Thứ tư, 29/05/2024, 01:30
CHUYÊN NGHIỆP - KỶ CƯƠNG - NĂNG ĐỘNG - SÁNG TẠO - HIỆU QUẢ

Lịch làm việc tuần 07/2023

Lịch làm việc tuần 07/2023

Số kí hiệu LLV 07/2023
Ngày ban hành 11/02/2023
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch làm việc
Lĩnh vực Lịch làm việc
Cơ quan ban hành Sở VHTTDL
Người ký Chánh VP

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ
Tuần lễ thứ 07 (từ ngày 13/02/2023 đến ngày 17/02/2023)
 
 
THỨ HAI ngày 13/02/2023:  
Sáng:    
  1/ 09h00 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì Họp công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2022 (Các đồng chí thuộc diện Kê khai tài sản theo Quyết định số 3442/QĐ-SVHTTDL ngày 02/12/2022 chuẩn bị bản kê khai để thông qua tại cuộc họp).
- Địa điểm: Hội trường Sở.
- Thành phần: Toàn thể công chức khối Văn phòng sở.
2/ 07h30 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Phó Chánh Văn phòng Đặng Tấn Sĩ dự họp trực tuyến định kỳ nghe báo cáo tiến độ triển khai, giải ngân vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (Từ 7h30 đến 08h30).
- Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.
 
Chiều:    
  1/ 14h00 Giám đốc Trần Văn Chung đi nghiệm thu hoàn thành và bàn giao công trình xây dựng Nhà thi đấu đa năng tỉnh Bình Phước để đưa vào khai thác, sử dụng.
- Địa điểm: Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh.

- Cùng đi: Phó Giám đốc Trần Thế Anh, Trưởng phòng QLTDTT Huỳnh Thiên Tịnh, Giám đốc Trung tâm HL&TĐTDTT Vũ Đình Tứ, Phó Chánh Văn phòng Đặng Tấn Sĩ.
2/ 14h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự buổi làm việc với Đoàn công tác của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về công tác xúc tiến đầu tư, thương mại - du lịch.
- Địa điểm: Sở Kế hoạc và Đầu tư.
3/ Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh làm việc tại trụ sở.
 
 
THỨ BA ngày 14/02/2023:  
Sáng:    
  1/ 09h15 Giám đốc Trần Văn Chung dự Hội nghị cán bộ chủ chốt về công tác cán bộ (bước 4).
- Địa điểm: Phòng họp B, Tỉnh ủy.
2/ Phó Giám đốc Trần Thế Anh
(1) 06h30  Dự Lễ Hội Xuân Hồng - Hiến máu tình nguyện năm 2023.
- Địa điểm: Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh.
(2) 09h00 Dự làm việc với Liên đoàn Lao động tỉnh về Kế hoạch tổ chức Giải Bóng đá, Bóng chuyền CNVCLĐ tỉnh Bình Phước năm 2023.
- Địa điểm: Liên đoàn Lao động tỉnh.
- Cùng dự: Trưởng phòng QLTDTT Huỳnh Thiên Tịnh, chuyên viên Phan Vũ Phương.
3/ Các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
 
Chiều:    
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
2/ 14h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự họp Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Hội khỏe Phù Đổng học sinh phổ thông năm học 2022-2023.
- Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
 
THỨ ngày 15/02/2023:  
Sáng:    
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; các Phó Giám đốc: Trần Thế Anh, Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
2/ 08h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự buổi gặp mặt văn nghệ sĩ đầu xuân Quý Mão năm 2023.
- Địa điểm: Hội trường B, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
3/ 07h30 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung ủy quyền đại diện lãnh đạo phòng QLDL đi khảo sát vị trí đất đề xuất kêu gọi đầu tư sân gôn trên địa bàn huyện Bù Đăng.
- Địa điểm: Tập trung tại Sở Xây dựng.
 
Chiều:  
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; các Phó Giám đốc làm việc tại trụ sở.  
THỨ NĂM ngày 16/02/2023:  
Sáng:    
  1/ 08h00 Giám đốc Trần Văn Chung dự họp trao đổi một số nội dung liên quan đến công tác cán bộ.
- Địa điểm: Phòng họp Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
2/ 07h30 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung tham gia cùng Đoàn quay phim của VTV thực hiện chương trình rong ruổi phương Nam chủ đề “Những nẻo đường Bình Phước” (từ ngày 16/02 đến hết ngày 17/02/2023).
- Địa điểm: Tại các di tích trên tuyến Quốc lộ 13.
- Cùng đi: Lãnh đạo và chuyên viên phòng Quản lý du lịch.
3/ Các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Trần Thế Anh làm việc tại trụ sở.
4/ 08h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh ủy quyền Phó Trưởng phòng QLVH Nguyễn Thị Ngọc Hoa đi kiểm tra Pa-nô tuyên truyền về công tác gia đình trên địa bàn tỉnh năm 2023 (Cả ngày).
- Địa điểm: Tại huyện Phú Riềng.
- Cùng đi: Chuyên viên Lê Thị Hạnh.
 
Chiều:    
  1/ 14h00 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì họp góp ý dự thảo Kế hoạch Tổ chức Ngày hội văn hoá, thể thao, du lịch các dân tộc tỉnh Bình Phước năm 2023 (Giao phòng QLVH chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Các Phó Giám đốc Sở, Trưởng các phòng thuộc Sở và Trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở.
 
THỨ SÁU ngày 17/02/2023:  
Sáng:    
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung, Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh làm việc tại trụ sở.
2/ 08h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì.
- Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.
2/ 08h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh ủy quyền Phó Trưởng phòng QLVH Nguyễn Thị Ngọc Hoa đi kiểm tra Pa-nô tuyên truyền về công tác gia đình trên địa bàn tỉnh năm 2023 (Cả ngày).
- Địa điểm: Tại huyện Bù Gia Mập.
- Cùng đi: Chuyên viên Lê Thị Hạnh.
 
Chiều:    
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Trần Thế Anh làm việc tại trụ sở.  
Tối:    
  1/ 19h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự Khai mạc Lễ hội Nghệ thuật chế biến món ăn Chay tỉnh Tây Ninh lần thứ I, năm 2023.
- Địa điểm: Số 26, đường Hoàng Lê Kha, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
- Cùng dự: Lãnh đạo và chuyên viên phòng QLDL.
 
 
Lưu ý: Các đơn vị chuẩn bị nội dung cho cuộc họp phải gửi trước cho chủ trì và thành phần dự họp, ít nhất 01 ngày, đồng thời phối hợp với Văn phòng Sở để chuẩn bị cuộc họp chu đáo./.
 
 
(Lịch này thay giấy mời)
  TL. GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG


(đã ký)


Chu Văn Phong
 

Các văn bản cùng thể loại "Lịch làm việc"

85/KL-TTr

Kết luận thanh tra vViệc chấp hành quy định pháp luật về chuyên môn, tổ chức cán bộ, tài chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đối với Giám đốc Thư viện tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 20/05/2024

lượt xem: 63 | lượt tải:19

BC

Báo cáo công tác văn hóa, thể thao và du lịch 9 tháng đầu năm Phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2023

Thời gian đăng: 09/10/2023

lượt xem: 883 | lượt tải:170

Số 2021/KL-SVHTTDL

Kết luận thanh tra chấp hành quy định pháp luật về chuyên môn, tổ chức cán bộ, tài chính và phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại Bảo tàng tỉnh

Thời gian đăng: 15/08/2023

lượt xem: 1076 | lượt tải:198

18/2023/QĐ-UBND

Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 08/11/2023

lượt xem: 704 | lượt tải:103

TL52

Thể lễ cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 52 (năm 2023)

Thời gian đăng: 28/02/2023

lượt xem: 1772 | lượt tải:245
Thông tin dịch vụ công
Công tác tuyên truyền
dichvucong
Công tác thanh niên
http://chinhphucdinhcaobara.vn/vi/
VNeID
covid 19
app bluezone
UPU
banner 300x150 PA2
Thống kê
  • Đang truy cập40
  • Hôm nay5,610
  • Tháng hiện tại482,673
  • Tổng lượt truy cập8,897,608

Các đơn vị sự nghiệp

 
Untitled 1

TTVH1
TDTT1
BT1
TV1
DC1
 

Liên kết thông tin

ĐÁNH GIÁ ĐỘ HÀI LÒNG

Mức độ hài lòng của bạn thế nào?

global html

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BÌNH PHƯỚC
Chịu trách nhiệm: Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh
Địa chỉ: Số 778, Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Phone/fax: 0271.3883160 - Email của Sở: svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Email BBT: Banbientapsovhttdlbinhphuoc@gmail.com

web basic 2x
ipv6 ready
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây