Thứ ba, 18/06/2024, 13:35
CHUYÊN NGHIỆP - KỶ CƯƠNG - NĂNG ĐỘNG - SÁNG TẠO - HIỆU QUẢ

Lịch làm việc tuần 08/2022

Lịch làm việc tuần 08/2022

Số kí hiệu LLV08/2022
Ngày ban hành 17/02/2022
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch làm việc
Lĩnh vực Lịch làm việc
Cơ quan ban hành Sở VHTTDL
Người ký Chánh VP

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ
Tuần lễ thứ 08 (từ ngày 21/02/2022 đến ngày 25/02/2022)
 
 
THỨ HAI ngày 21/02/2022:  
Sáng:    
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; Các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Trần Thế Anh làm việc tại trụ sở.
2/ Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung
(1) 10h30  Dự đón, tiếp Đoàn Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh đến thăm và làm việc tại tỉnh Bình Phước.
- Địa điểm: Phòng VIP, Văn phòng UBND tỉnh.
(2) 11h15 Dự tiếp cơm trưa Đoàn Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh đến thăm và làm việc tại tỉnh Bình Phước.
- Địa điểm: Nhà ăn Văn phòng UBND tỉnh.
 
Chiều:    
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; các Phó Giám đốc làm việc tại trụ sở.  
THỨ BA ngày 22/02/2022:  
Sáng:    
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
2/ 08h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh chủ họp Công bố Quyết định thanh tra hành chính Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục, thể thao tỉnh (giao Thanh tra Sở chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh.
- Thành phần: Thành viên Đoàn thanh tra 298 (theo Quyết định số 298/QĐ-SVHTTDL ngày 14/02/2022); Toàn thể viên chức Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục, thể thao tỉnh.
3/ 08h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh chủ trì họp Ban Tổ chức và các Trưởng đoàn Liên hoan Đờn ca tài tử tỉnh Bình Phước lần thứ VI, năm 2022 (giao Trung tâm Văn hóa tỉnh chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Hội trường Trung tâm Văn hóa tỉnh.
- Thành phần: Trưởng phòng Quản lý Văn hóa Hồ Tiến Duật; Ban Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh; Trưởng đoàn các đoàn tham gia Liên hoan (giao Trung tâm Văn hóa tỉnh mời).
 
Chiều:    
  1/ 14h00 Giám đốc Trần Văn Chung dự họp Ban Chủ nhiệm 342, nội dung nghe Ban Dân tộc báo cáo: Mô hình “Làng thanh niên dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Phước”.
- Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.
2/ 14h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự họp đánh giá hoạt động của Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại tỉnh năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.
- Địa điểm: Hội trường B, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
3/ Các Phó Giám đốc: Trần Thế Anh, Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
 
THỨ ngày 23/02/2022:  
Sáng:    
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; Phó Giám đốc Trần Thế Anh làm việc tại trụ sở.
2/ 08h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh đi làm việc với Nhà xuất bản về việc xuất bản sách Giải thưởng văn học, nghệ thuật tỉnh Bình Phước lần thứ I, giai đoạn 2016 - 2020 (cả ngày).
- Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh.
- Cùng đi: Trưởng phòng Quản lý văn hóa Hồ Tiến Duật; Chuyên viên: Trương Thị Mỹ Huệ, Nguyễn Thị Dịu.
3/ Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung làm việc online tại nhà.
4/ 08h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung ủy quyền Trưởng phòng Quản lý du lịch Nguyễn Thanh Sơn đi khảo sát để xây dựng và phát triển các loại hình tham quan du lịch phù hợp với từng Hội quán (cả ngày).
- Địa điểm: Xã Thanh An, huyện Hớn Quản.
- Cùng đi: Phó phòng QLDL Nguyễn Văn Oai; Chuyên viên: Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Cao Lương.
 
Chiều:  
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung làm việc tại trụ sở.
2/ 14h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2021 và ký kết giao ước thi đua năm 2022 (Khối 6).
- Địa điểm: Phòng họp A, Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước.
- Cùng dự: Chánh Văn phòng Chu Văn Phong; Chuyên viên Nguyễn Thị Anh Thư.
3/ Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung làm việc online tại nhà.
 
THỨ NĂM ngày 24/02/2022:  
Sáng:    
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung làm việc tại trụ sở.
2/ Phó Giám đốc Trần Thế Anh
(1) 08h00 Chủ trì họp Họp thống nhất mức chi trong thời gian tập huấn và thi đấu (giao Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Hội trường Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh.
- Thành phần: Đại diện lãnh đạo Phòng Quản lý TDTT; Phó Chánh Văn phòng Đỗ Thị Vân; Kế toán Lê Thị Tiền; Ban Giám đốc và Kế toán Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh.
(2) 09h30 Dự họp với Thường trực Tỉnh ủy nội dung nghe Ban Cán sự UBND tỉnh xin chủ trương giao đất xây dựng Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT.
- Địa điểm: Phòng họp C, Tỉnh ủy.
3/ 09h30 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự Hội nghị và đóng góp ý kiến cho Dự thảo Đề án “Tổ chức Công đoàn với việc chăm lo đời sống người lao động, giai đoạn 2021 - 2025”.
- Địa điểm: Hội trường Liên đoàn Lao động tỉnh.
4/ Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung làm việc online tại nhà.
5/ 08h00 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền đại diện lãnh đạo Phòng Quản lý du lịch dự họp thống nhất nội dung tham mưu UBND tỉnh trình tự, thủ tục tiếp tục triển khai dự án Quần thể văn hóa cứu sinh Bà Rá.
- Địa điểm: Phòng họp Sở Kế hoạch và Đầu tư.
 
Chiều:    
  1/ 15h00 Giám đốc Trần Văn Chung dự Lễ ký kết Chương trình hợp tác giữa tỉnh Bình Phước và tỉnh Đắc Nông (tập trung tại Tỉnh ủy Đắc Nông lúc 14h45).
- Địa điểm: Tỉnh ủy Đắc Nông.
2/ 14h00 Bí thư Chi bộ Trần Thế Anh chủ trì họp Chi bộ định kỳ tháng 02/2022 (giao Đảng vụ chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Hội trường Sở.
- Thành phần: Tất cả Đảng viên Chi bộ Văn phòng Sở.
 
THỨ SÁU ngày 25/02/2022:  
Sáng:    
  1/ 08h30 Giám đốc Trần Văn Chung dự Lễ xuất quân Câu lạc bộ Bóng đá Bình Phước tham dự giải Bóng đá Cúp Quốc gia và hạng Nhất Quốc gia năm 2022 (giao Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Hội trường Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh.
- Thành phần: Phó Giám đốc Trần Thế Anh; Lãnh đạo phòng QL TDTT; Ban Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh, Lãnh đạo các phòng, Ban Huấn luyện, cầu thủ CLB Bóng đá thuộc Trung tâm.
2/ 06h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự viếng nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh nhân Lễ xuất quân Câu lạc bộ Bóng đá Bình Phước tham dự giải Bóng đá Cúp Quốc gia và hạng Nhất Quốc gia năm 2022 (giao Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh.
- Cùng dự: Ban Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh; Lãnh đạo các phòng, Ban Huấn luyện, cầu thủ CLB Bóng đá thuộc Trung tâm.
3/ 08h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự Khai mạc triển lãm Mỹ thuật năm 2022.
- Địa điểm: Hội trường Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bình Phước.
4/ Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung làm việc online tại nhà.
5/ 08h30 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Chánh Văn phòng Chu Văn Phong dự Hội nghị triển khai các nhiệm vụ công tác năm 2022 gắn với đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm 2021 của ngành Nội vụ
- Địa điểm: Hội trường Sở Nội vụ.
 
Chiều:    
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; Các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Trần Thế Anh làm việc tại trụ sở.
2/ 13h30 Phó Bí thư Đảng ủy Dương Thị Thanh Vị dự Hội nghị thông tin thời sự lần I/2022 và quán triệt, triển khai Quy định 41-QĐ/TW ngày 03/11/2021; Quy định 50-QĐ/TW ngày 27/12/2021 của Bộ Chính trị; Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 18/01/2022 của Ban Tổ chức Trung ương; Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 09/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
- Địa điểm: Hội trường Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

- 13h30 ngày 24/02/2022 toàn thể viên chức, người lao động Bảo tàng tỉnh dọn vệ sinh Nghĩa trang Liệt sĩ. Địa điểm: Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh
 
 
  Lưu ý:
- Các đơn vị chuẩn bị nội dung cho cuộc họp phải gửi trước cho chủ trì và thành phần dự họp, ít nhất 01 ngày, đồng thời phối hợp với Văn phòng Sở để chuẩn bị cuộc họp chu đáo.
- Đề nghị các phòng thuộc Sở; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, người lao động trong ngành nghiêm túc thực hiện các biện pháp trong phòng, chống dịch Covid-19./.
 
 
(Lịch này thay giấy mời)
  TL. GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG


(đã ký)


Chu Văn Phong
 

Các văn bản cùng thể loại "Lịch làm việc"

85/KL-TTr

Kết luận thanh tra vViệc chấp hành quy định pháp luật về chuyên môn, tổ chức cán bộ, tài chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đối với Giám đốc Thư viện tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 20/05/2024

lượt xem: 128 | lượt tải:35

BC

Báo cáo công tác văn hóa, thể thao và du lịch 9 tháng đầu năm Phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2023

Thời gian đăng: 09/10/2023

lượt xem: 956 | lượt tải:193

Số 2021/KL-SVHTTDL

Kết luận thanh tra chấp hành quy định pháp luật về chuyên môn, tổ chức cán bộ, tài chính và phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại Bảo tàng tỉnh

Thời gian đăng: 15/08/2023

lượt xem: 1170 | lượt tải:207

18/2023/QĐ-UBND

Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 08/11/2023

lượt xem: 775 | lượt tải:113

TL52

Thể lễ cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 52 (năm 2023)

Thời gian đăng: 28/02/2023

lượt xem: 1839 | lượt tải:252
Thông tin dịch vụ công
Công tác tuyên truyền
dichvucong
Công tác thanh niên
http://chinhphucdinhcaobara.vn/vi/
VNeID
covid 19
app bluezone
UPU
banner 300x150 PA2
Thống kê
  • Đang truy cập26
  • Hôm nay8,665
  • Tháng hiện tại185,530
  • Tổng lượt truy cập9,112,891

Các đơn vị sự nghiệp

 
Untitled 1

TTVH1
TDTT1
BT1
TV1
DC1
 

Liên kết thông tin

ĐÁNH GIÁ ĐỘ HÀI LÒNG

Mức độ hài lòng của bạn thế nào?

global html

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BÌNH PHƯỚC
Chịu trách nhiệm: Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh
Địa chỉ: Số 778, Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Phone/fax: 0271.3883160 - Email của Sở: svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Email BBT: Banbientapsovhttdlbinhphuoc@gmail.com

web basic 2x
ipv6 ready
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây