ký)


Chu Văn Phong
 

Các văn bản cùng thể loại "Lịch làm việc"

85/KL-TTr

Kết luận thanh tra vViệc chấp hành quy định pháp luật về chuyên môn, tổ chức cán bộ, tài chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đối với Giám đốc Thư viện tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 20/05/2024

lượt xem: 132 | lượt tải:42

BC

Báo cáo công tác văn hóa, thể thao và du lịch 9 tháng đầu năm Phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2023

Thời gian đăng: 09/10/2023

lượt xem: 973 | lượt tải:199

Số 2021/KL-SVHTTDL

Kết luận thanh tra chấp hành quy định pháp luật về chuyên môn, tổ chức cán bộ, tài chính và phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại Bảo tàng tỉnh

Thời gian đăng: 15/08/2023

lượt xem: 1183 | lượt tải:215

18/2023/QĐ-UBND

Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 08/11/2023

lượt xem: 781 | lượt tải:120

TL52

Thể lễ cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 52 (năm 2023)

Thời gian đăng: 28/02/2023

lượt xem: 1854 | lượt tải:261
Thông tin dịch vụ công
Công tác tuyên truyền
dichvucong
Công tác thanh niên
http://chinhphucdinhcaobara.vn/vi/
VNeID
covid 19
app bluezone
UPU
banner 300x150 PA2
Thống kê
  • Đang truy cập33
  • Hôm nay6,634
  • Tháng hiện tại230,634
  • Tổng lượt truy cập9,157,995

Các đơn vị sự nghiệp

 
Untitled 1

TTVH1
TDTT1
BT1
TV1
DC1
 

Liên kết thông tin

ĐÁNH GIÁ ĐỘ HÀI LÒNG

Mức độ hài lòng của bạn thế nào?

global html

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BÌNH PHƯỚC
Chịu trách nhiệm: Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh
Địa chỉ: Số 778, Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Phone/fax: 0271.3883160 - Email của Sở: svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Email BBT: Banbientapsovhttdlbinhphuoc@gmail.com

web basic 2x
ipv6 ready
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây