Thứ ba, 23/04/2024, 00:38
CHUYÊN NGHIỆP - KỶ CƯƠNG - NĂNG ĐỘNG - SÁNG TẠO - HIỆU QUẢ

Lịch làm việc tuần 09

Lịch làm việc tuần 09

Số kí hiệu LLV092021
Ngày ban hành 27/02/2021
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch làm việc
Lĩnh vực Lịch làm việc
Cơ quan ban hành Sở VHTTDL
Người ký Chánh VP

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ
Tuần lễ thứ 09 (từ ngày 01/03/2021 đến ngày 05/03/2021)
THỨ HAI ngày 01/03/2021:
Sáng:  
  1/ 8h00 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì họp cơ quan đầu tháng 3 (Văn phòng chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
Thành phần: Toàn thể công chức, nhân viên Khối Văn phòng Sở.
Chiều:  
  1/  14h00 Giám đốc Trần Văn Chung dự họp Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do PBT Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì, nội dung: (1) Báo cáo các công việc đã thực hiện; (2) Thông qua Quyết định thành lập các Tiểu Ban.
- Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh
2/ 14h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự họp bàn thống nhất vị trí lắp đặt trạm BTS phát sống 5G tại khu vực Quảng trường tỉnh.
- Địa điểm: Phòng họp Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông.
3/ 15h30 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự Thông qua kết quả Cuộc thi sáng tác biểu tượng (logo) tỉnh Bình Phước (Giao phòng Quản lý văn hóa chuẩn bị nội dung báo cáo và mời các đơn vị liên quan).
- Địa điểm: Phòng họp D - UBND tỉnh.
- Thành phần: Trưởng phòng Quản lý văn hoá Nguyễn Nguyên Nhân; Phó Trưởng phòng Quản lý văn hoá Huỳnh Thế Phương;
4/ 16h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự họp Nghe Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh báo cáo thông qua Quy mô, Phương án thiết kế đầu tư xây dựng Nhà thi đấu đa năng tỉnh (Giao Văn phòng phối hợp Trung tâm Huấn luyện thi đấu TDTT chuẩn bị nội dung liên quan).
- Địa điểm: Phòng họp D - UBND tỉnh.
- Thành phần: Trưởng phòng Quản lý TDTT Huỳnh Thiên Tịnh; Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT Vũ Đình Tứ, chuyên viên Đặng Tấn Sĩ.
THỨ BA ngày 02/03/2021:
Sáng:  
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung việc tại trụ sở.
2/ 7h30 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh tiếp công dân định kỳ tháng 03/2021 (cả ngày).
- Địa điểm: Phòng tiếp công dân của Sở.
- Cùng tiếp: Chánh Thanh tra Chu Văn Phong, chuyên viên Nguyễn Ngọc Hồng
3/ 8h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh chủ trì họp nghe báo cáo tình hình hoạt động tháng 03/2021 của phòng Quản lý TDTT, Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh  (Giao phòng Quản lý TDTT, Trung tâm Huấn luyện thi đấu TDTT chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Hội trường Sở.
- Thành phần: Trưởng phòng Quản lý TDTT Huỳnh Thiên Tịnh; Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh Vũ Đình Tứ, chuyên viên Đoàn Thị Trinh Nguyên.
4/ 9h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung chủ trì họp thống nhất về diện tích đất, phương án thiết kế và kinh phí xây dựng công trình di tích đặt bia đá tại điểm dừng chân trong hành trình cứu nước của Thủ tướng Campuchia Hunsen (Phòng Quản lý văn hóa chuẩn bị nội dung và mời các đơn vị liên quan).
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Trưởng phòng Quản lý văn hoá Nguyễn Nguyên Nhân; Lãnh đạo Bảo tàng tỉnh; chuyên viên Huỳnh Văn Thắng
Chiều:  
  Ban Giám đốc làm việc tại trụ sở.
THỨ TƯ ngày 03/03/2021:
Sáng:  
  1/ 7h30 Giám đốc Trần Văn Chung (Ủy viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh) dự Lễ giao nhận quân năm 2021 của huyện Hớn Quản.
- Địa điểm: Ban chỉ huy Quân sự huyện Hớn Quản.
2/ 7h30 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung đi làm việc với các khu, điểm kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh (từ ngày 03 – 04/3./2021)
- Địa điểm: Các khu điểm tham quan du lịch trên địa bàn tỉnh
- Cùng đi: Phòng Quản lý du lịch.
3/ 8h00
Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự họp Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh.

- Địa điểm: Phòng họp D – UBND tỉnh.
4/ Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh làm việc tại trụ sở.
Chiều:  
  Giám đốc Trần Văn Chung các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Trần Thế Anh làm việc tại trụ sở.
THỨ NĂM ngày 04/03/2021:
Sáng:  
  1/ 8h00 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì họp báo cáo các nội thực hiện Chương trình hành động số 41/CTr-UBND ngày 09/02/2021 của UBND tỉnh theo Thông báo Kết luận số 356/TB-SVHTTDL ngày 19/02/2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Trần Thế Anh, Đỗ Minh Trung; Trưởng, Phó các phòng chuyên môn thuộc Sở.
Chiều:  
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung, Phó Giám đốc Trần Thế Anh làm việc tại trụ sở.
2/ 14h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự hội nghị học tập quán triệt nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025
- Địa điểm: Hội trường tỉnh.
THỨ SÁU ngày 05/03/2021:
Sáng:  
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Trần Thế Anh làm việc tại trụ sở.
2/ 9h45 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự tiếp Tổng lãnh sự quán Indonesia do Ngài Hanif Salim, Tổng lãnh sự nước Cộng hòa Indonesia làm Trưởng đoàn.
- Địa điểm: Phòng họp VIP – UBND tỉnh.
Chiều:  
  1/ 13h30 Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở Trần Văn Chung chủ trì họp Ban Giám đốc  - Đảng ủy về công tác cán bộ (Văn phòng, Đảng vụ chuẩn bị nội dung)
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ sở
2/ 14h00 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì họp nghe phòng Du lịch báo cáo các nội thực hiện Chương trình hành động số 41/CTr-UBND ngày 09/02/2021 của UBND tỉnh theo Thông báo Kết luận số 356/TB-SVHTTDL ngày 19/02/2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Trần Thế Anh, Đỗ Minh Trung; Trưởng, Phó các phòng chuyên môn thuộc Sở.
  Lưu ý:  Các đơn vị chuẩn bị nội dung cho cuộc họp phải gửi trước cho chủ trì và thành phần dự họp, ít nhất 01 ngày, đồng thời phối hợp với Văn phòng Sở để chuẩn bị cuộc họp chu đáo.
 
 (Lịch này thay giấy mời)
                                                     TL. GIÁM ĐỐC
                                                      CHÁNH VĂN PHÒNG
                                                   (đã ký)
                                                    Tô Văn Hoàng

Các văn bản cùng thể loại "Lịch làm việc"

BC

Báo cáo công tác văn hóa, thể thao và du lịch 9 tháng đầu năm Phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2023

Thời gian đăng: 09/10/2023

lượt xem: 741 | lượt tải:144

Số 2021/KL-SVHTTDL

Kết luận thanh tra chấp hành quy định pháp luật về chuyên môn, tổ chức cán bộ, tài chính và phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại Bảo tàng tỉnh

Thời gian đăng: 15/08/2023

lượt xem: 933 | lượt tải:173

18/2023/QĐ-UBND

Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 08/11/2023

lượt xem: 576 | lượt tải:87

TL52

Thể lễ cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 52 (năm 2023)

Thời gian đăng: 28/02/2023

lượt xem: 1648 | lượt tải:215

355/ĐL-SVHTTDL

Điều lệ Giải Việt dã truyền thống tỉnh Bình Phước năm 2023

Thời gian đăng: 23/03/2023

lượt xem: 1602 | lượt tải:207
Thông tin dịch vụ công
Công tác tuyên truyền
dichvucong
Công tác thanh niên
http://chinhphucdinhcaobara.vn/vi/
VNeID
covid 19
app bluezone
UPU
banner 300x150 PA2
Thống kê
  • Đang truy cập36
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm31
  • Hôm nay5,469
  • Tháng hiện tại288,165
  • Tổng lượt truy cập8,291,306

Các đơn vị sự nghiệp

 
Untitled 1

TTVH1
TDTT1
BT1
TV1
DC1
 

Liên kết thông tin

ĐÁNH GIÁ ĐỘ HÀI LÒNG

Mức độ hài lòng của bạn thế nào?

global html

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BÌNH PHƯỚC
Chịu trách nhiệm: Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh
Địa chỉ: Số 778, Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Phone/fax: 0271.3883160 - Email của Sở: svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Email BBT: Banbientapsovhttdlbinhphuoc@gmail.com

web basic 2x
ipv6 ready
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây