Thứ ba, 23/04/2024, 01:45
CHUYÊN NGHIỆP - KỶ CƯƠNG - NĂNG ĐỘNG - SÁNG TẠO - HIỆU QUẢ

Lịch làm việc tuần 10

Lịch làm việc tuần 10

Số kí hiệu LLV102021
Ngày ban hành 06/03/2021
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch làm việc
Lĩnh vực Lịch làm việc
Cơ quan ban hành Sở VHTTDL
Người ký Chánh VP

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ
Tuần lễ thứ 10 (từ ngày 08/03/2021 đến ngày 12/03/2021)
THỨ HAI ngày 8/3/2021:
Sáng:  
  1/ 9h00 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì họp nâng lương trươc thời hạn cho công chức, viên chức (Văn phòng chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Trần Thế Anh, Đỗ Minh Trung, Chánh Văn phòng Tô Văn Hoàng, Chánh Thanh tra Chu Văn Phong, Chủ tịch Công đoàn cở sở Dương Thị Thanh Vị, chuyên viên Nguyễn Thị Anh Thư
Chiều:  
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung, Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh làm việc tại trụ sở.
2/ 14h00 Phó Giám đốc  Đỗ Minh Trung dự và báo cáo tiến độ thực hiện Kế hoạch đặt bia đá tại điểm dừng chân trong hành trình cứu nước của Thủ tướng Campuchia Hunsen. (Phòng Quản lý văn hóa chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Phòng họp D - UBND tỉnh.
- Thành phần: Trưởng phòng Quản lý VH Nguyễn Nguyên Nhân, Lãnh đạo Bảo tàng tỉnh.
3/ 15h00 Bí thư Chi bộ Trần Thế Anh chủ trì Họp mặt kỷ niệm 111 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910-8/3/2021)
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc sở, BCH CĐBP Văn phòng, Bí thư Chi đoàn Văn phòng, toàn thể nữ Đoàn viên Công đoàn khối Văn phòng
THỨ BA ngày 9/3/2021:
Sáng:  
  1/ 8h00 Giám đốc Trần Văn Chung làm việc với Thị ủy Bình Long nội dung họp bàn thống nhất công tác phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm 46 năm Ngày Giải phóng tỉnh Bình Phước (23/3/1975 – 23/3/2021).
- Địa điểm: Phòng họp Thị ủy Bình Long.
- Cùng dự: Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung, lãnh đạo phòng Quản lý văn hóa.
2/ 9h30 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự Hội nghị Ban lãnh đạo UBND tỉnh mở rộng để thảo luận, giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.
- Địa điểm: Phòng họp G - UBND tỉnh.
3/ Phó Giám đốc Trần Thế Anh làm việc tại trụ sở
Chiều:  
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Trần Thế Anh làm việc tại trụ sở.
2/ 14h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung chủ trì họp nghe phòng Quản lý du lịch thông qua kế hoạch hoạt động Cổng Thông tin du lịch và Ứng dụng Du lịch thông minh trên thiết bị di động tỉnh Bình Phước (phòng Quản lý du lịch chuẩn bị nội dung và mời các đơn vị liên quan).
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Lãnh đạo và chuyên viên phòng Quản lý du lịch.
THỨ TƯ ngày 10/3/2021:
Sáng:  
  1/ 8h00 Giám đốc Trần Văn Chung dự Họp Ban chủ nhiệm 75 (chương trình cải cách thủ tục hành chính đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng chính quyền điện tử đô thị thông minh xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh giai đoạn 2021-2025).
- Địa điểm: Phòng họp B, Tỉnh ủy.
2/ 8h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung chủ trì Giải quyết các Khiếu nại của công dân (phòng Thanh tra chuẩn bị nội dung và mời các đơn vị liên quan).
- Địa điểm: Phòng Tiếp công dân Sở.
- Thành phần: Chánh Thanh tra Chu Văn Phong; Trưởng phòng QLDL Nguyễn Thanh Sơn, Phó Trưởng phòng QLDL Nguyễn Văn Oai; đại diện lãnh đạo phòng QLVH chuyên viên Nguyễn Ngọc Hồng; lãnh đạo Bảo tàng tỉnh.
3/ Các Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh, Trần Thế Anh làm việc tại trụ sở.
Chiều:  
  1/ 15h00 Giám đốc  Trần Văn Chung chủ trì nghe báo cáo tiến độ thực hiện Kế hoạch đặt bia đá tại điểm dừng chân trong hành trình cứu nước của Thủ tướng Campuchia Hunsen (Phòng Quản lý văn hóa chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung, Trưởng, Phó phòng Quản lý văn hóa, Giám đốc, Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh.
2/ 14h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dư họp Ban Chủ nhiệm Chương trình phát triển nông nghiệp toàn diện, hiệu quả; phát triển khoa học - công nghệ; phát triển thương mại - dịch vụ và chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đẩy mạnh phát triển văn hóa - xã hội giai đoạn 2021-2025.
- Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
3/ 14h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh chủ trì Họp Ban Tổ chức Triển khai Kế hoạch tổ chức Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" giai đoạn 2021-2030; Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2021 và Giải Việt dã truyền thống tỉnh Bình Phước năm 2021 (phòng Quản lý TDTT chuẩn bị nội dung và mời các đơn vị liên quan).
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể (theo Giấy mời số 466/GM-SVHTTDL ngày 05/3/2021); Chánh Văn phòng Tô Văn Hoàng; Trưởng phòng Quản lý TDTT  Huỳnh Thiên Tịnh; Phó Chánh Văn phòng Đỗ Thị Vân; Phó Trưởng phòng Quản lý TDTT Ngô Hùng Vĩ; Giám đốc Trung tâm HL&TĐ TDTT tỉnh Vũ Đình Tứ; Trưởng đoàn Ca múa nhạc dân tộc Nguyễn Ngọc Lương; chuyên viên Đoàn Thị Trinh Nguyên.
THỨ NĂM ngày 11/3/2021:
Sáng:  
  1/ 8h00 Giám đốc Trần Văn Chung dự họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 7/2021, nội dung: (1) Ban Chỉ đạo các ngày lễ lớn tỉnh báo cáo công tác chuẩn bị Lễ kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng Bình Phước (23/3/1975-23/3/2021); (2) Thông qua kết quả Cuộc thi sáng tác biểu tượng (logo) tỉnh Bình Phước (Giao phòng Quản lý văn hóa chuẩn bị nội dung báo cáo); (3) Báo cáo quy mô, phương án thiết kế Nhà thi đấu đa năng tỉnh (Văn phòng, Trung tâm HL&TĐ TDTT chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: phòng họp C, Tỉnh ủy.
- Thành phần: Phó Giám đốc Trần Thế Anh; Trưởng phòng QLVH Nguyễn Nguyên Nhân, Phó Trưởng phòng QLVH Huỳnh Thế Phương.
2/ 9h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung làm việc với Vườn Quốc Gia Bù Gia Mập (phòng Quản lý du lịch chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Vườn Quốc Gia Bù Gia Mập
- Thành phần: Lãnh đạo và chuyên viên phòng Quản lý du lịch.
3/ Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh làm việc tại trụ sở.

4/ 8h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh ủy quyền Phó Trưởng phòng Quản lý văn hóa Lò Văn Dinh dự họp Ban điều hành, tổ giúp việc Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn tỉnh giai đoạn đến năm 2025.

- Địa điểm: Hội trường Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật tỉn.
5/ 8h30 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung ủy quyền Giám đốc Bảo tàng tỉnh Hồ Tiến Duật tham gia đoàn khảo sát, đo đạc thực địa khu đất xây dựng Bia đá tại điểm dừng chân trong hành trình cứu nước của Thủ tướng Campuchia Hunsen tại xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.

- Địa điểm: Tập trung tại Sở Tài nguyên và Môi trường vào lúc 7h00 để cùng đi.
Chiều:  
  Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì:
(1) 14h00 Họp bàn xin ý kiến góp ý về dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 15/2019/NQ-HĐND ngày 05/7/2019 của HĐND tỉnh quy định nội dung mức chi để thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao và chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Bình Phước

- Thành phần: Các Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh, Trần Thế Anh; Chánh Văn phòng Tô Văn Hoàng, Chánh Thanh tra Chu Văn Phong, Trưởng phòng QLVH TP. QLVH Nguyễn Nguyên Nhân, Trưởng phòng QLTDTT Huỳnh Thiên Tịnh, Phó Trưởng phòng QLTDTT Ngô Hùng Vĩ, Giám đốc Trung tâm HL&TĐTDTT Vũ Đình Tứ,  Phó Giám đốc Trung tâm HL&TĐTDTT Phạm Văn Tuân, Chuyên viên Đoàn Thị Trinh Nguyên.

(2) 15h00 Chủ trì Triển khai xây các Đề án Ban Chủ nhiệm 76.
- Thành phần: Các Phó Giám đốc; Chánh Văn phòng Tô Văn Hoàng, Trưởng phòng QLVH TP. QLVH Nguyễn Nguyên Nhân, Trưởng phòng QLTDTT Huỳnh Thiên Tịnh,  Trưởng phòng QLDL Nguyễn Thanh Sơn.
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
THỨ SÁU ngày 12/3/2021:
Sáng:  
  1/ Ban Giám đốc làm việc tại trụ sở.
2/
 8h00 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Chánh Văn phòng Tô Văn Hoàng dự Hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị định 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.
- Địa điểm: Hội trường UBMTTQVN tỉnh.
- Thành phần: Đại diện lãnh đạo phòng Thanh tra, chuyên viên Cao Thế Hải.
Chiều:  
  1/ Ban Giám đốc làm việc tại trụ sở.
  Lưu ý:  Các đơn vị chuẩn bị nội dung cho cuộc họp phải gửi trước cho chủ trì và thành phần dự họp, ít nhất 01 ngày, đồng thời phối hợp với Văn phòng Sở để chuẩn bị cuộc họp chu đáo.
   (Lịch này thay giấy mời)
                                                     TL. GIÁM ĐỐC
                                                      CHÁNH VĂN PHÒNG
                                                   (đã ký)
                                                    Tô Văn Hoàng

Các văn bản cùng thể loại "Lịch làm việc"

BC

Báo cáo công tác văn hóa, thể thao và du lịch 9 tháng đầu năm Phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2023

Thời gian đăng: 09/10/2023

lượt xem: 741 | lượt tải:144

Số 2021/KL-SVHTTDL

Kết luận thanh tra chấp hành quy định pháp luật về chuyên môn, tổ chức cán bộ, tài chính và phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại Bảo tàng tỉnh

Thời gian đăng: 15/08/2023

lượt xem: 933 | lượt tải:173

18/2023/QĐ-UBND

Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 08/11/2023

lượt xem: 576 | lượt tải:87

TL52

Thể lễ cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 52 (năm 2023)

Thời gian đăng: 28/02/2023

lượt xem: 1649 | lượt tải:215

355/ĐL-SVHTTDL

Điều lệ Giải Việt dã truyền thống tỉnh Bình Phước năm 2023

Thời gian đăng: 23/03/2023

lượt xem: 1603 | lượt tải:207
Thông tin dịch vụ công
Công tác tuyên truyền
dichvucong
Công tác thanh niên
http://chinhphucdinhcaobara.vn/vi/
VNeID
covid 19
app bluezone
UPU
banner 300x150 PA2
Thống kê
  • Đang truy cập49
  • Máy chủ tìm kiếm9
  • Khách viếng thăm40
  • Hôm nay6,049
  • Tháng hiện tại288,745
  • Tổng lượt truy cập8,291,886

Các đơn vị sự nghiệp

 
Untitled 1

TTVH1
TDTT1
BT1
TV1
DC1
 

Liên kết thông tin

ĐÁNH GIÁ ĐỘ HÀI LÒNG

Mức độ hài lòng của bạn thế nào?

global html

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BÌNH PHƯỚC
Chịu trách nhiệm: Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh
Địa chỉ: Số 778, Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Phone/fax: 0271.3883160 - Email của Sở: svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Email BBT: Banbientapsovhttdlbinhphuoc@gmail.com

web basic 2x
ipv6 ready
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây