Thứ năm, 18/04/2024, 03:58
CHUYÊN NGHIỆP - KỶ CƯƠNG - NĂNG ĐỘNG - SÁNG TẠO - HIỆU QUẢ

Lịch làm việc tuần 09/2024

Lịch làm việc tuần 09/2024

Số kí hiệu LLV 09/2024
Ngày ban hành 24/02/2024
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch làm việc
Lĩnh vực Lịch làm việc
Cơ quan ban hành Sở VHTTDL
Người ký Chánh VP

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ
Tuần lễ thứ 09 (từ ngày 26/02/2024 đến ngày 01/3/2024)
 
 
THỨ HAI ngày 26/02/2024:  
Sáng:    
  1/ 08h00 Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh dự làm việc với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.
- Địa điểm: Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.
2/ 09h00 Ban Giám đốc Sở dự làm việc với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.
- Địa điểm: Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.
 
Chiều:    
  1/ 14h00 Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh dự họp Ban Tổ chức “Diễn đàn kết nối doanh nghiệp Công nghiệp, Thương mại, Nông nghiệp công nghệ cao EuroCham - tỉnh Bình Phước năm 2024”.
- Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
2/ Các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
 
Tối:    
  1/ 19h00 Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh dự các hoạt động tại Hội trại giao quân huyện Hớn Quản năm 2024.
- Địa điểm: Ban CHQS huyện Hớn Quản (Khu phố 1, thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản).
 
THỨ BA ngày 27/02/2024:  
Sáng:    
  1/ 06h30 Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh dự Lễ giao, nhận quân huyện Hớn Quản năm 2024 (Trang phục: Áo sơ mi, quần tây, thắt caravate).
- Địa điểm: Ban CHQS huyện Hớn Quản (Khu phố 1, thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản.
2/ 08h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh chủ trì họp đóng góp ý kiến về Quy hoạch, đầu tư các dự án trọng điểm triển khai thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 20/11/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Phước về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bình Phước đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 (Giao Phòng QLVH chuẩn bị nội dung và tham mưu mời các đơn vị liên quan).
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Trưởng phòng QLVH Hồ Tiến Duật, Phó Trưởng phòng QLVH Huỳnh Thế Phương.
3/ 08h30 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự họp báo cáo về dự thảo Kế hoạch hợp tác với tỉnh Tây Ninh xây dựng tour, tuyến du lịch kết nối giữa tỉnh Bình Phước và tỉnh Tây Ninh năm 2024 (Giao Phòng QLDL chuẩn bị nội dung và tham mưu mời Hiệp Hội du lịch dự họp).
- Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
- Cùng dự: Trưởng phòng QLDL Nguyễn Thanh Sơn, Phó Trưởng phòng QLDL Nguyễn Văn Oai.
 
Chiều:    
  1/ Bí thư Chi bộ Nguyễn Khắc Vĩnh
(1) 14h00 Chủ trì họp Chi ủy định kỳ tháng 02/2024 (Giao các chi ủy viên chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Hội trường Sở.
- Thành phần: Các chi ủy viên.
(2) 14h30 Chủ trì họp Chi bộ định kỳ tháng 02/2024 (Giao Đảng vụ chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Hội trường Sở.
- Thành phần: Toàn thể Đảng viên trong Chi bộ.
2/ Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự họp UBND tỉnh
(1) 14h00 Nghe Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo việc ban hành Quyết định ban hành Quy định rà soát, công bố công khai danh mục các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý; việc lấy ý kiến người dân và công khai việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp để sử dụng vào mục đích công cộng hoặc giao, cho thuê cho người sử dụng đất liền kề.
- Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.
(2) 15h00 Nghe Sở Xây dựng báo cáo về Đồ án quy hoạch chung đô thị Bù Nho, huyện Phú Riềng đến năm 2040.
- Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.
 
THỨ ngày 28/02/2024:  
Sáng:    
  1/ Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh
(1) 08h00 Làm việc với Sở Nội vụ trao đổi, thống nhất phương án sắp xếp tổ chức, bộ máy bên trong các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ (Giao Văn phòng chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Phòng họp Sở Nội vụ,
- Thành phần: Chánh Văn phòng Chu Văn Phong, Chuyên viên Lê Văn Núi.
(2) 09h30 Dự họp thống nhất các nội dung chuẩn bị tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm 2023, ký kết giao ước thi đua năm 2024 của Cụm thi đua các tỉnh miền Đông Nam Bộ.
- Địa điểm: Phòng họp Sở Nội vụ.
- Cùng dự: Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh Ngô Hùng Vĩ, Trưởng Đoàn Ca múa nhạc dân tộc Nguyễn Nguyên Nhân.
2/ 08h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự họp mặt của Tỉnh ủy-HĐND-UBND-UBMTTQVN tỉnh với chức sắc tiêu biểu các tôn giáo trên địa bàn tỉnh năm 2024.
- Địa điểm: Hội trường UBMTTQVN tỉnh.
3/ Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung
(1) 09h00 Làm việc với Nhà máy Thủy điện Thác Mơ trao đổi phương án kết nối nhà máy với các tua, tuyến du lịch phục vụ nhu cầu tham quan, trải nghiệm du lịch tại Bình Phước.
- Địa điểm: Nhà máy Thủy điện Thác Mơ.
- Thành phần: Lãnh đạo và chuyên viên phòng QLDL.
(2) 10h00 Đi nắm tình hình hoạt động trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2024 và đảm bảo các điều kiện kinh doanh tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh.
 - Địa điểm: Khu di tích lịch sử và danh thắng núi Bà Rá.
- Cùng đi: Lãnh đạo và chuyên viên phòng QLDL.
 
Chiều:  
  1/ 14h00 Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh dự họp thông qua dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 20/11/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bình Phước đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 (Giao phòng QLVH chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
- Cùng dự: Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh, Trưởng phòng QLVH Hồ Tiến Duật, Phó Trưởng phòng QLVH Huỳnh Thế Phương.
 
THỨ NĂM ngày 29/02/2024:  
Sáng:    
  1/ 08h30 Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh làm việc với Sở Tài chính về kinh phí hoạt động chuyên môn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Địa điểm: Phòng họp Sở Tài chính.
- Thành phần: Phó Chánh Văn phòng Đỗ Thị Vân, Giám đốc Trung tâm HL&TĐTDTT Huỳnh Thiên Tịnh, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Ngô Hùng Vĩ, Giám đốc Bảo tàng Tô Văn Hoàng, Giám đốc Thư viện Vũ Ngọc Bích, Trưởng Đoàn Ca múa nhạc dân tộc Nguyễn Nguyên Nhân.
2/ 07h30 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự gặp mặt truyền thống kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng và 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân.
- Địa điểm: Hội trường Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bình Phước.
3/ Phó Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
 
Chiều:    
  1/ 14h00 Phó Bí thư Đảng ủy Trần Thế Anh chủ trì họp Ban Chấp hành Đảng bộ định kỳ tháng 02/2024 (Giao Đảng vụ chuẩn bị nội dung).
 - Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ.
2/ 15h00 Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh chủ trì họp Hội đồng thi đua khen thưởng Sở xét điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua năm 2023 (Giao Văn phòng chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Đỗ Minh Trung; Chánh Văn phòng Chu Văn Phong; Trưởng phòng QLVH Hồ Tiến Duật; Phó Chánh Thanh tra Nguyễn Cao Lương; Bí thư Chi đoàn cơ sở Phan Vũ Phương; Chuyên viên Trương Thị Huệ.
 
THỨ SÁU ngày 01/3/2024:  
Sáng:    
  1/ 07h30 Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh tham gia học tập, nghiên cứu chuyên đề Quản lý nhà nước về giáo dục - Lớp bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh (Cả ngày).
- Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh
2/ Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh đi công tác tại tỉnh Tây Ninh (Đến hết ngày 02/3/2024).
3/ Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung đi nắm tình hình hoạt động trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2024 và đảm bảo các điều kiện kinh doanh tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh.
(1) 08h45 Tại Khu du lịch Trảng cỏ Bù Lạch.
- Cùng đi: Lãnh đạo và chuyên viên phòng QLDL.
(2) 10h00 Tại Khu Bảo tồn Văn hóa dân tộc S’Tiêng Sóc Bom Bo.
- Cùng đi: Lãnh đạo và chuyên viên phòng QLDL.
4/ 07h30 Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh ủy quyền đại diện lãnh đạo Trung tâm HL&TĐTDTT tỉnh dự Lễ khai mạc giải bóng chuyền nữ huyện Đồng Phú năm 2024.

- Địa điểm: Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Đồng Phú.
 
Chiều:    
  1/ 14h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung đi nắm tình hình hoạt động trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2024 và đảm bảo các điều kiện kinh doanh tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh
- Địa điểm: Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dịch vụ Vĩnh Phú.
- Cùng đi: Lãnh đạo và chuyên viên phòng QLDL.
 
 
  Lưu ý:
- Các đơn vị chuẩn bị nội dung cho cuộc họp phải gửi trước cho chủ trì và thành phần dự họp, ít nhất 01 ngày, đồng thời phối hợp với Văn phòng Sở để chuẩn bị cuộc họp chu đáo./.
 
 
(Lịch này thay giấy mời)
  TL. GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG


(Đã ký)


Chu Văn Phong
 

Các văn bản cùng thể loại "Lịch làm việc"

BC

Báo cáo công tác văn hóa, thể thao và du lịch 9 tháng đầu năm Phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2023

Thời gian đăng: 09/10/2023

lượt xem: 727 | lượt tải:141

Số 2021/KL-SVHTTDL

Kết luận thanh tra chấp hành quy định pháp luật về chuyên môn, tổ chức cán bộ, tài chính và phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại Bảo tàng tỉnh

Thời gian đăng: 15/08/2023

lượt xem: 917 | lượt tải:170

18/2023/QĐ-UBND

Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 08/11/2023

lượt xem: 557 | lượt tải:86

TL52

Thể lễ cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 52 (năm 2023)

Thời gian đăng: 28/02/2023

lượt xem: 1620 | lượt tải:211

355/ĐL-SVHTTDL

Điều lệ Giải Việt dã truyền thống tỉnh Bình Phước năm 2023

Thời gian đăng: 23/03/2023

lượt xem: 1583 | lượt tải:206
Thông tin dịch vụ công
Công tác tuyên truyền
dichvucong
Công tác thanh niên
http://chinhphucdinhcaobara.vn/vi/
VNeID
covid 19
app bluezone
UPU
banner 300x150 PA2
Thống kê
  • Đang truy cập51
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm50
  • Hôm nay9,679
  • Tháng hiện tại224,551
  • Tổng lượt truy cập8,227,692

Các đơn vị sự nghiệp

 
Untitled 1

TTVH1
TDTT1
BT1
TV1
DC1
 

Liên kết thông tin

ĐÁNH GIÁ ĐỘ HÀI LÒNG

Mức độ hài lòng của bạn thế nào?

global html

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BÌNH PHƯỚC
Chịu trách nhiệm: Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh
Địa chỉ: Số 778, Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Phone/fax: 0271.3883160 - Email của Sở: svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Email BBT: Banbientapsovhttdlbinhphuoc@gmail.com

web basic 2x
ipv6 ready
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây