Thứ năm, 13/06/2024, 04:11
CHUYÊN NGHIỆP - KỶ CƯƠNG - NĂNG ĐỘNG - SÁNG TẠO - HIỆU QUẢ

Lịch làm việc tuần 08/2024

Lịch làm việc tuần 08/2024

Số kí hiệu LLV 08/2024
Ngày ban hành 17/02/2024
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch làm việc
Lĩnh vực Lịch làm việc
Cơ quan ban hành Sở VHTTDL
Người ký Chánh VP

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ
Tuần lễ thứ 08 (từ ngày 19/02/2024 đến ngày 25/02/2024)
 
 
THỨ HAI ngày 19/02/2024:  
Sáng:    
  1/ 08h30 Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh chủ trì họp giao ban các đơn vị thuộc Sở.
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Đỗ Minh Trung; Trưởng các phòng thuộc Sở; Trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; Chuyên viên Đinh Quốc Thy.
2/ 09h00 Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh ủy quyền Trưởng phòng Quản lý TDTT Vũ Đình Tứ chủ trì họp chuyên môn Giải Vô địch Cờ vua, Cờ tướng tỉnh Bình Phước năm 2024.
- Địa điểm: Hội trường Sở.
- Thành phần: Phó Trưởng phòng Quản lý TDTT Cao Thế Hải, Chuyên viên Phan Vũ Phương.
 
Chiều:    
  1/ Các Phó Giám đốc: Trần Thế Anh, Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
2/ 14h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự Hội nghị tổng kết Chương trình MTQG XDNTM năm 2023, phương hướng năm 2024.
- Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.
3/ 15h00 Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh ủy quyền Trưởng phòng Quản lý TDTT Vũ Đình Tứ chủ trì họp phân công trọng tài Giải Vô địch Cờ vua, Cờ tướng tỉnh Bình Phước năm 2024.
- Địa điểm: Câu lạc bộ Cờ tướng Lâm Kiến An, 1513 Phú Riềng Đỏ, phường Tân Phú.
- Thành phần: Lực lượng trọng tài làm nhiệm vụ tại giải.
 
THỨ BA ngày 20/02/2024:  
Sáng:    
  1/ 07h45 Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh dự Lễ khai mạc Giải Vô địch Cờ vua, Cờ tướng tỉnh Bình Phước năm 2024.
- Địa điểm: Câu lạc bộ Cờ tướng Lâm Kiến An, 1513 Phú Riềng Đỏ, phường Tân Phú.
- Cùng dự: Đại diện lãnh đạo các phòng thuộc Sở; Đại diện lãnh đạo Trung tâm HL&TĐTDTT tỉnh; Lãnh đạo và công chức phòng QLTDTT; Lực lượng trọng tài, phục vụ.
2/ 10h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh họp bàn, thống nhất nội dung báo cáo UBND 02 tỉnh về các nội dung hợp tác, phối hợp trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và kết nối tua, tuyến du lịch giữa tỉnh Bình Phước và tỉnh Tây Ninh (Giao phòng QLDL chuẩn bị nội dung và mời đại diện Ban Thường trực Hiệp hội Du lịch tỉnh Bình Phước) (Cả ngày).
- Địa điểm: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh.
- Thành phần: Trưởng phòng QLDL Nguyễn Thanh Sơn, Phó Trưởng phòng QLDL Nguyễn Văn Oai, Chuyên viên Phạm Thị Kim Kha.
3/ Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh làm việc tại trụ sở.
 
Chiều:    
  1/ Cac Phó Giám đốc: Trần Thế Anh, Nguyễn Khắc Vĩnh làm việc tại trụ sở.  
THỨ ngày 21/02/2024:  
Sáng:    
  1/  Các Phó Giám đốc: Trần Thế Anh, Nguyễn Khắc Vĩnh làm việc tại trụ sở.
2/ Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung tham gia Đoàn công tác của Bí thư Tỉnh ủy về thăm, nắm tình hình nhân dân.
(1) 09h15 Dự thăm, nắm tình hình chung của ấp 8, xã Thanh Hòa, huyện Bù Đốp và kết hợp tặng quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo.
- Địa điểm: Nhà văn hóa ấp 8, xã Thanh Hòa, huyện Bù Đốp.
(2) 09h45 Dự làm việc với xã Thanh Hòa, huyện Bù Đốp.
- Địa điểm: Tại trụ sở UBND xã Thanh Hòa, huyện Bù Đốp.
 
Chiều:  
  1/ Các Phó Giám đốc làm việc tại trụ sở.  
THỨ NĂM ngày 22/02/2024:  
Sáng:    
  1/ 09h00 Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh thống nhất môn đăng cai tổ chức Đại hội TDTT toàn quốc năm 2026.
- Địa điểm: Tại Sở Văn hóa, Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh.
- Thành phần: Trưởng phòng QLTDTT Vũ Đình Tứ.
2/ 08h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự Lễ khai mạc Triển lãm Báo xuân Giáp Thìn và Ngày thơ Việt Nam.
- Địa điểm: Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh.
3/ Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
4/ 08h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh ủy quyền Giám đốc Thư viện Vũ Ngọc Bích dự Hội nghị sơ kết hoạt động Liên hiệp Thư viện khu vực MĐNB&CNTB nhiệm kỳ 2023 - 2025.
- Địa điểm: Khu di tích Văn Miếu Trấn Biên - Số 31, Chu Văn An, phường Bửu Long, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
 
Chiều:    
  1/ Các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.  
THỨ SÁU ngày 23/02/2024:  
Sáng:    
  1/ 09h30 Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh dự buổi Lễ gặp mặt báo chí, giới thiệu và bốc thăm chia bảng “Giải bóng chuyền vô địch quốc gia Cúp Hóa chất Đức Giang năm 2024”.
- Địa điểm: Hội trường 1B, Trung tâm Hội nghị, Số 10 Chu Văn An - Ba Đình - Hà Nội.
- Cùng dự: Trưởng phòng QLTDTT Vũ Đình Tứ.
2/ Các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
 
Chiều:    
  1/ 14h00 Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh làm việc với Cục Thể dục thể thao thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thống nhất môn đăng cai tổ chức Đại hội TDTT toàn quốc năm 2026.
- Địa điểm: Cục Thể dục thể thao - Số 36, Trần Phú, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.
- Thành phần: Trưởng phòng QLTDTT Vũ Đình Tứ.
2/ Các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
3/ 16h00 Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh ủy quyền Giám đốc Trung tâm HL&TĐTDTT Huỳnh Thiên Tịnh dự trao thưởng Giải Vô địch Cờ tướng tỉnh Bình Phước năm 2024.

- Địa điểm: Câu lạc bộ Cờ tướng Lâm Kiến An, 1513 Phú Riềng Đỏ, phường Tân Phú.
- Cùng dự: Chánh Văn phòng Chu Văn Phong; Phó Trưởng phòng QLTDTT Cao Thế Hải và công chức phòng QLTDTT; Lực lượng trọng tài, phục vụ.
 
CHỦ NHẬT ngày 25/02/2024:  
Chiều:    
  1/ 16h00 Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh dự trao thưởng Giải Vô địch Cờ vua tỉnh Bình Phước năm 2024.
- Địa điểm: Câu lạc bộ Cờ tướng Lâm Kiến An, 1513 Phú Riềng Đỏ, phường Tân Phú.
- Cùng dự: Chánh Văn phòng Chu Văn Phong; Giám đốc Trung tâm HL&TĐ TDTT tỉnh Huỳnh Thiên Tịnh; Lãnh đạo và công chức phòng QLTDTT; Lực lượng trọng tài, phục vụ.
 
 
  Lưu ý:
- Các đơn vị chuẩn bị nội dung cho cuộc họp phải gửi trước cho chủ trì và thành phần dự họp, ít nhất 01 ngày, đồng thời phối hợp với Văn phòng Sở để chuẩn bị cuộc họp chu đáo./.
 
 
(Lịch này thay giấy mời)
  TL. GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG


(Đã ký)


Chu Văn Phong
 

Các văn bản cùng thể loại "Lịch làm việc"

85/KL-TTr

Kết luận thanh tra vViệc chấp hành quy định pháp luật về chuyên môn, tổ chức cán bộ, tài chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đối với Giám đốc Thư viện tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 20/05/2024

lượt xem: 114 | lượt tải:34

BC

Báo cáo công tác văn hóa, thể thao và du lịch 9 tháng đầu năm Phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2023

Thời gian đăng: 09/10/2023

lượt xem: 939 | lượt tải:186

Số 2021/KL-SVHTTDL

Kết luận thanh tra chấp hành quy định pháp luật về chuyên môn, tổ chức cán bộ, tài chính và phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại Bảo tàng tỉnh

Thời gian đăng: 15/08/2023

lượt xem: 1142 | lượt tải:204

18/2023/QĐ-UBND

Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 08/11/2023

lượt xem: 760 | lượt tải:111

TL52

Thể lễ cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 52 (năm 2023)

Thời gian đăng: 28/02/2023

lượt xem: 1821 | lượt tải:251
Thông tin dịch vụ công
Công tác tuyên truyền
dichvucong
Công tác thanh niên
http://chinhphucdinhcaobara.vn/vi/
VNeID
covid 19
app bluezone
UPU
banner 300x150 PA2
Thống kê
  • Đang truy cập34
  • Hôm nay5,824
  • Tháng hiện tại134,826
  • Tổng lượt truy cập9,062,187

Các đơn vị sự nghiệp

 
Untitled 1

TTVH1
TDTT1
BT1
TV1
DC1
 

Liên kết thông tin

ĐÁNH GIÁ ĐỘ HÀI LÒNG

Mức độ hài lòng của bạn thế nào?

global html

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BÌNH PHƯỚC
Chịu trách nhiệm: Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh
Địa chỉ: Số 778, Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Phone/fax: 0271.3883160 - Email của Sở: svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Email BBT: Banbientapsovhttdlbinhphuoc@gmail.com

web basic 2x
ipv6 ready
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây