Thứ năm, 23/05/2024, 04:56
CHUYÊN NGHIỆP - KỶ CƯƠNG - NĂNG ĐỘNG - SÁNG TẠO - HIỆU QUẢ

Lịch làm việc tuần 10/2022

Lịch làm việc tuần 10/2022

Số kí hiệu LLV10/2022
Ngày ban hành 03/03/2022
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch làm việc
Lĩnh vực Lịch làm việc
Cơ quan ban hành Sở VHTTDL
Người ký Chánh VP

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ
Tuần lễ thứ 10 (từ ngày 07/3/2022 đến ngày 12/03/2022)
 
 
THỨ HAI ngày 07/3/2022:  
Sáng:    
   1/ Giám đốc Trần Văn Chung; các Phó Giám đốc làm việc tại trụ sở.  
Chiều:    
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
2/ 14h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự họp Ban Chủ nhiệm 339 về chương trình phát triển nguồn nhân lực. Nội dung: Cơ quan thường trực Ban chủ nhiệm và cơ quan chủ trì tham mưu thông qua: (1) Dự thảo Đề án phát triển nguồn nhân lực lĩnh vực công nghệ thông tin; (2) dự thảo Kế hoạch xây dựng trường chuẩn quốc gia giai đoạn 2021 - 2025.
- Địa điểm: Tại phòng họp C, Tỉnh uỷ.
3/ 15h30 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự buổi làm việc của Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Cường với Ban Thường vụ Thị uỷ Phước Long về tình hình và kết quả triển khai thực hiện nghị quyết năm 2022. 
- Địa điểm: Tại Thị uỷ Phước Long.
 
THỨ BA ngày 08/3/2022:  
Sáng:    
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; các Phó Giám đốc làm việc tại trụ sở.  
Chiều:    
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Trần Thế Anh làm việc tại trụ sở.
2/ 15h30 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự họp Trung tâm Chỉ huy phòng, chống Covid-19 trực tuyến đến cấp xã.
- Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
 
THỨ ngày 09/3/2022:  
Sáng:    
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; Các Phó Giám đốc: Trần Thế Anh, Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
2/ 08h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự họp nghe Sở Xây dựng báo cáo kết quả rà soát các vị trí đất để xây dựng thiết chế công đoàn.
- Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh
 
Chiều:  
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; các Phó Giám đốc làm việc tại trụ sở.  
THỨ NĂM ngày 10/3/2022:  
Sáng:    
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; Trần Thế Anh làm việc tại trụ sở.
2/ 08h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự Hội nghị trực tuyến “Phối hợp quản lý hoạt động quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe năm 2022” do Bộ Y tế tổ chức
- Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.
- Cùng dự: Đại diện lãnh đạo Thanh tra Sở.
3/ 08h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung - Thành viên BCĐ 389 dự tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo 138 Bộ Công an.
- Địa điểm: Hội trường B, Công an tỉnh.
4/ 08h00 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Phó Trưởng phòng Quản lý du lịch Nguyễn Văn Oai dự họp tham mưu UBND tỉnh trình tự, thủ tục tiếp tục triển khai thực hiện dự án Quần thể văn hóa cứu sinh Bà Rá.
- Địa điểm: Phòng họp Sở Kế hoạch và Đầu tư.
 
Chiều:    
  1/ 14h00 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì họp Ban Biên soạn sách Giải thưởng văn học, nghệ thuật tỉnh Bình Phước lần thứ I, giai đoạn 2016 - 2020 (Giao phòng QLVH chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh; Trưởng phòng QLVH Hồ Tiến Duật; Chuyên viên:  Trương Thị Mỹ Huệ, Nguyễn Thị Dịu, Nguyễn Thị Diệu và các thành viên Ban Biên soạn (giao Phòng QLVH mời).
2/ 14h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự họp công bố Kết luận thanh tra số 47/KL-UBND ngày 01/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về kê khai tài sản.
- Địa điểm: Trụ sở Thanh tra tỉnh.
- Cùng dự: Chuyên viên Nguyễn Ngọc Hồng (Thành viên tổ xác minh 184).
3/ Phó Giám đốc Trần Thế Anh làm việc tại trụ sở.
 
THỨ SÁU ngày 11/3/2022:  
Sáng:    
  1/ 08h00 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì họp nghe báo cáo công tác tổ chức Đại hội TDTT cấp cơ sở (giao Phòng Quản lý TDTT chuẩn bị nội dung); Báo cáo kịch bản chương trình Khai mạc, Bế mạc Đại hội TDTT tỉnh Bình Phước lần thứ VI năm 2022 (giao Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Các Phó Giám đốc Sở; Chánh Văn phòng Chu Văn Phong; Trưởng phòng Quản lý văn hóa Hồ Tiến Duật; Lãnh đạo phòng Quản lý TDTT; Ban Giám đốc Trung tâm HL&TĐTDTT
 
Chiều:    
  1/  Giám đốc Trần Văn Chung; các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Trần Thế Anh làm việc tại trụ sở.
2/ 15h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung theo ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh dự Hội nghị trực tuyến “Xúc tiến Du lịch Phú Quốc, Kiên Giang và Ấn Độ năm 2022” (Hội nghị trực tuyến qua phần mềm Zoom; giao Chuyên viên Trần Văn Luân chuẩn bị đường truyền kết nối).
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Cùng dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Ngoại vụ; Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch (theo Công văn số 471/UBND-TH ngày 07/3/2022 của UBND tỉnh); Lãnh đạo phòng Quản lý du lịch.
 
THỨ BẢY ngày12/3/2022:  
Chiều:    
  1/ 17h00 Giám đốc Trần Văn Chung dự khán trận đấu giải bóng đá hạng nhất quốc gia giữa CLB bóng đá Bình Phước gặp Long An.
- Địa điểm: Sân vận động tỉnh Bình Phước.
- Cùng dự: Phó Giám đốc Trần Thế Anh; Lãnh đạo Phòng Quản lý TDTT; Ban Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh.
 
 
  Lưu ý:
- Các đơn vị chuẩn bị nội dung cho cuộc họp phải gửi trước cho chủ trì và thành phần dự họp, ít nhất 01 ngày, đồng thời phối hợp với Văn phòng Sở để chuẩn bị cuộc họp chu đáo.
- Đề nghị các phòng thuộc Sở, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở bố trí cán bộ, công chức, viên chức: 50% làm việc tại trụ sở; 50% làm việc online tại nhà và thực hiện nghiêm túc các biện pháp trong phòng, chống dịch Covid-19./.
 
 
(Lịch này thay giấy mời)
  TL. GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG


(đã ký)


Chu Văn Phong
 

Các văn bản cùng thể loại "Lịch làm việc"

85/KL-TTr

Kết luận thanh tra vViệc chấp hành quy định pháp luật về chuyên môn, tổ chức cán bộ, tài chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đối với Giám đốc Thư viện tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 20/05/2024

lượt xem: 48 | lượt tải:11

BC

Báo cáo công tác văn hóa, thể thao và du lịch 9 tháng đầu năm Phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2023

Thời gian đăng: 09/10/2023

lượt xem: 860 | lượt tải:166

Số 2021/KL-SVHTTDL

Kết luận thanh tra chấp hành quy định pháp luật về chuyên môn, tổ chức cán bộ, tài chính và phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại Bảo tàng tỉnh

Thời gian đăng: 15/08/2023

lượt xem: 1052 | lượt tải:193

18/2023/QĐ-UBND

Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 08/11/2023

lượt xem: 679 | lượt tải:101

TL52

Thể lễ cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 52 (năm 2023)

Thời gian đăng: 28/02/2023

lượt xem: 1747 | lượt tải:242
Thông tin dịch vụ công
Công tác tuyên truyền
dichvucong
Công tác thanh niên
http://chinhphucdinhcaobara.vn/vi/
VNeID
covid 19
app bluezone
UPU
banner 300x150 PA2
Thống kê
  • Đang truy cập43
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm42
  • Hôm nay8,267
  • Tháng hiện tại376,910
  • Tổng lượt truy cập8,791,845

Các đơn vị sự nghiệp

 
Untitled 1

TTVH1
TDTT1
BT1
TV1
DC1
 

Liên kết thông tin

ĐÁNH GIÁ ĐỘ HÀI LÒNG

Mức độ hài lòng của bạn thế nào?

global html

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BÌNH PHƯỚC
Chịu trách nhiệm: Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh
Địa chỉ: Số 778, Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Phone/fax: 0271.3883160 - Email của Sở: svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Email BBT: Banbientapsovhttdlbinhphuoc@gmail.com

web basic 2x
ipv6 ready
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây