Thứ tư, 22/03/2023, 21:43
CHUYÊN NGHIỆP - KỶ CƯƠNG - NĂNG ĐỘNG - SÁNG TẠO - HIỆU QUẢ

Lịch làm việc tuần 07/2022

Lịch làm việc tuần 07/2022

Số kí hiệu LLV07/2022
Ngày ban hành 10/02/2022
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch làm việc
Lĩnh vực Lịch làm việc
Cơ quan ban hành Sở VHTTDL
Người ký Chánh VP

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ
Tuần lễ thứ 07 (từ ngày 14/02/2022 đến ngày 20/02/2022)
 
 
THỨ HAI ngày 14/02/2022:  
Sáng:    
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; các Phó Giám đốc làm việc tại trụ sở.  
Chiều:    
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
2/ 14h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh chủ trì họp triển khai công tác tổ chức Giải Bóng đá Vô địch U19 quốc gia, Giải Bóng đá Cúp Quốc gia và hạng Nhất Quốc gia năm 2022 (giao Trung tâm HL&TĐ TDTT tỉnh chuẩn bị nội dung và mời các thành phần liên quan dự họp).
- Địa điểm: Phòng họp Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh.
- Thành phần: Lãnh đạo Phòng Quản lý TDTT; Chánh Văn Phòng Chu Văn Phong; Lãnh đạo Trung tâm HL&TĐ TDTT tỉnh; Thành viên Ban Tổ chức giải.
3/ 14h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh đi khảo sát, làm việc với UBND huyện Lộc Ninh chuẩn bị công tác Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng Lộc Ninh (07/4/1972 - 07/4/2022).
- Địa điểm: Huyện Lộc Ninh.
- Cùng đi: Giám đốc, Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh; Trưởng Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh Nguyễn Nguyên Nhân (tập trung tại Sở lúc 13h00).
 
THỨ BA ngày 15/02/2022:  
Sáng:    
  1/ 08h00 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì họp hông qua Đề cương xây dựng Đề án phát triển du lịch giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 (giao Phòng QLDL chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Các Phó Giám đốc Sở; Trưởng các phòng thuộc Sở; Phó Trưởng phòng QLDL Nguyễn Văn Oai; Chuyên viên Nguyễn Sơn Hà.
2/ 08h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự họp Ban Chủ nhiệm 342, nội dung nghe Sở Y tế báo cáo Đề án nâng cao hiệu quả phòng, chống dịch bệnh và năng lực khám và điều trị bệnh cho nhân dân.
- Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
3/ 08h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh ủy quyền Trưởng phòng Quản lý TDTT Huỳnh Thiên Tịnh chủ trì họp chuyên môn Giải Cờ vua, Cờ tướng Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Phước lần thứ VI năm 2022.
- Địa điểm: Hội trường Sở.
- Thành phần: PTP QLTDTT Cao Thế Hải; chuyên viên: Đinh Quốc Thy, Phan Vũ Phương.
 
Chiều:    
  1/ 14h00 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì họp thống nhất nội dung Kế hoạch biên soạn, xuất bản sách Giải thưởng văn học, nghệ thuật tỉnh Bình Phước lần thứ I, giai đoạn 2016 - 2020 (giao Phòng quản lý văn hóa chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Phòng họp sở.
- Thành phần: Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh; Trưởng phòng Quản lý văn hóa Hồ Tiến Duật; Chuyên viên: Trương Thị Mỹ Huệ, Nguyến Thị Diệu.
2/ 16h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự họp Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 trực tuyến đến cấp xã.
- Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh
3/ Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
4/ 14h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh ủy quyền Trưởng phòng Quản lý TDTT Huỳnh Thiên Tịnh chủ trì họp Tổ trọng tài làm nhiệm vụ tại Giải Cờ vua, Cờ tướng Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Phước lần thứ VI năm 2022.
- Địa điểm: Hội trường Bảo tàng tỉnh.
- Thành phần: PTP Quản lý TDTT Cao Thế Hải; Chuyên viên Phòng QLTDTT; Tổ trọng tài làm nhiệm vụ tại giải (giao phòng QLTDTT thông báo).
 
THỨ ngày 16/02/2022:  
Sáng:    
  1/ 07h00 Giám đốc Trần Văn Chung dự Lễ giao nhận quân năm 2022 tại huyện Hớn Quản.
- Địa điểm: Ban CHQS huyện Hớn Quản - Khu phố 1, thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản.
2/ Phó Giám đốc Trần Thế Anh:
(1) 07h30 Dự Lễ khai mạc Giải Cờ vua, Cờ tướng Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Phước lần thứ VI năm 2022
- Địa điểm: Hội trường Bảo tàng tỉnh.
- Thành phần: Đại diện lãnh đạo các phòng thuộc Sở; Đại diện lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở; Lãnh đạo và chuyên viên Phòng Quản lý TDTT; Tổ trọng tài làm nhiệm vụ tại giải.
(2) 09h00 Dự họp tiến độ thi công, rà soát bổ sung một số hạng mục để nâng cao hiệu quả sử dụng dự án.
- Địa điểm: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Bình Phước.
- Cùng dự: Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao Vũ Đình Tứ.
3/ 08h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự họp Ban Chủ nhiệm Chương trình phát triển nguồn nhân lực, nội dung: (1) Sở GD&ĐT thông qua: Đề án phát triển hệ thống giáo dục ngoài công lập theo hình thức xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021-2030; (2) Sở Thông tin và truyền thông thông qua: Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực lĩnh vực công nghệ thông tin.
- Địa điểm: Phòng họp C, Tỉnh ủy.
4/ Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
 
Chiều:  
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh làm việc tại trụ sở.
2/ 14h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự họp thống nhất tham mưu điều chỉnh nội dung Kế hoạch số 366/KH-UBND ngày 15/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai các biện pháp thích ứng, an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
- Địa điểm: Phòng họp Sở Y tế.
3/ 14h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự họp online thảo luận về việc xem xét hỗ trợ xây dựng hồ sơ đề cử Khu Dự trữ Sinh quyển Thế giới thuộc tỉnh Bình Phước với vùng lõi là VQG Bù Gia Mập.
- Địa điểm:Họp trực tuyến qua phần mềm google meet (Đường link: https://meet.google.com/cyq-qavm-psr).
 
THỨ NĂM ngày 17/02/2022:  
Sáng:    
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; các Phó Giám đốc: Trần Thế Anh, Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
2/ 08h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thị xã Bình Long hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới năm 2020 và đón nhận Huân chương Lao động hạng ba (trang phục: Mặc áo sơ mi, quần tây, thắt cà vạt).
 - Địa điểm: Hội trường UBND thị xã Bình Long.
 
Chiều:    
  1/  Giám đốc Trần Văn Chung; các Phó Giám đốc làm việc tại trụ sở.  
THỨ SÁU ngày 18/02/2022:  
Sáng:    
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
2/ 08h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh chủ trì họp nghe báo cáo kịch bản chương trình Khai mạc, Bế mạc Đại hội TDTT tỉnh Bình Phước lần thứ VI năm 2022 (Giao Trung tâm HL&TĐ TDTT tỉnh chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Chánh Văn phòng Chu Văn Phong; Trưởng phòng Quản lý văn hóa Hồ Tiến Duật; Lãnh đạo phòng Quản lý TDTT; Ban Giám đốc Trung tâm HL&TĐTDTT tỉnh; Trưởng đoàn CMNDT Nguyễn Nguyên Nhân.
 
Chiều:    
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; các Phó Giám đốc làm việc tại trụ sở.  
THỨ BẢY ngày 19/02/2022:  
Sáng:    
  1/ 10h30 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự Lễ trao thưởng Giải cờ tướng Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Phước lần thứ VI năm 2022
- Địa điểm: Hội trường Bảo tàng tỉnh.
- Thành phần: Thành viên Ban Tổ chức giải (theo Quyết định số 107/QĐ-SVHTTDL ngày 14/01/2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch); Lãnh đạo và chuyên viên Phòng Quản lý TDTT; Tổ trọng tài làm nhiệm vụ tại giải.
 
CHỦ NHẬT ngày 20/02/2022:  
Chiều:    
  1/ 17h30 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự Lễ trao thưởng Giải cờ vua Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Phước lần thứ VI năm 2022.
- Địa điểm: Hội trường Bảo tàng tỉnh.
- Thành phần: Thành viên Ban Tổ chức giải (theo Quyết định số 107/QĐ-SVHTTDL ngày 14/01/2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch); Lãnh đạo và chuyên viên Phòng Quản lý TDTT; Tổ trọng tài làm nhiệm vụ tại giải.
 
 
Lưu ý:
- Các đơn vị chuẩn bị nội dung cho cuộc họp phải gửi trước cho chủ trì và thành phần dự họp, ít nhất 01 ngày, đồng thời phối hợp với Văn phòng Sở để chuẩn bị cuộc họp chu đáo.
- Đề nghị các phòng thuộc Sở; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, người lao động trong ngành nghiêm túc thực hiện các biện pháp trong phòng, chống dịch Covid-19./.
 
 
(Lịch này thay giấy mời)
  TL. GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG


(đã ký)


Chu Văn Phong
 

Các văn bản cùng thể loại "Lịch làm việc"

hoc tap bac

TL52

Thể lễ cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 52 (năm 2023)

Thời gian đăng: 28/02/2023

lượt xem: 85 | lượt tải:26

138/QĐ-SVHTTDL

Quyết định về việc giao chỉ tiêu phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao và gia đình năm 2023

Thời gian đăng: 08/03/2023

lượt xem: 70 | lượt tải:21

2412/QĐ-UBND

Quyết định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

Thời gian đăng: 08/03/2023

lượt xem: 66 | lượt tải:21

3072/GP-SVHTTDL

Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Karaoke

Thời gian đăng: 08/11/2022

lượt xem: 579 | lượt tải:97

03/QĐ-SVHTTDL

Quyết định Về việc công khai dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Thời gian đăng: 24/11/2022

lượt xem: 415 | lượt tải:50
Thông tin dịch vụ công
Công tác tuyên truyền
dichvucong
Công tác thanh niên
http://chinhphucdinhcaobara.vn/vi/
VNeID
covid 19
app bluezone
UPU
Thống kê
  • Đang truy cập53
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm52
  • Hôm nay16,091
  • Tháng hiện tại269,020
  • Tổng lượt truy cập4,383,157
hotline

Các đơn vị sự nghiệp

 
Untitled 1

TTVH1
TDTT1
BT1
TV1
DC1
 

Liên kết thông tin


SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BÌNH PHƯỚC
- Chịu trách nhiệm: Giám đốc Trần Văn Chung
- Địa chỉ: Số 778, Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
- Phone/fax: 0271.3883160 - Email của Sở: svhttdl@binhphuoc.gov.vn
- Email BBT: Banbientapsovhttdlbinhphuoc@gmail.com
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây