Thứ năm, 23/05/2024, 05:56
CHUYÊN NGHIỆP - KỶ CƯƠNG - NĂNG ĐỘNG - SÁNG TẠO - HIỆU QUẢ

Lịch làm việc tuần 09/2023

Lịch làm việc tuần 09/2023

Số kí hiệu LLV 09/2023
Ngày ban hành 24/02/2023
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch làm việc
Lĩnh vực Lịch làm việc
Cơ quan ban hành Sở VHTTDL
Người ký Chánh VP

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ
Tuần lễ thứ 09 (từ ngày 27/02/2023 đến ngày 03/3/2023)
 
 
THỨ HAI ngày 27/02/2023:  
Sáng:    
  1/ 07h30 Giám đốc Trần Văn Chung dự Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943 - 2023) - Khởi nguồn và động lực phát triển do Bộ VHTT&DL phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện CTQG HCM và Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức (Giao Phòng QLVH chuẩn bị nội dung tham luận cho lãnh đạo tỉnh).
- Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.
- Cùng dự: Các Phó Giám đốc Sở, Trưởng các phòng thuộc Sở, Trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, Trưởng phòng Văn hóa và Thong tin các huyện, thị xã, thành phố và 03 văn nghệ sĩ tiêu biểu (Giao Đoàn Ca múa nhạc dân tộc mời).
2/ 08h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh ủy quyền Phó Trưởng phòng QLVH Nguyễn Thị Ngọc Hoa đi kiểm tra Pa-nô tuyên truyền về công tác gia đình trên địa bàn tỉnh năm 2023 (từ ngày 27/02 đến ngày 28/02/2023).
- Địa điểm: Tại thành phố Đồng Xoài và Thị xã Bình Long.
- Cùng đi: Chuyên viên Lê Thị Hạnh.
 
Chiều:    
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung
(1) 14h00 Dự buổi làm việc với Bí thư Tỉnh ủy về công tác chuẩn bị nội dung làm việc với Bộ VH-TT&DL về công tác du lịch, xúc tiến du lịch, văn hóa, thể dục thể thao: Tham gia sự kiện ở Nhật; Giải Việt dã Bà Rá; Chuẩn bị sự kiện thu hút đầu tư du lịch của tỉnh; Công nhận các danh hiệu về văn hóa, du lịch ở một số địa phương... (Giao Các phòng thuộc Sở chuẩn bị nội dung báo cáo).
- Địa điểm: Phòng họp B, Tỉnh ủy.
- Cùng dự: Các Phó Giám đốc Sở.
(2) 15h30 Chủ trì họp hội ý Ban Giám đốc rà soát, chuẩn bị nội dung làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Giao Phòng QLTDTT, Phòng QLDL chuẩn bị nội dung báo cáo).
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Các Phó Giám đốc Sở, Chánh Văn phòng Chu Văn Phong, Trưởng phòng QLTDTT Huỳnh Thiên Tịnh, Trưởng phòng QLDL Nguyễn Thanh Sơn, Phó Chánh Văn phòng Đỗ Thị Vân
 
THỨ BA ngày 28/02/2023:  
Sáng:    
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung, Phó Giám đốc Trần Thế Anh làm việc tại trụ sở.
2/ 08h30 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự Hội nghị kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp nắm bắt các khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc tiếp cận vốn vay ngân hàng để kịp thời xử lý, tháo gỡ.
- Địa điểm: Hội trường Ngân hàng Nhà nước tỉnh.
3/ 08h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự họp Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử tỉnh trực tuyến đến cấp huyện: đánh giá kết quả hoạt động Cổng TTĐT tỉnh năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.
- Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.
 
Chiều:    
  1/ 14h00 Giám đốc Trần Văn Chung - Ủy viên UBND tỉnh dự Hội nghị UBND tỉnh định kỳ tháng 02/2023, nội dung: Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 năm 2023; Báo cáo nội dung Chương trình hợp tác giữa tỉnh Bình Phước và Thành phố Hồ Chí Minh và dự thảo Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh thuộc vùng Đông Nam bộ tại tỉnh Bình Phước; Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình công tác tháng 02/2023.
- Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.
2/ 14h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh chủ trì họp giao ban lĩnh vực TDTT tháng 3/2023.
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Lãnh đạo và chuyên viên phòng QL TDTT, Ban Giám đốc Trung tâm HL&TĐTDTT tỉnh.
3/ 14h00 Bí thư Chi bộ Văn phòng Nguyễn Khắc Vĩnh chủ trì họp cấp ủy đột xuất xem xét công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội công đoàn bộ phận nhiệm kỳ V (Giao chủ tịch Công đoàn bộ phận chuẩn bị nội dung và báo cáo).
- Địa điểm: Hội trường Sở.
- Thành phần: Các chi ủy viên.
4/ Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
 
THỨ ngày 01/3/2023:  
Sáng:    
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung, Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh làm việc tại trụ sở.
2/ Các Phó Giám đốc: Trần Thế Anh, Đỗ Minh Trung đi công tác Hà Nội làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
3/ 08h30 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh ủy quyền đại diện lãnh đạo phòng Quản lý văn hóa dự Khai mạc Liên hoan các đội, nhóm, câu lạc bộ dân vũ thể thao; Phát động tháng “Đồng hành cùng chi hội, tổ phụ nữ” và “Tuần lễ áo dài năm 2023”.
- Địa điểm: Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh.
 
Chiều:  
  2/ 14h00 Bí thư Đảng ủy Trần Văn Chung chủ trì Lễ Trao huy hiệu Đảng cho đảng viên.
- Địa điểm: Hội trường Bảo tàng tỉnh.
- Thành phần: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ; Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ trực thuộc; đảng viên chi bộ Bảo tàng tỉnh (Giao Đảng vụ chuẩn bị nội dung, Bảo tàng tỉnh chuẩn bị Hội trường, âm thanh).
 
THỨ NĂM ngày 02/3/2023:  
Sáng:    
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung đi công tác Hà Nội làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (đến hết buổi sáng ngày 03/3/2023).
- Cùng đi: Các Phó Giám đốc: Trần Thế Anh, Đỗ Minh Trung.
2/ 08h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự tổng kết CLB Thơ Việt Nam tỉnh Bình Phước.
- Địa điểm: Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thị xã Bình Long.
3/ 08h00 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Chánh Thanh tra Ngô Hùng Vĩ tiếp công dân định kỳ tháng 3/2023 (Cả ngày).
- Địa điểm: Phòng tiếp công dân Sở.
- Cùng tiếp: Chuyên viên Nguyễn Ngọc Hồng.
 
Chiều:    
  1/ 14h00 Giám đốc Trần Văn Chung dự buổi làm việc của đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Địa điểm: Tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Cùng dự: Các Phó Giám đốc: Trần Thế Anh, Đỗ Minh Trung.
2/ Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh làm việc tại trụ sở.
 
THỨ SÁU ngày 03/3/2023:  
Sáng:    
  1/ Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh làm việc tại trụ sở.  
Chiều:    
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; các Phó Giám đốc: Trần Thế Anh, Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
2/ 14h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự kỳ họp thứ 10 (chuyên đề), Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X (Trang phục: Comple hoặc quần tây, áo sơ mi thắt caravate).
- Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy.
 
CHỦ NHẬT ngày 05/3/2023:  
Sáng:    
  1/ 06h30 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự Lễ phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và Giải Việt dã truyền thống huyện Đồng Phú năm 2023.
- Địa điểm: Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Đồng Phú.
 
Chiều:    
  1/ 15h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự buổi làm việc với Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tại tỉnh Bình Phước.
- Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
 
 
Lưu ý: Các đơn vị chuẩn bị nội dung cho cuộc họp phải gửi trước cho chủ trì và thành phần dự họp, ít nhất 01 ngày, đồng thời phối hợp với Văn phòng Sở để chuẩn bị cuộc họp chu đáo./.
 
 
(Lịch này thay giấy mời)
 
  TL. GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG


(đã ký)


Chu Văn Phong
 

Các văn bản cùng thể loại "Lịch làm việc"

85/KL-TTr

Kết luận thanh tra vViệc chấp hành quy định pháp luật về chuyên môn, tổ chức cán bộ, tài chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đối với Giám đốc Thư viện tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 20/05/2024

lượt xem: 48 | lượt tải:11

BC

Báo cáo công tác văn hóa, thể thao và du lịch 9 tháng đầu năm Phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2023

Thời gian đăng: 09/10/2023

lượt xem: 860 | lượt tải:166

Số 2021/KL-SVHTTDL

Kết luận thanh tra chấp hành quy định pháp luật về chuyên môn, tổ chức cán bộ, tài chính và phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại Bảo tàng tỉnh

Thời gian đăng: 15/08/2023

lượt xem: 1052 | lượt tải:193

18/2023/QĐ-UBND

Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 08/11/2023

lượt xem: 679 | lượt tải:101

TL52

Thể lễ cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 52 (năm 2023)

Thời gian đăng: 28/02/2023

lượt xem: 1750 | lượt tải:242
Thông tin dịch vụ công
Công tác tuyên truyền
dichvucong
Công tác thanh niên
http://chinhphucdinhcaobara.vn/vi/
VNeID
covid 19
app bluezone
UPU
banner 300x150 PA2
Thống kê
  • Đang truy cập40
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm39
  • Hôm nay9,292
  • Tháng hiện tại377,935
  • Tổng lượt truy cập8,792,870

Các đơn vị sự nghiệp

 
Untitled 1

TTVH1
TDTT1
BT1
TV1
DC1
 

Liên kết thông tin

ĐÁNH GIÁ ĐỘ HÀI LÒNG

Mức độ hài lòng của bạn thế nào?

global html

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BÌNH PHƯỚC
Chịu trách nhiệm: Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh
Địa chỉ: Số 778, Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Phone/fax: 0271.3883160 - Email của Sở: svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Email BBT: Banbientapsovhttdlbinhphuoc@gmail.com

web basic 2x
ipv6 ready
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây