Thứ hai, 22/04/2024, 02:42
CHUYÊN NGHIỆP - KỶ CƯƠNG - NĂNG ĐỘNG - SÁNG TẠO - HIỆU QUẢ

Lịch làm việc tuần 09/2022

Lịch làm việc tuần 09/2022

Số kí hiệu LLV09/2022
Ngày ban hành 24/02/2022
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch làm việc
Lĩnh vực Lịch làm việc
Cơ quan ban hành Sở VHTTDL
Người ký Chánh VP

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ
Tuần lễ thứ 09 (từ ngày 28/02/2022 đến ngày 05/03/2022)
 
 
THỨ HAI ngày 28/02/2022:  
Sáng:    
  1/ 09h00 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì họp Ban Giám đốc về công tác cán bộ (Giao Văn phòng chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Các Phó Giám đốc Sở: Nguyễn Khắc Vĩnh, Trần Thế Anh; Chánh Văn phòng Chu Văn Phong; Chuyên viên Lê Văn Núi.
2/ Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung làm việc online tại nhà (cả tuần).
 
Chiều:    
  1/ 14h00 Giám đốc Trần Văn Chung dự họp UBND tỉnh thông qua các nội dung trình kỳ họp thứ 4 (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa X.
- Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.
2/ Các Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh, Trần Thế Anh làm việc tại trụ sở.
3/ 14h00 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Phó Chánh Văn phòng Đặng Tấn Sĩ làm việc với đơn vị tư vấn cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác lập Đồ án quy hoạch huyện Phú Riềng (Giao các phòng chuẩn bị nội dung đề nghị cung cấp theo Công văn số 233/UBND-KT ngày 23/02/2022 của UBND huyện Phú Riềng).
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Đại diện lãnh đạo các phòng: Quản lý văn hóa, Quản lý TDTT, Quản lý du lịch.
 
THỨ BA ngày 01/3/2022:  
Sáng:    
  1/ 08h00 Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Trần Văn Chung chủ trì họp liên tịch giữa Ban giám đốc Sở với Đảng ủy; Họp Đảng bộ định kỳ tháng 2/2022. (Giao Văn phòng Sở và Đảng vụ chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Hội trường Sở.
- Thành phần: Các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Trần Thế Anh; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ; Trưởng các phòng thuộc Sở.
2/ 08h00 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Chánh Thanh tra Ngô Hùng Vĩ tiếp công dân định kỳ tháng 03/2022 (cả ngày).
- Địa điểm: Phòng tiếp công dân Sở.
- Cùng tiếp: Chuyên viên Nguyễn Ngọc Hồng.
 
Chiều:    
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung làm việc tại trụ sở.
2/ 14h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự họp Ban Chủ nhiệm 342 về Đề án thí điểm hỗ trợ hàng tháng đối với đối tượng bảo trợ xã hội thuộc hộ nghèo không có khả năng lao động trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

- Địa điểm: Phòng họp D, UBND tinh.
3/ 16h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự họp Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 định kỳ kết nối trực tuyến đến cấp huyện, cấp xã.
- Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.
 
THỨ ngày 02/3/2022:  
Sáng:    
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; Các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh; Trần Thế Anh làm việc tại trụ Sở.  
Chiều:  
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh làm việc tại trụ sở.
2/ Phó Giám đốc Trần Thế Anh
(1) 14h00 Dự họp thông qua Công văn số 07-CV/BCS ngày 18/01/2022 của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh xin chủ trương giao đất xây dựng Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT.
- Địa điểm: Phòng họp C, Tỉnh ủy.
(2) 14h30 Chủ trì họp Ban Tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và Giải Việt dã truyền thống Đại hội TDTT tỉnh Bình Phước lần thứ VI, năm 2022 (giao Phòng Quản lý TDTT chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Mời dự: Ông Hồ Hải Thạch - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT; Ông Văn Thanh Bình - Phó Giám đốc Sở Y tế; Ông Lâm Văn Long - Phó Giám đốc Công an tỉnh; Ông Phan Văn Thảo - Phó Giám đốc, Phó Tổng biên tập Đài PTTH&BBP; Bà Lê Thị Hồng Phấn -Phó Bí thư Tỉnh đoàn (giao Phòng Quản lý TDTT mời).
- Thành phần: Trưởng phòng QLTDTT Huỳnh Thiên Tịnh; Chánh Văn phòng Chu Văn Phong; Chánh Thanh Tra Ngô Hùng Vĩ; Giám đốc Trung tâm HL&TĐTDTT Vũ Đình Tứ; Trưởng đoàn Ca múa nhạc dân tộc Nguyễn Nguyên Nhân; Phó Trưởng phòng QLTDTT Cao Thể Hải; Phó Chánh Văn phòng Đỗ Thị Vân; Chuyên viên Điểu Thị Mộng Tuyền.
 
THỨ NĂM ngày 03/3/2022:  
Sáng:    
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh làm việc tại trụ sở.
2/ 08h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự họp Ban Điều hành, tổ giúp việc Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn tỉnh đến năm 2022.
- Địa điểm: Hội trường Liên hiệp các Hội khoa học - Kỹ thuật tỉnh.
 
Chiều:    
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; Phó Giám đốc Trần Thế Anh làm việc tại trụ sở.
2/ 13h45 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh tham gia Đoàn công tác của UBND tỉnh tại tỉnh Tây Ninh (mặt tại Hội trường Tỉnh ủy Tây Ninh trước 13 giờ 45; Trang phục: nam - sơ mi dài tay).
- Địa điểm: Tại tỉnh Tây Ninh.
 
THỨ SÁU ngày 04/3/2022:  
Sáng:    
  1/ 08h00 Giám đốc Trần Văn Chung, Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh làm việc tại trụ sở.
2/ 08h30 Phó Giám đốc Trần Thế Anh chủ trì họp bàn phương án tổ chức Hội thi Văn hóa - Thể thao người khuyết tật tỉnh Bình Phước lần thứ VI, năm 2022 (giao Phòng Quản lý TDTT chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Lao động, Thương Binh và Xã hội tỉnh; Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi  và bệnh nhân nghèo tỉnh Bình Phước (giao Phòng Quản lý TDTT mời).
- Thành phần: Lãnh đạo Phòng Quản lý TDTT; Chuyên viên Điểu Thị Mộng Tuyền.
3/ 08h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung ủy quyền Trưởng phòng Quản lý du lịch Nguyễn Thanh Sơn đi khảo sát và định hướng phát triển các loại hình du lịch (làng nghề truyền thống) (cả ngày).
- Địa điểm: Thôn Bom Bo, xã Bình Minh, huyện Bù Đăng.
- Cùng đi: Phó phòng QLDL Nguyễn Văn Oai; Chuyên viên Nguyễn Sơn Hà.
 
Chiều:    
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; Phó Giám đốc Trần Thế Anh làm việc tại trụ sở.
2/ 14h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh chủ trì họp Ban Biên tập wedsite (Giao Văn phòng chuẩn bị nội dung).

- Địa điểm: Hội trường Sở.
- Thành phần: Chánh Văn phòng Chu Văn Phong; Trưởng phòng QLVH Hồ Tiến Duật; Phó Chánh Văn phòng: Đỗ Thị Vân, Đặng Tấn Sĩ; Chuyên viên: Nguyễn Sơn Hà, Trần Văn Luân.
 
THỨ BẢY ngày 05/3/2022:  
Sáng:    
  1/ 08h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.
- Địa điểm: Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: Khu phố 6, phường Linh Trung, thành phố Thủ Đức.
- Cùng dự: Đại liện lãnh đạo: Phòng Quản lý TDTT; Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh.
2/ 08h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh ủy quyền Trưởng phòng Quản lý TDTT Huỳnh Thiên Tịnh đón và theo dõi quá trình đoàn đua Giải Xe đạp nữ quốc tế Bình Dương lần thứ XII năm 2022 - Cúp BIWASE đi qua địa bàn tỉnh Bình Phước.
- Địa điểm: Huyện Chơn Thành, Hớn Quản.
- Cùng đi: Chuyên viên Phan Vũ Phương.
 
 
Lưu ý:
- Các đơn vị chuẩn bị nội dung cho cuộc họp phải gửi trước cho chủ trì và thành phần dự họp, ít nhất 01 ngày, đồng thời phối hợp với Văn phòng Sở để chuẩn bị cuộc họp chu đáo.
- Đề nghị các phòng thuộc Sở; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, người lao động trong ngành nghiêm túc thực hiện các biện pháp trong phòng, chống dịch Covid-19./.
 
 
(Lịch này thay giấy mời)
  TL. GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG


(đã ký)


Chu Văn Phong
 

Các văn bản cùng thể loại "Lịch làm việc"

BC

Báo cáo công tác văn hóa, thể thao và du lịch 9 tháng đầu năm Phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2023

Thời gian đăng: 09/10/2023

lượt xem: 739 | lượt tải:143

Số 2021/KL-SVHTTDL

Kết luận thanh tra chấp hành quy định pháp luật về chuyên môn, tổ chức cán bộ, tài chính và phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại Bảo tàng tỉnh

Thời gian đăng: 15/08/2023

lượt xem: 931 | lượt tải:173

18/2023/QĐ-UBND

Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 08/11/2023

lượt xem: 568 | lượt tải:87

TL52

Thể lễ cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 52 (năm 2023)

Thời gian đăng: 28/02/2023

lượt xem: 1643 | lượt tải:215

355/ĐL-SVHTTDL

Điều lệ Giải Việt dã truyền thống tỉnh Bình Phước năm 2023

Thời gian đăng: 23/03/2023

lượt xem: 1598 | lượt tải:207
Thông tin dịch vụ công
Công tác tuyên truyền
dichvucong
Công tác thanh niên
http://chinhphucdinhcaobara.vn/vi/
VNeID
covid 19
app bluezone
UPU
banner 300x150 PA2
Thống kê
  • Đang truy cập36
  • Hôm nay7,276
  • Tháng hiện tại277,488
  • Tổng lượt truy cập8,280,629

Các đơn vị sự nghiệp

 
Untitled 1

TTVH1
TDTT1
BT1
TV1
DC1
 

Liên kết thông tin

ĐÁNH GIÁ ĐỘ HÀI LÒNG

Mức độ hài lòng của bạn thế nào?

global html

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BÌNH PHƯỚC
Chịu trách nhiệm: Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh
Địa chỉ: Số 778, Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Phone/fax: 0271.3883160 - Email của Sở: svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Email BBT: Banbientapsovhttdlbinhphuoc@gmail.com

web basic 2x
ipv6 ready
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây