Thứ năm, 13/06/2024, 03:51
CHUYÊN NGHIỆP - KỶ CƯƠNG - NĂNG ĐỘNG - SÁNG TẠO - HIỆU QUẢ

Lịch làm việc tuần 06 và 07/2024

Lịch làm việc tuần 06 và 07/2024

Số kí hiệu LLV 06+07/2024
Ngày ban hành 03/02/2024
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch làm việc
Lĩnh vực Lịch làm việc
Cơ quan ban hành Sở VHTTDL
Người ký Chánh VP

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ
Tuần lễ thứ 06 và 07 (từ ngày 05/02/2024 đến ngày 16/02/2024)

 
TUẦN 06 (TỪ NGÀY 05/02 ĐẾN NGÀY 11/02/2024)
 
THỨ HAI ngày 05/02/2024 (nhằm ngày 26 tháng Chạp):  
Sáng:    
  1/ Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh
(1) 09h00 Chủ trì họp hội ý Ban Giám đốc.
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Đỗ Minh Trung; Chánh Văn phòng Chu Văn Phong.
(2) 11h00 Dự tiếp và làm việc với Đoàn công tác Tỉnh ủy Tây Ninh.
- Địa điểm: Tại Tỉnh ủy.
2/ 07h30 Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh ủy quyền Phó Chánh Thanh tra Nguyễn Cao Lương tiếp công dân định kỳ tháng 02/2024 (Cả ngày).
-  Địa điểm: Phòng tiếp công dân Sở.
- Cùng tiếp: Thanh tra viên Nguyễn Ngọc Hồng.
 
Chiều:    
  1/ Các Phó Giám đốc làm việc tại trụ sở.  
THỨ BA ngày 06/02/2024 (nhằm ngày 26 tháng Chạp):  
Sáng:    
  1/ Các Phó Giám đốc làm việc tại trụ sở.
2/ 09h00 Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh ủy quyền Chánh Văn phòng Chu Văn Phong dự nghiệm thu công tác bảo hành công trình Nhà thi đấu đa năng tỉnh Bình Phước.

- Địa điểm: Tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh.
- Cùng dự: Giám đốc Trung tâm HL&TĐTDTT tỉnh Huỳnh Thiên Tịnh.
 
Chiều:    
  1/ Các Phó Giám đốc làm việc tại trụ sở.  
THỨ ngày 07/02/2024 (nhằm ngày 28 tháng Chạp):  
Sáng:    
  1/ 10h00 Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh cùng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh đi kiểm tra công tác chuẩn bị không gian trưng bày mỹ thuật tại Quảng trường 23/3.
- Địa điểm: Quảng trường 23/3.
- Cùng đi: Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh, Trưởng phòng QLVH Hồ Tiến Duật, Phó Trưởng phòng QLVH Huỳnh Thế Phương.
2/ Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
 
Chiều:  
  1/ Các Phó Giám đốc làm việc tại trụ sở.  
Tối:    
  1/ 19h30 Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh dự Khai mạc Đường hoa mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024.
- Địa điểm: Quảng trường 23/3.
 
THỨ NĂM ngày 08/02/2024 (nhằm ngày 29 tháng Chạp):  
Sáng:    
  1/ Ban Giám đốc cùng toàn thể cán bộ, công chức, nhân viên khối Văn phòng Sở nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 (đến hết ngày 14/02/2024).
2/ 07h00 Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh: Dâng hương tại Đền thờ anh hùng liệt sỹ Bà Rá; Khu di tích Tà Thiết; Mộ 3.000 người; Tượng đài Chiến thắng Đồng Xoài.
- Địa điểm: Tập trung tại đồi Bằng Lăng, núi Bà Rá.
3/ 07h30 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh trực Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 (Cả ngày).
- Cùng trực: Chuyên viên Nguyễn Thị Anh Thư, Bảo vệ Đặng Văn Đình.
 
Tối:    
  1/ 18h00 Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh dự tổng duyệt Chương trình nghệ thuật Lễ hội giao thừa “Mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn” năm 2024 (Giao Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Tại Trung tâm Văn hóa tỉnh.
- Thành phần: Các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Đỗ Minh Trung; Lãnh đạo phòng Quản lý văn hóa; Lãnh đạo Đoàn ca múa nhạc dân tộc tỉnh và các thành phần liên quan của Đoàn.
 
THỨ SÁU ngày 09/02/2024 (nhằm ngày 30 tháng Chạp):  
Sáng:    
  1/ 07h30 Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh trực Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 (cả ngày).
- Cùng trực: Chánh Văn phòng Chu Văn Phong; Phó Chánh Văn Đỗ Thị Vân; Chuyên viên: Lê Văn Núi, Nội Thị Hiếu; Bảo vệ Nguyễn Khắc Hải; Nhân viên Nguyễn Thị Thanh Tuyền.
 
Tối:    
  1/  Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh
(1) 19h00 Gặp mặt cuối năm cán bộ, công chức, nhân viên khối Văn phòng Sở.
- Địa điểm: Tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Thành phần: Các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Đỗ Minh Trung; Toàn thể cán bộ, công chức, nhân viên khối Văn phòng Sở.
(2) 22h00 Dự Lễ hội giao thừa đón mừng năm mới 2024.
- Địa điểm: Tại Trung tâm Văn hóa tỉnh.
- Cùng dự: Các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Đỗ Minh Trung; Trưởng, phó các phòng thuộc Sở và các đơn vị sự  nghiệp trực thuộc Sở; Toàn thể công chức các phòng thuộc Sở và viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở (Các phòng thuộc Sở cử đại diện lãnh đạo phối hợp cùng với Văn phòng, Phòng QLVH và Trung tâm Văn hóa tỉnh tiếp đón Đại biểu).
 
THỨ BẢY ngày 10/02/2024 (nhằm ngày mùng 1 Tết):  
  1/ 07h30 Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh trực Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 (cả ngày).
- Cùng trực: Phó Trưởng phòng QLTDTT Cao Thế Hải, Chuyên viên Phạm Thị Kim Kha, Thanh tra viên Huỳnh Văn Thắng, Bảo vệ Đặng Văn Đình.
 
CHỦ NHẬT ngày 11/02/2024 (nhằm ngày mùng 2 Tết):  
  1/ 7h30 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung trực Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 (Cả ngày).
- Cùng trực: Chuyên viên: Trần Văn Luân, Đoàn Thị Trinh Nguyên; Bảo vệ Nguyễn Khắc Hải
 
 
TUẦN 07 (TỪ NGÀY 12/02 ĐẾN NGÀY 16/02/2024)
 
 
THỨ HAI ngày 12/02/2024 (nhằm ngày mùng 3 Tết):  
  1/ 07h30 Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh giao Phó Chánh Thanh tra Nguyễn Cao Lương trực Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 (Cả ngày).
- Cùng trực: Phó Trưởng phòng QLDL Nguyễn Văn Oai, Chuyên viên Đinh Quốc Thy, Bảo vệ Đặng Văn Đình.
 
THỨ BA ngày 13/02/2024 (nhằm ngày mùng 4 Tết):  
Sáng:    
  1/ Ban Giám đốc cùng toàn thể cán bộ, công chức, nhân viên Khối văn phòng Sở tiếp tục nghỉ Tết nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.
2/ Giao Văn phòng Sở bố trí bảo vệ trực cơ quan.
 
Tối:    
  1/ 19h00 Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh cùng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh dự Lễ khai mạc Hội xuân Núi Bà Đen năm 2024.
- Địa điểm: Khu di tích lịch sử và thắng cảnh Núi Bà Đen (phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh).
 
THỨ TƯ ngày 14/02/2023 (nhằm ngày mùng 5 Tết):  
  1/ Ban Giám đốc cùng toàn thể cán bộ, công chức, nhân viên Khối văn phòng Sở tiếp tục nghỉ Tết nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.
2/ Giao Văn phòng Sở bố trí bảo vệ trực cơ quan.
 
THỨ NĂM ngày 15/02/2024 (nhằm ngày mùng 6 Tết):  
Sáng:    
  1/ Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh
(1) 08h30 Chủ trì Họp mặt cán bộ, công chức, nhân viên đầu năm (Giao Văn phòng Sở chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Đỗ Minh Trung; Toàn thể cán bộ, công chức, nhân viên Khối Văn phòng Sở.
(2) 10h00 Dự họp mặt đầu xuân Giáp Thìn năm 2024.
- Địa điểm: Khuôn viên trụ sở UBND tỉnh.
- Cùng dự: Các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Đỗ Minh Trung.
 
Chiều:    
  1/ 14h00 Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh đi kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Hội thi Lân Sư Rồng tỉnh Bình Phước lần thứ IV, năm 2024 (Giao phòng QLTDTT chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Quảng trường 23/3.
- Thành phần: Lãnh đạo và chuyên viên phòng Quản lý thể dục thể thao.
 
Tối:    
  1/ 19h00 Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh dự Lễ khai mạc Hội thi Lân Sư Rồng tỉnh Bình Phước lần thứ IV, năm 2024 (Giao lãnh đạo các phòng thuộc sở thực hiện việc đón tiếp đại biểu khách mời tại lễ Khai mạc, Bế mạc).
- Địa điểm: Quảng trường 23/3.
- Thành phần: Các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Đỗ Minh Trung; Trưởng, phó các phòng thuộc Sở; Trưởng, phó các đơn vị trực thuộc Sở; Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên Khối văn phòng Sở và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở.
 
THỨ SÁU ngày 16/02/2024 (nhằm ngày mùng 7 Tết):  
Sáng:    
  1/ Các Phó Giám đốc làm việc tại trụ sở.  
Chiều:    
  1/ Các Phó Giám đốc làm việc tại trụ sở.  
 
Lưu ý:
- Các đơn vị chuẩn bị nội dung cho cuộc họp phải gửi trước cho chủ trì và thành phần dự họp, ít nhất 01 ngày, đồng thời phối hợp với Văn phòng Sở để chuẩn bị cuộc họp chu đáo./.
 
 
(Lịch này thay giấy mời)
  TL. GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG


(đã ký)


Chu Văn Phong
 

Các văn bản cùng thể loại "Lịch làm việc"

85/KL-TTr

Kết luận thanh tra vViệc chấp hành quy định pháp luật về chuyên môn, tổ chức cán bộ, tài chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đối với Giám đốc Thư viện tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 20/05/2024

lượt xem: 114 | lượt tải:34

BC

Báo cáo công tác văn hóa, thể thao và du lịch 9 tháng đầu năm Phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2023

Thời gian đăng: 09/10/2023

lượt xem: 938 | lượt tải:186

Số 2021/KL-SVHTTDL

Kết luận thanh tra chấp hành quy định pháp luật về chuyên môn, tổ chức cán bộ, tài chính và phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại Bảo tàng tỉnh

Thời gian đăng: 15/08/2023

lượt xem: 1142 | lượt tải:204

18/2023/QĐ-UBND

Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 08/11/2023

lượt xem: 760 | lượt tải:111

TL52

Thể lễ cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 52 (năm 2023)

Thời gian đăng: 28/02/2023

lượt xem: 1821 | lượt tải:251
Thông tin dịch vụ công
Công tác tuyên truyền
dichvucong
Công tác thanh niên
http://chinhphucdinhcaobara.vn/vi/
VNeID
covid 19
app bluezone
UPU
banner 300x150 PA2
Thống kê
  • Đang truy cập39
  • Hôm nay5,686
  • Tháng hiện tại134,688
  • Tổng lượt truy cập9,062,049

Các đơn vị sự nghiệp

 
Untitled 1

TTVH1
TDTT1
BT1
TV1
DC1
 

Liên kết thông tin

ĐÁNH GIÁ ĐỘ HÀI LÒNG

Mức độ hài lòng của bạn thế nào?

global html

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BÌNH PHƯỚC
Chịu trách nhiệm: Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh
Địa chỉ: Số 778, Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Phone/fax: 0271.3883160 - Email của Sở: svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Email BBT: Banbientapsovhttdlbinhphuoc@gmail.com

web basic 2x
ipv6 ready
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây